Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Bojājumus novērsīs ātrāk

   

No 1. februāra Lattelekom SIA ievērojami samazinājis publiskā telekomunikāciju tīkla bojājumu novēršanas kontrollaiku vairākiem datu pakalpojumiem. Tagad tas ir viena darbadiena no bojājuma pieteikšanas brīža trīs darbadienu vietā, kā to paredz Publiskā telekomunikāciju tīkla lietošanas noteikumi Latvijas Republikā. Bojājumu novēršanas kontrollaika grozījumi attiecas uz šādiem datu pakalpojumiem: ciparu nomātām līnijām; datortīklu savienojumiem; Frame Relay; x.25 un x.28 pastāvīgo pieslēgumu; Apollo pastāvīgo pieslēgumu. Ja pakalpojums no abonenta neatkarīgu apstākļu dēļ nedarbosies vairāk nekā 24 stundas no bojājuma pieteikuma saņemšanas brīža, Lattelekom pārrēķinās minēto pakalpojumu abonēšanas maksu par tām dienām, kad tīkls ir bijis bojāts, skaitot no pieteikuma saņemšanas brīža, ja līgumā ar abonentu nav noteikts citādi. Līdz šim tīkla bojājuma gadījumos datu pakalpojumu abonēšanas maksas pārrēķinus veica tikai pēc trīs dienām no pieteikuma saņemšanas brīža, neieskaitot pieteikuma dienu.
Sīkāku informāciju var saņemt, zvanot uz Lattelekom Pakalpojumu informācijas centra bezmaksas tālruni 8008008.
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001