Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Nākamais metro tīklu solis: ienesīgi Ethernet pakalpojumi

   

Nākošais solis metro tīklu veidošanā: ienesīgu Ethernet pakalpojumu ieviešana

 

Lai nodrošinātu virtuālo privāto tīklu un interneta pakalpojumu augošo pieprasījumu pēc platjoslas piekļuves, daudzi pakalpojumu sniedzēji pievēršas Ethernet tehnoloģijai. Tīkla arhitektūrai jānodrošina elastīgums, mērogojamība, kvalitāte un ilgtermiņa investīciju aizsardzība. Lai palīdzētu izvēlēties pareizo tehnoloģiju nākamās paaudzes metro Ethernet tīklam, jāsalīdzina mūsdienās izmantoto tilta (bridging) modeli ar galveno kandidātu liela mēroga metro tīkliem – MPLS.

 

Mūsdienīgi metro Ethernet tīkli

Pilsētas (metro) tīkliem ir ievērojamas izaugsmes iespējas. Pakalpojumu sniedzēji visā pasaulē cer, ka Ethernet nodrošinās liela ātruma mērogojamu  piekļuvi VPN un interneta pakalpojumiem. Gan vēsturiskie, gan jaunie operatori pozitīvi novērtē jauno infrastruktūru un investē tajā.

Pateicoties nepārtrauktiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem un turpinoties standartu izstrādei, Ethernet izplatās arī pilsētas tīklos. Lai gan agrīnie Ethernet pakalpojumu lietotāji jau ir iespiedušies tirgū, tomēr tilta (bridging) tehnoloģija ievērojami sašaurina tirgus mērķauditoriju. Lai tirgus pilnībā pieņemtu Ethernet pakalpojumus, jāsper nākamais solis, veidojot robustu un drošu, uz pakalpojumiem orientētu, mērogojamu tehnoloģisko infrastruktūru.

No otras puses, liela nozīme ir tirgū valdošajam uzskatam, ka Ethernet tehnoloģijas vēl nav nobriedušas īpaši svarīgu un pakalpojumu kvalitātes līmeņa līgumos definētu aplikāciju nodrošināšanai. Tomēr tīkla pakalpojumu sniedzēju stratēģiskajos plānos MPLS un Ethernet sāk saistīties aizvien ciešāk.

 

Metro Ethernet pakalpojumu veidošana

Nepārspējamās ieņēmumu iespējas Ethernet pakalpojumu tirgū liek pakalpojumu sniedzējiem meklēt novatoriskus veidus strauji augošā pieprasījuma apmierināšanai. Šos plānus izvērtē kopsakarībā ar konverģenci, veidojot vienotu tīklu arhitektūru.

Kopš to rašanās 90. gadu vidū Ethernet pakalpojumi kļuvuši par atzītu tehnoloģiju datu transporta nodrošināšanai, lokālo tīklu savienošanai un pēdējā laikā arī interneta piekļuvei. Nevēloties iekrist kārtējos vienkārša savienošanas biznesa slazdos, pakalpojumu sniedzēji ļoti interesējas par iespējām attīstīt papildvērtības Ethernet pakalpojumus, lai garantētu ilgtermiņa ienesīgumu investīcijām metro tīklos. Šie papildpakalpojumi ir VPN, video un datu glabāšana.

Jaunajiem pakalpojumiem nepieciešama tīkla arhitektūra ar progresīvu slodzes vadību, ar diagnostikas iespējām diferencētu pakalpojumu un pakalpojumu līmeņa līgumu (SLA) prasību nodrošināšanai. Papildvērtības pakalpojumu piegādei raksturīgas tādas tīkla īpašības kā elastīgums, drošums, mērogojamība un multiservisu konverģence.

 

Pakalpojumu elastīgums

Šobrīd Ethernet galvenokārt lieto t. s. best-effort interneta piekļuvei. Tomēr augstas tīkla pieejamības nodrošināšana biznesa klientiem ir viens no galvenajiem turpmākajiem operatoru ieņēmumu un peļņas avotiem.

Augstu tīkla pieejamību grūti panākt ar tradicionālajām tilta metodēm. IEEE 802.1d rekomendācijā definētais STP (spanning tree protocol) protokols cilpu novēršanai un savienojumu atjaunošanai pēc kļūdām ir par lēnu garantētu pakalpojumu atbalstam. Atkarībā no tīkla topoloģijas STP tīkla darbības atjaunošanai var patērēt no 30 sekundēm līdz pat dažām minūtēm. Lai gan rekomendāciju IEEE 802.1w, IEEE 802.1s paplašinājumos definētie RSTP un MSTP nodrošina ievērojami uzlabotus konverģences laikus, - sarežģītās topoloģijās arī tie var sasniegt vairākas sekundes. Tā kā STP konfigurācija un vadība tiek pielāgota katram klientam, spanning tree protokols nav piemērots risinājums metro pamattīklā.

