Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Iedegsim spuldzītes gaismas tīklā!

   

Iedegsim spuldzîtes gaismas tîklâ

 

Kamēr Rīgā turpinās milžu cīņas par Nacionālās bibliotēkas būvei paredzēto zemes gabalu atgūšanu, ceļu uz lielo Gaismas pili mazpamazām sāk iezīmēt gaismas saliņas un gaismas tīkls, kas veidojas arī pašos tālākajos Latvijas pagastos. Un kas gan cits, ja ne lauku bibliotēkas ir tās, kurās rodas šīs gaismas stīdziņas, krājas informācija, kurā tā vien gribas dalīties. Tomēr daudzās no 915 valsts un pašvaldību bibliotēkām joprojām nav neviena datora un vēl vairāk ir tādu, kurās nav interneta pieslēguma. Tāpēc Latvijas nacionālās bibliotēkas atbalsta fonds (LNBAF) kopā ar aktīvākajiem IT&T uzņēmumiem - Lattelekom SIA, Microsoft Latvia, Tilde, MicroLink Latvia un Panda Software Latvia - oktobrī sāka lauku bibliotēku atbalsta akciju Uzdāvini datoru bibliotēkai, kurai aicina pievienoties arī citus.

 

Gaismas tīkls - visas sabiedrības rūpe

Gaismas tīkla projekta galvenais mērķis ir izveidot visu Latvijas bibliotēku vienotu infrastruktūru, kā arī nodrošināt tehnisko un informatīvo bāzi, izveidot bibliotēku portālus u. tml. Tas nozīmē, ka jāizveido apjomīga datu bāze, kurā būs apkopota elektroniska informācija par katras bibliotēkas grāmatu un periodikas (autori, nosaukumi, anotācijas, klasifikācija u. tml.) fondiem, lasītājiem utt.

Gaismas tīkla projektu plānots pabeigt 2007. gadā, jo jau 2008. gadā jābūt gatavai Gaismas pilij Rīgā, Daugavas kreisajā krastā starp Akmens un Dzelzceļa tiltu. Jaunās Nacionālās bibliotēkas plašās (45 205 m²) telpas kļūs par ikvienam pieejamu informācijas, izglītības, kultūras un sabiedrisko centru ar 1200 modernām lasītāju vietām. Tomēr to būs grūti izdarīt, ja visām bibliotēkām nebūs vajadzīgo resursu. Tāpēc tieši īstajā laikā ir sākta akcija Uzdāvini datoru bibliotēkai, kas ir īpaši nozīmīga ne tikai ar to, ka aptver lauku pagastus visā Latvijā, bet ir lielisks stimuls Gaismas tīkla projekta straujākai attīstībai. Varētu pat teikt - tas ir spēcīgs grūdiens no LNB atbalsta fonda, IT&T uzņēmumiem un bibliotēkām, kas liecina, ka bibliotēku tīkla projekts ir ļoti svarīgs visai sabiedrībai, ne tikai atbildīgajām valsts institūcijām. Tāpēc tauta sāk rīkoties, pirms vēl sākti bibliotēkas būvlaukuma sagatavošanas darbi.

Acīmredzot tas arī ir pats loģiskākais ceļš, jo bibliotēku tīkla tehniskajai un informatīvajai sakārtošanai vajadzīgs ilgs laiks, un visiem procesiem jānotiek paralēli. Turklāt steigšus jāsāk likvidēt tā sauktā digitālā plaisa, kas joprojām pastāv starp mazajiem lauku pagastiem un rajonu centriem, nemaz jau nerunājot par Rīgu. Datori, programmatūra un iemaņu apguve darbam ar datoru un datu bāzēm - tā ir pati pirmā laipiņa pār digitālo plaisu.

