Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

LAIKS AKTIVIZĒT E-PARAKSTA LIETOTĀJU

   

RĪGĀ E-PARAKSTA REALIZĀCIJĀ LAIKS AKTIVIZĒT PARAKSTA LIETOTĀJU

 

Kopš valstī ir sertificēts droša e-paraksta pakalpojuma sniedzējs – Latvijas Pasts (LP), e-paraksta vezums ir izkustējies: jūnijā sāksies e-paraksta sistēmas eksperimentāla aprobācija, kuras mērķis testēt visu iesaistīto darbu, lai septembrī, kā to paredz valdības norādījumi, e-paraksts kļūtu par realitāti un vēl vienu soli pretī e-Latvijai. Kā stāsta Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju centra (ITC) direktors Ēriks ZĒĢELIS, Rīga aktīvi piedalīsies testēšanas procesā.

 

Jau pāris gadus Rīgas iedzīvotājiem ir iespējas sazināties ar Domes institūcijām elektroniski. Portālā www.riga.lv pieejama informācija par visiem iedzīvotājam svarīgajiem jautājumiem, sākot ar cilvēka nākšanu pasaulē un beidzot ar tā izvadīšanu. Vajadzības gadījumā var iegūt aktuālu (arī juridiski drošu) informāciju pilsētnieku dzīves svarīgākajās jomās: mācības, darbs, laulība, mājoklis un īpašums, sociālās problēmas, veselības aprūpe, arī automašīnas lietošana un tūrisms. Lai gan portāls nodrošina interaktīvās lietošanas iespējas, tomēr līdz šim tas kalpoja galvenokārt uzziņu saņemšanai.

Pilnvērtīga e-dokumentu apmaiņa nebija iespējama, jo trūka juridiski paša būtiskākā dokumenta elementa – paraksta.

 

Portālā www.Riga.lv – pakalpojumi ar e-parakstu

Domes ITC kopā ar attiecīgajiem departamentiem jau 2005. gadā, un īpaši pēdējā pusgadā, ir gatavojies pirmo e-pakalpojumu, kuru izmantošanai nepieciešams e-paraksts, piedāvāšanai.

·         Pirmais e-dokuments šajā rindā būs personas iesniegums ar e-parakstu jebkurai Domes struktūrvienībai; tam būs juridisks spēks, kas atbildīs tam iesniegumam, kāds līdz šim tika iesniegts papīra formā.

·         Pieteikšanās pie speciālistiem – vēl viens pakalpojums ar e-parakstu; faktiski tas ir iesniegums, kur iesniedzējs varēs saskaņot tikšanās laiku ar Domes speciālistiem. Ar parakstu šī pieteikšanās pie speciālista kļūst oficiāla un uzliks pienākumus abām pusēm.

·         Iesniegums, lai saņemtu koku izciršanas atļauju. Tā kā Rīgā pašlaik ir pastiprināta interese par vides aizsardzību, Domes speciālisti šo procedūru izstrādāja vienu no pirmajām. Tātad aizbildināties ar nepārvaramiem šķēršļiem koku izciršanas saskaņošanai (laika trūkums, attālumi, neērti pieņemšanas laiki) rīdziniekiem vairs nebūs iespējams. Uz oficiālo iesniegumu ar e-parakstu tiks dota (vai liegta) ciršanas atļauja.

·         Pēdējais no pašlaik izstrādātajiem e-paraksta pakalpojumiem - publiskajā telpā izvietojamo reklāmas stendu atļaujas saskaņošana.

Ē. Zēģelis akcentē, ka izvēlēti tie e-pakalpojumi, kuros apkalpojamo klientu skaits ir vislielākais. E-dokumenta iesniedzējam būs iespējams izsekot dokumenta virzībai Domes struktūrās, izmantojot pašvaldības portālu www.riga.lv. Tas īpaši svarīgi, ja lemšanā iesaistīti vairāki speciālisti. Ē. Zēģelis uzsver, ka daudzi klienti, kam ir liels sarakstes apjoms, neapšaubāmi būs ieguvēji, jo lēmumi tiks saņemti operatīvāk. Ietaupīsies gan laiks, gan nauda.

