Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Lattelekom gadskārtējā balva inženierzinātnēs

   

Lattelekom apbalvo labâko bakalaura, maìistra un inþenierzinâtòu darbu autorus

 

Šovasar Lattelekom jau devīto gadu sadarbībā ar Latvijas izglītības fonda mērķprogrammu Izglītībai, zinātnei un kultūrai svinīgi pasniedza prēmijas zinātnisko darbu konkursa uzvarētājiem telekomunikāciju inženierzinātnēs – deviņiem labāko bakalaura un maģistra darbu autoriem un šo darbu zinātniskajiem vadītājiem.

Prēmijas konkursa kārtībā reizi gadā tiek piešķirtas Latvijas augstskolu absolventiem par labākajiem bakalaura un maģistra darbiem un inženieru projektiem telekomunikācijās, kā arī mācībspēkiem – par šo darbu un projektu vadīšanu. Apbalvojuma mērķis ir atbalstīt talantīgus studentus un veicināt jaunu speciālistu sagatavošanu.

Kā atzīmēja Latvijas izglītības fonda padomes priekšsēdētājs Imants Meirovics, viņš augstu vērtē sadarbību ar Lattelekom, jo uzņēmuma atbalsts jaunajiem telekomunikāciju nozares speciālistiem ir ļoti nozīmīgs, īpaši tādēļ, ka valsts atbalsts studentiem ir visai niecīgs.

Lattelekom Korporatīvās komunikāciju daļas direktore Regīna Svirska uzsvēra, ka priecājas par iespēju stimulēt topošo speciālistu profesionālo izglītību. Uzņēmumam jauno speciālistu devums nozares attīstībā šķiet ļoti nozīmīgs, jo no viņu radošajām idejām, darbaspējām un progresīvo tehnoloģiju attīstības procesu izpratnes nereti atkarīga nozares nākotne.

Zinātnisko darbu konkursā piedalījās RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes un Telekomunikāciju un sakaru institūta Datorzinātņu un elektronikas fakultātes bakalauru un maģistru darbi telekomunikāciju inženierzinātnēs. Tos vērtēja neatkarīga žūrija, kurā nepiedalījās neviens Lattelekom pārstāvis. Konkursa uzvarētāji šogad ir septiņi RTU un divi Telekomunikāciju un sakaru institūta maģistri un bakalauri.

Konkursa laureāti īsi iepazīstināja ar darbiem, kuru tēmas bija mūsdienīgas un aktuālas. Īpaši interesants un praktiski lietojams šķita Kaspara Ozola darbs Viļņu frontes inversija optiskajos sakaros (zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Ģirts Ivanovs) un Laura Jurisona Bezvadu optiskie sakari (zinātniskais vadītājs – profesors Guntis Liberts). Ieguldījumu telekomunikāciju tirgus regulēšanas teorijā devusi arī Irina Kļevecka ar darbu Universālais telekomunikāciju pakalpojums Latvijā (zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Jānis Lelis). Vispārēju ievērību izpelnījās Oļega Bondarenko darbs Telekomunikāciju ierīču veiktspējas izpēte sev līdzīga trafika vidē (zinātniskais vadītājs – profesors Ernests Pētersons) un īpaši fakts, ka neatkarīgā žūrija atzinīgi novērtējusi Lattelekom darbinieku. Oļegs Bondarenko jau trešo gadu strādā Tīklu daļā par telekomunikāciju inženieri un ikdienā nodarbojas ar tīklu projektēšanu. Kā vēlāk noskaidrojās, viņš fakultātē nevienam nebija minējis, ka strādā Lattelekom. Arī žūrijas locekļi apstiprināja, ka nav zinājuši, kur Oļegs strādā, bet pozitīvi novērtējuši viņa darbu tā satura dēļ.

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001