Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Pats sava sakaru kanāla saimnieks

   

VOIP

 

Pašreizējā elektronisko sakaru attīstības posmā tiek prognozēta aizvien plašāka interneta iespēju izmantošana. Viena no iespējām - internetam nepieciešamās infrastruktūras izveidei kā vislabāk attīstīto izmantot elektriskā tīkla infrastruktūru (Broadband by Power Lines jeb BPL). Tad internets tiks iekļauts komunālo pakalpojumu klāstā katram iedzīvotājam. Vai viņš zinās, kā to likt lietā?

 

Analoģisku jautājumu varētu uzdot mūsdienu biznesa vadītājiem – vai viņi ir apsvēruši pašreizējās iespējas un elektronisko sakaru labākos risinājumus savā uzņēmumā? Pareizi izvēlēta tehnika un tehnoloģija speciālistu skatījumā ļauj samazināt telekomunikāciju (TK) izmaksas par apmēram 20 procentiem (Forrester Research, 2004). Vienlaikus iespējams ievērojami pilnveidot darba procesu. Par šīm iespējām Latvijā pārdomās dalās SIA MicroLink Latvia projektu konsultants Rihards Kaļetovs.

 

Kļūt par sakaru kanāla saimnieku

Kad bizness sāk pāraugt vienas valsts robežas, ir laiks nopietni pievērsties uzņēmuma TK stratēģijai. Kompleksi un perspektīvi to var risināt, ja uzņēmums kļūst par interneta sakaru kanāla saimnieku. Tas ir iespējams jau šodien, jo MikroLink (ML) ir nodrošinājis klientiem pieeju diviem ātrgaitas interneta tīkliem ar milzīgu kapacitāti: METRO, kas darbojas Rīgas, Tallinas un Viļņas robežās, un Baltijas tīklam, kas aptver triju valstu teritoriju. Baltijas tīklā ir izmantota ATM un MPLS tehnoloģija, abu tehnoloģiju apvienojums vienā tīklā ir unikāls risinājums Baltijā: ar to tiek nodrošināts pilns telekomunikāciju pakalpojumu spektrs – nedz balss, nedz datu pārraidē praktiski nav nekādu ierobežojumu; tīkli ir bāzēti uz tehnoloģijām, kas atbilst QoS (Quality of Service).

Klientam tiek piedāvāta iespēja īrēt kanālus un saņemt kvalitatīvu ātrgaitas interneta pieslēgumu (ātrums 1 gigabits/s). Būtībā klients, kas īrē ML kanālu, ir tā saimnieks. Viņš nemaksā nedz par megabaitiem, nedz minūtēm, jo līgumā ir paredzēta vienīgi mēneša maksa par kanāla izmantošanu ar fiksētu ātrumu. Viņš regulāri saņem kanāla noslogojuma grafikus un var kontrolēt tā darbību. Kanāla iznomātājs klientam var arī nodrošināt prioritāti īpašām viņa datu plūsmām, jo vajadzības gadījumā ML tīkla administrators var koriģēt kanāla parametrus. Piemēram, ja nepieciešams organizēt videokonferenci, klienta kanālā konkrētā laikposmā iespējams nodrošināt pārraides ātrumu, kas dod visaugstāko kvalitāti.

Līdz šim kanālus īrē galvenokārt firmas, kam ir svarīga stabila datu apmaiņa. Taču, veidojot uzņēmuma attīstības stratēģiju, būtu jāapsver, kā līdzās datu plūsmām efektīvi izmantot IP kanāla balss un video pārraides iespējas. Lielo uzņēmumu vadītājiem ir vērts arī apsvērt, vai kanāla noma nav viens no pamatakmeņiem, kas var pozitīvi ietekmēt visu biznesa ēku. ML tīkli un kanālu noma ir orientēta uz lielajiem klientiem, kas savukārt arī paši var būt IP telefonijas vai citu pakalpojumu sniedzēji, specializējoties dažādos klientiem nepieciešamos servisos.

