Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Pārvaldāmi komunikāciju pakalpojumi – mūsdienīgs un perspektīvs Alcatel risinājums

   

Technology White Paper

Pārvaldāmi komunikāciju pakalpojumi MCS (Managed Communication Services) ir informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) pakalpojumi, kurus piedāvā biznesa klientiem, izmantojot tīkla platformas vai klienta uzņēmuma iespējas vai arī to abu apvienojumu. Pakalpojumu sniedzēji var būt gan elektronisko sakaru operatori, gan sistēmu integratori, kas tos nodrošina ar ārpakalpojumu sniedzēju starpniecību, bet, ja uzņēmumi ir lieli, reizēm tiek izmantoti arī iekšējie resursi.

 

Alcatel MCS būs svarīgs gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem

Alcatel piedāvā pilnu risinājumu komplektu plašam end-to-end pārvaldāmo sakaru pakalpojumu spektram. Kurš no MCS risinājumiem vairāk piemērots, - tas atkarīgs no pakalpojuma sniedzēja specializācijas. Tomēr ar Alcatel MCS platformas palīdzību pirmais pārvaldāmo sakaru pakalpojumu risinājums attīstīsies, nākotnē ieviešot citus MCS risinājumus.

Pārvaldāmo sakaru pakalpojumu (MCS) koncepcija ir daudz sarežģītāka, nekā pirmajā brīdī šķiet, tāpēc papētīsim to mazliet dziļāk. Lai gan noteiktas uzņēmuma funkcijas vislabāk ir vadāmas no tīkla iekšpuses, tomēr ne jau tīkls nosaka MCS, bet gan piegādātais pakalpojums. Alcatel MCS koncepcijas pamatā ir izpratne, ka pakalpojuma loģistikai jāatrodas vietā, kura tai ir visatbilstošākā, t. i., klienta uzņēmumā, tīklā vai to abu apvienojumā. 

Turklāt termins pakalpojumu sniedzējs bieži asociējas ar telekomunikāciju uzņēmumiem vai sistēmu integratoriem, kuri piedāvā ārpakalpojumus. Tā kā elektronisko sakaru tehnoloģija turpina konverģēt ar informāciju tehnoloģiju, kļūst arvien praktiskāk telekomunikāciju lietojumprogrammas pārvietot uz datu centriem, nevis izplatīt daudzās dažādās vietnēs. Uzņēmumu iekšējiem korporatīvajiem pakalpojumu sniedzējiem tas kļūst aizvien būtiskāk, lai ērti varētu piegādāt telekomunikāciju pakalpojumus filiālēm. 

 

Alcatel akcentē šādas četras MCS kategorijas:

  • pārvaldāmi tīkla pakalpojumi (MNS) ar akcentu uz konverģētajiem virtuālā privātā tīkla pakalpojumiem (VPNS), kas atbalsta IP virtuālos privātos tīklus (IP VPN), virtuālos privātos LAN pakalpojumus (VPLS) un virtuālās nomātās līnijas (VLL);

 

  • pārvaldāmi biznesa komunikācijas pakalpojumi (MBCS), kas piegādā progresīvas PBX funkcijas un sarežģītas mobilitātes opcijas ar tīkla un/vai klienta uzņēmumā bāzētu risinājumu palīdzību. MBCS var, piemēram, nodrošināt mobilo tālruņu izmantošanu uz korporatīvo PBX lietojumprogrammu bāzes (pat kopā ar PBX), kā arī atbalstīt duālos tālruņus, kuri pārslēdzas no Wi-Fi uz publiskajiem šūnu tīkliem (atkarībā no pārklājuma);

 

  • pārvaldāmi darbinieku savstarpējās saziņas pakalpojumi (MEIS), kuri piedāvā lietotājiem progresīvu saziņas modeli un konferences iespējas, izmantojot arī esošos PBX un standarta mobilos tālruņus;

 

  • pārvaldāmi klientu savstarpējās saziņas pakalpojumi (MCIS), kuri nodrošina sarežģītu daudzkanālu kontaktu centru iespējas, to skaitā progresīvu interaktīvu dialogu un kompleksu izsaukuma maršrutēšanu, izmantojot tīkla vai klienta biroja bāzes risinājumu.

Šāda shēma ļauj pakalpojumu sniedzējiem risināt uzņēmuma drošības un ieviešanas problēmas, daudz ātrāk ieviest tirgū jaunus pakalpojumus, gūstot labumu no dažādu pārvaldāmo komunikācijas pakalpojumu mijiedarbības, kā arī organizēt darbu dažādos virzienos, lai piegādātu end-to-end pakalpojumus.