Pretēji tradicionālajai tilta metodei uz MPLS bāzēta infrastruktūra var nodrošināt nepieciešamo pieejamību garantētajiem pakalpojumiem. Izmantojot izdalītus rezerves komutācijas ceļus (LSP) un ātro pārmaršrutēšanu, metro tīkls var nodrošināt savienojuma atjaunošanas laiku ātrāk nekā 50 ms, kas ļauj panākt savienojuma caurspīdīguma izjūtu ikvienam gala lietotājam, pat ja bojājums vienlaikus ietekmē tūkstošiem pakalpojumu. Posmā starp pakalpojumu sniedzēja robežmaršrutētāju un klienta maršrutētāju joprojām var lietot STP, tādējādi nodrošinot pilnīgu savietojamību ar klienta tīklu.

Pakalpojumu sniedzēju projektētie Ethernet MPLS metro tīkli salīdzinājumā ar tilta modeļa tīkliem līdz pat 100 reizēm samazina savienojumu atjaunošanas laiku garantētajiem pakalpojumiem.

Pakalpojumu mērogojamība

Lai minimizētu kapitālieguldījumus un operatīvās izmaksas, pakalpojumu sniedzējiem nepieciešama tīkla arhitektūra, kura ļautu efektīvi mērogot pakalpojumus, augot klientu bāzei. Mērogojamiem pakalpojumiem nepieciešama dažādu lietotāju slodzes atdalīšana un neatkarība no lietotāju skaita vai izvietojuma.

Tilta tehnoloģija uzspiež rindu ierobežojumu metro Ethernet pakalpojumu piegādei. Virtuālo lokālo tīklu iezīmēšanai (tagging), slodzes atdalīšanai un pārsūtīšanai augšējā robeža ir 4094 iezīmes (atbilstoši IEEE 802.1q). Lai izvairītos no šīs problēmas, ir dažādi specifiski risinājumi, bet nestandartizēti risinājumi liedz izmantot priekšrocības, ko dod konkurence starp aparatūras piegādātājiem.

Turpretī MPLS bāzētam metro Ethernet tīklam piemīt izcilas mērogojamības un savietojamības īpašības. Izmantojot uz standartiem bāzēto MPLS iekapsulēšanu un marķēto (label) komutāciju, VLAN iezīmēšanai ir tikai lokāla nozīme. Piekārtojot kartēšanu (mapping) VLAN iezīmes attiecīgiem LSP, slodzi iespējams efektīvi atdalīt un caurskatāmi transportēt pa tīklu.

MPLS noņem tilta modeļa uzspiesto 4095 klientu ierobežojumu ar intelektuālām tunelēšanas un komutēšanas tehnoloģijām un elastīgām kadru iekapsulēšanas metodēm. MPLS piekļuve neierobežo klientu atrašanās vietu, nodrošinot neapgrūtinātus pakalpojumus gan starp metro tīkliem, gan to iekšienē. MPLS risinājumu savietojamība starp dažādiem aparatūras piegādātājiem plaši demonstrēta gan laboratorijās, gan arī komerciālos projektos.

Pakalpojumu piegāde

Pieejamā tirgus paplašināšanai un peļņas palielināšanai pakalpojumu piegādātāji lūko paaugstināt piedāvājuma vērtību, sniedzot dažādus papildpakalpojumus. Šim nolūkam tīkla infrastruktūrai jābūt ar progresīvām slodzes vadības iespējām, klientu SLA līgumos aprakstīto servisa kvalitātes (QoS) parametru izpildei. Ethernet tīkls, kurš veidots pēc tilta modeļa, nepiedāvā iespējas rezervēt joslas platumu garantētiem pakalpojumiem vai izvairīties no pārslodzes. Tilta modelis piedāvā vienīgi relatīvu kārtošanu rindā pēc prioritātēm, kā definēts rekomendācijā IEEE 802.1p.

MPLS infrastruktūrai piemīt slodzes plānošanas funkcijas kritiski svarīgu biznesa aplikāciju un pakalpojumu atbalstam. Pakalpojumu sniedzēji var palielināt peļņu, piedāvājot diferencētus pakalpojumus par augstāku cenu. MPLS arī var optimizēt tīkla darbību, atslogojot sastrēgumvietas un pārceļot slodzi uz mazāk noslogotām saitēm.

Stingru QoS garantiju trūkums tilta modelim ierobežo pieejamo pakalpojumu klāstu un elastību. Robustie MPLS QoS mehānismi ļauj pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt ienesīgos pakalpojumu līmeņa līgumus.

Vairāku pakalpojumu konverģence

Ekspluatācijas un kapitālieguldījumu samazināšana turpina būt konverģences dzinējspēks visos tīkla segmentos. Pilnīgi nepieciešams, lai pakalpojumu sniedzēji aplūkotu metro Ethernet attīstību kopsakarībā ar citām infrastruktūras stratēģijām.