 

Balss no interneta - VoIP

VoIP (Voice over internet Protocol) jeb interneta telefonija (IP Telephony) nodrošina balss datu pārraidi digitālā formātā, nesamazinot skaņas kvalitāti, kas raksturīga datu pārraidei analogā veidā. VoIP ir balstīta uz IP pakešu komutācijas principa. Tas ir ļoti efektīvs, jo samazina datu apjomu, kas tiek pārsūtīts sarunas laikā, līdz ar to samazinot izmaksas. IP kanāla signālu saņēmējs var izmantot atkarībā no iekārtām, kas ir viņa rīcībā, – tas var būt platjoslas piekļuves serveris, vārtejas vai arī speciāli adapteri.

VoIP pirmie lietojumi sākās 20. gs. 80. gados; populāra bija firma Vocaltec, kura radīja programmu datoram ar Windows, kas ļāva datorlietotājiem savstarpēji sazināties, izmantojot mikrofonu un austiņas. Sākumā prognozēja strauju šāda tipa sakaru attīstību (līdz pat klasiskās telefonijas atmiršanai), tomēr to kavēja ievērojamās ieviešanas izmaksas (aparatūra, iekārtas, kanāli).

Tomēr tagad speciālisti jau vairs nešaubās, ka nākotnes telefonijā dominēs tieši VoIP. 21. gs. sākumā ir iezīmējies šīs tehnoloģijas lietotāju stabils pieaugums. Kā liecina tikai Cisco Systems dati, pasaulē trijos gados (1999.-2002.) Cisco Systems klientu – VoIP lietotāju skaits - sasniedza miljonu, bet nākamais miljons lietotāju tika sasniegts jau vienā pašā 2003. gadā. 

Par tehnoloģijas perspektīvām liecina arī VoIP aparatūras plašais piedāvājums – sākot no Cisco un citām izcilām ražotājfirmām un beidzot ar Taivānas u. c. lētā gala firmu izstrādājumiem. Speciālisti atzīst, ka pašlaik jau vairs nav būtisku atšķirību starp šo dažādo ražotāju produktiem, tās galvenokārt attiecas uz servisu un garantijām.

Tiek prognozēta arī mājsaimniecību pāreja uz VoIP telefoniju. Par garantiju tam tiek minētas interneta piegādes jaunās iespējas.

 

VoIP Latvijā

Lai iegūtu nevainojamu balss pārraides kvalitāti pa interneta kanāliem, ir jāvēršas pie piegādātājiem, kuru kanālos ir garantēta visu parametru optimāla ievērošana (jeb QoS – protokolu kopums, kas nodrošina garantētu kvalitatīvu datu pārraidīšanas iespēju publiskos tīklos) kā starp valstīm, tā arī vienas valsts robežās. Latvijā vairumam cilvēku par VoIP tehnoloģiju ir vienkāršots priekšstats – balss no interneta.

Būtībā VoIP tehnoloģijā jānošķir divas kvalitatīvi atšķirīgas lietas – balss pārraide caur internetu un balss pārraide pa IP kanāliem. Balss pārraide caur internetu ir interneta piegādātāju pakalpojums. Tā kā Latvijā dominē mazie piegādātāji, kas nespēj iegādāties nepieciešamo kvalitāti nodrošinošu aparatūru, tad šī pakalpojuma izmantotājiem jāsaskaras ar dažādiem blakus efektiem, kas pazemina dialoga kvalitāti – pēkšņi trokšņi (čērkstoņa), balss raustīšanās (skaņas pazušana) vai arī rodas t. s. rācijas efekts – runātājam ir jānogaida pauze, pēc kuras viņš saņem atbildi. Pauzes rodas no signāla aiztures kanālā. Lai nebūtu kropļojumu, aizture kanālā nedrīkst būt ilgāka par 150 milisekundēm.

IP kanāli garantē stabilu kapacitāti, tāpēc balss pakalpojumu kvalitāte ir nemainīgi augsta. Tomēr VoIP joprojām ir dārga tehnoloģija, tā atmaksājas tiem lietotājiem, kam nepieciešams ievērojams balss sakaru apjoms.

