Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

MŪSU RĪGA MŪSU DATOROS

   

MŪSU RĪGA MŪSU DATOROS

 

Rīgas domes Informāciju tehnoloģiju centra (RD ITC) direktors Ēriks Zēģelis, vērtējot portāla www.Riga.lv iespējas pēc pirmajiem diviem darba gadiem, atzīst, ka tas spēj rīdziniekiem piedāvāt kompetentu palīdzību praktisko jautājumu risināšanā, informāciju un līdzdalību Rīgas dzīvē, mācību iespējas, kā arī izklaidi. Sadaļas gan nav attīstītas vienādā mērā, jo galvenais ir lietišķā informācija. Tomēr arī sadaļās Mācības un Izklaide tagad tiek piedāvāti unikāli produkti.

 

Palīdzība praktisko jautājumu risināšanā 300 situācijās

RD departamenti saskaņā ar valsts likumiem, MK noteikumiem un pašvaldības nolikumiem strādā, lai nodrošinātu pilsētas dzīves procesus. Pavisam ir apzināts aptuveni 300 pakalpojumu, ko Rīgas pašvaldība sniedz iedzīvotājiem. Tie ir strukturēti un sagatavoti tā, lai datorlietotājam būtu ērti pieejama informācija par tiem. Pakalpojumu meklēšana nodrošināta gan pēc atslēgvārdiem, kurus var izvēlēties no alfabētiskā saraksta, gan arī tie sakārtoti četrās lielās grupās: Dzīves situācijas, Kategorijas, Dokumenti, E-pakalpojumi.

Meklēšanas ātrums atkarīgs no datorlietotāja iemaņām, tomēr arī iesācēji portāla navigācijā vēlamo sasniegs ātri un vienkārši. Piemēram, atverot Dzīves situācijas, interesents var nokļūt 10 iespējamos informācijas meklēšanas laukos, sākot ar cilvēka nākšanu pasaulē un beidzot ar tā izvadīšanu. Starp šīm galējām situācijām ir visas pārējās – mācības, darbs, laulība, mājoklis un īpašums, sociālās problēmas, veselība, arī automašīnas lietošana un tūrisms.

Ēriks Zēģelis uzsver, ka sistēma veidota, lai ikvienam ir iespēja iegūt pilnu informāciju, kādā veidā un ar kādiem dokumentiem risināms viņu interesējošais jautājums. Piemēram, katram pilsētniekam galvenajā jautājumā - par mājokli un īpašumu – portālā atrodama šāda informācija:

·         dzīves vietas reģistrācija un maiņa;

·         būvniecības sākšana un pabeigšana;

·         īpašuma iegūšana, īre, izsole, privatizācija, reģistrācija, novērtēšana;

·         zemes iegāde, izmantošana, noma, sadalīšana, kompensēšana, apsaimniekošana;

·         mājdzīvnieku aprūpe.

Pie katra  pakalpojuma informācija tiek sniegta pēc vienota standarta, kur tiek definēts

·         pakalpojuma nosaukums, raksturojums, saņēmējs (klients), viņa identitātes apliecināšanas dokumenti, iesniedzamie (uzrādāmie) dokumenti, saņemamie dokumenti;

·         atbildīgā struktūrvienība, normatīvie akti, pakalpojuma saņemšanas veids un  termiņš, maksa par pakalpojumu;

·         kontaktinformācija (domes struktūrvienības adrese, tālrunis, pieņemšanas laiki);

·         veidlapas, to aizpildīšanas paraugi, ar pakalpojumu saistīto dokumentu paraugi (aplūkojami mājaslapā).

Tādējādi ir redzama visa loģiskā darbību ķēde, kas pilsētniekam jāveic, lai nokļūtu līdz rezultātam. Visi dati, ieskaitot likuma normas, pastāvīgi tiek aktualizēti, atjaunināšanu veic ap 40 RD struktūru darbinieki. Atlasīto informāciju iespējams no portāla izdrukāt. Tā ikviens vēl pirms iestāžu apmeklēšanas ar datora palīdzību saņem drošu, juridiski korektu informāciju.

 

Pakalpojumi prioritārajām grupām

Tās ir iedzīvotāju grupas, kuru korektu apkalpošanu RD kādā laika posmā izvirza par īpaši aktuālu. Pašlaik ir divas šādas grupas.

