Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Rīdzinieki bauda virtuālo pīrāgu un mācās taupīt naudu

   

Rīdzenieki bauda virtuālo pīrāgu un mācās taupīt naudu

 

Kad apvaicājāmies, kā rīdziniekiem patīk virtuālais pīrāgs (ar to domāju portālu www.Riga.lv), Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra (RD ITC) direktors Ēriks Zēģelis pasmejas: - Pīrāgs? Tas ir pārlieku vienkāršoti – speķītis, sīpoli ar pipariņiem – tas arī viss. Bet mums pāris gados ir izdevies radīt unikālu un pieprasītu produktu: portālā daudzie informācijas slāņi mijas ar pakalpojumu, iespēju un produktu piedāvājumiem. Tajā iespējams ne tikai strādāt un risināt savas un ģimenes praktiskās problēmas, bet arī mācīties un izklaidēties. Un – TAUPĪT NAUDU.

 

Virtuālais rīdzinieks – ko viņš zina un prot?

RD ITC seko rīdzinieku prasmju un vēlmju līmenim informācijas un komunikācijas tehnoloģijās. Vēlmes nav atkarīgas tikai no naudas maka biezuma, bet arī no jaunu produktu piedāvājuma tirgū.

Tieši par pēdējo arī gādājis ITC, turklāt, ņemot vērā ar skaitļiem pierādāmo faktu, ka interneta lietošanas prasme 2005. gadā augusi straujāk nekā vispārējā datorlietošanas prasme.

Šie secinājumi radušies pēc 2003.–2005. gadā ITC organizētajām rīdzinieku aptaujām. Tās liecina par interneta īpatsvara pieaugumu kopējā interešu spektrā. Lūk, rīdzinieku viedokļi:

·         2006. gadā internetam pieslēgties plāno 36 %, kamēr gadu iepriekš šādu nodomu loloja tikai 24 %;

·         par interneta sekmīgiem lietotājiem sevi uzskata jau 42 % aptaujāto (pērn tā domāja 30 %), kaut gan tikai 28 % aptaujāto datorlietotāju uzskata, ka viņi pārvalda datoru pilnā apjomā.

Šīs šķēres starp īstu datorlietotāju un interneta lietotāju skaitu ir objektīvas un nākotnē izpaudīsies vēl krasāk: interneta informācija un iespējas vajadzīgas ikvienam, kamēr dators kā profesionāls darbarīks vajadzīgs daudziem, tomēr ne visiem. Orientācija uz internetu izpaudīsies aizvien straujāk: kopš 2005. gada Rīgā ir publiski pieejami datori bibliotēkās un dažādos citos piekļuves punktos. Arī portatīvo datoru un mobilo telefonu lietotāji kļūst par interneta izmantotājiem.

Pēdējos trijos gados Rīgas mājsaimniecībās katru gadu datoru skaits audzis par vienu diviem procentiem, interneta pieslēgumu skaits  – par diviem trim procentiem (salīdzinājumam – šajā laikposmā mobilo telefonu skaits audzis par trim, fiksēto – par diviem procentiem). Šogad Rīgā ikdienā datoru lieto 56,7 procenti iedzīvotāju.

Paredzams, ka ES finansētā Valsts nodarbinātības dienesta un projekta Latvija@pasaule ietvaros īstenotā datorprasmju apguves programma arī kāpinās interneta lietotāju pieaugumu.

 

Portāls ir pieprasīts

Šāds secinājums ir acīmredzams: 2005. gadā Rīgas portālā reģistrēti divi miljoni apmeklējumu (1 930 927 reizes), kamēr pērn to skaits nesasniedza pat miljonu (885 949 reizes).

Ē. Zēģelis domā, ka portāls ir pievilcīgs ar daudzpusīgo saturu, un pat navigācija uz labu laimi (viņaprāt, labāk tomēr lietot portāla karti) dos daudz dažādu patīkamu iespaidu un atradumu.

Savukārt ikviens lietišķs cilvēks, kas kaut reizi bijis portālā, jau saprotot – Rīgas pašvaldību apmeklējums ikreiz jāsāk tieši ar portāla apmeklēšanu, jo tajā atspoguļojas visas aktualitātes, kas saistītas ar Domes struktūru funkcijām. Ja ar lietišķo informāciju iepazīstas iepriekš, tad dialogs veidosies saturīgāks un risinājums būs operatīvāks.

