Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Tur, kur vada un savalda tīklus

   

Tîklu vadîbas centrs - 10

 

Lattelekom Tīklu vadības centra (TVC) dzimšanas dienu pieņemts atzīmēt reizē ar pirmās starptautiskās centrāles oficiālo atklāšanu, kas notika 1994. gada 11. augustā. Lattelekom tīklzinības pieņēmušās spēkā jau desmit vasaru garumā - no dažiem labi apmācītiem ekspertiem līdz Tīklu vadības centram ar septiņām nodaļām un vairāk nekā 100 profesionāliem darbiniekiem. TVC tīklu vadības zālē nepārtraukti - 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā - tiek pārraudzīts viss Lattelekom tīkls, tā starptautiskie pieslēgumi, tiek vadīta problēmu novēršana. Komandas paveikto desmit gados vērtē Tīklu vadības centra direktors Edgars ĀLMANIS.

 

TVC iedīgļi

Lattelekom Tīklu vadības centra darbinieki uzrauga uzņēmuma balss, datu un interneta pakalpojumu kvalitāti, attālināti novērš kļūmes ciparu tīklā, maršrutizē trafiku, nodrošina rezerves virzienus gan vietējam, gan starptautiskajam trafikam,  pilda citas ar balss, datu un interneta pakalpojumiem saistītas funkcijas. Cik zināms, Lattelekom ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ir šāds centrs ar tik plašām funkcijām un mūsdienīgām iekārtām.

Pirmais Tīklu vadības centra iedīglis radās 1994. gadā, kad Alcatel mācību centrā (Norvēģijā) apmācīta speciālistu grupa Tālsakaru centra sastāvā sāka apkalpot Lattelekom pirmo starptautisko telefona centrāli, personāls pārzināja un spēja konfigurēt iekārtas, maršrutizēja izsaukumus, atvēra aizvien jaunus starptautiskos virzienus. Sekoja arī strukturālas izmaiņas, līdz 1995. gada februārī radās  nosaukums Tīklu vadības centrs. Šobrīd TVC darbības virzieni ir krietni paplašinājušies, tas nodarbojas ne vien ar tīkla uzraudzību, vadību un problēmu novēršanu, bet arī ar tehnoloģiju ieviešanu, servisa platformu izstrādi, risinājumu un pakalpojumu (to skaitā arī interneta) atbalstu, kā arī tīkla drošību un nelikumību izpēti.

- TVC orientācija gadu gaitā ir mainījusies, - stāsta Edgars Ālmanis. - Kādreiz vislielākais akcents tika likts uz tīklu un tehniku, tagad - tieši tāpat kā viss uzņēmums - galveno uzmanību pievēršam klientiem. Rūpējamies, lai klienta izvēlētais pakalpojums strādātu atbilstošā kvalitātē, lai nebūtu traucējumu un kļūmju. Pastāvīgi uzraugām tīkla tehnisko stāvokli un kvalitāti, pamanām un novēršam potenciālās tīkla problēmas, pirms vēl klients tās ir sajutis.

Tīklu vadības zāle

E. Ālmanis: - Attīstība vadības sistēmās un tīkla uzraudzībā notiek nepārtraukti,  rezultātā esam elastīgāki, varam reaģēt ātrāk. Kādreiz speciālistam, lai varētu strādāt un novērst iekārtu kļūmes attālināti, darba vieta bija jāveido tieši pie konkrētā vadības termināla pieslēguma, tagad, izmantojot jaunās tehnoloģijas, ciparu tīkla problēmas var novērst gandrīz no jebkuras vietas, ja ir atbilstošs pieslēgums un ja bojātais bloks objektā nav fiziski jānomaina. Nopietnas problēmas gadījumā varam pamodināt atbildīgo darbinieku pat nakts vidū, bet viņam vairs nav jātraucas uz TVC -  kļūmi var novērst no mājām ar atbilstošu datoru un pieslēgumu. Nav vairs jātērē laiks ceļam un problēmas var novērst daudz operatīvāk. 

Būtiskā izmaiņa: tīkla elementus un pakalpojumus uzraugām no klientu viedokļa, izmantojam īpašu simulācijas programmatūru, kas imitē klienta darbību tīklā. Ja tests ir sekmīgs, sistēma fiksē rezultātu un pēc noteikta intervāla procedūru atkārto.  Parādoties novirzēm, veidojas trauksmes ziņojumi. Piemēram, gadījumos, kad tiek pārsniegts aizņemto/bojāto kanālu skaits un varētu būt grūti sazvanīt kādu abonentu, sistēma ģenerē trauksmes signālu par to, ka nav pieejama visa kapacitāte.

