Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Top Latvijas pasta jaunais šķirošanas komplekss

   

LP investîcijas ðogad plâno ieguldît struktûras sakârtoðanâ un kopçjâs infrastruktûras atjaunoðanâ

 

Nu jau gluži reālas aprises stabilu pamatu veidolā ieguvis lielākais Latvijas pasta  modernizācijas projekts - jaunais šķirošanas komplekss netālu no lidostas Rīga. Jaunbūvei un tās apkārtnei paredzētā teritorija (kopējā platība - 56 214 m2) iznomāta no lidostas Rīga uz 49 gadiem. Šogad Latvijas pasts plāno investēt šķirošanas kompleksa celtniecībā aptuveni piecus miljonus latu, bet objekta kopējās izmaksas ir nepilni deviņi miljoni. To visu Latvijas pasts finansē no saviem līdzekļiem. Būvlaukuma sagatavošana sākta 2003. gada 1. oktobrī, bet šķirošanas kompleksa būvdarbi – šāgada 11. martā. Projekta autori ir arhitektu birojs SIA Sarma & Norde, bet objektu būvē firma SIA NĪA.  Šobrīd darbi rit uz priekšu strauji, un visas pazīmes liecina, ka objekts tiks pabeigts plānotajā termiņā - 2005. gada jūlijā.

 

Kāpēc tieši tagad un tieši šeit?

Doma par jauna, moderna šķirošanas kompleksa nepieciešamību Latvijas pastam radās jau pirms vairākiem gadiem, jo pasta pakalpojumu perspektīva un starptautisko sūtījumu aizvien pieaugošais apjoms bija skaidri prognozējams. Protams, arī strauji augošo konkurenci pēc tirgus liberalizācijas nedrīkst novērtēt par zemu. Bet, lai konkurētu, ar spožām biznesa idejām vien ir par maz. Vajadzīgas arī tādas stabilas vērtības kā moderna infrastruktūra, mūsdienīgas iekārtas, tāda darba organizācija, kas ļauj pēc iespējas ātrāk un efektīvāk sasniegt izvirzītos mērķus. Tāpēc arī bija skaidrs, ka bez moderna šķirošanas kompleksa neiztikt, turklāt tika izlemts, ka tam jāatrodas starptautiskās lidostas Rīga teritorijā.

Vietas izvēli noteica gan ērtā starptautisko sūtījumu piegāde un nosūtīšana (vairāk nekā 90 procentu starptautisko sūtījumu pārvadāšana notiek ar avioreisiem), gan arī tas, ka plašā teritorijā ar ērtiem pievadceļiem un lielu autostāvvietu var īpaši operatīvi plānot pasta transporta kustību, saņemot un nogādājot sūtījumus daudz ātrāk nekā iespējams tagad, kad šķirošanas cehs atrodas Rīgas centrā, kur transporta kustību traucē mūžīgie sastrēgumi.

 

Milzu būvlaukums

Stāvot Latvijas pasta šķirošanas kompleksa grandiozajā būvlaukumā (raitā solī, iespējams, tam varētu apiet apkārt desmit minūšu laikā), tālumā vīdošā lidostas Rīga ēka izskatās gluži niecīga. Šķirošanas kompleksa platība gan tik liela nebūs  (apbūves platība - 12 895 m2, bet telpu – 17 150 m2), jo lielu teritorijas daļu aizņems autostāvvietas. Jaunbūves vienā galā iecerēts vienstāva korpuss, kurā būs paku un vēstuļu šķirošanas telpas, noliktavas, kā arī Latvijas pasta autotransporta garāža un servisa centrs. Administrācijas korpusam būs trīs stāvi.

Plānots, ka kompleksā tiks uzstādītas dažādas šķirošanas iekārtas, iespējams, pat sūtījumu šķirošanas iekārta, kas varētu automātiski nolasīt rokrakstā rakstītās adreses. Būs arī paku šķirošanas un pārvadāšanas iekārtas, lai darbiniekiem nebūtu ar rokām jānēsā lieli smagumi. Vārdu sakot, cilvēkiem te būs ērti un patīkami strādāt, jo būs radīti mūsdienīgi darba apstākļi.

