Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

DRM – digitālais radio ceļā pie klausītājiem

   

DRM – digitālais radio ceļā pie klausītājiem (2 daļa)

2. daļa

 

Signālu izplatīšanās garajos, vidējos un īpaši īsajos viļņos ir stipri atkarīga no atmosfēras stāvokļa. Industriālo traucējumu līmenis šajos diapazonos pēdējos gados ir pieaudzis vairākas reizes. Signāls bieži pamirst (feidings) un pat pilnīgi pazūd. Šādos apstākļos ciparu radioprogrammu uztveršana un dekodēšana ir ļoti sarežģīts, tomēr atrisināms uzdevums. 

Galvenā DRM priekšrocība salīdzinājumā ar citām ciparu sistēmām (ieskaitot DAB) ir principiāla iespēja nogādāt visiem planētas iedzīvotājiem augstvērtīgu stereosignālu no viena raidītāja. Tas ir iespējams tāpēc, ka garie radioviļņi (frekvence zemāka par 30 MHz) spēj apliekt zemes virsmu, turklāt izmantojot augsti efektīvas metodes signāla modulācijai COFDM un ciparu kompresijai MPEG4 aacPlus var radikāli uzlabot radiosignāla kvalitāti un noturību neatkarīgi no tā, kādā Zemes punktā atrodas klausītājs.

DRM ieviešana, pēc ekspertu domām, ļaus atdzimt tālajai AM diapazonu radiofonijai, dos tai otro elpu. Lai gan DRM standarts tiek ieviests, pārvarot lielas grūtības salīdzinājumā ar DAB, tomēr tā perspektīvas ir daudz lielākas. Vērtējiet paši: attīstoties Wi-Fi (IEEE 802.11) un Wi-Max (IEEE 802.16) bezvadu tīkliem, pa kuriem bez pūlēm var pārraidīt gan video, gan skaņu, gan grafiku, vajadzība izveidot atsevišķu ciparu radio ir visai apšaubāma – ar to tiek galā pat mobilo telefonu operatori, nerunājot nemaz par ciparu televīziju DVB, kur kopā ar video var pārraidīt desmitiem ciparu radioprogrammu. Iznāk, ka lielās pilsētās ar laiku DAB vispār nebūs vajadzīgs, bet mazās to attīstībai nav ekonomiska pamatojuma. Turklāt uzlabotais standarts DRM Plus tuvākajos gados paredz apgūt frekvences līdz pat 120 MHz, konkurējot ar FM radiostacijām 88–108 MHz diapazonā un galu galā tās aizstājot. Tas viss izskatās pēc konfrontācijas ar DAB standartu, kas gan darbojas citos frekvenču diapazonos. DRM Plus nākotnē atnesīs augstu Hi-Fi stereopārraižu kvalitāti un pat Dolby Surround 5.1 skaņu, taču pieprasīs mainīt visus radiouztvērējus.

 

DRM FAC

Neatkarīgi no tā, kāds ir DRM pārraides veids un izmantojamā frekvenču spektra josla, dekoderam sākumā ir nepieciešama ātrās atpazīšanas signāla informācija. Fast Access Channel (FAC) signāls satur 72 informācijas bitus, kas ļauj DRM programmatūrai dekodēt multipleksu. FAC galvenie parametri ir: izmantojamā frekvenču spektra lielums (4,5, 5, 9,0, 10, 18, 20 kHz), laika intervāli (2 s – garš, 400 ms – īss), modulācijas veidi (64 QAM, 16 QAM, 4 QAM), servisa numurs, valoda, audio un datu pārraižu veidi, programmas nosaukums. Šī informācija vienmēr tiek pārraidīta vienā un tajā pašā vietā noteiktā kārtībā. Salīdzinot DRM ar AM, ātrās atpazīšanas signāls ieņem AM augšējai sānu joslai ekvivalentu vietu. 

