Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Serveris – drošības un ērtību ierīce katrā uzņēmumā

   

Serveris – drošības ierīce katrā uzņēmumā (pārāk reklāmiski, bet doma, ka katram uzņēmumam vajadzīgs serveris)

 

Katrā uzņēmumā, kur ir vairāk nekā viens dators, serveris pakāpeniski kļūst par ikdienas darba rīku, jo, palielinoties datu un informācijas plūsmai, organizācijās vēlas nodrošināties pret datu zaudēšanas risku, kā arī padarīt ērtāku piekļuvi informācijai, efektīvu uzņēmuma datu analīzi, tās drošu glabāšanu, apstrādi. Serveri ir dažādi, un tiem ir iespējama dažāda komplektācija. Kā saprast, kas piemērots jūsu uzņēmumam?

 

Multifunkcionāls jaudīgs dators

Jebkura datorsistēma sastāv no diviem balstiem: aparatūras un programmatūras. Lai cik sarežģīta ir ierīcē instalētā programmatūra, tā nevarēs efektīvi strādāt, ja sistēmas komponenti nedarbosies ar informācijas un datu plūsmai atbilstošu jaudu un ja to uzbūve nebūs pietiekami jaudīga, lai spētu apkalpot izvēlēto programmatūru.

Lai servera gala produkta darbība būtu efektīva un dotu maksimālus rezultātus biznesa vadībā un izaugsmē, pirms servera komplektācijas sākuma un programmatūras izvēles jānoskaidro, kādas funkcijas vajadzēs nodrošināt jūsu uzņēmuma serverim.

Serveris ir specifiskas komplektācijas jaudīgs dators jeb ierīce tīklā, kas vada tīkla resursus, sākot ar piekļuves veidu dokumentiem, failiem, e-pastam, to glabāšanu un beidzot ar informācijas plūsmu tīklā, tajā ienākošo un izejošo informāciju. Darba stacijas un servera pamatatšķirība ir tā, ka darba stacija ir paredzēta vienam lietotājam, bet serveri lieto daudzi un ļoti bieži vienlaikus.

Serveriem papildus pamatfunkcijām bieži vien tiek uzticētas vēl citas funkcijas. Serveris vienlaikus var apkalpot vairākus procesus, dažādu programmatūru, tajā skaitā uzņēmuma vadības sistēmas, un tādējādi vadīt organizācijas tīkla un uzņēmuma informācijas resursus. Tas nozīmē, ka serveris var nodrošināt vairāku procesu un programmu darbību. Tās ir tā saucamās multifunkcionālās operacionālās sistēmas, kas ļauj darboties vairākām programmām paralēli, izmantojot servera resursus. UNIX ir viena no visvairāk izmantotajām sistēmām, bet ir arī daudzas citas, piemēram, OS/2, ko izmanto jaudīgos datoros. Multifunkcionalās sistēmas ir daudz komplicētākas nekā viena procesa sistēmas, jo operacionālai sistēmai ir racionāli jāsadala resursi konkurējošu procesu norisei.

Servera grūtākais uzdevums droši uzglabāt palielinātu datu apjomu un saglabāt intensīvu datu plūsmu un kontroli. Tas arī rada servera cenu – lielais atmiņas apjoms, procesora un pamatplates, tās opciju savietošana ar papildu komponentiem.

Pirms diskutēt par konkrētu servera komponentu izvēli, jānoskaidro, kāda veiktspēja un funkcionalitāte ir vajadzīga, lai spētu nodrošināt uzņēmuma izvēlēto tīkla programmatūras darbību.

 

Veidojiet vajadzīgo funkciju sarakstu

Visas serveru aplikāciju programmas var iedalīt trīs lielās grupās: koplietošanas resursu vadības, piekļuves drošības un augsta pieprasījuma. Parasti to u nodrošināto funkciju realizāciju atpazīstam kā faksa, audio/video, aplikāciju, FTP, IRC, e-pasta, proxy, web u. c. serverus.

