Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Platjoslas interneta piekļuves attīstība

   

Platjoslas Interneta Piekļuves Attīstība

 

 

Informācijas aprites elektronizācija - kvalitatīvas pārmaiņas

 

Pakalpojumu integrācija

Abonents mājsaimniecībās lieto dažādus satura piegādes kanālus atkarībā no satura formas. Televīzijas programma līdz skatītājam nonāk, izmantojot uztverošo antenu vai pakalpojuma nodrošinātāja kabeli, telefona pakalpojumi tiek nodrošināti, izmantojot tradicionālo vīto vara vadu pāri un publiskās telefonijas pakalpojumu tīklu. Videofilmas var noīrēt speciālos video īres punktos vai nopirkt veikalos. Abonētās avīzes tiek nogādātas ar pasta vai izplatīšanas uzņēmuma palīdzību un nonāk pastkastītē.

 

Līdz ar satura elektronizāciju un straujo sakaru iekārtu un interneta protokola (IP) attīstību rodas iespēja apvienot satura piegādes kanālus dažādas formas saturam. Līdz šim ir notikusi vairāku mediju elektronizācija. Pirmais ir pasts, pēc kura elektronizācijas ir radies e-pasts, kurš 70. un 80. gados tika izmantots gandrīz vienīgi akadēmiskās aprindās, bet 90. gados sasniedza arī Latvijas uzņēmumu birojus, nevalstiskās organizācijas un pat valsts iestādes. 2003. gadā nosūtīto e-pasta vēstulīšu ir daudzkārt vairāk nekā tradicionālo pasta sūtījumu, un pēc būtības mēs varam runāt par pasta elektronizāciju kā notikušu faktu.

Pēc tam elektronizācijas vilnis ķēra avīzes un uzņēmumu reklāmas bukletus. Līdz ar HTTP protokola izgudrošanu internets no militāru un zinātnisku lietojumu pārraides kanāla kļuva par elektronisko mediju kā avīžu un reklāmu vienvirziena piegādes kanālu, bet vēlāk deva iespēju rasties arī par pilnīgi jauniem lietojumiem, kuru būtība pamatojas divvirzienu sakaru kanālā: sludinājumiem, vēstkopām, elektroniskajām virtuālajām telpām. Nākamā ir televīzijas ciparizācija, kura jau ir notikusi satelītpārraidē un šobrīd lielā mērā notiek arī kabeļtelevīzijā.

 

Satura piegādes kanālu integrācija – Tripple Play jeb Trīs vienā !

Kāpēc neapvienot pārraides kanālus visiem iepriekš minētajiem informatīvajiem un saziņas lietojumiem? Līdz ar interneta protokola (IP) un tehnoloģiju attīstību tas vairs nav tikai laboratorijās realizējams projekts. Tomēr tehnoloģijas, kas ļauj par saprātīgu cenu mājsaimniecībām piedāvāt praktiski visu veidu elektronisko lietojumu nogādi, ir jaunums. Šo tehnoloģiju risinājumi tiek dēvēti par Tripple Play jeb Trīs vienā:

- digitālā televīzija/video uz pieprasījumu;

- IP telefonija;

- interneta piekļuve.

Trīs vienā risinājumu var nosacīti sadalīt divās daļās:

pakalpojumu sniedzēja daļā jeb lietojumu specifiskos risinājumos un iekārtās, piemēram, videostraumēšanas serveros, digitālās televīzijas koderos, TV interneta portālos, IP telefonos;

telekomunikāciju operatora daļā jeb sakaru kanāla specifiskā tehnoloģijā, kura veido jaunākās paaudzes IP sakaru kanālu, kas spēj nogādāt dažādu saturu līdz lietotājam, ievērojot satura īpašās prasības sakaru kanālam, šajā gadījumā izmantojot QoS – Quality of Service jeb pakalpojumu kvalitātes funkcionalitāti.

Šeit ir svarīgi visa IP komunikāciju tīkla ietvaros precīzi definēt šādus parametrus, kuri pakalpojumu sniedzējam ļauj vai liedz nogādāt patērētājam pilnvērtīgu pakalpojumu. Divi svarīgākie momenti ir:

·         QoS – jeb IP datu pārraides pakalpojuma kvalitātes funkcionalitātei jāaptver gan tīkla maģistrālo gan piekļuves daļa;

·         pareizi jānosaka platjoslas interneta pieslēguma ātrums līdz lietotājam, vadoties pēc vajadzību definīcijas.

 


Tālāk tabulā apkopota informācija par prasībām sakaru kanālam var izskatīties, piemēram, tā.

