Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Daudzveidīgi IT pakalpojumi visiem

   

Biznesa klientiem aizvien biežāk nepieciešami kompleksi telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumi, tādēļ kopš šāgada janvāra uzņēmums Lattelekom piedāvā daudzveidīgus IT pakalpojumus. Šāds lēmums bijalikumsakarīgs arī tādēļ, ka uzņēmumā ir izveidota spēcīga IT profesionāļu komanda un attīstīta IT infrastruktūra.

Priekšrocība — unikāla pieredze

Plašākai sabiedrībai Lattelekom ir pazīstams kā uzņēmums, kas iedzīvotājiem sniedz telefona pakalpojumus, taču Lattelekom pamatoti var lepoties ar vienu no attīstītākajām IT infrastruktūrām ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā un pat vēl plašākā reģionā. Lattelekom informācijas tehnoloģiju infrastruktūru veido: vairāk nekā 100 Unix, Windows NT un Novell NetWare serveru, kas ir izvietoti divos datu centros; uzņēmuma datu pārraides tīkls, kas sastāv no vairāk nekā 100 lokālajiem skaitļošanas tīkliem un korporatīvā tīkla, kas savieno vairāk nekā 100 reģionālo filiāļu; vairāk nekā 3000 standartizētas PC darbastacijas ar Microsoft Windows NT 4.0 operētājsistēmu, kas strādā ar specializētiem biznesa atbalsta lietojumiem, biroja lietojumiem (MS Office), elektronisko pastu (MS Exchange). Lietotājus atbalsta centralizēts palīdzības dienests, kas pieņem problēmu pieteikumus, risina tos vai arī piesaista to risināšanā kvalificētus speciālistus. Lattelekom iekšējos darba procesus atbalsta vairāki desmiti specializētu programmatūras lietojumu jeb sistēmu. Kopumā darbiniekiem ir reģistrēti vairāk nekā 17 tūkstoši sistēmu pieejas kontu. Tātad vidēji katrs darbinieks izmanto vairāk nekā trīs dažādas specializētas sistēmas. Visvairāk lietotāju ir norēķinu sistēmai, tīkla elementu un klientu savienojumu uzskaites, bojājumu novēršanas pārraudzības, kā arī uzņēmuma finansu resursu vadības sistēmai. Par vairākiem sistēmu risinājumiem var droši apgalvot, ka tiek izmantoti visaugstākās klases programmatūras produkti. Tāda ir sistēma SAP/R3 uzņēmuma finansu resursu pārvaldībai un SIEBEL — pārdošanas un klientu attiecību pārraudzības informatīvajam atbalstam. Piecu gadu laikā ieviestās sistēmas nodrošina Lattelekom informācijas sistēmu attīstības pamatvajadzības, tādēļ tagad lielākoties notiek sistēmu pilnveidošana vai pārveidošana, bet IT speciālisti iegūto pieredzi un zināšanasvar piedāvāt arī citiem uzņēmumiem.

Lielākā vērtība — darbinieki

Viens no svarīgākajiem faktoriem, no kā atkarīga IT uzņēmuma veiksme, ir kvalificēts personāls. Lattelekom IT pakalpojumu daļā strādā vairāk nekā 170 speciālistu. Tā ir spēcīga un perspektīva profesionāļu komanda, gandrīz visiem darbiniekiem ir augstākā izglītība. IT speciālistus augstu vērtē gan uzņēmumā, gan arī citu Latvijas IT speciālistu lokā. Lattelekom IT pakalpojumu daļas darbinieki ne tikai izstrādā programmatūras, bet galvenokārt integrē un ievieš sistēmas, līdz ar to daudzi no viņiem uzņemas projektu vai grupu vadību un dara to sekmīgi. Visiem tiek dotas plašas iespējas pilnveidot zināšanas un iemaņas mācību kursos Latvijā un ārzemēs. Lattelekom IT pakalpojumu daļā liela uzmanība tiek pievērsta arī tam, lai struktūrvienībā būtu pozitīva un radoša gaisotne.

Lattelekom IT pakalpojumi

Balstoties uz Lattelekom iekšējām vajadzībām paredzēto sistēmu projektu pieredzi, IT pakalpojumu daļa var piedāvāt risinājumus dažādām uzņēmuma pārvaldes vajadzībām un darba procesu optimizācijai: sākot ar standartizētiem biroja programmatūras, elektroniskā pasta un dokumentu vadības risinājumiem, uzņēmuma resursu vadības sistēmu ieviešanu, līdz pat specializētu ražošanas procesu optimizācijai, izmantojot oriģinālu uz Oracle workflow tehnoloģijas bāzētu darba plūsmu administrēšanas un automatizēšanas risinājumu. Vairāki uzņēmumi jau ir interesējušies par transporta līdzekļu un datorsistēmu uzskaites un pārraudzības risinājumiem, nekustamo īpašumu reģistru un citām specializētām programmatūrām. Būtiski, ka to pamatā ir ne tikai mūsdienīgi informācijas tehnoloģiju risinājumi, bet arī gadu gaitā izstrādāti un noslīpēti darba procesi. Tomēr klienti šobrīd visvairāk interesējas par Lattelekom IT infrastruktūras pakalpojumiem — datu centru, datu tīklu projektēšanas un veidošanas pakalpojumiem, Oracle datu bāzu administrēšanas pakalpojumu, kā arī IT palīdzības dienestu.

