Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Spring Valley - vieta, kur strāvo svaigas vēsmas

   

Organizācijas attīstības centra Spring Valley aizsākumi meklējami Lttelekom Mācību centrā

 

Organizācijas attīstības centra Spring Valley aizsākumi meklējami Lattelekom Mācību centrā. Tagad tas ir privāts uzņēmums, kura īpašnieki (vienlaikus arī pasniedzēji un konsultanti) ir bijušā Mācību centra darbinieki ar plašu pieredzi un lielisku izglītību dažādās Eiropas biznesa un telekomunikāciju mācību programmās. Spring Valley piedāvā Latvijas uzņēmumiem īpaši veidotas mācību programmas, kursus un konsultācijas, kas balstās uz jaunākajām atziņām un starptautiski pārbaudītām metodēm organizācijas attīstībā. Par Spring Valley darbību stāsta uzņēmuma vadības attīstības direktore Rūta LŪSE un vadības attīstības programmu konsultante Ilze ČIŠČAKOVA.

 

Vizītkarte

Ja vajadzētu dot īsu Spring Valley darbības un komandas raksturojumu, tad vispirms varētu minēt to, ka visiem darbiniekiem ir gan pieredze, gan akadēmiskā un profesionālā izglītība. Spring Valley pasniedzēji un konsultanti papildinājuši zināšanas dažādās pazīstamās Lielbritānijas, Dānijas, Somijas un ASV mācību iestādēs. Turklāt Spring Valley savā darbībā nepārtraukti izmanto labāko starptautisko pieredzi un idejas, jo starptautisko konsultāciju direktors Deklans Ficsaimons, kurš strādā kopā ar šo komandu kopš 1994. gada, līdztekus darbam Latvijā ir pasniedzējs un konsultants arī prestižajā Lozannas (Šveice) biznesa skolā IMD (International Management Development), kura pēc The MBA info 'Super Ranking' for Europe  2004. gada aptaujas ierindota  trešajā vietā Eiropā un trīspadsmitajā  vietā pasaulē. Iespēja iepazīties ar šo pieredzi un idejām (kuras, protams, tiek analizētas un piemērotas klientu vajadzībām Latvijā) piesaista klientu interesi Spring Valley piedāvātajiem pakalpojumiem.

Tomēr ar mācību iestāžu diplomiem un starptautiskām idejām vien nepietiek, lai raksturotu Spring Valley. Te valda arī radoša gaisotne un profesionāls komandas darbs, kas Spring Valley nozīmē patiesu aizrautību, pieredzi, darba kultūru, bet pats galvenais – vēlēšanos patiesi palīdzēt un veidot ciešu sadarbību ar klientu. Ja klientam risināma kāda problēma vai situācija, tas nenozīmē, ka Spring Valley jau ir gatavas zāles un pareizā atbilde. Vispirms sākas darbs kopā ar klientu, noskaidrojot, vācot datus un analizējot, kādi ir problēmas cēloņi. Tikai pēc tam kopā ar klientu tiek pieņemts lēmums, kāda iejaukšanās būtu vispiemērotākā -  konsultācijas, coaching vai garāka mācību programma. Turpretī, situācijā, kad konsultantam pēc iepazīšanās ar klientu redzams, ka viņš   nevēlas atklāti sākt runāt par problēmas reālajiem cēloņiem un risināt problēmu, Spring Valley speciālisti godīgi pasaka, ka nav vērts tērēt naudu, jo reālu rezultātu nebūs. Tāpēc savstarpēja uzticēšanas un konfidencialitāte ir viens no Spring Valley profesionālās darbības pamatakmeņiem.

Klienti jūt, ka Spring Valley strādā ar svaigām un progresīvām metodēm un galvenais - palīdz atrast un izraut skabargas, kas traucē biznesu. Jā, kursu starpbrīžos var uzraut arī kādu šaha partiju - prāta možumam.

 

Kā viss notiek?

Spring Valley  klienti nāk gan no telekomunikāciju uzņēmumiem, gan bankām, veikalu un degvielas uzpildes tīkliem, reklāmas aģentūrām, valsts un pašvaldību iestādēm. Tie ir gan lieli, gan vidēji, gan mazi uzņēmumi. Jūs varētu neticīgi jautāt – vai tas nozīmē, ka Spring Valley konsultanti ir eksperti visos šajos biznesos? Protams, nē. Tad kāpēc šie tik ļoti atšķirīgie uzņēmumi izvēlas Spring Valley par stratēģisko partneri? Kas kopīgs šiem uzņēmumiem?

