Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Wi-Max standarts drīz būs Latvijā

   

Motorola understands that WiMAX is not a “onesize

 

Daudzi ražotāji vēl diskutē par Wi-MAX standartu, kas joprojām ir saskaņošanas procesā, bet Motorola jau piedāvā konkrētus risinājumus jaunās Wi-MAX tehnoloģijas izmantošanai jaudīga platjoslas interneta pieslēguma iegūšanai. Motorola saprot, ka Wi-MAX izmantos dažādi operatori un privātie uzņēmumi atšķirīgām aplikācijām un pakalpojumiem, tāpēc izstrādā vairākas produktu grupas darbībai Wi-MAX tīklos, lai piedāvātu elastību, kas vajadzīga klientiem, sākot ar pakalpojumu sniedzēju un beidzot ar tā lietotāju.

 

MOTO WI4 – vienkāršiem risinājumiem

Moto Wi4 produktu grupa ir vienkāršās interneta tīkla pārklājuma infrastruktūras risinājums nomaļiem rajoniem un arī attīstības valstīm, tai ir zemas izvietošanas un uzturēšanas izmaksas. Tā ir balstīta uz Canopy™ produktu līniju, kas kopš 2002. gada ir devusi operatoriem peļņu un ir uzstādīta vairāk nekā 100 valstīs. Moto Wi4 produkti sākotnēji atbalsta darbību licencēto 3,5 GHz frekvenču joslās un pavisam drīz arī citās, tostarp daudzās valstīs nelicencētās 2,5, 3,2 un 5 GHz frekvencēs.

Moto Wi4 produktus var izmantot dažāda veida slēgumos: divu punktu savienojums, viena bāzes stacija ar daudziem klientiem, kā arī mobilie klienti, piemēram, pārnēsājams telefons vai klēpjdators; vai kopā ar 2G un 3G mobilajām sistēmām, ar zemām izmaksām nodrošinot slodzes samazinājumu, piemēram, lidostās, lielos birojos un augsta iedzīvotāju blīvuma apdzīvotās teritorijās. Moto Wi4 produktu grupa ietver arī ierīces uzstādīšanai ārpus telpām – uz jumtu korēm, stabiem un piestiprināšanai pie ēku sienām.

 

Wi-MAX transporta klasei – bāzes stacijas

Ne visiem operatoriem ir vajadzīgi tā saucamās vienkāršās infrastruktūras risinājumi. Daudziem pakalpojumu sniedzējiem ir vajadzīgs pamatīgs un uzticams platjoslas interneta pieslēguma tīkls. Motorola Wi-MAX bāzes staciju produktu grupa spēj apmierināt šīs vajadzības, un rada pat papildu pievienoto vērtību – pateicoties šūnu piekļuves punktu uzbūvei, kas dod iespēju visu IP piekļuvi lietot, izveidojot viena līmeņa radiopiekļuves tīklus, tā samazinot kapitālieguldījumu un infrastruktūras apkalpošanas izmaksas.

Motorolas Wi-MAX bāzes staciju produktu grupā ir ļoti dažādām tīklu konfigurācijas vajadzībām izmantojamas bāzes stacijas, lai nodrošinātu šūnām līdzīgu pārklājumu. Bāzes stacijas dod iespēju mobilo un fiksēto interneta, komunikācijas un datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt platjoslas interneta pieslēguma pārklājumu pilnīgi vai daļēji plašās teritorijās, ļaujot piedāvāt klientiem dažādus multimediju pakalpojumus par daudz zemākām tīkla apkalpojošajām izmaksām, nekā tas ir iespējams līdzšinējos tīklos.

Patiecoties inovatīvajai šūnu piekļuves punkta arhitektūras uzbūvei, Motorola ir līdzsvarojusi visu IP adrešu vienlaicīgu piekļuvi tīklam, lai likvidētu daudzus dārgus hierarhiskā tīkla elementus 2G un 3G tīklā, izsverot pēdējo gadu multimediju attīstību, piemēram, IP multimediju apakšsistēmas, nākamās paaudzes centrālo komutatoru, kas nodrošina mobilo pieeju platjoslas interneta saturam un koordinē balss pakalpojumus strukturētos tīklos.

 

Mobilās ierīces kustībai

Motorola izstrādā mobilas ierīces darbībai Wi-MAX tīklos mobilai telefonijai, pieejai informācijai un dažādām multimediju aplikācijām: video, spēļu, mūzikas un citām. Ierīces, kas balstītas uz nākotnes standarta 802.16e standarta apakškopu, darbosies jebkurā mobilajā tīklā, kas ir savietojams ar Wi-MAX tehnoloģiju, tāpat kā pašlaik darbojas dažādu ražotāju mobilie telefoni, ja ierīce atbalsta konkrētā tīklā izmantotās tehnoloģijas.