 

Vēstījums nākamajām paaudzēm

15. jūlijā, kad apjomīgo jaunbūvi jau iezīmēja pamatu kontūras, svinīgā ceremonijā, Latvijas pasta vadošo darbinieku, celtnieku un preses klātbūtnē, tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Metāla kapsulā, uz kuras iegravēts Latvijas pasta logo, tika ievietots Latvijas pasta avīzes jaunākais numurs, četras aploksnes ar pirmās dienas zīmogiem un pergamenta rullis – vēstījums nākamajām paaudzēm par pasta un šī objekta tapšanas vēsturi. Kapsulu vēstuļu šķirošanas ceha pamatos iemūrēja Latvijas pasta ģenerāldirektors Gints Škodovs un būvfirmas SIA NĪA viceprezidents Arvils Gibze. Kad žurnālisti brīnījās par Ginta Škodova profesionālo darbošanos ar mūrnieka ķelli, viņš smaidot paskaidroja, ka reiz populārajās studentu celtnieku vienībās gūtās iemaņas tik viegli neaizmirstas.

Protams, iemūrējot kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, visi klātesošie un arī klāt neesošie pasta darbinieki domās vēlēja jaunbūvei ilgu mūžu. Tomēr, ja pēc gadiem 150 Latvijas pastam būtu vajadzīgas vēl plašākas telpas un šķirošanas ceha sienu vajadzētu paplašināt, droši vien kāds atrastu arī šo vēstījumu nākamajām paaudzēm. Lūk, daži fragmenti no tā:

 

Šis ir vēstījums, ko par sevi un saviem cēlājiem nākamajām paaudzēm vēlējās atstāt Latvijā lielākā pasta uzņēmuma - Latvijas pasts - topošais pasta šķirošanas komplekss.

Esmu pateicīgs gan projektētājiem, gan būvniekiem, bet jo īpaši savam idejiskajam radītājam – Latvijas pastam, kas manu būvniecību uzskata par vitāli nepieciešamu projektu sava biznesa tālākai attīstībai. Es ļoti lepojos ar savu misiju, jo mans uzdevums būs veicināt pasta pakalpojumu attīstību Latvijā, ļaujot Latvijas pastam izmantot šobrīd modernākās pasta tehnoloģijas un risinājumus. Es ceru, ka spēšu palīdzēt Latvijas pastam atrast pareizo pieeju un būt elastīgam lēmumu pieņemšanā šajā laikā, kad modernās tehnoloģijas nopietni tiecas pārņemt savos tīklos gadu tūkstošiem senās vēstuļu sūtīšanas tradīcijas. (…)

Ar vislielāko nepacietību gaidu laiku, kad vēstuļu kalni šeit būs ikdiena un manas sienas uzklausīs darbinieku domas pat par vismazākajiem sīkumiem. Es apsolu visus uzklausīt un nevienu nenodot! Es novēlu ikvienam darbiniekam šeit strādāt ar prieku un palīdzēt Latvijas pastam kļūt par modernu pasta pakalpojumu sniedzēju pat Eiropas mērogā. Es esmu pārliecināts, ka Latvijas pasta darbiniekiem tas ir pa spēkam!

Ceru, ka šī ziņojuma lasīšanas brīdī Jūs varēsit apstiprināt: Latvijas pasta šķirošanas komplekss savu misiju ir veicis godam.

Saskaņā ar manu kluso vēlēšanos šis vēstījums uzrakstīts 2004. gada 15. jūlijā un ievietots kapsulā, kas šajā pašā dienā iemūrēta ēkas, ko visi turpmāk sauks par BO VAS Latvijas pasts šķirošanas kompleksu, pamatos.

 

 

www.pasts.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001