Modernie risinājumi ļauj šo daudzu atsevišķo serveru funkciju izpildi nodrošināt ar vienu fizisku ierīci, kam tiek instalēta multifunkcionāla operētājsistēma. Tāpēc pirmais solis servera izvēlē ir veidot to funkciju sarakstu, kādas jums jānodrošina efektīvai uzņēmuma darbībai.

 

Minimums – datu dublēšana un piekļuve dokumentiem

Vienkāršākajos gadījumos servera uzdevums uzņēmumā ir nodrošināt visu darbinieku piekļuvi vieniem un tiem pašiem dokumentiem un failiem, kas tiek glabāti uz servera; vienotā sistēmā vadītu dokumentu drukāšanu iekšējā tīklā; centralizētu datu rezerves kopiju ģenerēšanu un saglabāšanu gadījumam, ja oriģināldokumenta saturs tiek zaudēts.

Daudzi datoru īpašnieki piedzīvojuši nepatīkamas situācijas, kad pārstāj strādāt viņu galda vai portatīvo datoru cietie diski. Ja informācija ir glabāta un dublēta uz servera, raižu nav, jo dati ir atjaunojami. Taču dažkārt cilvēki zaudē vairāku gadu darbu, jo dati nav saglabāti nevienā papildu ierīcē.

 

Pieeja failiem internetā

FTP (Internet file sharing) ir atsevišķs uz servera sistēmas bāzēts resurss internetā, kur var glabāt dažādus dokumentus un piekļūt tiem caur internetu – ne tikai uzņēmuma darbinieki, bet arī sadarbības partneri. Īpaši izplatīti FTP serveri ir dažādu mediju un reklāmas aģentūru, izdevniecību un tipogrāfiju nozarē, jo tie var ērti nodrošināt maketu piegādi nākamajam ražošanas posmam. E-pasts ar maketu sūtīšanu tiek nevajadzīgi noslogots, savukārt sūtīšanai pa e-pastu pārāk lielie faili nav jāieraksta diskā un nav jātērē laiks tā nogādei uz vajadzīgo vietu. Turklāt tas atvieglo arī maketu versiju apspriešanu, jo tās var operatīvi ievietot FTP serverī. Tas pats attiecas uz dažādām uzņēmumu prezentācijām un citiem liela apjoma dokumentiem, ko nepieciešams apspriest vai saskaņot dažādās uzņēmuma nodaļās vai ar sadarbības partneriem.

Līdz šim uzskaitītās serveru funkcijas nosacīti var uzskatīt par mūsdienīga uzņēmuma servera funkcionalitātes minimumu. Taču serveris var nodrošināt vēl daudzu papildu procesu norisi. Vai tas uzņēmumam nepieciešams, atkarīgs no darbības profila un pieejas uzņēmuma vadībai.

 

Web serveris

Ja uzņēmumam ir mājaslapa, var apsvērt vajadzību pēc sava web servera. Nosacīti var teikt, ka tas ir dators, kura funkcijās ietilpst vai kura uzdevums ir piegādāt interneta lapu saturu. Katram web serverim ir IP adrese un, iespējams, savs domēna nosaukums. Piemēram, ja sava datora meklētājā uzspiežat kādu interneta adresi, tas sūta pieprasījumu uz serveri, kurš apkalpo šo interneta adresi. Serveris tīklā dodas uz konkrēto lapu, kam ir savs nosaukums un sūta to jūsu meklētājam, līdz jūsu monitorā atveras pieprasītā mājaslapa.

 

Grupprogrammatūras serveris

E-pasta serveris koordinē ienākošo un izejošo uzņēmuma darbinieku e-pastu un realizē drošības kontroli. Bet, ja uzņēmums vēlas nodrošināt darbinieku grupām iespēju izmantot organizācijas iekšējo tīklu dažādām aktivitātēm, kas palīdz koordinēt darbus, serverī jāinstalē speciāla programmatūra.

