Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Lattelekom parakstījis jaunu kredīta līgumu

   

Pērnā gada decembrī parakstīts līgums starp Eiropas investīciju banku (EIB) un SIA Lattelekom par 50 miljonu eiro liela kredīta piešķiršanu. Kredīts paredzēts, lai finansētu paātrinātu Lattelekom telekomunikāciju tīkla modernizāciju un paplašināšanu trīs gados. Šis ir lielākais kredīts, kādu EIB jebkad ir izsniegusi kādam Baltijas valstu uzņēmumam. Turklāt tas izsniegts, neprasot nekādas valsts finansu garantijas, jo Lattelekom pats ar savu veiksmīgo uzņēmējdarbību ir pilnīgi pietiekama garantija. Kā atzīmēja EIB Centrālās un Austrumu Eiropas reģiona vadītāja Grammatiki Papadopetrou Tsingou, Eiropas investīciju bankai šādi līgumi ir svarīgi, jo telekomunikācijas ir katras valsts attīstības mugurkauls, kas rosina citas nozares. Lielāko daļu kredītu banka izsniedz uz 7–12 gadiem. Pašreizējais Lattelekom kredīta līgums noslēgts uz desmit gadiem ar četru gadu saudzēšanas periodu (šajā laikā kredīta ņēmējs maksā tikai procentus). Kredīta procentu likme vēl nav fiksēta: tas notiek tikai tad, kad kredīta līniju sāk izmantot. Tomēr EIB procentu likmes neesot augstas. SIA Lattelekom prezidents Gundars Strautmanis paskaidroja, ka šie 50 miljoni eiro uzskatāmi par rezerves kredītu, un tas netiks izlietots šobrīd plānotajiem tīkla modernizācijas darbiem un pašreizējām tehnoloģijām, bet paredzēts jaunām tehnoloģijām. Kredīta līdzekļi jāizlieto četros gados. EIB piešķirtais kredīts ir otrs lielākais aizdevums, kādu saņēmis SIA Lattelekom. 1997. gadā tika noslēgts līgumsar Sumitomo Bank par daudzvalūtu kredītlīnijas atvēršanu 60 miljonu USD apmērā. SIA Lattelekom ir saņēmis arī mazākus aizdevumus no vairākām Latvijas bankām kopsummā par 27,5 miljoniem latu.

Lattelekom telemārketinga pakalpojumi

telefonaptaujas klienta uzdevumā (klients var pasūtīt jebkura veida un jebkuru apjomu telefonaptaujas, piemēram, tirgus izpētes, aptaujas); tās var būt gan vienreizējas, gan atkārtotas un regulāras; pakalpojumi pasūtītāja klientiem (piemēram, kāda preses izdevuma abonentu aptaujas, reklāma un nākamā gada abonēšanas rēķinu izsūtīšana); klienta datu bāzes serviss (pārbaudām un izmaiņu gadījumā atjaunojam datus); ielūgumu serviss (izsūtām ielūgumus uz svētkiem, firmas vārdā piezvanām visām ielūgtajām personām); pārdošana pa telefonu (pārdodam preces mūsu klientu uzdevumā); klientu pasūtījumu pieņemšana pa telefonu (piemēram, TV veikals) un informācija par šīm precēm; klienta informācijas tālruņa apkalpošana (jebkuri jautājumi par firmu un produktiem); klientu sarakstu sagatavošana (pēc dažādiem kritērijiem atlasīts mērķauditorijas saraksts); klientu informatīvo materiālu izplatīšana noteiktai mērķauditorijai (tas ļoti labi savienojams ar pārdošanu pa telefonu).Vispirms aizsūta informāciju, tad zvana. Īpaša priekšrocība: Lattelekom operatoru centra darbinieki paši atlasa adresātus no datu bāzes, saskaņo sarakstu ar klientu un nosūta.
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001