Tiem visiem ir līdzīgi uzdevumi un pieredze biznesā, kurš nemitīgi jāattīsta, piesaistot aizvien jaunus klientus un noturot pašreizējos; tiem jāizvēlas stratēģijas, kur virzīt savu enerģiju un resursus; tiem jānodrošina produktu un pakalpojumu augsta kvalitāte par iespējami zemākām izmaksām.

Lai veiksmīgi sasniegtu biznesa uzdevumus, vēl svarīgākas ir lietas, kas saistās ar  jēdzienu – organizācija. Tas nozīmē, ka jāveido tāda organizācijas kultūra, kur visi darbinieki orientēti uz klientu un parāda to ar savu attieksmi. Tā ir līderība, radot nākotnes vīziju, tā ir darba koordinēšana, rezultātu mērīšana, lēmumu pieņemšana un konfliktu vadība. Katra uzņēmuma bizness būs tik veiksmīgs, cik veiksmīgi tas tiek galā ar problēmām. Nereti uzņēmumiem nav laika iedziļināties šajos jautājumos, tie netiek uzskatīti par pietiekami svarīgiem. Tomēr tie, kuri sākuši pievērst tiem nopietnu uzmanību, atzīst, ka  šīs problēmas ir ļoti sarežģītas un ļoti ietekmē biznesa darbību. Spring Valley uzdevums un pienākums ir palīdzēt šo problēmu cēloņu apzināšanā un risināšanā. Šis darbs ir sarežģīts un gana sāpīgs, ja cilvēki un uzņēmumi patiesi grib sevi attīstīt vai kaut ko mainīt, jo neizbēgami jāsastopas ar neērtām emocijām, jāspēj tās atzīt un izmēģināt jaunus uzvedības modeļus.

Piemēram, kā radīt tādu uzņēmuma kultūru, kas pilnībā orientēta uz klientu? Jāplēš vaļā brūces un cilvēkiem jāatklāj pašas slēptākās domas un emocijas, kuras nereti baidāmies atzīt pat paši sev.

I. Čiščakova: - Bieži vien ir tā, ka klienta vēlme ir ļoti pozitīva. Klients grib mainīt attieksmi (piemēram, pret klientiem, savā komandā pret darbu u.tml.), lai kaut kas notiktu citādāk, labāk. Tomēr Spring Valley konsultanti nevar aiziet uz klienta uzņēmumu un mainīt kultūru. Attieksmi bez uzvedības maiņas nepanākt. Savukārt mainīt uzvedību ir grūti un sarežģīti. Tur vajadzīga vēlēšanās, drosme un pacietība no klienta puses un profesionāls atbalsts no konsultantu puses. Turklāt bieži klients vēlas rezultātu nekavējoties, taču tas prasa sistemātisku un ilgu darbu.

 

Līderība un pārmaiņu vadība

R. Lūse: - Viens no svarīgākajiem un aktuālākajiem tematiem uzņēmumos šobrīd ir līderība un pārmaiņu vadība. Tādēļ Spring Valley sadarbībā ar klientu veido programmas, kas palīdz radīt pārmaiņu vadības instrumentus un izprast līderības būtību, lai palīdzētu uzņēmumiem izdzīvot un būt veiksmīgiem arī asajā konkurences cīņā, kurā aizvien vairāk nepieciešamas globālākas zināšanas un menedžmenta iemaņas starpkultūru vidē. Tieši tādēļ Spring Valley piedāvā klientiem apzināt un pētīt biznesa racionālās puses, kā arī dziļāk analizēt, kas notiek ar attiecībām starp indivīdiem, grupā un uzņēmumā.

Vienkāršs piemērs: vai jūsu uzņēmumā cilvēki, izejot no sapulces, aizkulisēs runā to pašu, vai pilnīgi ko citu. Parasti, kad par tādām lietām runājam nodarbībās, visi sāk smieties. Tas nozīmē, ka tā darām bieži. Līdzīgu faktu dziļāka analīze palīdz noskaidrot, kas patiesībā notiek uzņēmumā, kāda ir tā kultūra un cilvēku attiecības. 

Protams, problēmas nevajag meklēt par katru cenu. Ja vadītāji apgalvo, ka attiecības netraucē biznesu, tad nevajag neko darīt. Bet, ja klients atzīst, ka ar attiecībām kaut kas nav kārtībā un tās traucē biznesa uzdevuma izpildi, jāsāk kaut kas darīt.