Izplatītākās tās atbalstītās darbības ir: tikšanās laiku noteikšana un vietas iedalīšana savstarpēji izmantojamu resursu izvietošanai (piemēram, intranets jeb uzņēmuma iekšējā mājaslapa); komunikācija starp definētām e-pasta adrešu grupām; dokumentu aizsardzība ar parolēm; vizītkaršu informācija sistēmā; elektronisko jaunumu vēstuļu un failu izsūtīšana definētām grupām. Šādu programmatūru komunikācijai uzņēmumā parasti izmanto lielas organizācijas.

 

Attālināta piekļuve un vadība

Uzliekot serverim attiecīgu programmatūru, tiek nodrošinātas attālinātās piekļuves iespējas uzņēmuma tīklam, darbiniekiem atrodoties ārpus biroja. Parasti to izmanto aktuālās informācijas saņemšanai no uzņēmuma iekšējās sistēmas, atrodoties, piemēram, mājās vai pie klienta.

Serveris var nodrošināt attālināto servera un tīkla funkciju vadību. Tā ir būtiska, kad sistēmā vai kādā datorā ieviešas kļūme. Bieži vien problēmas var novērst, izmantojot attālināto vadību, – uzņēmums, kurš apkalpo tīklu un serveri, tīkla administrators. Tas nozīmē operativitāti un arī mazākas kļūmes novēršanas izmaksas, ja uzņēmuma tīkla apkalpošanas izmaksas veido administratora stundu uzskaite.

Attiecīga programmatūra uz servera nodrošina tīkla lietotāju aktivitāšu uzskaiti un kontroli, izmantojot uzņēmuma tīkla resursus, ietverot tīklā pavadītā laika uzskaiti un tīklā veiktās darbības, to skaitā interneta lapu apskati, pārsūtīto datu apjomu datora izmantošanas laikā. Tas ļauj gan noteikt un analizēt vajadzīgo tīkla kapacitāti, gan plānot to nākotnē, rēķināt izmaksas, kontrolēt un noteikt izmaksu posteņus.

 

Programmatūra uzņēmuma vadībai

Atsevišķs temats ir tās programmatūras izvēle, kas ar servera starpniecību nodrošina dažādu tīklā cirkulējošu datu uzskaiti, analīzi un kontroli. Te ietilps gan datubāzu programmatūra, kas apkopo noliktavas, tirdzniecības u. c. informāciju. Sarežģītāku programmu instalācija serverī jau papildus nodrošina īpašas informācijas uzskaiti, kas saistīta ar klientu attiecību vadīšanu (piemēram, CRM). Tā ļauj fiksēt dažādus klienta komunikācijas aspektus un nianses saistībā ar klienta pirkšanas paradumiem, kurus izmantojot, var vairāk pārdot un uzturēt klienta lojalitāti pret uzņēmumu.

Mūsdienu tirgū ir pieejamas dažādas uzņēmuma vadības programmas, to skaitā tādas, kas iekļauj resursu plānošanas, ražošanas, pārdošanas ciklu un mārketinga aktivitāšu uzskaiti, finanšu un cilvēku resursu vadību, kontroli, analīzi. Atkarībā no tā, cik sarežģīta informācija un kādi datu apjomi serverim jāvada un jāsaglabā un kāda programmatūra jāapkalpo, jāizvēlas servera komponentu jauda.

Jāizvērtē, kas vajadzīgs uzņēmumam, un tad jāvēršas pie speciālistiem, kas palīdzēs sakomplektēt serveri jūsu vajadzībām. Funkcionalitātes pieejamība būs atkarīga no divu mainīgo kombinācijas – no servera komponentu komplektācijas un no izvēlētās programmatūras. Par to turpmākajās publikācijās.

Gatis PABĒRZS

EET RĪGA valdes priekšsēdētājs

gatis@eet.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001