Kad DRM signālam ir selektīvais feidings, QAM modulētā speciālā nesēja nolasīšana nedod rezultātu. Lai noteiktu pareizo variantu, dekodera programmatūra izmanto tuvāko pilota nesējfrekvenci katra datu freima malā. Iestarpinot signālā ar noteiktu amplitūdu šo pilota nesējfrekvenci, iespējams iegūt kopējo kanāla novērtējumu un tad visas datu nesēju frekvenču amplitūdas tiek labotas. Šī metode, kad tiek noteikta pilotu nesēju un pārējo datu nesēju frekvenču amplitūda, vienkāršo DRM signāla dekodēšanu selektīvā feidinga laikā, veicot nepieciešamo korekciju programmatūrā. Tādā veidā notiek saskaņota OFDM demodulācija. Tā kā visas operācijas notiek reālajā laikā, uztvērējiem un arī signāla modulātoriem ir nepieciešami jaudīgi procesori. Daudzu simtu nesošo frekvenču modulācija un demodulācija notiek matemātiski ar tiešo un apgriezto Furjē pārveidojumu palīdzību.

 

Lai sinhronizētu signālu, DRM uztvērēja programmatūrā tiek lietotas trīs norādes pilota nesējfrekvences. Visvairāk redzami ir trīs FAC norādes nesēji, kas tiek pārraidīti 750, 2250 un 3000 Hz ( izzīmētas ar F1, F2, F3) frekvencēs. To amplitūda ir paaugstināta salīdzinājumā ar pārējo datu signālu, un DRM programmatūra atpazīst šos pilotu signālus.  

Neatkarīgi no tā, kāds DRM pārraides veids tiek izvēlēts, šīs frekvences paliek nemainīgas. FAC norādes nesēji tiek lietoti, lai izskaitļotu sākotnēji uztvertā DRM signāla frekvenču nobīdi attiecībā pret uztvērēja lokālā oscilatora frekvenci. Šī ir pirmā COFDM sinhronizācijas procesa daļa, kas nepieciešama, lai uztvērējs pareizi dekodētu DRM signālu.

Saskaņā ar DRM specifikāciju divas nesējfrekvences, kas noslēdz nepieciešamo frekvenču joslu no apakšas un augšas, var vairākas reizes pārsniegt pārejā signāla līmeni. Tāpēc arī daudzos gadījumos analogo AM raidītāju ierobežotais dinamiskais diapazons neder DRM pārraidēm un modifikācija nav iespējama, jo tiem ir jāstrādā lineārā pastiprinātāja režīmā.

 

DRM SDC

Service Description Channel (SDC) signāls satur informāciju par pieejamajiem DRM servisiem. Tas tiek pārraidīts katras datu paketes sākumā katras 1,2 sekundes. Vispirms ir paredzēta informācija klausītājam par uztvertās DRM radiostacijas nosaukumu līdz 16 zīmēm (līdzīgi notiek FM diapazonā RDS sistēmā). Ietverti arī dati par rezerves frekvencēm un grafiskā informācija: laiks un datums, apraides vieta. SDC izmanto arī 16 QAM un 4 QAM modulācijas veidus un to pārraida noteikta koda veidā. 16 QAM nodrošina lielāku datu ietilpību, turpretim 4 QAM – daudz labāku kļūdu aizsardzību.

 

DRM MSC

Main Service Channel (MSC) satur informāciju par visiem DRM multipleksa servisiem. To skaits var svārstīties no viena līdz četriem, un tie var būt gan audio, gan datu veidā. Iespējams pārraidīt dažādus multimedija servisus. Programme Associated Data (PAD) datu plūsma, piemēram, satur web lapas, ko palīdz demonstrēt Fraunhofer Multimedia Player. Katra šāda pakete var nest arī citu informāciju - radio teksta ziņas katras paketes beigās (pēdējie četri biti), pārraides ātrums ir aptuveni 80 bps. MSC var lietot 16 QAM un 64 QAM modulācijā. 64 QAM uztur augstu spektra izmantošanas efektivitāti, bet 16 QAM savukārt nodrošina labāku MSC darbību kļūdu klātbūtnē.

Lai samazinātu kļūdu kaitīgo ietekmi uz uztveramajiem datiem (simbolu skaitu paketē), tiek izvēlēts attiecīgs pārraides laika intervāls 800 ms (parasti nosaka A veida raidīšanai vidējos viļņos) - 2,4 s (uztveršanas apstākļiem pasliktinoties).