 

Alcatel MCS arhitektūras platforma

Alcatel piedāvā uz lietotāju orientētus (user-centric) platjoslas pakalpojumus, t. i., pakalpojumus, kuriem lietotājs var piekļūt, izmantojot jebkuru iekārtu un jebkuru platjoslas pieslēgumu, ar vienotu autentifikāciju un attiecīgu personalizāciju. Šī vienkāršotā platjoslas pieredze aptver gan patērētājus, gan biznesa klientus un ir iekļauta Alcatel plaši pazīstamajā uz lietotāju orientētajā platjoslas arhitektūrā (1. att.).

Lai izpildītu tehnoloģiskā kompleksa uzdevumu, uz lietotāju orientēto platjoslas pakalpojumu, piemēram, MCS, tehniskais risinājums jāsadala relatīvi atsevišķos domēnos. Ja tie ir precīzi noteikti, inženiertehniskais personāls vispirms var pievērst uzmanību savam domēnam, paļaujoties uz precīzi definētajiem interfeisiem ar citiem domēniem, un atsaucēm uz tādiem vispārējiem risinājuma principiem kā drošība, servisa kvalitāte un adresācija.

 

 

Pakešu tīkls

Jebkuras specifiskas tīkla arhitektūras pamatā ir sarežģīts pakešu komutācijas tīkls. Tas sastāv no maršrutētāju un transporta elementu pilnīga apvienojuma, kur izmantota viena vai vairākas (fiksētās un mobilās) piekļuves tehnoloģijas. Uzņēmuma gala lietotāji reizēm atrodas birojā, reizēm ārpus tā - ceļā vai strādājot citā vietā (mājās, klienta birojā, viesnīcā, lidostā utt.). Šīm dažādajām lietotāja atrašanās vietām piemēroti dažādi pakešu komutācijas piekļuves veidi, piemēram, Ethernet uz VPLS bāzes darbam birojā, digitālā abonentlīnija (DSL) vai pasīvais optiskais tīklojums (PON) darbam mājās vai mazos uzņēmumos, Wi-Fi (un drīzumā arī Wi-MAX) publiskajos bezvadu interneta piekļuves punktos un mobilā datu pārraide (GPRS vai PDSN) GSM vai CDMA tīklā.

Gan darbā, gan mājās aizvien vairāk tiek izmantoti Wi-Fi piekļuves punkti, kas nodrošina liela ātruma bezvadu pakešu komutācijas pieslēgumu.

Telekomunikāciju lietojumi

Ne tikai tālruņi, bet arī to palīgprogrammas kļūst aizvien sarežģītākas. Tādi augstas pievienotās vērtības biznesa lietojumi kā, piemēram, mobilitāte, sazināšanās (t. sk. konferences režīmā) un operatoru centru pakalpojumi, kļūst vēl modernāki/gudrāki un tādējādi vēl pievilcīgāki uzņēmumiem (īpaši mazajiem). Tas stimulē vairāk izmantot lietojumus, kuri tiek radīti pakalpojuma piegādātāja tīklā (netsource).

Alcatel atvērtās pakalpojuma piegādes vides (OSDE) risinājums ir daļa no lietotājcentriskās platjoslas arhitektūras, kas piegādā pakalpojumus, kuri radīti uz pakalpojumu sniedzēja tīkla bāzes. Platforma (SDP), piegādājot tīkla bāzes lietojumprogrammu (piemēram, Virtual PBX, Collaboration, Mobility), izmantos vairākus pakalpojuma nodrošinātājus, kas tiem ir kopīgi. Tīkla un klienta uzņēmuma tīklā bāzētie risinājumi, protams, katrā uzņēmumā atšķirsies gluži tāpat kā projektu koncepcijas maziem un lieliem uzņēmumiem.

 

 

Vadības līmenis

Vadības līmenis veic signalizāciju no telekomunikāciju klienta (piemēram, lietotāja aģents IP vai mobilajā tālrunī) uz pareizo aplikāciju servera pārvaldību. Šobrīd vispiemērotākais standarts balss IP pakalpojumiem ir protokols Session Initiation Protocol (SIP), un acīmredzot pakalpojumu sniedzēja tīklos vispiemērotākais globālais mehānisms pareizās pakalpojuma kontroles aplikācijas atrašanā ir IP Media Subsystem (IMS). 

IMS jau tiek izvērsts fiksētajos tīklos un progresīviem mobilo tīklu pakalpojumiem (piemēram, push-to-talk). Tomēr pilnīgai pārejai uz IMS bāzi vajadzēs vairākus gadus, un tostarp daudzi mobilie, PSTN un uzņēmumu radiotelefoni turpinās izmantot tīkla piekļuvi ar iepriekšējās paaudzes (morāli novecojušu) vadības iekārtu starpniecību.

Šajā ieviešanas vidē saskatāma īpaši liela atšķirība starp dažādu lielumu uznēmumiem. Vidējos un lielos uzņēmumos PBX infrastruktūra ir dažāda, un parasti nav rentabli to tāpat vien mainīt. Turpretī to viegli izdarīt mazos uzņēmumos.