Datu centri

1998. gada beigās tika izveidots otrs Lattelekom datu centrs, līdz ar to uzņēmums ir ieguvis drošu vidi biznesam kritisku IT sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Lattelekom Datu centriem ir vairākas priekšrocības. Pacelta grīda. Datu centram ir divkārša grīda, kas nodrošina gaisa cirkulāciju, dod vietu komunikācijupievadei un nodrošina iekārtas un aprīkojumu pret applūšanu ar ūdeni. Gaisa kondicionēšana. Jaudīgs kondicionētājs un atsevišķi rezerves kondicionētāji Datu centrā uztur noteiktu gaisa temperatūru un mitrumu. Fiziskā drošība. Piekļuvi Datu centram kontrolē centralizēta pieejas sistēma, kas reģistrē katru iekļūšanu telpā. Datu centrā ir signalizācija ar koda atslēgu, kā arī kustību detektors, kas nekavējoties ziņo par ielaušanās mēģinājumu. Automātiska gāzes ugunsdzēšanas sistēma. Ugunsgrēka gadījumā telpā automātiski ieplūst ogļskābā gāze, kas slāpē liesmas. Nepārtraukta elektrobarošana. Elektrības padeves problēmu gadījumā Datu centram elektrību nodrošina kopējā nepārtrauktas barošanas nodrošināšanas sistēma (UPS) un dīzeļģenerators. Kvalitatīva LAN un elektrobarošanas komunikāciju sistēma. Datu centrā ir izbūvēta standartiem atbilstoša komunikāciju sistēma, LAN un elektrības padeves rozetes ir iebūvētas paceltajā grīdā maksimāli tuvu serveru aprīkojumam. Modernas LAN/WAN komunikāciju iekārtas. LAN un WAN sakarus nodrošina jaunākās paaudzes Ethernet, FrameRelay un ATM komunikāciju iekārtas. Datu centra pakalpojumu galvenais uzdevums ir nodrošināt Lattelekom un ārējo klientu biznesa un servisa lietojumu tehniskā un programmnodrošinājuma bāzesplatformu ekspluatāciju un modernizāciju atbilstoši kvalitātes un drošības prasībām.

Palīdzības dienests

Lattelekom Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu daļas palīdzības dienesta galvenais uzdevums ir pieņemt un risināt visas IT sistēmu lietotāju pieteiktās problēmas. Ja pieteikto problēmu nevar atrisināt palīdzības dienesta darbinieks, tā tiek nodota atbilstošas kvalifikācijas ekspertam. Visi klientu pieteikumi tiek fiksēti īpašā uzskaites sistēmā ARS Remedy. Tā uzskaita visus problēmu pieteikumus un uzrauga to risināšanas procesu, automātiski informējot problēmas pieteicēju un kontrolējot risinātāju. Sistēma nodrošina vairākus prioritāšu līmeņus un problēmu risināšanas laika uzskaiti. Palīdzības dienesta darbs tiek veidots, balstoties uz strikti noteiktiem procesiem, kuros ir skaidri definētas katras iesaistītās personas funkcijas, pienākumi un atbildība. Jebkurā laikā ir pārskatāms, kādā stāvoklī atrodas pieteiktā problēma. Kvalitātes jautājumos palīdzības dienesta galvenā uzmanība tiek veltīta klienta prasību izpildīšanai. Regulāri tiek apkopoti rezultāti par pieteikto problēmu risināšanas gaitu, kā arī veiktas klientu aptaujas, lai noskaidrotu nepieciešamos uzlabojumus.

Datu bāzu uzturēšana

Pateicoties standartizētai un sakārtotai darba videi un teicamai procesu organizācijai, uzņēmumā Lattelekom tikai trīs IT speciālisti uztur 110 Oracle datu bāzes. Pamatā strādājam ar Oracle datu bāzēm uz Unix platformas. Datu bāzu pakalpojums ietver: datu bāzu pārbaudes, kurās noskaidro, vai datu bāze ir pieejama, vai tajā ir pietiekami daudz brīvas vietas, vai kāds no datu bāzes objektiem nav sabojāts, vai regulāri izpildāmie automātiskie darbi ir beigušies veiksmīgi, vai datu bāzes sistēmā nav reģistrēta kāda problēma; atklāto problēmu novēršanu; lietotāju konsultācijas un lietotāju pieteikto problēmu novēršanu; datu bāzu programmatūras instalēšanu, jaunu datu bāzu izveidošanu un lietojumu instalēšanu datu bāzē.
   

Kristīne ĶĪSE
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001