 

DRM audio kodēšana

DRM audiosignāla kompresija ir balstīta uz cilvēka psihoakustiskajām īpašībām. Tiek izmantota aacPlus Coding Technologies audio kompresija, kas sastāv no diviem audio kodeksiem: augsti efektīvās MPEG4 AAC (Advanced Audio Coding) un SBR (Spectral Band Replication). MPEG4 ir daudz efektīvāka kompresija par tās priekšgājēju – MPEG layer 2/3 kodeku. SBR tehnoloģija palielina uztvertā audiosignāla joslas platumu kombinācijā ar zemākās frekvenču joslas AAC signālu (samplētu ar 24 kHz frekvenci).

SBR dati restaurē augšējās audio frekvences ar samplēšanas frekvenci 48 kHz. Kad tiek kompresēta mūzika, parasti visbiežāk atkārtojas frekvences joslā zem 6–8 kHz. Tās ir kodētas ar AAC. Frekvences virs tām parasti ietver galvenokārt harmoniskas skaņas. Lai gan augšējas frekvences ir visvairāk vajadzīgas, lai rekonstruētu skaņu, tomēr auss šajā diapazonā ir mazjutīga. Tādējādi pārraidāmais SBR datu apjoms ir neliels salīdzinājumā ar AAC kodeku. Pēc teorijas iznāk, ka audio dati sākumā nav identiski ar galā saņemtajiem, tomēr nekādu atšķirību nedzirdam. Parasti tā tomēr nav, sevišķi saņemot stereosignālu. Daži mūzikas veidi tiek saspiesti labāk par citiem, piemēram, zemā AAC+SBR datu ātrumā klasiskā mūzika skanēs labāk. SBR ar datu ātrumu apmēram 3 kbps spēj pārraidīt informāciju par frekvenču spektru un audiosignālu, ko nespēj nodrošināt neviens cits kodeks. Savukārt aacPlus aizvien vairāk tiek izmantots interneta radio audio datu plūsmām ar 48 kbps, kas ir tuvu CD kvalitātei.

Viena no galvenajām DRM pazīmēm ir spēja pārraidīt dažādus multimedija servisus, kas savukārt samazina audio datu plūsmu un kvalitāti. Lai šo problēmu atrisinātu, pārraidēm iespējams lietot frekvenču spektra dubultos kanālus – 18 un 20 kHz. To nosaka ETSI DRM specifikācija, tāpēc uztvērējos nepieciešami attiecīgi frekvenču filtri. Vairums radiostaciju izmanto 9 kHz kanālu, kas ir pietiekoši ziņu un sporta pārraidēm, bet mūzikas kvalitātes nodrošināšanai vajadzētu lietot 18 kHz.

 

 Kanāla platums       Veids                     Modi            Bitu plūsma

9 kHz

viens

 A

23,5 kbps

18 kHz

dubultais

 A

49,0 kbps

10 kHz

viens

 B

20,9 kbps

20 kHz

dubultais

 B

43,0 kbps

 

 

 

.

1. tabula. Bitu plūsmu salīdzinājums dažādiem modiem un frekvenču kanāliem (MSC 64 QAM, aizsardzības līmenis 1).

 

Parametriskais stereo

Reizē ar skaņas monosignālu DRM iespējams pārraidīt Parametric Stereo (PS) datus, kas ļauj izveidot audio stereosignālu. Stereo panorāmas attēlošanai tiek izmantoti divi kritēriji: panorāma (Pan) un stereo ambience (SA). Panorāmas parametrs satur informāciju par frekvenču selektīvā līmeņa starpību starp labo un kreiso kanālu, bet SA – par stereo vidi, miksēšanu ar mono. Abi parametri visu laiku tiek pārraidīti katrā SBR datu paketē.

Kontroles bitu plūsmas ātrums ir niecīgs – tikai 50 bps. Komplicētai mūzikai caurmērā šis ātrums būs 1,2 kbps, sasniedzot pat 2,5 kbps, kas ir nepieciešams, lai stereo mūzikas skanējums nebūtu tuvs mono. Tomēr stereo informācijai vajag tikai mazu daļu no pieejamā DRM datu apjoma, kas ļauj monosignālu atskaņot maksimālā kvalitātē. Patiesā skaņas kvalitāte tiek noteikta ar audio servisa datu ātrumu. To savukārt nosaka DRM pārraides veids, QAM līmenis, kļūdu aizsardzības līmenis un izmantojamā spektra josla (minimālā ir 4,5 kHz).