Lietojums

Sakaru kanāls

Kanāla nepieciešamie raksturlielumi

Interneta lapas, ziņu portāli, viss, ko varam nodēvēt par elektronisko avīzi vai elektronisko bukletu

Interneta piekļuve

56 kbit/s – 2 Mbit/s, nav īpašu prasību pakešu kavējumam, datu plūsmas raksturs asimetrisks – lielāks ir lejuplādes datu apjoms

E-pasts, interaktīvas vēstkopas, interneta e-pasts

Interneta piekļuve

56 kbit/s – 512 kbit/s, nav īpašu prasību pakešu kavējumam

Čats, kopdarbības un dokumentu apmaiņas interneta telpas kā elektroniskie Team Room

Interneta piekļuve

128 kbit/s – 2 Mbit/s, nav īpašu prasību pakešu kavējumam, datu plūsma – diezgan simetriska

Balss telefonija

Interneta piekļuve –

56 kbit/s vai vairāk, ir prasības sakaru kanāla kvalitātei

Video On Demand - video uz pieprasījumu, digitālā televīzija

Interneta piekļuve – platjoslas

6 Mbit/s viena TV standarta kanāla pārraidei līdz 20 Mbit/s mājsaimniecības ar 3 ciparu TV/Datoru pieslēgumiem, ja vienlaikus norit 2 digitālās TV datu plūsmu lejupielāde, kā arī darbs ar datoru internetā

 


Iepriekš minētās prasības IP sakaru kanālam katrs, kurš ikdienā lieto internetu, spēj novērtēt, ņemot vērā savu pieredzi, un mazliet pastrīdēties, vai racionāla augšējā robeža interneta piekļuves ātrumam ir 512 kbit/s vai 2 Mbit/s, tomēr attiecībā uz pēdējo tabulā minēto lietojumu strīdas pat profesionāļi, un pamatoti.

 

Prasību definīcija, ņemot vērā lietotāju vajadzības

Katram sava taisnība, izejot no iespējamo/nepieciešamo pakalpojumu prasībām un klientu maksātspējas attiecīgajā valstī. Piemēram, Itālijas telekomunikāciju uzņēmuma FastWeb (1) pakalpojuma Trīs vienā galalietotāja komunikāciju ātrums aprobežojas ar nieka 6 Mbit/s, nodrošinot 1 TV/Video straumi vai dūšīgu darbību internetā, kad TV/Video straumēšana nenotiek. Fastweb pakalpojumu pamatpaka maksā ap 25 EUR mēnesī. Lokālie zvani tīklā ir par velti. Klienta pieslēgumiem izmatotas pēdējās paaudzes DSL tehnoloģijas. Savukārt Norvēģijas resursu (gāze, elektrība) un moderno komunikāciju uzņēmums Lyse (2), kurš sācis piedāvāt klientiem sākotnēji 6 MBit/s, šobrīd pārgājis uz tiešām satriecošu galalietotāja pieslēguma ātrumu – 20 MBit/s! Cena ap EUR 80 mēnesī. Tiesa klients iegūst optiskās dzīslas pieslēgumu līdz savai mājai. Lyse izpēte liecina, ka klienti Norvēģijas mazpilsētās un lauku apvidos (Lyse ļoti aktīvi darbojas tieši Ziemeļu rajonos) garos Norvēģu ziemas vakarus īsina, skatoties vienlaikus divas TV pārraides un paralēli lieto internetu. Lielāko Lyse platjoslas ātrumu nodrošina mājsaimniecībām - ģimenēm ar skolas vecuma bērniem.

Tomēr šādas prasības IP sakaru kanālam šķiet ārkārtīgi augstas, jo jau 2 Mbit/s bijām pieraduši dēvēt par platjoslas interneta pieslēgumu un jautājums par investīciju apjomu un atmaksāšanās iespējamību vidējā laika periodā – apmēram piecos gados - šķiet aktuāls. Atbildot uz šo jautājumu jāteic, ka sakarā ar 2,5 Gbit/s un 10 Gbit/s ātrumu maģistrālo IP komunikāciju straujo attīstību pēdējo divu gadu laikā ātrgaitas komunikācijas klientam kļūs strauji lētākas nākamajos pāris gados un Telekomunikācijas nozarei nāksies izmainīt biznesa modeļus no pieslēguma orientētiem uz informācijas pakalpojumu nodrošināšanu vērstiem. Līdz ar to Informāciju Tehnoloģiju nozare cieši integrēsies Telekomunikāciju pakalpojumu pamatstruktūrā.

 

Paradigmu maiņa

Šobrīd mainās lietotāja platjoslas piekļuves koncepts no ātrgaitas interneta piekļuves uz visu mājas elektronisko komunikāciju integrāciju, kur interneta piekļuves ātrums ir pakārtots lietojumu vajadzībām. Esam liecinieki vēsturiskam notikumam sakaru nozarē – noslēdzoties lietojumu elektronizācijai, notiek pakalpojumu unifikācija!

 

www.fastweb.it

www.lyse.no/produkter/bredband/

kā arī www.ibm.com/services/us/index.wss/rs/igs/a1002949

 

Guntars OTTO

 

Lietotie saīsinājumi: IP – Interneta Protokols

QoS – Quality of Service

 

 

IBM Latvija SIA

Bauskas ielā 58a 

Rīgā, LV-1004

Tālr. 7070300

 Fakss 7070399

Guntars.Otto@lv.ibm.com

 http://www.ibm.com/lv

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001