Apjomīgā informācija ir rūpīgi strukturēta.

·         Ir pilnīgs pārskats par pašvaldības iestāžu sistēmu un, atverot sadaļu LIETIŠĶĀS SAITES, apmeklētājs atrod visu svarīgāko pašvaldības darbu nodrošinošo struktūrvienību un citu pilsētniekiem nozīmīgu organizāciju web lapas.

·         Pieejami Rīgas pašvaldības struktūrvienību aktualizētie pakalpojumu saraksti, kur var iepazīties ar vairāk nekā 300 pakalpojumu sniegšanas kārtību un nepieciešamo dokumentāciju.

·         Vienas pieturas aģentūra – īpaša institūcija, kurā ierēdnis, izmantojot RD ITC datu masīvu, var kopā ar apmeklētāju koncentrēti vienā vietā risināt visas problēmas. Ir pilnīgi novērsta nepieciešamība pilsoņiem vērsties iestādēs, apmeklējot tās personīgi.

Šķērslis šo iespēju izmantošanai pilnā apjomā ir cilvēku domāšanas un uzvedības stereotipi. Ē. Zēģelis uzskata, ka virtuālo iespēju izmantošanas popularizācija tieši praktiskajā dzīvē būtu jāveic daudz plašāk, nekā tas notiek pašlaik. Zināšanu sabiedrība – šis modernās sabiedrības modelis – ir iedzīvināms tieši ar spēju ātri apgūt zināšanas un nekavējoši tās izmantot.

 

Virtuālais dialogs ar Domi

Kopš pastāv portāls, ir paplašinājusies iespēja apmeklēt Rīgas Domi un tās ierēdņus personiski, tomēr ne fiziski, bet virtuāli:

·          sazināties ar Domes darbiniekiem ar e-pasta palīdzību; 2006.gadā būs   iespēja portālā pieteikties uz pieņemšanu pie pašvaldības amatpersonām;

·          katru otrdienu iespējams vērot tiešraidē Rīgas Domes sēdes;

·          katru ceturtdienu tiešraidē var vērot Rīgas Domes Būvvaldes sēdes;

·          katru otro pirmdienu iespējams piedalīties tiešsaistes video čatā ar Rīgas Domes darbiniekiem.

Portāla sadaļā FORUMS rīdzinieki var

·         uzdot jautājumus, kas saistīti ar Rīgas Domes darbību un saņemt atbildīgās amatpersonas atbildi;

·         apspriest jebkuru ar Rīgu saistītu jautājumu.

 

Rīdzinieki – īpašnieki

Šī ir īpaši aprūpēta pilsētnieku kategorija: Dome nevēlas no viņiem tikai prasīt, bet cenšas arī dot – gan informāciju, gan pakalpojumus.

Ja pilsētniekam ir īpašums, tad tiek piedāvāti vairāki e-pakalpojumi:

·         būvnodevas rēķināšanas kalkulators;

·         būvatļauju meklētājs;

·         būvprojektu meklētājs;

·         informācija par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu;

·         izziņa par zemes gabala izmantošanu atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plānam;

·         atgādinājums par valsts karoga izkāršanu;

·         publiski pieejama informācija par pašvaldības īpašumiem.

2006. gadā tiks nodrošināta elektroniskā sasaiste starp Zemes grāmatu un RD Nodokļu pārvaldi, kas mazinās iesniedzamo dokumentu daudzumu. Būs arī iespējams elektroniski nokārtot koku ciršanas atļauju.

Namu un uzņēmumu īpašniekiem un visu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem nozīmīgs informācijas avots ir Rīgas Ģeogrāfiskā informācijas sistēma (RĪĢIS), kurā atrodami Rīgas ielu un adrešu saraksti, ielu sarkanās līnijas, kadastra objekti, lielāko objektu saraksts, sabiedriskā transporta maršruti, ortofoto karte.

 

Sociālā palīdzība

Arī tad, ja rīdziniekam domē ir jārisina sociālie jautājumi, jāapmeklē portāls. Pašlaik elektroniski ir nokārtota:

·         vienreizējais pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā; pēc piedzimšanas bērns tiek reģistrēts elektroniski un viņa dati tiek apstrādāti elektroniski līdz pat naudas ieskaitīšanai mātes vai tēva bankas kontā. Rūpju nav nevienam procesā iesaistītajam dalībniekam – ja bērna dati ievadīti pareizi un nauda budžetā paredzēta – pabalsts nekļūdīgi nonāk pie adresāta;

·         2006. gadā elektroniski varēs nokārtot arī pabalstu saņemšanu aizgādņiem un aizbildņiem.