 

CELP un HVXC kodeki

Lai pārraidītu tikai runu, aacPlus kodeks nav labākā izvēle. DRM specifikācija pieļauj izmantot MPEG4 CELP(Code Excited Linear Predication) un MPEG4 HVXC (Harmonic Vector Excitation Coding) kodeku, kas paredzēts vienīgi runai un monosignālam. To pamatā ir mobilo telefonos izmantotie runas apstrādes algoritmi. CELP atbalsta 8 un 16 kHz samplēšanas frekvences. Ir iespējams iegūt 50–7000 Hz audiojoslu. Savukārt HVXC kodeks, lietojot 8 kHz samplēšanas frekvenci, ir piemērots tikai telefona kvalitātes audiojoslai 100–3800 Hz.

DRM standarts atbalsta četru servisu lietošanu, tāpēc ir iespējams vienlaikus ar pamata audio datu servisu pārraidīt vēl trīs skaņas kanālus. Piemēram, Deutsche Welle programma no Portugāles tiek pārraidīta 7265 kHz frekvencē ar diviem audio servisiem. Pamata audio serviss tiek pārraidīts vācu valodā AAC SBR ar datu ātrumu 17,8 kbps, bet otrs - izmantojot HVXC kodeksu un 3,2 kbps. Citreiz tāds pats raidītājs translē četrus dažādus audio servisus vācu, angļu, franču un krievu valodā, izmantojot tikai HVXC kodeku.

 

 

SFN - vienas frekvences tīkls

COFDM modulācija ļauj izveidot apraides tīklu, izmantojot vienu frekvenci - Single Frequency Network (SFN). Tas nozīmē, ka vienā un tajā pašā frekvencē iespējams lietot daudzus raidītājus, praktiski neierobežoti paplašinot programmas uztveršanas zonu. Tas nav iespējams analogajā AM standartā, jo tad savstarpēja signālu interference traucētu uztvert radiopārraides, bet apraides tīkla izveide ir izšķērdīga frekvenču spektra izmantošana. SFN izmantošana paredz nosacījumu, ka katrs tīkla raidītājs sinhroni vienā un tajā pašā frekvencē pārraida tos pašus datus, ko pārējie. Pateicoties aizsardzības intervāliem, COFDM ir imūns pret interferenci.

SFN un DRM atstāj milzīgu ietekmi uz vidējo viļņu frekvenču plānu Eiropā, kur ir iespējama daudzu apraides sinhronizēto tīklu darbība lielā teritorijā noteiktās, iepriekš saskaņotās frekvencēs. Šīs priekšrocības ar labiem rezultātiem jau izmanto, piemēram, DRM radiostacija DW 7265 kHz frekvencē, kuras galvenais mērķis ir droša uztveršana plašā teritorijā. Raidītāji atrodas Portugālē un Vācijā. Inženieru pamatuzdevums ir signālu sinhronizācija līdz milisekundei. DW DRM signāls no Vācijas tiek pārraidīts ar 4 ms aizturi, un tādā veidā tas tiek optimizēts no sinhronizācijas centra Bonnā uztveršanai sliktos izplatīšanās apstākļos. Maksimālā DRM uztvērēju aiztures pielaide ir 5,3 ms.

 

IFA 2005 un RadioScape

Berlīnē no 2. līdz 7. septembrim notika starptautiska izstāde IFA 2005, kurā pirmo reizi plašākai publikai tika izlikti pasaulē pirmie multistandarta ciparu radiouztvērēji. Firma RadioScape bija strādājusi kopā ar pasaules vadošajiem uzņēmumiem, lai integrētu uztvērējos universālo moduli RS 500, kas ļauj uztvert DRM, DAB, FM ar RDS, LW, MW un SW. Šo DRM standarta uztvērēju prezentāciju organizēja RTL grupa, Deutsche welle, Radio Netherlands, BBC, Deutschlandradio, Voice of Russia, Truckradio, DRF, Radio de la Mer un Littorial AM. Izstādē plaši diskutēja par strauju DRM raidīšanas ieviešanu Eiropā.