IP/MPLS kā konverģences ceļa labākais variants operatoriem liek investēt WAN tīklu izbūvē. Pamattīklam izmantojot MPLS tehnoloģiju, metro Ethernet tīklu var aplūkot kā end-to-end tīkla daļu.

Biznesa klienti pieprasa elastīgus Ethernet pakalpojumus, kuri viegli var sniegties arī pāri viena metro tīkla robežām. MPLS gadījumā pakalpojumu ģeogrāfiskais mērogs var viegli sniegties pāri pilsētas, nacionālajām un starptautiskajām robežām.

MPLS piemīt arī spēja sadarboties ar citiem otrā līmeņa protokoliem. Atkarībā no klientu prasībām pakalpojumu sniedzējiem ir iespēja uzturēt Frame Relay pakalpojumus, savienot Ethernet interfeisus ar Frame Relay interfeisiem vai piegādāt klientiem Ethernet interfeisus. Klientiem migrējot no Frame Relay uz Ethernet, pakalpojumu sniedzējiem parādās jaunas ieņēmumu iespējas.

MPLS priekšrocība ir arī pilns diagnostisko rīku komplekts kļūmju novēršanai tīklā. Ar cilvēkresursiem saistītās izmaksas kļūmju novēršanai tīklā var sasniegt ievērojamas summas. IETF ir definējusi darbības, administrācijas noteikumus un apkalpošanas prasības multiražotāju MPLS videi. Arī ITU strādā pie šīm problēmām rekomendācijā Y.1711, tādējādi atzīstot MPLS nozīmi transporta tīklos.

MPLS kā metro tīklu tehnoloģija dod pakalpojumu lietotājiem iespēju bez problēmām piedāvāt end-to-end pakalpojumus neatkarīgi no ģeogrāfiskā izvietojuma, elastīgi veidot migrācijas ceļu, vadīt ieņēmumu plūsmas un nodrošināt plašas darbības un tehniskās apkalpošanas iespējas, ļaujot ietaupīt izmaksas.

 

Rekomendācijas metro Ethernet plānošanai

Lai nodrošinātu ilgtermiņa rentabilitāti, pakalpojumu sniedzēji ir spiesti maksimizēt ieņēmumus no pieejamās tirgus daļas ar pievienotas vērtības Ethernet servisiem. Šie jaunie pakalpojumi pieprasa tīkla arhitektūru, kas var piedāvāt rezervēšanu, elastīgumu, mērogojamību, pakalpojumu piegādi un kvalitāti, kā arī ilgtermiņa investīciju aizsardzību. Daudziem pakalpojumu piegādātājiem ir svarīgi, lai tehnoloģijas izvēle ļautu nākotnē integrēt jaunos Ethernet ar pašreizējiem pakalpojumiem. Neatkarīgi no tīkla izmēriem, jāņem vērā darbības sarežģītība un pakalpojumu piegādes iespējas.

Sākotnējais Ethernet un tilta modelis gan šķiet nodrošinām ērtu plug-and-play metro Ethernet risinājumu, tomēr, dziļāk papētot, kļūst skaidrs, ka operatora klases elastīguma, rezervēšanas, mērogošanas un darbības un apkalpošanas rīku trūkums izvirza nopietnus ierobežojumus gan pakalpojumu izplatībai, gan tīkla efektivitātei un pakalpojumu nodrošināšanai.

MPLS ir nesalīdzināmi pārāka tīklošanas tehnoloģija, kura paredzēta striktu nākamās paaudzes Ethernet pakalpojumu atbalstam. Uz MPLS bāzēts metro Ethernet tīkls atbilst visām pakalpojumu sniedzēja mērogojamības, elastības, sadarbības un pakalpojumu piegādes prasībām. MPLS ietver progresīvu slodzes vadību un diagnostikas iespējas, lai izpildītu pakalpojumu līmeņa līgumu prasības un sniegtu uzlabotus pakalpojumus.

Alcatel piedāvā izcilus produktus un risinājumus metro, nacionālajiem un globālajiem Ethernet pakalpojumiem, kuru vidū ir Alcatel pakalpojumu komutatori un maršrutētāji (Alcatel 7450 Ethernet Service Switch un Alcatel 7750 Service Router) un visaptveroša tīkla un pakalpojumu vadības sistēma. Tuvākai informācijai apmeklējiet www.alcatel.com vai SIA Alcatel Baltics biroju.

 

Pēc Alcatel Telecommunications Review

materiāliem sagatavojis

Indulis BEIŠĀNS

 

 

Alcatel Baltics SIA

Alojas ielā 6

Rīgā, LV-1013

Tālr. 7085200

Fakss 7085205

E-pasts: info@alcatel.lv

www.alcatel.com

 
 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001