Tomēr, lai e-paraksta sistēma attīstītos tālāk, daudz darba jāveic tieši Domes darbiniekiem. Pavisam Domes IS šobrīd var nodrošināt vairāk nekā 100 e-pakalpojumus iedzīvotājiem, apmēram puse no tiem varētu paaugstināt apkalpošanas efektivitāti, ja ieviestu e-parakstu. Taču katram pakalpojumam ar e-parakstu akceptēto dokumentu plūsmas procedūra ir jāizstrādā atsevišķi. Pašreiz ITC un pārējo Domes darbinieku kapacitātes pietiek piecu sešu procedūru izstrādei gadā (pirms darbu sāk ITC, attiecīgā Domes servisa darbiniekam ir jāapraksta dokumentu plūsmas procedūra). Informatīvo pakalpojumu (to arī ir ap 100) sniegšanas kārtība nemainīsies - tos joprojām sniegs, neprasot e-parakstu.

 

Aprobācijas posms: no jūnija līdz septembrim

Tagad, kad pirmajiem servisiem dokumentu plūsma klientu apkalpošanas vienotās informācijas sistēmā jau ir izstrādāta, priekšā ir praktiskā aprobācija, sadarbojoties ar LP. RD ir piešķīrusi līdzekļus tehniskajam nodrošinājumam un programmatūrai. Tā tiks iegādāta saskaņā ar LP tehnisko specifikāciju.

ITC uzdevums pašlaik – e-paraksta sistēmas adaptācija darbam ar Domes programmām, kas nodrošina vienotās klientu apkalpošanas sistēmas darbu. Datorlietotāji, kas strādās ar e-parakstu pašvaldības portālā, saņems pieeju darbam atsevišķā logā ar e-paraksta logotipu, kas ļaus aktivēt attiecīgo programmu. Parakstu pievienos dokumentam, kas sagatavots teksta redaktorā. Eksperimentu posms, kurā pārbaudīs, kā strādā izveidotās aplikācijas, ilgs līdz septembrim.

Domājams, ka sākumposmā LP nodrošinās ar kādu no teksta redaktoriem veidota (piemēram, Word) e-dokumenta parakstīšanu un tā nosūtīšanu ar e-pastu pielikuma veidā. Pievienotais dokuments saturēs e-parakstu. Dome būs e-paraksta dokumentu saņēmējs, LP – e-parakstu izsniedzējs, to vienotās datu bankas glabātājs un verifikācijas veicējs (t. i., iesniegums nonāks Domē tikai tad, ja paraksts izies verifikācijas procesu). Pēc sistēmas aprobācijas par nozīmīgāko figūru kļūst trešais šīs sistēmas dalībnieks - konkrētais e-paraksta lietotājs.

 

Kā kļūt par e-paraksta īpašnieku?

Interesentam jādodas uz iestādi (Rīgā acīmredzot tā būs pasta nodaļa), kam uzticēta konkrēto personu identifikācija un e-paraksta piešķiršana. Procedūra nebūs sarežģītāka par pases vai bankas kartes saņemšanu.

Pēc identifikācijas paies kāds laika posms, kurā notiks konkrētās personas e-paraksta koda ģenerācija (to veic īpašas programmas bez cilvēku līdzdalības) un fiksēšana vienotajā datu bāzē. Apmeklējot iestādi nākamreiz, persona saņems viedkarti. Viedkarte būs tā, kas zinās personas parakstu, ko veidos kodēta ciparu kombinācija. Lai pēc dokumenta sagatavošanas tam uzliktu e-parakstu, viedkarte jāieliek datoram pievienotajā nolasītājā. Pēc kartes ievietošanas un tās īpašnieka autentifikācijas (ievadot PIN kodu) ar nelielas datorā instalējamas aplikācijas starpniecību sagatavotajam dokumentam pievienos elektronisko parakstu un nepieciešamības gadījumā arī laika zīmogu.

Dokumenta saņēmējs apliecinājumu, ka šis paraksts pieder attiecīgajai personai, saņems no valsts vienotās e-parakstu datubāzes. Atpazīšana notiks, salīdzinot dokumenta e-paraksta kodu ar kodu, kas fiksēts datubāzē. Procedūra ilgs dažas sekundes.

Kopā ar viedkarti datorlietotājs saņems programmu, kas nodrošina e-paraksta dokumentu lasīšanu un e-paraksta uzlikšanu un nosūtīšanu uz datubāzi verifikācijai.

