Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

VIDEOKOMUNIKĀCIJA: ŠĶĒRSOJAM LAIKU, TELPU UN …UGUNSMŪRI

   

mēs bieži esam vecu priekšstatu gūstā

 

Mēs bieži esam vecu priekšstatu gūstā. Tāpēc videokonferences iekārtas videokamera šķiet nepieklājīgi maza salīdzinājumā ar milzīgajām iespējām, ko tā sniedz kopā ar videokomunikāciju nodrošinošo iekārtu, kas arī ir tikai nedaudz lielāka par dokumentu mapi. Vienīgais, kas pārsteidz ar izmēriem, ir videoekrāns, kas ir kā panorāmas logs un vienlaicīgi spēj apvienot vairākus sarunu partnerus vienotai komunikācijai ar jebkuru punktu pasaulē. Taču Andris Miklūns, MicroLink Latvia Datu un balss pārraides risinājumu nodaļas vadītājs, mani izlabo - ekrāns var būt arī pavisam mazs, jo šajās daudzfunkciju iekārtās viss ir pakārtots lietotāja vēlmēm. Un, pretēji ierastajam, viņš sāk šķetināt vēlmju, nevis iespēju kamolu.

 

Ko vēlas klients?

Domājot biznesa kategorijās, klients visvairāk vēlas taupīt laiku, kas nozīmē to pašu, ko nauda. Tāpēc, organizējot dažādas sapulces, lai risinātu steidzamus ārkārtas jautājumus vai arī – lai prezentētu tā vai cita produkta biznesa stratēģiju, viņš nevēlas laiku pavadīt ceļā, ciest transporta neērtības un izdevumus. Viņš vēlas operatīvi un efektīvi pārvaldīt biznesu un apmainīties ar informāciju. Izmantojot Tandberg videokonferenču iekārtas, tas ir vienkārši realizējams - dalībniekam pat nav jāatrodas konferences vietā. Viņš tai var pieslēgties ar videokomunikāciju nodrošinošu iekārtu pat uz autoceļa.

Pašlaik vadošo videokonferenču iekārtu ražotāji (Tandberg u. c.) jau var nodrošināt ļoti daudzu vietu savienojumu neatkarīgi no attāluma (maksimāli līdz 32 dalībniekiem vienā videokonferencē).

          Agrāk šķita, ka šādi vēlas strādāt galvenokārt lielu kompāniju vadītāji, kuru sazarotie uzņēmumi atrodas daudzās pasaules malās. Taču videoiekārtu lielā specializācija un ērtā lietošana tagad jau sākusi uzvaras gājienu arī citās jomās: medicīnā, izglītībā, tieslietās un kara lietās, slēgtās telpās un ārpus telpām.

Pasaulē videokonferenču iekārtas tiek pietiekami plaši izmantotas medicīnā, piemēram, speciālists, kas atrodas citur, konsultē kādas operācijas gaitu. Ar to palīdzību ir ļoti ērti, piemēram, nolasīt lekciju, apmācīt jauniem darba paņēmieniem (sākot ar strādnieku un beidzot ar visaugstākās kvalifikācijas mikroķirurgu). Arī Latvijā videokonferenču iekārtas tiek sekmīgi izmantotas apmācībā – Latvijas Universitātē ar videokonferenču starpniecību tiek lasītas lekcijas (kas būtiski atvieglo vieslektoru uzaicināšanu gan finansiāli, gan fiziski).  

Profesionāļi atzīst, ka drīz vien videokonferences būs arī parasta tiesu prakse. Tā, piemēram, arestētā persona nav jāved uz tiesas zāli – to var nopratināt videokameras priekšā, tātad nav jātērējas ceļa, apsardzes u. tml. izdevumiem), uzlabojas arī nopratināšanas kvalitāte.

 

Vai tas iespējams arī Latvijā?

Latvijā tas ir iespējams jau vairākus gadus, kopš MicroLink Latvia ir kļuvis par pasaules videokomunikācijas risinājumu līdera Tandberg partneri. To MicroLink Latvia uzskata par lielu ieguvumu, jo Tandberg šajā jomā ir augstākās kvalitātes zīmols, viens no videokomunikācijas nozares attīstības noteicējiem:

·          Tandberg ir arī vienīgais, kas piedāvā videokomunikācijas tehnoloģiju, neapdraudot klienta interneta infrastruktūras drošības ugunsmūri.

·         Tandberg tehnika un programmiskie risinājumi tiešām pārstāv tehnikas pēdējo vārdu - regulārie jauninājumi klientiem tiek piegādāti attālināti. Attālināti notiek arī tehnikas funkcionalitātes paplašināšana - tiklīdz klients ir formulējis jaunās vēlmes un nokārtojis formālo pusi, jaunās iespējas viņam ir pieejamas jau nākamajā rītā.

·          Firmas tehniskie un tehnoloģiskie risinājumi pēc ieviešanas ražošanā drīz vien kļūst par apstiprinātiem pasaules videokomunikāciju standartiem. Visjaunākais no tiem - ugunsmūra šķērsošanas risinājums Tandberg Expressway.

Sadarbojoties ar MicroLink Latvia, klienti iegūst iespēju iegādāties visjaunākās iekārtas un tehnoloģijas ar pilnu ražotāja garantiju un servisa pakalpojumu spektru.

Pašlaik Tandberg piedāvā 18 videokomunikāciju nodrošinošās sistēmas modifikācijas, kas pārklāj visu lietojuma spektru no visvienkāršākās komunikācijas telpās līdz komunikācijai ar notikumu vietu ekstremālās situācijās daudzu tūkstošu kilometru attālumā. Turklāt tās specializētas darbam lielās un mazās telpās, individuālam vai grupas darbam vai arī lielām dalībnieku auditorijām.