Ciparu tīklā ir pamata un rezerves jeb alternatīvie maršruti. Iekārtas vispirms mēģina sūtīt signālu pa pamatmaršrutu, ja tas neizdodas, tad to atmiņa piedāvā citu - rezerves maršrutu, ja vēl neizdodas, mēģina citus alternatīvos maršrutus, līdz nodrošina savienojumu. Tomēr būtiski ir tas, ka klients nejūt nekādus traucējumus. Personāls pamana maršruta palielināto noslodzi vai atteikumus un veic nepieciešamās izmaiņas, lai problēmas novērstu. Uzraugām arī klientam sniegto datu pakalpojumus kvalitāti, ātrumu, pakešu zudumus, kavējumus, piemēram, kā var piekļūt kādai interneta mājaslapai.

Tīklu vadības zālē personāls strādā cauru diennakti. Dienas maiņās ir vairāk speciālistu, dažu pakalpojumu atbalsta personāla darba laiks ir līdz pusnaktij, jo klientiem nepieciešama palīdzība arī vēlās vakara stundās. Darba grafiks tiek elastīgi mainīts atkarībā no slodzes.

Vadības zālē uz gala sienas atrodas trīs lieli ekrāni, kuros visam personālam redzami svarīgākie pārbaudāmie tīkla dati - trafiks, tīklu mezgli un objekti. Tie iezīmējas zaļā (viss kārtībā), dzeltenā (jāpievērš uzmanība) vai sarkanā (jānovērš kļūmes) krāsā. Dati atjaunojas ik pēc 15 minūtēm.

Tiklīdz kāds objekts iekrāsojas sarkans, atbildīgais operators detalizēti novērtē situāciju un rīkojas. Var veikt attālinātus parametru testus, konstatēt bojājuma vietu, ja nepieciešams, atjaunot programmatūru. Ja bojājumu nevar novērst attālināti (piemēram, bojāts kabelis vai iekārtas modulis), TVC operators nosūta darba uzdevumu Lattelekom reģionālajiem darbiniekiem bojājuma novēršanai.

Uzraugām ne tikai ciparu, bet arī analogās centrāles, tiesa, to bojājumus nevar novērst attālināti, bet var diezgan precīzi uzzināt, kādas iekārtas ir bojātas, un dot  attiecīgajiem speciālistiem uzdevumu tās izlabot. Sarkanais signāls parādās arī, ja ir  Latvenergo enerģijas padeves pārtraukums (var būt plānveida pārbaude vai avārija) vai radušās centrāles gaisa kondicionēšanas/temperatūras režīma novirzes. Šajos gadījumos operators sazinās ar attiecīgajiem dienestiem un noskaidro situāciju.

Visu diennakti tiek kontrolēti īpaši nozīmīgi objekti - Lattelekom datu centri. Operators kontrolē iekārtu darbību, mitrumu, temperatūru, ugunsdzēsības automātiku, durvju atvēršanu. Drošības noteikumi ir ļoti stingri.

Katra operatora darbavieta ir aprīkota ar 4-6 monitoriem, uz katra no tiem attēlota darbam nepieciešamā informācija par tīkla objektiem un pakalpojumiem. Agrāk pie katra datora sēdēja pa operatoram, tagad tīkls ir kvalitatīvi attīstīts un darbinieki attīstījuši profesionālās iemaņas tā, ka var profesionāli veikt daudz vairāk uzdevumu ar augstu darba efektivitāti, daudzi te strādā jau no Tīkla vadības zāles atvēršanas.

 

Telefonbalsošana darbojas nevainojami

Daudzi, iespējams, nemaz nezina, ka pēdējā laikā Latvijā tik bieži izmantotā telefonbalsošana populārajos televīzijas realitātes šovos, Eirovīzijas un citos dziesmu konkursos ir Lattelekom Tīklu vadības centra speciālistu izstrādāts un īstenots projekts, kurš ieviests 2001. gadā īsi pirms Eirovīzijas balsošanas. To Lattelekom uzticēja Latvijas Televīzija, kad pārliecinājās, ka neviens cits uzņēmums nespēj tik profesionāli tikt ar šo uzdevumu galā.