2006. gadā būs arī jaunievedumi informācijas jomā. Portālā publicēs:

·         To pilsoņu sarakstu, kas ir dzīvokļu saņemšanas uzskaitē;

·         bērnudārza vietu piešķiršanas reģistru. .

 

Taupīt laiku un naudu

Portāls dod iespēju iegūt bez maksas daudz un dažādu zināšanu. Katram ir iespējams izmanot savām vajadzībām e-pasta sistēmu www.eriga.lv. Portālā var bez maksas apgūt visbiežāk lietojamās programmas:

·         teksta redaktoru (MS Word un līdzīgas programmas);

·         elektroniskās tabulas (MS Excel un līdzīgas programmas);

·         prezentāciju sistēmas (MS PowerPoint un līdzīgas programmas).

Pie materiāliem ieguvumiem pieder arī portālā iegūstamās dokumentu un veidlapu izdrukas. Var iegūt elektroniskās apsveikumu kartītes, kas atbilst rīdzinieku mentalitātei, ekrāna saudzētājus ar Rīgas simboliku, ekrāna tapetes ar Rīgas ainavām.

 

Aktuālās ikdienas informācijas avots

Ik dienas portālā ir pārskats par situāciju dažādās jomās, kas ļauj sekot līdzi pilsētas dzīvei. Šī informācija bieži vien ir svaigāka nekā ziņu dienestos, turklāt bez maksas.

·         Iespējams iegūt informāciju par satiksmes ierobežojumiem pilsētā;

noskaidrot adreses (RīĢIS), pilsētas transporta maršrutus (RīĢIS).

·         Iegūt informāciju par šā brīža Rīgas pilsētas aktualitātēm kultūrā, izglītībā, tirdzniecībā, izklaides pasākumiem u. tml.

·         Noskatīties raidījumu par Rīgas aktualitātēm Galva.Pils.Sēta.

·         Jauniešiem tiek piedāvāts apjomīgs portāls www.rigarulle.lv.

Kā rīdziniekus, tā Latvijas iedzīvotājus šeit informē arī par tūrisma iespējām Rīgā. Piedāvā arī virtuāli pastaigāties pa Vecrīgu projektā Vecrīga.info:

·          apjomīga vēsturiska informācija par Vecrīgu un tās objektiem;

·          virtuāla trīs dimensiju (3d) 360o attēlu sistēma un nozīmīgāko objektu 3d modeļi.

 

Kā maciņos atgriežas Domes ieguldītā nauda?

Ē. Zēģelis atzīst, ka portāla izveides un uzturēšanas izmaksas ir dārgas, taču tās ir samērojamas ar līdzīgu pilsētu portālu izmaksām citviet Eiropā. Jautājums – vai arī ieguvumi un atdeve no portāla Latvijā ir tāda pati kā citās valstīs.

Ir pozīcijas, kas samērojamas, piemēram, ietaupījums ierēdņu algās. Izmantojot portālu un tā pakalpojumu sistēmu, kas balstās uz ļoti apjomīgas datubāzes, viens ierēdnis spēj apkalpot ļoti lielu apmeklētāju skaitu, viņš strādā ar sistemātiski aktualizētas informācijas klāstu. Par ietaupījumu uzskatāms arī pilsētnieku laika patēriņa, transporta un citu izdevumu samazināšanās vajadzīgo lietu nokārtošanai. Turklāt cilvēkam mazāk rūpju, jo Vienas pieturas aģentūra sniedz pilnu pakalpojumu komplektu un nav jāiet pie katra ierēdņa atsevišķi.

Taču, lai portāls kļūtu ne tikai par pašvaldību darbinieku, bet arī rīdzinieku intensīvi izmantotu darba un informācijas rīku, vajag, lai līdzās prasmēm un zināšanām pilnveidotos arī lietotāja psiholoģija – sāktos uzticēšanās virtuālajām iespējām, rastos pārliecība, ka, izmantojot portālu, tiek taupīts laiks un nauda.

Laura KALINKA

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001