I. Čiščakova: - Spring Valley populārs ir teiciens, ka mēs rosinām vadītājus apzināties savas uztveres antenas (autors - Deklans). To, ko cilvēks nevar saskatīt, nevar uztvert, viņš nevar arī analizēt. Viņam nav valodas. Ja vadītāji vēlas attīstīt savu uztveri un mācīties kaut ko jaunu attiecībā uz cilvēku uzvedību, tad vispirms viņi mācās novērot un savākt datus. Mācīties novērot - tas ir vesels process! Tikai pamazām, novērojot dažādas situācijas, cilvēku uzvedību, meklējot un analizējot faktus,  atklājas īstā aina. Kādā programmā, kad kāds vadītājs, kurš ļoti pretojās  šai pieejai, tikai pēc ilgāka laika, atzina: - Ārprāts, kā es to agrāk neredzēju! Tagad es sapulcēs varu saprast, kāpēc tā notiek!

Jebkura attīstības darbība – kurss, programma, konsultācija, arī laba grāmata būs tieši tik noderīga, cik darba pats ieguldīsi – cik ieguldīsi, tik saņemsi. Protams, šis attīstības process ir saistīts ar lielām bažām un pretestību, jo ne katram pietiek drosmes atzīt nepatīkamās izjūtas. Mūsu galvenais mērķis - spēt iedot instrumentus, kas ļautu cilvēkiem turpināt attīstīties un mācīties arī pēc mūsu sadarbības beigām.

 

Konsultācija - diagnoze

Vērojama tendence, ka aizvien vairāk uzņēmumu izvēlas īsāku vai garāku attīstības vai apmācības programmu, kurā kopā var mācīties uzņēmuma vadības grupas, pārdošanas vai klientu apkalpošanas komandas. Pēc  pirmās sarunas ar klientu vienojamies, vai sākt konsultāciju ciklu, kurā kopīgi mēģināsim noteikt diagnozi. Atklātie mācību kursi reizēm nav vairs tik lietderīgi uzņēmuma kopējai attīstībai kā konsultācija. Protams, joprojām aktuāli ir tādi specifiski kursi kā prezentēšanas iemaņas, komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem, ievads menedžmentā, laika vadīšana utt.

R. Lūse: Priecē tas, aizvien biežāk un drošāk ceļu uz Spring Valley mēro strauji augoši nelieli uzņēmumi. Kad mazais uzņēmums izaudzis no 3 līdz 30 darbiniekiem, viņiem vajadzīgs atbalsts, lai uzņēmums sāktu strādāt efektīvāk - kā veidot biznesa plānu, kā sakārtot darba organizāciju, kā deleģēt, kā vadīt nesaskaņas starp darbiniekiem, ko dara vadības komanda. Pārsvarā šādos gadījumos palīdzam uzņēmumam pašam novērtēt savu darbību, iepazīt vadības labirintus un atrast jaunus instrumentus uzņēmuma vadīšanai. Taču tikpat lielu uzmanību vienmēr pievēršam arī cilvēku attiecību un uzvedības aspektiem.

I. Čiščakova: - Dažreiz ir arī tā, ka ar biznesu iet ļoti labi, bet gudrs vadītājs jau laikus redz pazīmes, kas liek domāt par darbības virziena maiņu, kamēr nav par vēlu. Nereti klients vēlas ilgāk paturēt konsultantus savā tuvumā, tādējādi kļūstot pārāk atkarīgs no konsultantu kompetences. Tomēr mūsu mērķis ir palīdzēt viņiem pašiem apgūt instrumentus un kļūt par iekšējiem konsultantiem savā uzņēmumā. 

 

Klienti un instrumenti

R. Lūse: - Kas ir šie vadības instrumenti, kas ļauj veiksmīgāk strādāt ar cilvēkiem un reizē efektīvāk sasniegt biznesa mērķus? Tās noteikti nav kādas sarežģītas lietas, tās mums visiem jau ir, tikai nepieciešams tās apzināties un attīstīt.

Pats pirmais un svarīgākais vadīšanas instruments ir valoda. Ļoti svarīgi ir apzināties un izprast, ko nozīmē vadītāja loma dažādās situācijās. Tikpat svarīgi instrumenti vadītāja darbā ir jēdzieni pilnvaras un robežas. Ja vēlaties tos iegūt arī savā īpašumā, gaidīsim jūs Spring Valley!

 

Gunta KĻAVIŅA

Spring Valley

Pērses ielā 8

Rīgā, LV-1050

Tālr. 7365200

www.springvalley.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001