Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Baltijas Datoru Akadēmija būvē pamatu zināšanu sabiedrībai

   

Baltijas datoru akadēmija būvē pamatu zināšanu sabiedrībai

 

MicroLink Latvia meitas uzņēmuma SIA Baltijas Datoru Akadēmija (BDA) valdes priekšsēdētāja Nadežda Semjonova ir gandarīta, ka akadēmija, kas kopš 1996. gada bija Microsoft sertificētā apmācību partnere, 2005. gada novembrī ir kļuvusi par Microsoft Zelta partneri apmācības risinājumos. Šis statuss liecina par to, ka akadēmija ir spējīga klientiem nodrošināt Microsoft kursus par jaunākajiem datortīklu, datubāzu, IT sistēmu izstrādes rīku risinājumiem visaugstākā kvalitātē. Akadēmija ir pazīstama visā Baltijā arī kā vairāku citu pasaules IT ražotāju (IBM, HP, Novell, SecurityCertified) apmācību partnere ar unikālām apmācību programmām IT speciālistiem. Tagad BDA lepojas arī ar to, ka ir iesaistījusies lielu valsts nozīmes sabiedrības informatizācijas projektu īstenošanā, izstrādājot speciālo metodoloģiju un mācību materiālus interneta un datorlietotāju apmācībai, kas īpaši aktuāli ir pašlaik, kad beidzot internets nāk iekšā gan pa logiem, gan durvīm.

 

Mainām darbinieku vai papildinām zināšanas?

Akadēmijas divpadsmit pastāvēšanas gados tās speciālisti ir pārliecinājušies, ka programmproduktu nemitīgā attīstība prasa elastīgu IT speciālistu un lietotāju apmācības stratēģiju un taktiku. Šodien stratēģijas pamatā ir atziņa – mainot uzņēmuma IT infrastruktūru, vadītājam jārēķinās, ka būs jāmainās arī cilvēkam, kas šo infrastruktūru uztur vai lieto. Protams, tā nav fiziska personu maiņa, bet gan nepieciešamība esošos darbiniekus sagatavot jaunā produkta izmantošanai visā iespēju spektrā.

Pretējā gadījumā, piemēram, MS Office 2003 tiks izmantots tajā apjomā, kādu nodrošina lietotāja iemaņas, kuras viņš apguvis, strādājot ar MS Office 1997. Un uzņēmumam ieguvumu vietā radīsies zaudējumi. Tas ir tikai viens cilvēku zināšanu un prasmju attīstības stratēģijas aspekts. Arī apmācību taktikas izvēles jautājumos (kā mācīt, cik daudz mācīt, ko mācīt) akadēmija spēj nodrošināt kvalificētu palīdzību, kas atbilst pasaules standartiem.

Lai palīdzētu uzņēmumiem apgūt resursus, ko sniedz darbinieku izglītošana, ir radītas īpašas BDA programmas un apmācību metodoloģija.

 

BDA –mācību projektu partnere

Pēdējos gados BDA ir strādājusi, lai diferencētu savu piedāvājumu atbilstoši klientu vajadzībām. Tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka pašlaik firmas un arī visas citas struktūras darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu uzskata par ieguldījumu savā attīstībā. Jāņem vērā arī tas, ka cilvēku resursi ir nepietiekami un vadītājiem ir jādomā, kā gūt lielāku atdevi no strādājošajiem. Pētījumi liecina, ka jaunpieņemta speciālista (programmētāja vai sistēmu administratora) adaptēšanās no uzņēmuma prasa ieguldīt summu, kas atbilst attiecīgā speciālista algai gada garumā. Racionālāk ir rūpēties par speciālistu kvalifikāciju, jo to pozitīvi novērtē arī darbinieki.

Akadēmija sadarbojas ar daudziem uzņēmumiem un valsts iestādēm, nodrošinot nepārtrauktu darbinieku IT iemaņu uzlabošanu. To vidū ir arī uzņēmumi, kas vēlas apmācīt darbiniekus, izmantojot iespēju saņemt ES finansējumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai un uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai.