Motorola plāno piedāvāt dažādas ierīces, sākot ar galda un portatīvo datoru modemiem un beidzot ar telefoniem līdzīgām multistandartu ierīcēm (kas atbalsta Wi-MAX un šūnu tehnoloģiju) un viedtelefonu sistēmām ieliktiem plaukstdatoru formātā.

 

Pamata tīkls neierobežotai mobilitātei

Produktu grupas, ko Motorola ražo darbībai Wi-MAX tehnoloģiju atbalstošos tīklos, var funkcionēt gan kā tikai mazo tīklu infrastruktūras sistēma ar piekļuvi internetam, turklāt ar ļoti vienkāršu tīkla uzraudzību, gan kā lielo pakalpojumu sniedzēju tīkla modelis, izmantojot un nodrošinot centralizētu tīkla menedžmentu, tīkla drošību, tarifikācijas uzskaiti un pieeju PSTN balss pārraidei ar interneta un uzņēmuma iekšējā tīkla piekļuvi publisko un privāto datu tīkliem.

Visi piekļuves tīkli – gan mazie, gan lielie – var izmantot vienu un to pašu IP segmenta tīklu. Tas ļauj strādāt ar hibrīdām aplikācijām gan Wi-MAX bāzes staciju, gan Moto Wi4 piekļuves sistēmās vienā un tajā pašā tīkla segmentā un pat sadarboties ar citiem platjoslas interneta tīkliem, tostarp platjoslas kabeļtīkliem vai DSL.

Motorola izstrādātie produkti ļauj uzņēmumiem un privātpersonām nodrošināt pilnīgu mobilitāti, kas ir saredzams mērķis, pateicoties Wi-MAX standartam, kas drīz būs arī Latvijā.

 

Kas ir Wi-MAX ?

Wi-MAX tehnoloģija ir izstrādāta bezvadu platjoslas interneta pieslēguma nodrošināšanai, kas parasti darbojas nemobilo šūnu sakaru frekvencēs virs 2 GHz. Šis spektrs ietver bezvadu platjoslas interneta pieslēgumu 2,3–2,7 GHz frekvencē; starptautisko fiksēto bezvadu piekļuves frekvencēs no 3,3 līdz 3,8 GHz; kā arī nelicencētajās frekvencēs, tostarp 2,4 un 5,8 GHz, kas parasti tiek izmantotas Wi-Fi tīkliem un bezvadu telefonijai.

Wi-MAX ir visu IP adrešu, visu datu pārraides pakešu tehnoloģija. Izmantojot tīklu, kura darbība ir balstīta uz Wi-MAX tehnoloģiju, platjoslas interneta pieslēguma infrastruktūras apkalpošanas izmaksas ir ļoti zemas.

 

Wi-MAX izmantošanas perspektīva

Pašlaik platjoslas bezvadu interneta pieslēgums tiek izmantots:

  • tā saucamās pēdējās jūdzes piekļuve pamattelefonijas pakalpojumu nodrošināšanai vietās, kur vadu infrastruktūras vēl nav, piemēram, attīstības valstīs un lauku rajonos;
  • T1/E1 pakalpojumiiem mazajiem uzņēmumiem;
  • bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu nodrošināšanai (ISP vai WISP);
  • rezervējošiem datu kanāliem biznesa klientiem un šūnām;
  • pagaidu datu kanāliem speciālu pasākumu, sporta notikumu, tirdzniecības šovu laikā;
  • platjoslas pieslēguma nodrošināšanai 3G šūnām.

Tomēr šīs platjoslas bezvadu interneta pieslēguma tehnoloģijas savstarpēji nevar sadarboties dažādos tīklos. Tas atceļ pilnīgas mobilitātes iespēju, un nav vienota standarta komponentu tīklu konfigurācijai. Tas rada lielas izmaksas tiem, kam nepieciešama mobilitāte, kā arī tiem, kas vēlas to piedāvāt. Wi-MAX standartu ieviešana samazinās tīkla komponentu izmaksas un, radot jaunus pakalpojumus, veicinās jaunu aplikāciju izstrādi.

Visrevolucionārākais jaunais pakalpojums būs mobilitāte. Pateicoties 802.16e uzlabotā standarta apakškopai, mobilitātes iespējas būs papildinātas, un Wi-MAX varēs izmantot arī:

  • mobilās telefonijas pakalpojumu sniegšanai, izmantojot Voice Over IP;
  • mobilo multimediju pakalpojumiem, kas balstīti uz IP, ietverot video, IP radio un piekļuvi informācijai, atrodoties kustībā;
  • zemu izmaksu lejupielādēšanas pakalpojumu sniegšanai, izmantojot jau karstās zonas, ne vairs tikai Hot Spots.

Gatis PABĒRZS

SIA EET RĪGA valdes priekšsēdētājs

gatis@eet.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001