RadioScape modulis RS 500 atbalsta tādas populāras funkcijas kā Pause, Rewind, kā arī Record un Play back, iespējams arī EPG – elektroniskais programmu gids. Programmnodrošinājumu maina, izmantojot USB portu. DRM pārraižu uztveršanai var izmantot signāla līmeņa indikatoru. Iespējama ir arī distances vadība un S/PDIF interfeiss, bet DAB un DRM datu plūsmas caur USB portu var padot uz PC. Moduļa pamatā ir Texas Instruments digitālais signālu procesors TMS 320 DRM 350. RadioScape paredz, ka multistandartu un multidiapazonu uztvērēji, kas tiks ražoti, izmantojot moduli RS 500, maksās mazāk par 250 dolāriem, un tiem vajadzētu parādīties brīvā pārdošanā Eiropas valstīs jau šajos Ziemassvētkos. Uztvērējus piedāvās tādas firmas kā Blaupunkt, Panasonic, Morphy Richards, Roberts, Himalaya un citas.

 

Ar RadioScape RS 500 uztveramās frekvences:

LW 153 – 280 kHz

MW 525 – 1705 KHz

FM 87,5 – 108 MHz (RDS)

DAB Band III 174 – 240 MHz

DAB Band L 1452 – 1492 MHz

DRM 0,1485 – 27 MHz

 

DRM konstrukcija entuziastiem

Tiem, kas jau tagad vēlas klausīties ciparu DRM pārraides, varu ieteikt uzbūvēt vienkāršu frekvenču pārveidotāja shēmu. Nepieciešams arī dators ar 800 MHz Intel Pentium procesoru, 64 MB RAM, 16 bitu skaņas karte Sound Blaster (full duplex at 49 kHz) un augstas klases analogais AM uztvērējs ar maziem fāžu trokšņiem, ciparu skalu un frekvenču sintezatoru. Sakarā ar daudzajām nesējfrekvencēm, kas tiek modulētas neatkarīgi cita no citas, DRM signāls uz spektra analizatora ekrāna izskatās pēc baltā trokšņa un arī ar dzirdi to nevar atšķirt no ētera trokšņa. Tāpēc noregulēties uz DRM radiostacijas uztveršanu ir ļoti grūti un viss process ir automatizēts.

Uztvērējs sākas ar visparastāko antenu un pavisam parastu radiotraktu, kas paredzēts AM pārraižu uztveršanai. Viss, kas vajadzīgs analogajā uztvērējā, ir nepieciešams arī šeit. Tālāk sākas atšķirības. Detektora nav. Automātiskā pastiprinājuma regulēšanas detektors gan ir vajadzīgs. DRM signāls tiek ņemts no pēdējās starpfrekvences pastiprinātāja izejas. Eiropā ražotiem uztvērējiem šī frekvence ir 455 (465) kHz, un tā tiek pārveidota uz 12 kHz.

 

 

Ja tas ir tā, tad kvarca rezonatora nomināls drīkst būt 477 vai 453 kHz. Tālāk no jaucēja izejas signāls tiek padots uz skaņas kartes analogo ieeju. DRM konsorcija firmas ir izstrādājušas programmnodrošinājumu datoram, kas ļauj uztvert ciparu radiopārraides - adrese www.drmx.org.

 

 

Pārraižu uztveršanai var izmantot programmnodrošinājumu Dream v1.0 vai DRM Software radio 2.0.34 un internetā par to var atrast daudz informācijas.

Henriks ZEIĻAKS

 

 

Eiropā uztveramās DRM radiostacijas

 

Laiks UTC

Dienas

Frekvence kHz

Jauda kW

Programma

Valoda

Raidītājs

0000-2400

katru dienu

5990

50

RTL DRM 2

franču

Junglinster

0000-2400

katru dienu

6095

50

RTL Radio

vācu

Junglinster

0300-0330

svētdienās

1440

120

RTL Radio

vācu

Marnach

0400-0600

katru dienu

9690

40

DW

dažādas

Taldom

0400-2205

katru dienu

6085

50

BR-B5akt

vācu

Ismaning

0600-0757

katru dienu

7325

40

RNW

holandiešu

Flevo

0600-0815

pirmd. - sestd.