·         Būvuzņēmēji un visi pilsētnieki, kas interesējas par būvēšanu

Tiek piedāvātas trīs konkrētas lietas:

– būvnodevas rēķināšanas kalkulators (tā kā būvnodevas ir atkarīgas no ēkas atrašanās vietas, interesents var aprēķināt nodevas lielumu, kas jāmaksā pārbūves, remonta vai citos gadījumos);

– būvatļauju meklētājs pēc firmas vai adreses, kā arī hronoloģiski. Šī informācija var interesēt ikvienu, kas, redzēdams pilsētā rakšanas darbus, var pārliecināties, vai ir izdota būvatļauja un kas ir tās saņēmējs;

– būvprojektu meklētājs – iespējams sekot līdzi būvprojektu izskatīšanai un apstiprināšanai, lai pēc tam saņemtu būvatļauju.

Turklāt visiem interesentiem ir nodrošināta arī iespēja sekot līdzi būvprojektu apspriešanai Būvvaldes sēdēs, kas notiek tiešraidē (videokonferences režīmā).

·         Sabiedriskā transporta lietotāji

Arī šī ir prioritāra grupa, jo mērķis ir samazināt individuālā transporta plūsmu un palielināt sabiedriskā transporta izmantošanu. Šogad portālā izveidota sadaļa Satiksmes ierobežojumi, kurā sabiedriskā transporta pasažieri un arī autovadītāji laikus var uzzināt par satiksmes ierobežojumiem vai izmaiņām Rīgas ielās.

Daudzslāņainā karšu sistēma RĪĢIS ir papildināta ar transporta pieturu norādēm visos pilsētas kvartālos. Šis pakalpojums ir ļoti vērtīgs, jo atšķirībā no parastajām transporta shēmām pieturvietu parāda ļoti precīzi - tieši konkrēto adresi. Savukārt transporta kustības grafiki ir pieejami SIA Rīgas satiksme mājas lapā www.rigassatiksme.lv.

 

Aktuālā informācija un līdzdalība - forums

Portāls sniedz Rīgas aktīvajiem iedzīvotājiem iespēju sekot Domes un pašvaldības iestāžu darbībai, kā arī piedalīties politisko un saimniecisko lēmumu apspriešanā. Internetā iespējams uzdot jautājumus deputātiem un struktūrvienību darbiniekiem, kā arī sekot RD un atsevišķu departamentu sēdēm tiešraides režīmā. Piemēram, otrdienās, kad notiek Domes sēdes, tās var redzēt datorā. Arī Būvvaldes sēdes vairs nav ne slēptas, ne slēgtas - tās notiek tiešraidē ceturtdienās.

Ne tikai iedzīvotāji, bet arī žurnālisti on line pasākumiem pievērš lielu uzmanību: tagad žurnālisti iegūst informāciju, neizejot no redakcijas, un ļoti operatīvi to var sagatavot izplatīšanai.

Forumā tiek apspriestas ļoti dažādas tēmas, piemēram, novembrī pilsētnieki debatēja par to, vai Rīgā vajadzīga jauna koncertzāle, un par ielu muzikantiem. ITC ir gandarīts, ka sarunas pārsvarā veidojas lietišķas. Visas tiešraides tiek ierakstītas un videomateriālus saglabā. Ēriks Zēģelis uzskata, ka ITC spēj nodrošināt tiešraides režīmu visiem departamentiem, kuri vēlas uzturēt atgriezenisko saikni ar iedzīvotājiem un nodrošināt darbības pārskatāmību.

 

Mācības datorlietotājiem

Portālā iesācējiem ir pieejama apmācība MS Word, Excel un Power Point programmu lietošanai. Tai nav vecuma ierobežojuma  – mācību process ar multimediālo apmācības programmu ir patīkams un rezultatīvs, jo mācību kurss ir izveidots kā multfilma, izmantojot datora audio un videoiespējas. Tā ir portālā pieejama apmēram pusgadu, to izmantojuši vairāk nekā 10 000 lietotāju.

 

Tūrisms un izklaide

Pilsētas vēstures interesentiem kopš novembra ir pieejams Vecrīga.info, kas piedāvā interaktīvā režīmā aplūkot izcilākos Vecrīgas arhitektūras pieminekļus, kas atveidoti trijās dimensijās. Projekts sniedz ne tikai izklaidi, bet arī zināšanas (objektu vēsture, ar tiem saistītie notikumi). Mērķis - veicināt interesi par Rīgas un Latvijas kultūrvēsturi, saprast šī pasaules nozīmes kultūras objekta vērtību. Projekta otrajā kārtā plānots palielināt apskatāmo 3D objektu skaitu, kā arī izveidot virtuālo Rīgas muzeju, kurā būs saistošākie materiāli no dažādu Rīgas muzeju krātuvēm.