 

Vai būs izdevīgi ieviest IP telefonu

IP telefonija ir izdevīga firmām, kam ir nepieciešami intensīvi starpvalstu sakari. VoIP kanālā ir iespējams sasniegt trīs reizes mazāku datu kapacitāti, nezaudējot sakaru kvalitāti. Tādējādi izmaksas ir zemākas nekā par klasiskajiem sakariem.

Pirms ieviest VoIP, ML kopā ar potenciālajiem klientiem veic analīzi, lai gūtu priekšstatu, cik ilgā laikposmā ieviešana dos pozitīvu rezultātu. Pieredze liecina, ka visbiežāk klienta investētie līdzekļi tiek atpelnīti gada laikā. Klients saņem kanālu, kurā daļa kapacitātes garantē datu pārraidi, daļa – balss pārraidi.

VoIP telefona aparāts ir vienkāršs, dārgākā un sarežģītākā ir VoIP sakaru centrāle. Pasaulē jau ir izveidojies jauns pakalpojumu veids - VoIP sakaru centrāļu noma. Rīgā šos pakalpojumus sniedz ML, kam ir sertificēts darbinieks, kas piedāvā centrāles Avaya (apkalpo kā klasiskās telefonijas, tā arī IP telefonus). Tas dod iespēju firmas biroju savstarpējos sakarus būvēt, izmantojot IP sakarus, bet sakariem ārpus firmas lietot

klasiskās telefonijas pakalpojumus.

 

Kad balsij līdzi nāk attēls

Par šādu iespēju patērētāji pārliecinājās jau pagājušā gadsimta 70. gados, kad sākās videotelefona izmantošana. Modernais šīs tehnoloģijas atvasinājums ir videokonference, kuras izplatība strauji palielinājusies līdz ar interneta attīstību. Tagad videokonferenču tehnoloģija nodrošina interaktīvus divpusējus vizuālos un audio sakarus praktiski neierobežotā attālumā (videokonferences sinonīms ir telekonference). Tā ir viena no daudzajām videokomunikācijas tehnoloģijām līdzās televīzijai, video straumēšanai, video novērtēšanai un video sadarbībai (video streaming, video assessment and video collaboration) u. c.

Videokonferenču aparatūras, programmatūras un pakalpojumu sniedzēju vidū pazīstamākās ir firmas Tandberg, Polycom, Radvision, Cisco Systems, Initia AccessSwitch u. c.

Ražoto produktu klāsts ir plašs, un nepieciešamā aparatūra ir pieejama arī nelieliem uzņēmumiem. Vairums sistēmu sastāv no diviem monitoriem un divām kamerām. Par monitoru var izmantot gan datoru, gan arī parastu TV aparātu. Turklāt datoram piemērota videokamera – web kamera – maksā tikai dažus desmitus latu. Vienkāršām vajadzībām tas ir pietiekami. Aparatūra nodrošina, ka videopārraidei ir iespējams izmantot gan klasiskās telefonijas tīklu (POTS), gan integrēto pakalpojumu ciparu tīklu (ISDN), bet visbiežāk un efektīvāk interneta protokola (IP) tīklu.

 

Videokonferences biznesa klientiem

Videokonferenču (VK) vajadzībām Latvijas biznesa uzņēmumi galvenokārt izmanto ISDN līnijas. Lai gan to izmantošanas izmaksas ir augstas, uzņēmumi ir pārliecinājušies, ka, izmantojot VK, darba process ir ērtāks un rezultāts tiek iegūts operatīvāk nekā izmantojot e-pastu. Tomēr procesu negatīvi ietekmē tas, ka bieži vien līniju kapacitāte ir nepietiekama, lai nodrošinātu visa videomateriāla kvalitatīvu pārraidi.

Tāpēc ML, izanalizējot savu un klientu uzņēmumu pieredzi un vajadzības videotehnoloģiju jomā, ir izstrādājusi jaunu piedāvājumu biznesa klientiem. Tas balstās uz IP kanālu un pasaulē labi zināmās firmas Tandberg videotehnikas izmantošanu (ML ir šīs tehnikas izplatītājs Baltijā).