1611

25

Vatican Radio

dažādas

Santa Maria

0600-0900

katru dienu

15780

35

VoR

angļu

Taldom

0600-1000

katru dienu

6130

200

DW

dažādas

Wertachtal

0600-1200

katru dienu

7265

200

DW

dažādas

Wertachtal

0600-2200

katru dienu

1296

70

BBCWS

angļu

Orfordness

0700-0830

katru dienu

5875

33

BBCWS

angļu

Rampisham

0700-1500

katru dienu

9470

50

BBCWS

angļu

Kvitsoy

0700-1600

katru dienu

1440

240

RTL Radio

vācu

Marnach

0705-0900

katru dienu

7265

90

DW

dažādas

Sines

0800-0900

katru dienu

7240

40

RNW

holandiešu

Flevo

0800-1459

katru dienu

15440

90

DW

dažādas

Sines

0815-1510

katru dienu

1611

25

Vatican Radio

dažādas

Santa Maria

0830-1800

katru dienu

7320

33

BBCWS

angļu

Rampisham

0900-1100

katru dienu

7240

40

RNW

angļu

Flevo

0900-1159

katru dienu

15545

90

DW

dažādas

Sines

0900-1200

katru dienu

15780

35

VoR

vācu

Taldom

0930-1300

katru dienu

13620

120

Radio Kuwait

arābu

Sulaibiyah

1000-1300

katru dienu

6140

40

DW

dažādas

Juelich

1000-1800

katru dienu

7145

40

Radio Luxembourg

angļu

Juelich

1100-1200

katru dienu

7240

40

RNW

holandiešu

Flevo

1200-1300

katru dienu

7240

40

RNW

angļu

Flevo

1200-1359

katru dienu

9655

200

DW

dažādas

Wertachtal

1200-1555

katru dienu

15265

90

DW

dažādas

Sines

1300-1330

katru dienu

7240

40

RCI

angļu

Flevo

1300-1400

katru dienu

9480

35

VoR

krievu

Taldom

1330-1400

katru dienu

7240

40

RNW

angļu

Flevo

1400-1415

katru dienu

7240

40

Vatican Radio

vācu

Flevo

1400-1430

piektdienās

9770

35

RFI

angļu

Rampisham

1400-1430

sestdienās

9770

35

R. New Zealand Int.

angļu

Rampisham

1400-1500

svētdienās

9565

35

BYU Radio

angļu

Rampisham

1400-1500

trešdienā

9770

35

BYU Radio

angļu

Rampisham

1400-1500

katru dienu

9480

35

VoR

angļu

Taldom

1400-1559

katru dienu

6180

200

DW

dažādas

Wertachtal

1400-1600

sestdienās

3955

40

TDPradio

deju mūzika

Juelich

1415-1656

katru dienu

7240

40

RNW

holandiešu

Flevo

1430-1500

piektdienās

9770

35

Radio Korea Int.

angļu

Rampisham

1430-1500

sestdienās

9770

35

Radio Australia

angļu

Rampisham

1500-1600

piektdienās

9770

35

Radio Taiwan Int.

angļu

Rampisham

1500-1600

katru dienu

9480

35

VoR

vācu

Taldom

1500-1755

katru dienu

13790

90

DW

dažādas

Sines

1500-1900

katru dienu

7465

50

BBCWS

angļu

Kvitsoy

1600-1000

katru dienu

3995

200

DW

vācu

Wertachtal

1600-1700

piektdienās

9770

35

NHK

angļu

Rampisham

1600-1700

katru dienu

9480

35

VoR

franču

Taldom

1600-1900

katru dienu

6140

40

DW

dažādas

Juelich

1700-1730

katru dienu

5955

40

Radio Sweden

angļu

Flevo

1700-1759

katru dienu

7265

200

DW

dažādas

Wertachtal

1730-1800

katru dienu

5955

40

Radio Sweden

vācu

Flevo

1800-1900

katru dienu

5875

33

BBCWS

angļu

Rampisham

1800-1955

katru dienu

15435

90

DW

dažādas

Sines

1900-2100

katru dienu

7515

40

DW

dažādas

Taldom

2000-2210

katru dienu

1611

25

Vatican Radio

dažādas

Santa Maria

2100-2200

katru dienu

5980

90

DW

dažādas

Sines

2210-2400

katru dienu

1530

60

Vatican Radio

dažādas

Santa Maria

2300-0300

katru dienu

1440

120

RTL Radio

vācu

Marnach

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001