 

Šādā veidā 2005. gadā realizēti vairāki IT apmācības projekti:

·         SIA Latinsoft programmētāju grupa apguva jaunos

Microsoft.net izstrādes rīkus programmizstrādes un programmprojektu vadīšanā, saņemot attiecīgus sertifikātus;

·         Nodarbinātības Valsts Aģentūras (NVA) darbinieki ir mācījušies sistēmadministratoru un programmētāju kursos, kā arī Microsoft Office ekspertu kursos, lai efektīvi izmantotu aģentūras IT infrastruktūru. Piecu mēnešu laikā dažādu līmeņu kursos tika apmācīti 500 cilvēki. Pēc intensīvajiem Word un Excel ekspertu kursiem bija iespējams kārtot eksāmenus, un apgūtās zināšanas daudziem darbiniekiem bija stimuls interesēties par tālākās apmācības programmām;

·         Policijas akadēmijā izveidota e-studiju atbalsta sistēma. Projekta ietvaros BDA piegādāja speciālo programmatūru, kā arī apmācīja Policijas Akadēmijas pasniedzējus izstrādāt jaunus e-apmācības kursus;

·         Uzsāktas Valsts Robežsardzes datortīklu administratoru apmācības Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros. Valsts Robežsardzes darbinieki tiek sagatavoti gan tīklu instalēšanai, gan drošai uzturēšanai un apkalpošanai.

 

Analizēt mācību procesu un mērīt rezultātus

Šāds princips BDA iedibināts kopš darbības sākuma, jo tas ļauj kursu pasūtītājiem novērtēt apmācību efektivitāti un investīciju lietderīgumu. N. Semjonova atzīst, ka BDA strādā tā, lai ikviens klients gūtu maksimālu atdevi, jo Akadēmija ir pakalpojumu sniedzēja un tās bizness ir atkarīgs no klientu apmierinātības. Tas attiecas gan uz speciālistiem, gan datorlietotājiem, kuri pēc kursa beigām kārto eksāmenus (vai sertifikācijas testus) starptautiska sertifikāta iegūšanai.

Mācību sākumā notiek saruna par izglītību, darba pieredzi, kvalifikāciju un turpmākajām vēlmēm pēc mācībām. Ja BDA klients vēlas saņemt zināšanas, kas atbilst attiecīgā uzņēmuma specifikai, tad Akadēmija organizē potenciālo studentu iemaņu novērtēšanu un kopā ar uzņēmuma vadību izvirza apmācībai konkrētus mērķus. Pēc tam programma tiek adaptēta tieši uzņēmuma vajadzībām.

Speciālisti, kuri mācās datortīkla administrēšanas vai programmēšanas kursos, tiek sagatavoti pēc ražotāja izstrādātajām programmām, jo, piemēram, Microsoft, izstrādājot programmatūru datubāzu vadīšanai, piedāvā gan apmācību kursus, gan sertifikācijas eksāmenu prasības. Līdzīgi ir arī ar citiem ražotājiem. Speciālisti augsti novērtē Microsoft un Linux programmas, kā arī IBM Lotus tehnoloģiju apguves kursus, Hewlett-Packard tehniskos kursus (BDA apmāca speciālistus no visas Baltijas). IT drošības kursi ietver ne vien tehniskos jautājumus, bet arī drošības politikas izstrādi uzņēmumā. 

Jaunums apmācību sistēmā ir tas, ka BDA šīs ražotāja piedāvātās standarta apmācību programmas spēj elastīgi piemērot klienta uzņēmuma vajadzībām. Tas tiek darīts, ņemot vērā gan katra uzņēmuma biznesa unikalitāti, gan to, ka programmatūru iespējas ir plašākas nekā parasti nepieciešams konkrētam klientam. Tādēļ mācību programma nereti tiek izveidota kā divu kursu hibrīds, lai konkrētais klients gūtu maksimālu labumu.

 

Apmācības ikvienam

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) īstenotā projekta Latvija@pasaule apakšprojektā Equal (nosaukums apzīmē vienādu iespēju radīšanu IT izmantošanā visiem sabiedrības locekļiem) BDA pašlaik realizē tās pastāvēšanas vēsturē lielāko datorlietotāju apmācības projektu. To finansē ES un LR Labklājības ministrija. Projekta partneri ir vietējās pašvaldības un Nodarbinātības Valsts Aģentūra, kas izplata informāciju par apmācību iespējām, kas paredzētas bezdarbniekiem un darba meklētājiem Latvijas rajonos ar visaugstāko bezdarba līmeni. Īslaicīgajos kursos tiek apgūtas praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas informācijas meklēšanai internetā un e-pakalpojumu izmantošanai.

N. Semjonova stāsta, ka BDA ir izstrādāta optimāla metodoloģija, kā strādāt šādās auditorijās un kā motivēt mācībām. Akadēmijas uzdevums – sagatavot cilvēkus, kas pārzina šo metodoloģiju un var strādāt rajonā vai pagastā. Apmācītie pasniedzēji stājas darba attiecībās ar BDA, kas uzrauga apmācību procesu un ir atbildīga par galarezultātu.