It kā vienkārši, tomēr katram, kas gribēs baudīt e-paraksta priekšrocības, jāparedz gan viedkartes, gan arī viedkartes nolasītāja iegāde (viedkartes izmaksas zemākajā līmenī varētu būt 10–20 latu). Un vēl - jābūt psiholoģiski gatavam, ka jūsu karte zina jūsu elektronisko parakstu, bet jūs pats to nezināt un jums arī nav iespēju (un vajadzības!) to uzzināt. Taču, ja jau to par aksiomu ir pieņēmuši tallinieši un desmitiem citu ES valstu galvaspilsētu iedzīvotāju, tad Ē. Zēģelis domā, ka arī rīdziniekiem e-paraksta lietošanā šķēršļu nebūs.

 

Rīga sāk iedzīvotāju bezmaksas datorapmācību

Ar Rīgas Domes projekta e-Rīga un Microsoft Unlimited Potential programmas finansiālu atbalstu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA; www.likta.lv.) projektā Latvija@Pasaule tagad arī Rīgā ir sākta iedzīvotāju bezmaksas datorapmācība. Izveidotajā mācību centrā apmācību dalībnieki bez maksas apgūst datorlietošanas pamatiemaņas, it īpaši darbu interneta vidē. Sekmīgākajiem būs iespējams turpināt zināšanu apguvi pēc padziļinātas Microsoft Unlimited Potential mācību programmas. Tā piedāvā papildu apmācību pēc astoņiem dažādiem moduļiem, to vidū - prezentācijas pamati, izklājlapu pamati, digitālās multivides pamati un citi.

ITC direktors Ēriks Zēģelis uzsver, ka īpašs šajā mācību kursā ir tas, ka viena mācību stunda tiek veltīta portāla www.riga.lv iespējām. Tās ir ļoti plašas – tikai atverot pakalpojumu sarakstu, redzam, ka informācijas meklēšana nodrošināta gan pēc atslēgvārdiem, kurus var izvēlēties no alfabētiskā saraksta, gan arī pa tematiskajām grupām. Meklēšanas ātrums un rezultāts atkarīgs no lietotāja iemaņām, tāpēc ir svarīgi, ka mācībās rīdziniekus iepazīstinās, kā veicama navigācija, lai ātri un vienkārši sameklētu gan aktuālāko informāciju par Rīgu (piemēram, par satiksmes ierobežojumiem), gan apskatītu pašvaldību pakalpojumus un elektroniskos dokumentus, gan izmantotu portāla interaktīvās iespējas. Turklāt sadarbībā ar LIKTA Rīgā un reģionā pašvaldību pārzinātajās iestādēs vēl šogad tiks izvietoti 50 interneta kioski, kas sekmēs iedzīvotāju elektronisko komunikāciju ar Domi un citām pašvaldības iestādēm.

Projekta Latvija@Pasaule koordinatore Māra Jākobsone stāsta, ka uzkrātā pieredze datorprasmju mācību centru izveidē citos reģionos apliecina īpaši lielu strādājošo iedzīvotāju interesi. Tomēr šajās mācībās iesaistās arī pensionāri, jo programma ir viegli saprotama. Kursu pasniedzēji ir psiholoģiski sagatavoti darbam šādā auditorijā un spēj mazināt stereotipo priekšstatu, ka informāciju tehnoloģijas ir vienīgi jaunās paaudzes ziņā. Pēc kursiem daudzi atzīst, ka vēlas arī turpmāk padziļināti apgūt datora un interneta lietošanas prasmes, lai kļūtu konkurētspējīgāki darba tirgū.

Jau šogad plānots apmācīt 30 pasniedzējus un vairāk nekā 800 rīdzinieku. Ikviens kursu beidzējs saņems oficiālu sertifikātu Informācijas sabiedrības pamatprasmes, mācību grāmatu, sarakstu ar bezmaksas interneta pieejas punktiem Rīgā, bezmaksas konta atvēršanas iespēju Hansabankā un internetbankas hanza.net pieslēgumu, kā arī bezmaksas e-pasta adresi portālā www.latvijapasaule.lv.

 

Saņemt informāciju par apmācības iespējām, kā arī piereģistrēties varēs LIKTA birojā. Tālr. 7291896, e-pasts: likta@dtmedia.lv

Plašāka informācija par projektu Latvija@Pasaule www.latvijapasaule.lv

 Laura KALINKA


 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001