 

Lietojuma integrācija/ieviešana

Vēl viena telekomunikāciju aplikāciju attīstības iezīme ir saistība ar ārējiem informācijas avotiem. Vienkāršs piemērs ir kontaktu centra programma, kas izmanto klienta datus, lai pieņemtu lēmumu par zvana maršrutēšanu. Šīs programmas spēj apstrādāt ne tikai tiešus datus, bet arī pieprasīt apstrādes vadības informāciju, piemēram, HTML - web lapām, VXML  (Voice Extensible Markup Language) - balss saziņai un CC-XML – izsaukumu kontrolei. 

Piekļuvi ārējiem izejas datiem ar web pakalpojumu starpniecību un darbības koordinēšanu starp dažādiem aplikāciju serveriem, lai piegādātu vēl modernākus pakalpojumus, var pārvaldīt ar pakalpojuma instrumentācijas funkciju.

Biznesa procesu izpildes valoda BPEL (Business Process Execution Language) nodrošina standartizētu XML bāzes mehānismu, lai aprakstītu piegādājamā pakalpojuma procedūru. BPEL neizmanto tikai ārējai integrācijai. To varētu lietot arī dažādu pakalpojumu piegādes lietojumprogrammu integrēšanai (piemēram, koordinācijai starp kontaktu centra un mobilo aplikāciju).

 

Atbalsta sistēmu integrācija

Stratēģiskā operāciju atbalsta sistēmu (OSS) evolūcija notiks pēc dažiem gadiem, un tā pastiprinās pašreizējo pakalpojumu aktivizēšanos un korelācijas iespējas. Trīs visnozīmīgākās OSS sfēras ir klientu kontrole, operatīvie dati un pakalpojuma pārvalde.

Pakalpojumu pārvalde ietver sistēmas, kuras tieši sazinās ar tīklu – vai nu tās ir fokusētas uz konfigurācijas izmaiņām (t. i., aktivizācijas sistēmas) vai apstrādā datus, kas nāk no tīkla (notikumi, kuriem jākorelē citam ar citu vai atskaites starpziņojumi).

Klientu kontrole sastāv no aplikācijām, kas tieši vai netieši sazinās ar klientiem – vai nu pašapkalpošanās (to skaitā pašam sevi apsveicot svētku dienās un piekļuve ziņojumiem) vai pakalpojums, kurus palīdz nodrošināt aģents.

Tā kā pašapkalpošanās aplikācijas šobrīd pārsvarā ir uz web bāzes (sniedzot aizvien lielāku atbalstu citiem kanāliem), aģents parasti apkalpo bagātus klientus, kuri bieži izmanto kontaktu centra pakalpojumus. 

 

Ārējie pakalpojumi

Tas, kā pakalpojumu sniedzēji savieno dažādus tīkla arhitektūras domēnus, lai piegādātu pievilcīgu MCS pakalpojumu komplektu, ir atkarīgs no viņu prasmes. Piemēram, fiksēto pakalpojumu sniedzējs, kas īpaši akcentē nākamās paaudzes datu pakalpojumus, varētu sākt ar ievērojamiem ieguldījumiem tīkla attīstībā, lai spētu piegādāt, piemēram, mūsdienīgus, pārvaldāmus VPLS pakalpojumus ar pilnīgu klienta pašatskaiti un SLA vadību. MCS arhitektūras iespējas var nodrošināt elegantu pāreju uz vēl progresīvākiem pakalpojumiem, to skaitā virtuālā biroja centrāle PBX, progresīva mobilitāte, sadarbība un kontaktu centri.

Turpretī mobilo pakalpojumu sniedzēji, kuri ir noraizējušies par uzņēmuma ienākumiem, palielinoties Wi-Fi popularitātei un konkurencei, var koncentrēt spēkus uz tīkla platformas mobilitātes aplikācijām, kuras paplašina PBX tipa funkcijas un ļauj nodrošināt progresīvu saziņu starp mobilajiem lietotājiem. Tādā gadījumā MCS arhitektūras platforma var nodrošināt tādu modernu fizisko savienojumu izveidi, kas nākotnē ļautu izmantot arī citus MCS pakalpojumus bez papildu izmaiņām klienta tīklā. 

Alcatel nodrošina pilnu risinājumu komplektu katram domēnam, kas aprakstīti šajā rakstā, kā iespēju veikt end-to-end MCS risinājumu integrāciju. Izmantojot MCS arhitektūras platformu, sākotnēji ieviestais MCS risinājums attīstīsies, nākotnē ieviešot citus MCS risinājumus.

 

 

Sagatavots

 pēc Alcatel Telecommunications Review materiāliem

 

 

  1.  
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001