Īpaši specializētas sistēmas tiek piedāvātas medicīnas, izglītības un tieslietu darbiniekiem, kā arī dienestiem, kas strādā lauku apstākļos. Katrā sistēmas modifikācijā gan kamera, gan displejs (lielums, forma, novietojums) ir izveidoti, nodrošinot lietotājam pašus labākos darba apstākļus.

A. Miklūns uzsver, ka pašlaik jau daudzās valstīs videokomunikācija ir apliecinājusi savu efektivitāti un kļuvusi par parastu, plaši lietotu sakaru līdzekli. Sadarbībā ar Cisco jau tagad Tandberg ir vienkāršojis videokomunikāciju tādā mērā, ka tā lietotājam ir pieejama tāpat kā parasts telefona zvans.

 

Tiešām – tik vienkārši?

Redzot, kā Andris rīkojas ar pulti un kā uzreiz uz ekrāna redzama MicroLink Tallinas un Viļņas biroja videokonferences telpa un arī Viļņas firmas Fortek birojs, pārliecinos, ka videokomunikācijas iekārtas vadība arī starp četriem partneriem nav sarežģīta. Andris Miklūns pastāsta, ka arī uzņēmumam, kas videokomunikāciju ievieš, nebūtu nekādas papildu rūpes:

·         Tandberg iekārtas neprasa nedz īpašus darbiniekus to uzraudzīšanai, nedz darbināšanai. Videokonferences iekārtas pults ir vienkāršāka par TV pulti un strādāt ar to ir viegli.

·         Tandberg ugunsmūra šķērsošanas risinājuma Tandberg Expressway lietošanai nevajag nekādus pārkārtojumus uzņēmuma interneta infrastruktūrā, un tā neapdraud uzņēmumā pastāvošo drošības sistēmu. Vienlaikus Expressway nodrošina videokomunikācijas drošumu un kvalitāti.

Tandberg Management Suite (TMS) ir elastīgs risinājums, kas izstrādāts videokonferenču iekārtu un videokonferenču norises kontrolei un vadībai. Tam ir iespējams pēc vajadzības pievienot kā Tandberg, tā arī citu ražotāju videosistēmu komponentus. Videokonferenču plānošanai var izmantot kā TMS, tā arī Tandberg Scheduler (dod iespēju izmanto plānotāju citās valodās).

Vajadzības gadījumā TMS var integrēt ar esošajiem programmproduktiem, piemēram, IBM Lotus Notes vai Microsoft Outlook. Savienojumi ar sarunas partneriem ir iespējami arī no personālā datora, izmantojot Microsoft Office Communicator kā videokodēšanas programmu, kam seko savienojums ar Tandberg videokomunikācijas iekārtu.

 

Videokonference – ikdiena, nevis svētki

Ar Tandberg sistēmām videokomunikācija kļūst par darba kvalitātātes paaugstināšanas līdzekli. Tā vairs nav izņēmuma gadījums, bet gan ikdienas sastāvdaļa. Arī MicroLink Latvia darbinieki Rīgas birojā regulāri darbdienas rītos organizē sapulces, lai apspriestos ar partneriem vēl trijos birojos Viļņā un Tallinā. Šajā laikā apspriedes dalībniekiem ir iespējams vienlaikus redzēt visus dalībniekus uz viena ekrāna, sarunāties, rediģēt un saskaņot dokumentus un jebkādu citu informāciju, kas, piemēram, tiek demonstrēta apspriežu telpā uz otra ekrāna. Tas var būt gan vienkāršs teksts, PowerPoint prezentācija, gan dzīvais vai ierakstītais videoattēls u. tml. Tās ir iespējas, kas paaugstina apspriežu efektivitāti un paātrina lēmumu pieņemšanu. 

Latvijas Universitātē un Ventspils augstskolā videokonferences kļuvušas par mācību sastāvdaļu, kurā studentiem ir ne tikai iespējams noklausīties kādas Zviedrijas vai citas ārvalsts augstskolas profesora lekciju, aplūkot paskaidrojumus uz tāfeles un dažādus citus uzskates līdzekļus, bet arī uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijā.

2005. gada vasarā Rīgā pasaules latviešu ārstu kongresa dalībniekiem, kas bija pulcējušies Kongresu namā, bija iespējams vērot tiešraidē P. Stradiņa klīniskajā slimnīcā sirds operāciju, kas tika veikta invazīvi. Pateicoties videokameras plašajām pozicionēšanas iespējām, dalībnieki spēja sekot vissmalkākajām operācijas detaļām.

Šo Tandberg videokonferences iekārtu darbu nodrošināja MicroLink Latvia sadarbībā ar P.Stradiņa klīniskās slimnīcas ārstiem un tehnisko personālu. MicroLink Latvia atrisināja arī jautājumu par atbilstoša sakaru kanāla izveidi.

Pašlaik MicroLink Latvia pārziņā Latvijā ir arī vairāki desmiti visdažādākās konfigurācijas Tandberg sistēmu, jo ārvalstu lielo firmu filiāles, kas strādā Latvijā, ļoti plaši izmanto videokomunikāciju un MicroLink Latvia nodrošina tām servisa pakalpojumus.

Vai arī jūsu uzņēmumā nav pienācis laiks painteresēties par videokomunikācijas plašajām iespējām? Tālu dzirdēt ir izdevīgi, bet, ja piedevām var arī tālu redzēt, vai tas nav vēl izdevīgāk?

Laura KALINKA

 

SIA MicroLink Latvia

Skanstes iela 13

Rīga, LV-1013

Tālr. 7777777

info@microlink.lv

www.microlink.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001