 

Uzņēmumu ieguldījums

Šī akcija, protams, nenozīmē, ka Gaismas tīkla projektā katrai lauku bibliotēkai paredzētie pieci (vai vairāk) datori lasītāju vietu aprīkošanai būtu jāuztver kā plānotie ziedojumi. Projekts paredz rīkot datortehnikas piegādes konkursu, lai apgādātu visas centrālās rajonu un septiņas valsts nozīmes pilsētu bibliotēkas, kā arī lielu daļu pagastu bibliotēku. Kopumā tiks iegādāts aptuveni 1600 datoru, 195 interneta pieslēgumu, 350 lokālo tīklu, bet datorlietošanas pamatiemaņas apgūs 400 bibliotekāru. Tomēr, ja bibliotēku ir 915 un katrai vajadzīgi vismaz pieci datori lasītājiem, nemaz nerunājot par darbiniekiem, tad, kā saka, bilde skaidra. Bez uzņēmēju atbalsta neiztikt.

Pirmais uzņēmums, kurš labprāt atsaucās LNB atbalsta fonda un tā direktores Karīnas Pētersones aicinājumam piedalīties akcijā, bija Lattelekom. Uzņēmums sagatavoja pirmo 26 datoru sūtījumu, pirms vēl pati akcija bija sākusies. Uzņēmums vēlējās ziedot šos datorus pavisam mazu lauku pagastu bibliotēkām - pa vienai katrā Latvijas rajonā. To skaitā ir tādi pagasti kā Ķekava, Koknese, Bērzaune, Taurupe …… u.c. Lai gan uzņēmuma ziedotie datori ir lietoti, tie ir labā stāvoklī, turklāt, dāvinot tos bibliotēkām, tiek atjaunota un papildināta programmatūra.

Tāpēc ir tikai loģiski, ka akcija jau no paša sākuma notika kopā ar sadarbības partneriem. Datori kopā ar Microsoft dāvināto programmatūru tika izvadāti pa pagastu bibliotēkām, uzreiz instalējot programmas un pārbaudot, kā viss darbojas. Microsoft nodrošina dāvinātos datorus arī ar tehnisko apkopi. Tilde dāvina visām projektā pieteiktajām grāmatu krātuvēm Tildes biroja 2002 paketi. Bibliotēkām varētu noderēt arī Tildes interneta meklētājs letonika.lv, kurš piedāvā abonēt interneta vidē kvalitatīvu saturu. Turpat atrodama arī bibliotēku un skolu mape, kur ievietota plaša izglītojoša informācija. Savukārt Panda Software apgādāja datorus ar ņipriem vīrusu ķērājiem.

 

Lattelekom - uzticams pašvaldību partneris

SIA Lattelekom šobrīd par Gaismas tīkla projektu atbild Korporatīvo risinājumu daļas Valdības klientu nodaļa, bet uzņēmums jau vairākus gadus sadarbojas ar daudzām Latvijas pašvaldībām, palīdzot veidot vienotus informācijas tīklus un infrastruktūru starp dažādām pašvaldību iestādēm, to skaitā skolām un bibliotēkām. Daļa no šiem projektiem joprojām turpinās. Šī spraigā darba rezultātā nu jau vairāk nekā 300 pašvaldībām ir piekļuve internetam. Lattelekom jau iepriekš ir atbalstījis un turpinās atbalstīt lauku rajonu skolas un bibliotēkas.

Kā stāsta Lattelekom Valdības klientu nodaļas vadītājs Mārtiņš Mucenieks, gaismas tīkla projektam ir ne vien liela tehnoloģiska, bet arī praktiska nozīme. Kamēr šis tīkls vēl nedarbojas un datu bāzes par katras bibliotēkas resursiem nav pieejamas visai sabiedrībai, būtu jāapzvana visas bibliotēkas, lai uzzinātu, vai kādā no tām ir, piemēram, kāds sens vai lielajās padomjlaika fondu tīrīšanas jukās paglābts sējums. Toties, kad datu bāzes būs ievadītas interneta meklētājos, dažās sekundēs varēs uzzināt: jā, Taurupē ir. Lielu daļu centrālo un rajonu preses izdevumu materiālu un vēlāk droši vien arī grāmatas varēs lasīt internetā, izmantojot īpašus abonēšanas pakalpojumus (ko līdzīgu šobrīd piedāvā Lursoft bibliotēka).