- Telefonbalsošanas sistēmu ar Tīkla attīstības un Informācijas tehnoloģiju daļas speciālistu atbalstu izstrādāja TVC Balss pakalpojumu un Vadības sistēmu un servisa platformu nodaļu speciālisti, - stāsta Edgars Ālmanis. - Sākums bija pietiekami sekmīgs, tomēr ar katru gadu sistēma tiek uzlabota, un nu jau divus gadus varam būt lepni, ka pat pašas lielākās slodzes laikā spējam apkalpot 98 procentus zvanītāju. Izsaukumu apstrādi veicam decentralizēti, datus savācam centralizēti ar jauno tehnoloģiju palīdzību, apstrādājam datus, lai klients saņemtu sagatavotās atskaites saskaņotajā laikā un  formātā. Šis ir uzskatāms piemērs, kā varam sekmīgi izmantot visu Latviju aptverošā Lattelekom tīkla priekšrocības.

 

Jauns tirgus - jauni pakalpojumi

Telekomunikāciju tirgus liberalizācija ietekmējusi gan Lattelekom pamatpakalpojumus, gan arī Tīklu vadības centra darbību. Jāuzrauga ne tikai pakalpojumi Lattelekom klientiem, bet arī starpsavienojumu kvalitāte ar citiem operatoriem,  piekļuves tīkla atsaistīšanas pakalpojumu iespējas u. tml. Lattelekom ir noteikti starpsavienojumu punkti, kuros jānodrošina vajadzīgie tīklu sadarbības protokoli un trafika kvalitātes parametri saskaņā ar vienošanos. Pēc starpsavienojuma līgumu noslēgšanas pieslēgumu kvalitāti kontrolē Tīklu vadības centra speciālisti, un ziņo starpsavienojumu partneriem, ja konstatē kļūdas vai novirzes viņu pieslēguma darbībā.

 

Pakalpojumu atbalsts

Tīklu vadības centrs nodrošina Lattelekom piedāvāto pakalpojumu atbalstu. Atsevišķi korporatīvie klienti vēlas īpašu servisa līmeni, kuru spēj nodrošināt tikai TVC eksperti. Ir arī tādi klienti, kuru sistēmās problēmas jānovērš visu diennakti. Pirms gada Tīklu vadības centrā tika izveidota Risinājumu atbalsta nodaļa, kuras sastāvā izveidots Vienotais tīkla palīdzības dienests. Vienotā palīdzības dienesta uzdevums ir nodrošināt Lattelekom korporatīvo klientu apkalpošanu, kā arī balss, datu pārraides un interneta pakalpojumu ekspertu atbalsta pakalpojumus visiem Lattelekom sniegtajiem pakalpojumiem.

Tīklu vadības centra speciālisti apkalpo arī Apollo palīdzības līniju, uzrauga un vada datu pārraides, interneta un integrēto risinājumu pakalpojumu bojājumu operatīvu novēršanu. Palīdzības dienesta pakalpojumi veidoti divos līmeņos: ar pirmā līmeņa vienkāršām problēmām (piemēram, aizmirsusies e-pasta parole, nobloķējusies Mājas DSL līnija, zuduši pamata konfigurācijas parametri utt.) tiek galā Apollo palīdzības līnijas operatori, bet nopietnāku bojājumu gadījumā tiek nodrošināta kvalificētu TVC ekspertu palīdzību. Eksperti pilnvērtīgi notestē klienta pieslēgumu, pārliecinās, vai problēma ir datorā vai salāgojošā ierīcē, un izlabo bojājumu. Klients var saņemt arī konsultācijas par aizsardzības sistēmām, par pieslēguma veidu u. tml.

Lattelekom TVC piedāvā arī tīkla informācijas grafiskās reprezentācijas sistēmas pakalpojumu Tīklu uzraudzības sistēma. Tāda pakalpojuma nav nevienam citam operatoram Latvijā. Izmantojot šo pakalpojumu, korporatīvie klienti paši var pārliecināties par Lattelekom sniegto pakalpojumu kvalitāti, aplūkojot savu pieslēgumu uzturēšanas parametrus, bojājumu novēršanas laiku utt. Tādējādi klients var ietaupīt izdevumus, iztiekot bez sava lokālā tīkla administratora. 

Skaidrs, ka tik liels uzņēmums kā Lattelekom nevar iztikt bez moderna Tīklu vadības centra, bet dzīve ir pierādījusi, ka šobrīd bez tā nevar iztikt arī klienti.

 

Gunta KĻAVIŅA

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001