 

Projektā Equal jau ir rezultāts

2005. gadā BDA veica darbu pie metodoloģijas un mācību līdzekļu izstrādes, ar mērķi sagatavot cilvēkus tā, lai turpmāk viņi spētu patstāvīgi izmantot datorus un internetu.

Apmācību  pilotprojekts Latgales reģionam tika uzsākts 2005. gada novembrī. BDA kursos Preiļos, Līvānos, Ludzā, Daugavpilī tika apmācīti 30 pasniedzēji un 500 bezdarbnieki un darba meklētāji. Kopumā šajā reģionā tiks apmācīti 2500 cilvēku. 2006. gada janvārī mācības sāka arī Kurzemē (Ventspilī un nākotnē būs Talsos), kur plānots apmācīt 2000 bezdarbnieku un darba meklētāju. Apmācības notiek vietējos datoru centros, bet, ja datoru skaits ir nepietiekams, BDA piesaista arī savus datortehnikas resursus.

Pēc praktiskā kursa apmeklēšanas pasniedzēju sagatavošanas metodika paredz paraugstundu gatavošanu, kurā nākamie skolotāji demonstrē, kā viņi mācīs savus kursantus. BDA vērtē, kā nākamais pasniedzējs reaģē uz situācijām mācību gaitā, kā viņš spēj nodot zināšanas, cik izpalīdzīgs ir problēmu risināšanā. Mācīt pieaugušos ir sarežģīti, tāpēc pasniedzējiem izvirza nopietnas prasības, lai viņi spētu palīdzēt visiem kursa apmeklētājiem apgūt minimālās iemaņas darbam ar internetu.

Par pasniedzējiem iespējams kļūt gan informātikas skolotājiem, gan arī citiem speciālistiem, kuriem ir pietiekamas datorprasmes, jo šajās apmācībās svarīgāka par speciālo zināšanu apjomu ir psiholoģiskā piemērotība pieaugušu cilvēku mācīšanai. Astoņās stundās pasniedzējiem ir jāiemāca ikdienā vajadzīgas lietas - gan kā atrast dzelzceļa un autobusu satiksmes sarakstus, gan kā apmaksāt rēķinus, izmantojot internetu, gan kā iegūt informāciju, kuru var izmantot savā dārzā vai mājā. Tieši šī informācijas daudzpusība un vienkāršā pieeja rada cilvēkiem motivāciju apgūt datorprasmi.

 

Bibliotekāri mācās paši un mācīs citus

Otrs liels projekts, kas ievērojami paaugstinās datorprasmi Latvijā un mazinās t.s. digitālo plaisu, ir Latvijas rajonu un pagastu bibliotekāru apmācība Gaismas tīkla projekta ietvaros. 2005. gadā ir apmācīti 400 lietotāji, pārsvarā tie bija kursi iesācēju līmenī. 2006. gada pirmajā pusgadā apmācīs vēl 600 cilvēku. Programmā ir Microsoft Office un interneta meklēšanas rīku apguve.

Ievērojami mainās un pieaug bibliotekāru loma - daudzi apmeklētāji, kas vēlēsies bibliotēkā izmantot internetu, lūgs bibliotekāram konsultācijas arī dažādos citos jautājumos – projektu un prezentāciju sagatavošanā u. tml. Pašreiz kursi ir paredzēti vienai nedēļai – 40 mācībstundām, kurās ietverta arī MS Power Point un MS Excel apguve. BDA Latvijas rajonos vienlaikus apmāca trīs četras bibliotekāru grupas.

2006. gadā Akadēmija mācībām ir iegādājusies portatīvos datorus, jo tos ir vieglāk pārvietot, savukārt bibliotekāri, apgūstot darbu ar portatīvajiem datoriem, ir gatavi tam, ka nākotnē bibliotēkās varētu būt bezvadu pieslēguma punkti apmeklētājiem, kas grib strādāt ar savu portatīvo datoru. To visu BDA ņēma vērā, kad gatavoja konkursa pieteikumu bibliotekāru apmācīšanai. N. Semjonova uzsver: – Pārmaiņas nāk strauji, tas, kas vakar bija ekskluzīvs, šodien ir obligāts, lai varētu sekmīgi strādāt.

 

Laura KALINKA

Baltijas Datoru Akadēmija SIA

MicroLink Latvia SIA meitas uzņēmums

 

Elizabetes iela 65, 3. stāvs

Rīga, LV-1050

Tālr. 7505090,

educ@bda.lv

www.bda.lv

 

www.microlink.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001