Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

E-komercijas risinājumu iespējas

Revolūcija biznesa attiecībās

Bizness internetā 2003. gadā ASV sasniegs 1,3 triljonus USD, tas ir 9,4 procenti no kopējās biznesa aktivitātes. No tās bizness — biznesam (business to business) būs 3/4, bet pārējo preču unpakalpojumu apgrozījumu veidos bizness — patērētājam. Kā tas skar mūs Latvijā un telekomunikāciju industriju? Situācijas raksturošanai izmantošu piemēru. Nesen Rīgā satiku senu paziņu — auditori, kura pavēstīja, ka dodas strādāt uz ASV e-biznesa projektā: — Silicon Valley notiek revolūcija biznesa modelī visās progresīvi domājošās kompānijās. Tas ir kā uz pēdējo vilcienu — neviens negrib nokavēt. Patiesi, tradicionālā biznesa modeļa nomaiņa ar e-biznesu ASV šobrīd norit sprādzienveidīgi. Arī Eiropā ledus ir sakustējies, visvairāk tas vērojams lielākajās ekonomiskajās nozarēs.

Telekomunikāciju firmu iespējas

Kā gan šīs izmaiņas ietekmē telekomunikāciju biznesu? Tajā darbojošās kompānijas var piegādāt daudz jaunu pakalpojumu saviem klientiem, to skaitā dažādu e-komercijas risinājumu, piemēram, e-veikalu uzturēšanu. Uzdrošinos apgalvot, ka telekomunikāciju firmām ir vienreizēja iespēja un šībrīža priekšrocības. Pirmkārt, telekomunikāciju tīkls ir viens no mūsdienu tīklotās pasaules biznesa stūrakmeņiem. Otrkārt, klientu bāze par patērētājiem visā valstī. Arī interneta pakalpojumu sniedzēji un portālu veidotāji piedāvā e-biznesa risinājumu uzturēšanu.

IBM pieredze e-biznesa modeļu izveidē

Ir liela atšķirība starp pamatlīmeņa web lapu izvietošanu internetā,kurām pievienots kāds datu meklēšanas mehānisms, lai klienta vajadzībām atrastu nepieciešamo esošajās datu bāzēs, un patiesu e-biznesu, kurš strādā 24“7“365 (24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, visa gada garumā) visā pasaulē. Tieši tā darbojas pavisamkonkrēti e-biznesa risinājumi. Taču, lai izveidotu savu e-biznesu, jāpaveic noteikts darbs, restrukturējot firmas darbības procesus. Balstoties uz tūkstošiem e-biznesa projektu pieredzi visā pasaulē, to skaitā Hosting pakalpojumiem, IBM savā pieredzē irattīstījis šādu biznesa modeli (1. att.).

E-komercija praksē

E-biznesa sastāvdaļas var klasificēt šādi: klientu attiecību vadība, piegāžu ķēdes vadība un e-komercija. E-komercija kā viena no e-biznesa sastāvdaļām ir pieejams risinājums, kas salīdzinoši viegli realizējams dažāda apjoma biznesa vajadzībām. Aplūkojot visu nepieciešamo pasākumu kopumu, tomēr rodas daži jautājumi. Piemēram: kā veiksmīgi ieviest e-komercijas risinājumus mazākās firmās, ja pašreizējai infrastruktūrai vajag nopietnas investīcijas e-komercijas ieviešanai, bet tās diemžēl pietiekami ātri neatmaksājas, ņemot vērā biznesa apjomu. Līdzīgi parādās jautājums par nepārtrauktas darbības nodrošinājumu un tehnisko palīdzību. Ieskicējot veiksmīga risinājuma priekšnosacījumus, daudziem mazākiem uzņēmumiem iespējams risinājums būtu pakalpojuma pirkšana no servisa nodrošinātājiem, kur viens no loģiskākajiem risinājumiem būtu izmantot telekomunikāciju kompāniju pakalpojumus. Telekomunikāciju uzņēmumu apjomīgā IT infrastruktūra, pieeja telekomunikāciju tīklam un pieredze, apkalpojot biznesa klientus, dod iespēju nodrošināt e-komercijas pakalpojumus daudzām firmām. Viens no attīstītākajiem šābrīža risinājumiem pasaulē ir IBM programmas produktukopa Net.Commerce un to jaunā versija, kura tika ieviesta pārdošanā 7. februārī, — Websphere.Commerce. Tā nodrošina ļoti daudzveidīgu e-komercijas modeļu izveidi un darbību. Savukārt risinājumi, kuros specializēts telekomunikāciju vai IT uzņēmums apkalpodaudzus klientus e-komersantus, var tikt balstīts uz IBM Net.Commerce Hosting Server. Klientu, kuriem tiek nodrošināts e-komercijas risinājums, biznesa apjomi un izveides modeļi var būt ļoti dažādi, tieši šādām prasībām atbilst Net.Commerce Hosting Server. Modern as e-komercijas risinājumi integrē arī veikala risinājumus ar norēķinu sistēmām, ar pieeju piegādātāja noliktavu datu bāzēm vai ražošanas plānošanas programmām.
   

Lai izvēlētos optimālo e-komercijas risinājumu, jāatbild uz daudziem biznesa jautājumiem. IBM Latvija labprāt palīdzēs, sākot ar biznesa konsultācijām. Kompleksu risinājumu ieviešanā piesaistām pieredzējušus IBM e-komercijas ekspertus, kuri uzkrājuši pieredzi, veidojot e-komercijas risinājumus Ziemeļvalstīs, Eiropā un ASV.

Guntars OTTO
SIA IBM Latvija
Vesetas ielā 9, Rīgā
Tālr. 7070300
Fakss 7070399
http: //www.ibm.com
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001