Vecrīga.info ir arī unikāls piedāvājums tūristiem. Līdzās bagātīgajai tūrisma sadaļas informācijai Vecrīgas 3 D modelis sniedz iespēju Vecrīgas kartē izvēlēties interesantākos objektus, kurus var aplūkot no dažādiem brīvi izvēlētiem attālumiem, kā arī 360 grādu panorāmā. Ēriks Zēģelis teic, ka Eiropas galvaspilsētu lapās pagaidām līdzīgi tūristus informējoši projekti nav redzēti. Viņš ir pateicīgs iestādēm (UNESCO Latvijas komisijai, Rīgas kuģniecības un vēstures muzejam) un organizācijām, kas portālā ir ieguldījušas savus līdzekļus, tā apliecinot rūpes par galvaspilsētas un visas valsts prestižu ne vien vārdos, bet arī darbos.

Izklaidei veltīts 2004. gada nogalē radītais portāls www.rigarulle.lv, kas paredzēts jauniešiem no 10 līdz 18 gadiem. Izveidota patīkama draudzēšanās vide, kurā dominē mūzika, draugi, apģērbs, izklaides pasākumi, konkursi. Tas ir ilgtermiņa projekts, kurā RD ITC nodrošina tehniskās iespējas un Mediju tilts veido atraktīvo saturu.

Portāls ir saistīts ar www.riga.lv - dažādi konkursi u. c. pasākumi jāpiesaka tajā. Mērķis ir piesaistīt jaunus portāla Rīga lietotājus, kas jau kopš pusaudža gadiem labi orientējas virtuālajā galvaspilsētā.

 

Nākamgad – 3 miljoni apmeklējumu

Ēriks Zēģelis gan brīdina, ka prognoze tomēr ir spekulatīva, jo balstīta uz vienkāršu pieņēmumu: 2004. gadā portālu 10 mēnešos apmeklēja 750 000 reižu, šogad pusotra miljona reižu jeb divi apmeklējumi uz katru iedzīvotāju. Tagad, kad portāls ir sācis runāt arī franču valodā, turklāt piedāvā unikālo ekskursiju pa Vecrīgu, apmeklētāju skaits varētu pieaugt pat straujāk. Katrā ziņā Rīgas e-skatlogs neatpaliek no līdzīgiem medijiem citās Eiropas galvaspilsētās.

Portāls tiek veidots lietišķs, cienot apmeklētāja laiku. Saņemot nepieciešamo finansējumu, Ē. Zēģelis arī nākotnē cer izvairīties no peļņu nesošā balasta – reklāmas, kas lietotāju vairumu tomēr apgrūtina. Apmeklētāju skaits rāda, ka populārākās sadaļas ir Ziņas, Rīgas pašvaldība, Par Rīgu, Pašvaldības pakalpojumi, Rīga šodien, kā arī portāla angļu versija. Sadaļu apmeklējums ir mainīgs, lietotāju skaits mainās līdzi dažādām aktualitātēm, tajā atspoguļojas arī iedzīvotāju interešu maiņa. Nākotnē šo portāla informāciju vajadzētu izmantot socioloģiskiem pētījumiem.

Rīgas portāls sasniedzis tādu pakāpi, ka daudzas lietas noskaidrojamas, izmantojot internetu. Tomēr rīdzinieki vēl pēc inerces tiecas staigāt uz iestādēm kājām. Tāpēc vēlējums - nākamgad pa iestādēm  vairāk staigāt virtuālā ceļā, bet kājām doties pastaigās uz Rīgas skaistākajām vietām, kuru koordinātas iepriekš izpētītas internetā.

Laura KALINKA

 

PORTĀLA STATISTIKA

Kopīgais apmeklējumu skaits

·         2005. gadā (no janvāra līdz oktobrim) 1 527 323

(vidēji mēnesī – 152 700 reižu)

·         2004. gadā (no janvāra līdz oktobrim) 704 909

(vidēji mēnesī – 74 000 reižu)

·         Jauniešu portāls www.rigarulle.lv

2005. gadā apmeklēts 119 021 reizi.

·         Apmācības programma

6 pastāvēšanas mēnešos lietota 11 391 reizi.

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001