Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

CSDD uztic IT infrastruktūru IBM

   

19

 

19. decembrī Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) sāka izmantot IT infrastruktūras uzturēšanas un apkalpošanas reģistra darbības nodrošināšanas pakalpojumu, kuru sniedz SIA IBM Latvija (IBM).

 

CSDD mērķis ir nepārtraukti pilnveidot pakalpojumu klāstu un uzlabot to saņemšanas kvalitāti, tādējādi atvieglojot klientiem kārtot formalitātes, kas saistītas ar transportlīdzekļu reģistrāciju, autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu un vadītāja apliecību izsniegšanu, kā arī tehniskajām apskatēm. Lai to sasniegtu, ir nepieciešama augstas kvalitātes IT infrastruktūra un servisa nodrošinājums. To sekmē sadarbība ar IBM Latvijas organizācijas Servisa centru.

Šogad mums vajadzēja kardināli uzlabot centrālo serveru klastera veiktspēju, modernizēt CSDD teritoriālo tīklu, kas aptver visus Latvijas rajonus, kā arī migrēt reģistra darbības nodrošināšanas aplikācijas uz jaunāko datubāzu vadības sistēmas versiju. Parasti to darījām paši, iesaistot vairākus piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus, tai skaitā arī IBM. Šoreiz visus darbus, sākot ar tehnikas uzstādīšanu un beidzot ar to administrēšanu, veic IBM. Servisa grupai ir jāpiegādā CSDD IT infrastruktūras nodrošinājums kā pakalpojums, kas ietver:

  • serveru sistēmas pārraudzību un vadību,
  • Rīgas nodaļas un centrālā aparāta lokālo tīklu pārraudzību un vadību,
  • teritoriālā tīkla pārraudzību un vadību.

IBM ar uzdevumu veiksmīgi tika galā. Mūsu galvenais ieguvums ir iespēja koncentrēties uz mūsu pamatuzdevumu nodrošinājumu, zinot, ka IT infrastruktūra strādās kā labi nostādīta biznesa procedūra. Ir svarīgi, ka darbus veic augsti kvalificētu profesionāļu komanda, kurai ir pieejami plaši resursi līdz pat produktu attīstībai, piemēram, jaunu draiveru izstrādāšanai, ja tas būtu nepieciešams. Turklāt tagad visu problēmu risināšanai tiks izmantots viens palīdzības dienests, kas agrāk bija sadalīts starp vairākiem piegādātājiem. – Tas nereti radīja situācijas, kad neviena puse negribēja uzņemties atbildību, jo bija grūtības noskaidrot, kurš ir atbildīgs par sistēmas kļūmēm: tīkla produkti, serveru sistēmas vai datubāze, – skaidro Viesturs Ozoliņš, CSDD Informātikas daļas vadītājs.

IBM Latvija IT arhitekts Jānis Piņķis un projekta vadītājs Guntis Endzelis atzīmē, ka šis nav pirmais šāda veida IBM projekts Latvijā, bet pēc mēroga tas ir lielākais, jo aptver visu Latvijas teritoriju un ietver serveru un teritoriālā tīkla bez pārtraukuma (24 x 7) sistēmu operāciju uzturēšanu, sistēmu monitoringu, datu kopēšanu/atjaunošanu un sistēmas darba atjaunošanu, tehnisko atbalstu (problēmu agrīnu atklāšanu un novēršanu), sistēmas labojumu ieviešanu, palīdzības dienesta nodrošinājumu visiem līmeņiem līdz aplikācijas pārvaldei, sistēmas izmaiņu vadību, kā arī atskaišu un dokumentācijas piegādi. Līgums paredz noteiktu servisa līmeņa nodrošinājumu, kas paaugstinātas pieejamības serveriem sasniedz 98,5 procentus. IBM pakalpojuma nodrošinājumā izmanto jaunākos Power5 tipa un Intel asmens serveru kompleksus, Cisco tīkla aparatūru un IBM Tivoli saimes sistēmu pārvaldes un monitoringa rīkus.

 

Par CSDD

CSDD ir valsts akciju sabiedrība, kas reģistrē transportlīdzekļus, pieņem autovadītāju kvalifikācijas eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības, nodrošina tehniskās apskates, ceļu uzraudzību satiksmei drošā stāvoklī, kā arī transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistra veidošanu un uzturēšanu. Vairāk informācijas par CSDD atrodama http://www.csdd.lv.

 

Par IBM

IBM ir pasaulē lielākā informāciju tehnoloģiju kompānija ar 80 gadu pieredzi. Apvienojot IBM un IBM biznesa partneru resursus, korporācija piedāvā plašu pakalpojumu, risinājumu un tehnoloģiju spektru, lai ļautu klientiem neatkarīgi no to lieluma pilnībā izmantot jaunās e-biznesa ēras priekšrocības. Vairāk informācijas par IBM atrodama http://www.ibm.com.

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001