Protams, vēl pēc dažiem gadiem, kad būs uzbūvēta pati Gaismas pils un visas sistēmas saslēgtas vienotā tīklā, būs pieejami arī starptautisko bibliotēku resursi, un grāmatas varēs atrast un pasūtīt no jebkuras pagasta bibliotēkas un turpat arī saņemt. Bet līdz tam brīdim visām novadu un pagastu bibliotēkām jābūt gatavām šo informāciju izmantot. Valsts bibliotēkās jau tagad izveidota datu ievades un apmaiņas sistēma un īstenots 131 Gaismas tīkla pilotprojekts. Tie parāda, kā dažādos līmeņos darbojas vienotā informācijas tīkla modelis.

 

Bibliotēkas kļūst par kultūras centriem

Ir ļoti svarīgi, lai pagastu bibliotēkas tāpat kā skolas kļūtu par visas vietējās sabiedrības informācijas centriem, kur vismaz viens vai vairāki datori būtu iedzīvotāju rīcībā. Lai jebkurš varētu ienākt un atrast vajadzīgo informāciju internetā. Kā uzskata bibliotēku darbinieki, tādējādi varētu itin sekmīgi piesaistīt bibliotēkām vairāk jauniešu, jo pat tie, kurus sākumā varbūt piesaistītu tikai iespēja pasērfot internetā, ar laiku varētu kļūt par kaismīgiem grāmatu lasītājiem.

Diemžēl lielā sabiedrības daļā valda pilnīgi nepareizs priekšstats par lauku bibliotēkām. Tie nebūt nav gari plaukti ar noputējušām, vecām grāmatām, kur dienām ilgi neiegriežas neviens lasītājs. Tiesa, tikai no pašiem bibliotēku darbiniekiem ir atkarīgs, cik aktīvi viņi darbojas un cīnās par progresu savā pagastā. Viena no aktīvākajām ir Naujienas (Daugavpils rajonā) tautas bibliotēka. Tās vadītāja Diāna Čiževska stāsta, ka pirmais dators ticis saņemts 1999. gadā, un tas bija pašu nopelnīts, jo bibliotēka uzvarēja reģionālā fonda projektā Informācijas centru izveide uzņēmējiem. - Ar to arī viss sākās, atceras Diāna Čiževska. - Izveidojām informācijas centru, saņēmām datoru, iegādājāmies īpašu programmatūru bibliotēkām Alise, ar kuras palīdzību ir krietni vieglāk ievadīt datu bāzē informāciju par fondiem. Arī šobrīd turpinām strādāt ar uzņēmējiem, sniedzam viņiem bibliotēkas informāciju. Uzvara Daugavpils rajona pilotprojektu konkursā ļāva mums iegūt vēl vienu datoru. Tagad bibliotēkā ir elektronizēta lasītāju reģistrācija, grāmatu saņemšana un izsniegšana. Esam izveidojuši bibliotēkas iekšējo tīklu, kur var reģistrēt lasītājus un aplūkot elektronisko katalogu.

Gada nogalē Naujienā būs vēl kāds jauns dators un arī pastāvīgais interneta pieslēgums. Un to atkal nodrošināja uzvara projektu konkursā Publiskās bibliotēkas bērniem un jauniešiem. Protams, šādos konkursos piedalās arī citas bibliotēkas, bet ne jau visām tā veicas. Naujienas bibliotēka joprojām ir vienīgā pilnīgi elektronizētā Daugavpils rajona lauku pagastos.

Akcijā Uzdāvini datoru bibliotēkai pieteikušās jau gandrīz 100 bibliotēkas. Ar plašāku informāciju par akciju iespējams iepazīties LNB Atbalsta fonda mājaslapā www.gaisma.lv. Tur atrodami arī apraksti, kas ļaus uzņēmējiem izvēlēties konkrētu bibliotēku, kurai ziedot datortehniku. Decembra nogalē paredzēts akcijas nākamais posms. Palīdzēsim iedegt spuldzītes gaismas tīklā!

Gunta KĻAVIŅA

 

Foto – Sigulda

 

1.     Akcijas Uzdāvini datoru bibliotēkai svinīgā atklāšana notika jaunajā Siguldas mākslas un mūzikas skolā.

2.     Zālē pa kreisi – Lattelekom komanda.

 

Guntas KĻAVIŅAS foto
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001