Piedāvātā Tandberg aparatūra (pēc būtības videopleijers ar kameru) ir ar plašām audio un video iespējām, kas labi pielāgojamas firmas darba specifikai un konkrētam notikumam. Tandberg aparatūra integrē klasisko un IP telefoniju, tādējādi tā strādā ar visiem  telefona aparātiem un datoriem, nodrošinot sadarbību ar jebkuru struktūrvienību.

Ir nodrošinātas komandas darba iespējas ar videoattēlu – šādā režīmā ir iespējams strādāt gan ar tekstiem, gan ar zīmējumiem. Konferences laikā dalībnieki var savos piezīmjdatoros izdarīt attēlā labojumus, un šī procesa kvalitāte ir pat augstāka nekā tad, ja partneri atrastos vienuviet.

Tandberg tehnika ir ļoti kvalitatīva, tādēļ arī dārga: piemērota liela apjoma biznesa vajadzībām, ar bagātām servisa iespējām. Ļoti plašs savienojumu spektrs, kā arī elastība, savietojamība ar citu firmu ražojumiem (iekārtās un datoros ir izmantots viens un tas pats protokols H323).

Latvijā Tandberg aparatūra jau tiek izmantota studentu tālmācības vajadzībām Latvijas Universitātē. Mācību procesā ir iesaistīti Baltijas valstu studenti un mācībspēki. Šādi visai Baltijas studentu auditorijai kļūst pieejama, piemēram, izcila savas nozares speciālista lekcija.

Ir uzņēmumi, kur darbinieki šādās telekonferencēs demonstrē konkrētus produktus, apspriež nepieciešamos uzlabojumus, saskaņo līgumus, turklāt aktīvo dalībnieku skaits var būt ļoti liels.

Taču pašreizējā videokonferenču tehnika ir piemērota arī mazākiem uzņēmumiem, jo sākumā var sekmīgi izmantot arī vienkāršāku aparatūru, kuras cenas ir salīdzinoši zemas, bet kvalitāte pietiekami augsta, lai nodrošinātu netraucētu darba procesu.

Interneta tehnoloģijas tiek piedāvātas arī televīzijas pārraidei. Tas nozīmē, ka dators kļūst par augstvērtīgu televizora dubultnieku.

 

Apgūt jaunās iespējas

Šobrīd, kad pie klienta durvīm klauvē nosauktās un vēl desmitiem citu iespēju, kas ļauj evolūcijas ceļā sasniegt augstāku TK līmeni, ML var palīdzēt ikvienam uzņēmējam izveidot tādu sakaru kanāla izmantošanas stratēģiju, lai gūtu atdevi pamatbiznesa attīstībā. ML speciālisti palīdz analizēt situāciju un izstrādāt sistēmu, piegādā aparatūru, konsultē uzturēšanas procesā un palīdz apmācīt lietotājus.

Rihards Kaļetovs par IP kanāla izmantošanu saka: - Ja klients ir nopircis kanālu, turpmāk viņš pērk tikai nepieciešamo servisu (datu pārraide, balss pārraide, videokonferences, televīzijas programmas). Viņam nav jāiegādājas dažādi pārveidotāji, kā tas ir tad, ja šiem mērķiem grib izmantot parastās telefona līnijas. Turklāt, ja klientam ir savs kanāls (parasti 1 megabits), tad aparatūra pati regulē ekonomisku kanāla izmantošanu atkarībā no pārraidāmās informācijas kapacitātes un prioritātes. Tādējādi klienta kanālā netiek turēta neizmantota kapacitāte, un viņš maksā tikai par kapacitāti, kura tikusi patērēta. 

 

Laura KALINKA

 

 

SIA MicroLink Latvia

Dzirnavu iela 91

Rīga, LV-1011

Tālr. 7020000

Fakss 7020009

microlink@ microlink.lv

www.microlink.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001