Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Atvērtas IKT ekosistēmas nozīme ekonomikas attīstībā

   

Atvērtas Informacijas un Komunikācijas tehnoloģiju ekosistēmas nozīme ekonomikas attīstībā

Harvardas universitātes Berkmanas interneta un sabiedrības centrs sadarbībā ar Oracle un IBM korporācijām izstrādājis rokasgrāmatu Ceļvedis atvērtām IKT ekosistēmām, kuras mērķis ir nodrošināt politiķus, vadītājus un citus sabiedrības locekļus ar viegli saprotamu informāciju par to, kas ir IKT ekosistēma un kā to attīstīt. Ceļvedī aprakstīti principi un pieredze atvērtu IKT ekosistēmu radīšanai.

Tehnoloģijām piemītošais transformējošais spēks vienmēr bijis saistīts ar lielām cerībām un pārmaiņām. Mūsdienās globalizācija kopsolī ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT) spēj mainīt ikvienu sabiedrību un arī dara to. No otras puses – globalizācija, plešoties plašumā, rada jaunas unikālas prasības valstu valdībām, biznesiem un mūsu ikdienas dzīvei. Rezultātā lēmumu pieņēmēji arvien biežāk meklē risinājumus jaunajās tehnoloģijās. Būtiska loma šajā procesā ir sadarbības, piekļuves un atvērtības faktoriem, jo tieši atvērtība uz IKT iedarbojas visspēcīgāk, tā ir katalizators, kas veicina jaunu priekšrocību, inovāciju, sociālās attīstības un tirgus iespēju veidošanos.

 

Kad IKT ekosistēma ir atvērta?

IKT ekosistēmu veido politikas, stratēģijas, procesi, informācija, tehnoloģijas, lietojumprogrammas un ieinteresēties, kas kopā veido tehnoloģisko vidi valstij, valdībai vai uzņēmumiem. Taču vissvarīgākais ir tas, ka IKT ekosistēmas ietver cilvēkus – dažādus indivīdus, kuri ražo, pērk, pārdod, regulē, vada un izmanto tehnoloģijas.

Saskaņā ar pētījumu IKT ekosistēma ir atvērta tad, kad tā ir spējīga iekļauties un sadarboties, kopīgi attīsties kopējā vidē un būt caurskatāma. Tas dod iespēju radīt elastīgas, uz pakalpojumiem orientētas IKT lietojumprogrammas, ko pēc vajadzības var iekombinēt citās sistēmās un tikpat efektīvi strādāt.

Atvērtas ekosistēmas ir neviendabīgas un apvieno gan atvērtas, gan slēgtas, gan patentētas, gan arī nepatentētas tehnoloģijas. Šādā vidē valdībām ir vairākas lomas – savas IKT ekosistēmas pārvaldnieka, veicinātāja, vadītāja un jaunievedumu ieviesēja loma nacionālajā IKT ekosistēmā.

Atvērtas IKT ekosistēmas galvenie pamatprincipi

IKT ekosistēmas attīstība un vadība – standarti, vadīšana, iepirkšanas process, publiskās, privātās un nevalstiskās attiecības, tiesiskā un makroekonomiskā vide, izpēte, attīstība un tehnoloģijas – būtu jābalsta uz pieciem atvērtības pamatprincipiem:


 

Savietojamība

Balstīta uz atvērtiem standartiem, ļauj apmainīt, atkārtoti izmantot, iekļaut un interpretēt informāciju

Lietotāj-centrētība

Prioritāte pakalpojumiem, kuri apmierina lietotāju vajadzības

Sadarbības veicināšana

Valdības, industriju un citu ieinteresēto kopienu izveide, lai ar to palīdzību var risināt kopējas problēmas, veicināt inovācijas u. c.

