Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Termini, kas attiecas uz izplatījuma radiosakariem

   

SECTION H – SPACE RADIOCOMMUNICATIONS

 

 

 

orbit - orbīta

Trajektorija attiecībā pret atskaites sistēmu, kuru apraksta satelīta vai cita izplatījumā esoša objekta smaguma centrs, kas pakļauts tikai dabiskas izcelsmes spēkiem, galvenokārt gravitācijai. (Rekomend. ITU-R S.673)

LEO - zema Zemes orbīta, zema orbīta

Zemes orbīta, kuras augstums nepārsniedz aptuveni 2000 km virs jūras līmeņa. (Rekomend. ITU-R S.673)

MEO - vidēja augstuma Zemes orbīta, vidēja augstuma orbīta  

Zemes orbīta, kuras augstums ir aptuveni 10 000 km virs jūras līmeņa. (Rekomend. ITU-R S.673)

geostationary orbit - ģeostacionārā orbīta

Visu ģeostacionāro satelītu vienīgā orbīta. (Rekomend. ITU-R S.673)

 

polar orbit - polārā orbīta

Satelīta orbīta, kuras plaknē atrodas primārā ķermeņa polārā ass. (Rekomend. ITU-R S.673)

 

equatorial orbit - ekvatoriālā orbīta

Satelīta orbīta, kuras plakne sakrīt ar primārā ķermeņa ekvatoriālo plakni. (Rekomend. ITU-R S.673)

 

spacecraft - izplatījuma kuģis, kosmosa kuģis

Mākslīgs transportlīdzeklis, kuru paredzēts nosūtīt ārpus Zemes atmosfēras galvenās daļas. (Rekomend. ITU-R S.673)

 

 

space probe - izplatījuma zonde, kosmosa zonde

Bezpilota izplatījuma kuģis, kas paredzēts novērojumu vai mērījumu veikšanai izplatījumā. (Rekomend. ITU-R S.673)

 

satellite - satelīts, Zemes mākslīgais pavadonis, pavadonis 

Ķermenis, kas rotē ap otru ķermeni ar dominējošu masu un kura kustību pastāvīgi  un galvenokārt nosaka šā otra ķermeņa pievilkšanas spēks.  (Rekomend. ITU-R S.673)

primary body - primārais ķermenis

Pievelkošs ķermenis, kurš galvenokārt nosaka satelīta kustību. (Rekomend.S.673)

communications satellite - sakaru satelīts, sakaru pavadonis

Zemes mākslīgais pavadonis, satelīts, kuru izmanto izplatījuma radiosakariem. (Rekomend. ITU-R S.673)

active satellite - aktīvais satelīts, aktīvais pavadonis

Satelīts, kurā ir stacija radiosakaru signālu raidīšanai vai retranslācijai.

 

reflecting satellite - atstarojošais satelīts, atstarojošais pavadonis 

Satelīts, kas paredzēts radiosakaru signālu atstarošanai. (Rekomend. ITU-R S.673)

 

synchronous satellite - sinhronais satelīts, sinhronais pavadonis 

Satelīts, kura rotācijas vidējais sideriskais periods ir aptuveni vienāds ar primārā ķermeņa rotācijas siderisko periodu. (Rekomend. ITU-R S.673)

 

geosynchronous satellite - ģeosinhronais satelīts, ģeosinhronais pavadonis

Zemes sinhronais satelīts. (Rekomend. ITU-R S.673)

 

 

stationary satellite - stacionārais satelīts, stacionārais pavadonis

Satelīts, kas ir nekustīgs attiecībā pret primārā ķermeņa virsmu. (Rekomend. ITU-R S.673)

 

geostationary satellite - ģeostacionārais satelīts, ģeostacionārais pavadonis

Stacionārais satelīts, kura primārais ķermenis ir Zeme. (Rekomend. ITU-R S.673)

 

GPS, Global Positioning System - globālā vietnoteices sistēma, globālā pozicionēšanas sistēma, GPS sistēma, GPS

ASV aizsardzības departamenta izveidota radionavigācijas satelītsistēma. (Techencyclopedia)

 

 

Sagatavojis Inārs JĒKABSONS,

VAS Elektronisko sakaru direkcija eksperts

Terminu saraksts izskatīts un pieņemts Telesakaru terminoloģijas grupas 2004. gada 18.oktobra sēdē.

Ar labojumiem LZA Informācijas un sakaru tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisijas 2004. gada 5. novembra sēdē.

 

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001