Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Lai informācija strādā Jūsu labā!

   

Zīmju skaits 1923

 

Tie, kuru interešu lokā ir informatīvās sistēmas, to izstrāde un ieviešana, noteikti būs dzirdējuši par RIX Technologies. Arī viņu klientu vārdi runā paši par sevi – Valsts kanceleja, Ārlietu ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Kultūras ministrija, Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Rīgas Dome, Ventspils pilsētas Dome, Jelgavas pilsētas Dome, Cēsu pilsētas Dome, VAS Rīgas siltums, VAS Valsts informācijas tīkla aģentūra... Tie ir tikai daži no viņiem.

 

Kur ir RIX Technologies panākumu atslēga, kādēļ klienti izvēlas tieši viņus un atkārtoti vēlas sadarboties? RIX Technologies kā informācijas tehnoloģiju uzņēmums prot novērtēt informācijas vērtību un ļauj saviem klientiem panākt to, lai informācija strādā viņu labā.

Kā piemērs šiem vārdiem ir viens no RIX Technologies risinājumiem - dokumentu aprites sistēma ePortfelis, kura ne tikai nodrošina tipveida korespondences apriti, bet arī ļauj uzturēt savu pārvaldes un normatīvo dokumentu datubāzi, organizēt sēdes un to dokumentus vai pat virtuālas apspriedes, kopumā nodrošinot laika un resursu ekonomiju, bet galvenais – nodrošinot kvalificētu lēmumu pieņemšanas procesu atbalstu. Bieži vien tieši informācijas trūkums ir tas, kāpēc tiek pieņemts nepareizs lēmums. Vajadzīgā informācija bieži ir tepat netālu, tā tikai jāpadara pieejama un jāliek tai strādāt!

Sistēma ePortfelis atrodas nemitīgā attīstībā, jo tās pilnveidošanā ņem vērā sistēmas lietotāju ieteikumus, lai panāktu maksimālu ērtību un lietojamību, kā arī izmanto labāko pieredzi un funkcijas no citiem projektiem. 

Daudzi jau zina, ka VAS Latvijas Pasts šobrīd realizē elektronisko parakstu un ir solīts, ka gada otrajā pusē to varēs lietot katrs gribētājs. Savukārt RIX Technologies strādā pie tā, lai šī iespēja nepaliktu bez lietojuma – elektroniskā paraksta realizācija paredzēta daudzos aktuālajos RIX Technologies projektos un piedāvātajos risinājumos klientiem.

Šobrīd realizējam projektu DAUKS – izstrādājam dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu, kuru izmantos Valsts kanceleja un ministrijas. Šī sistēma ir veidota uz jau iepriekš minētā ePortfeļa bāzes, un tajā ir vairākas interesantas lietas:

·         sistēma automatizēs sarežģītos un darbietilpīgos procesus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu likumprojektu atzinumu sniegšanas un saskaņošanas, kā arī uzdevumu kontroles procesu. Valsts kancelejas darbiniekiem nebūs jāveic tehniskais darbs, apkopojot no ministrijām saņemtās pārskatu tabulas, bet ministriju darbinieki informāciju uzreiz ievadīs DAUKS sistēmā un dati būs pieejami pārējiem;

·         šajā projektā tiks izstrādāts un ieviests vienots dokumentu aprites un uzdevumu kontroles standarts, ar kura palīdzību ministriju informācijas sistēmas varēs nepastarpināti apmainīties ar DAUKS sistēmu. Tas nozīmē, ka ministriju darbiniekiem pietiks tikai vienreiz savā lietvedības sistēmā noformēt Valsts kancelejai adresēto dokumentu un tas ar integrācijas vides starpniecību tiks nodots Valsts kancelejas lietvedībai. Galvenais uzdevums ministrijām būs nodrošināt to, lai izmantotā lietvedības sistēma mācētu saprasties ar šo integrācijas vidi.

ePortfeļa jaunajā versijā, kuru RIX Technologies interesentiem piedāvās gada nogalē, būs iekļauta gan iespēja apstrādāt elektroniski parakstītos dokumentus, gan arī atbilstība ministriju integrācijas vides standartiem. ePortfeļa lietotāji varēs saņemt dokumentus no DAUKS sistēmas bez atkārtotas to ievades dokumentu aprites sistēmā, veikt elektronisko parakstu atpazīšanu un uzglabāt informāciju par parakstītajiem dokumentiem un pašus dokumentus datubāzē; kā arī elektroniski parakstīt sistēmas dokumentus un nosūtīt tos Valsts kancelejai tikai un vienīgi ar sistēmu ePortfelis, neizmantojot ne papīra dokumentus, ne e-pastu. Tādējādi informācijas apmaiņa būs operatīva, samazināsies iespējamo kļūdu varbūtība un dokumentu apstrādes laiks.

Kā attēlā redzams, jau tuvākajā nākotnē DAUKS reģistrēti lietotāji varēs apmainīties ar dokumentiem, izmantojot integrācijas vidi. Turklāt sistēmas attīstības iecerē ir paredzēta iespēja, ka, attīstot šo projektu, varēs iesaistīt citas iestādes un organizācijas un integrēt portālus, no kuriem iedzīvotāji un juridiskas personas varēs piekļūt aktuālākajai informācijai.

Tā, ejot soli pa solim, varēs nodrošināt ne tikai to, ka visiem būs pieejama vajadzīgā informācija no informatīvajām sistēmām, bet arī šīs informācijas mijiedarbību starp iesaistītajām organizācijām un personām.

RIX Technologies speciālisti aizrautīgi stāsta par saviem plāniem un projektiem. Viņi ir ne tikai labi speciālisti, bet arī talantīgi un pieredzes bagāti, kas ļauj viņiem saskatīt jomas, kurās var palīdzēt uzņēmumam vai iestādei gūt lielāku atdevi, izmantojot informācijas tehnoloģijas un uzkrāto informāciju.

Vita VIESE

 

 

SIA RIX Technologies

Lāčplēša ielā 35,
Rīgā, LV-1011
Tālr. 7142990
Fakss 7142991
e-pasts: info@rixtech.lv

www.rixtech.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001