Ilgspējīgums un pastāvīgums

Jāsaglabā līdzsvars organizatorisku, tehnisku, finanšu un likumisku jautājumu risināšanā ar mērķi veicināt ekosistēmas ilgspējīgu attīstību

Elastīgums

Integrējot jaunas tehnoloģijas, pievienojot jaunu informāciju u. c., spēt to izdarīt ātri un nepamanāmi

Šo pamatprincipu realizēšanu ievērojami var atvieglināt uz servisiem orientētā arhitektūra jeb SOA, kas ir sistēmas arhitektūra, kurā biznesa funkcijas ir izveidotas kā komponenti jeb pakalpojumi, kas ir brīvi savienoti, viegli savietojami un elastīgi.

Kādēļ nepieciešama atvērta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ekosistēma?

Viedokļi par atvērtas IKT ekosistēmas nepieciešamību atšķiras – vieniem tas ir ekonomiskas, citiem politiskas vai sociālas dabas jautājums. Pētījumā vislielākā uzmanība pievērsta trim virzītājspēkiem: efektivitātei, inovācijai un attīstībai.

 

Tabulā aprakstīti daži potenciālie ieguvumi valdībai, patērētājiem un industrijai.

Atvērtība nodrošina

Ieguvumi

Valdībai

Patērētājiem – iedzīvotājiem, uzņēmējiem u. c. 

Industrijai – vietējiem uzņēmumiem, izstrādātājiem u. c.

Izvēle/konkurence

Stipras pozīcijas pārrunās = labāka cena

Iespēja iegādāties visjaunākās un vispiemērotākās tehnoloģijas

Iespēja izvēlēties funkcionalitāti un apmērus

Labāka produktu izvēle un zemākas izmaksas

Piekļuves veidu izvēles iespējas

Uzlabotas iespējas sabalansēt izmaksas, vajadzības un izpildi

Labāki produkti

Jaunu tirgu un tirgus nišu radīšana

Piekļuves iespējas

Savietojamība un atsevišķu info salu izskaušana

Elastība lietošanā

Iespēja strādāt ar esošajām sistēmām

Caurskatāmība un uzlabota drošība

Caurskatāmība

Elastība lietošanā

Iespēja strādāt ar esošajām sistēmām

Iespēja dalīties ar zināšanām

 

Tehnoloģisko neskaidrību samazināšana

Sadarbību veicinošas inovācijas

Laika un resursu taupīšana

Zemāks starta līmenis

Kontroles iespējas

Lēmumi par funkcionalitāti, mērogojamību un jauninājumiem

Iespēja iet soli solī ar tehnoloģiju jauninājumiem

Izvēles iespējas

Projektu kontroles iespējas

 

Iespēja iet soli solī ar tehnoloģiju jauninājumiem

Tirgus vērtības aizsardzības iespējas

Pamatieguvumi:

Efektivitāte

Inovācijas

Izaugsme

 

IKT ekosistēmas atklātības līmeņi

IKT ekosistēmas atvēršana ir process, ko var sadalīt sešos progresa līmeņos:

  1. līmenis – galvenokārt slēgts
  2. līmenis – īpašs jeb ad hoc
  3. līmenis – ir atvērtības pazīmes
  4. līmenis – atvērtības līmenis ir definēts un attīstās
  5. līmenis – vadīta atvērtība
  6. līmenis – izmērāma, ilgspējīga un noturīga atvērtība

Atvērtas tehnoloģijas samazina šķēršļus tirgū un sabiedrībā. Izmantojot atvērtos standartus, tehnoloģiju ražotāji spēj nodrošināt zemāku cenu un var koncentrēt lielāku resursu daļu uz jauninājumiem, tādējādi risinot tirgus problēmas. Uzņēmumi var sacensties un konkurēt daudz augstākā līmenī, ja tirgu nekontrolē viens ražotājs. Atvērtie standarti ir viens no priekšnosacījumiem veselīgas un konkurētspējīgas vides izveidei.

Ilze SEMEIKA,

Oracle Corporation

mārketinga un PR vadītāja Latvijā

e-pasts: ilze.semeika@oracle.com

 

Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā

K. Valdemāra ielā 21, 3. st.
Rīgā, LV - 1010
Tālr. 704 6090
Fakss 728 7017

www.oracle.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001