Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Jūsu uzticamie mobilie aģenti!

   

...keep six honest serving men... Šis jautrais R. Kiplinga dzejolītis mums ir labi zināms kopš bērnības, taču slavenais rakstnieks būtu pārsteigts, ja uzzinātu, ka viņa radītais sešu kalpu tēls ir ieguvis pavisam konkrētu jēgu.Proti, mēs tos varam saukt arī par mobilajiem aģentiem.

Kas ir aģenti?

Programmatūras aģentu koncepcija pati par sevi nav jauna, taču šobrīd ir parādījusies jauna aģentu paaudze — mobilie aģenti. Tie ir virtuālie roboti, kas palīdz cilvēkiem izpildīt jebkurus uzdevumus. Pirmām kārtām aģents ir programma, kam piemīt tādas īpašības kā neatkarība, intelekts (lielākā vai mazākā mērā) un spēja uz pašmācību. Mobilie aģenti spēj pārvietoties tīklā no viena datora uz citu. Lietotāja norādīto parametru ietvaros kibernētiskajā telpā viņi darbojas patstāvīgi un neatkarīgi. Tādējādi mobilie aģenti ir ideāli personālie palīgi. Viens šāds personālais palīgs ir Gossip, ko radīja firma Tryllian, izmantojot savas tehnoloģijas: programmatūras aģentus, instrumentālos līdzekļus, vidi to darbībai un arī palīglīdzekļus. Gossip aģenti pārņem jūsu zināšanas un erudīciju, dodas meklēt jaunas zināšanas un mainīties ar informāciju pēc jūsu rīkojuma. Aģentu mobilitāte ļauj tiem darboties internetā pat tad, kad dators ir izslēgts.

Gan darbs, gan vaļasprieks

Ārēji Gossip atgādina jocīgu un krāšņu datorspēli. Tā sastāv no četriem pamatkomponentiem. Spēles lauks ir bāze (Homebase). Tajā aģenti tikai pulcējas, lai saņemtu kārtējo uzdevumu. Spēles laukā ir durvis uz internetu, kurasatverat, kad sūtāt aģentu komandējumā. Līdz ar spēles lauku saņemat savā rīcībā arī piecus aģentus. Aģenti runā ar jums, uzdod jautājumus. Jūs varat dot tiem vārdus un noteikt laiku, kad viņiem jāatgriežas bāzē. Pēc tam, kad aģents ir izvadīts pa durvīm,jūs varat atslēgties no interneta un doties atpūsties. Kad atkal pieslēgsities tīklam, aģents jūs sagaidīs ar izpildītu uzdevumu. Sūtot aģentu uzdevumā, jūs piešķirat viņam maku (Wallet), kurā atrodas informācija par kādu no jūs interesējošiem tematiem.Kad aģents atgriezīsies no uzdevuma, maks būs pilns ar jaunām zināšanām. Pēc zināšanām aģenti dodas uz tirgu (Marketplace). Tirgus ir serveris, uz kura aģenti savstarpēji apmainās ar informāciju, strādā ar datu bāzēm un meklētājiem. Aģents var vākt informāciju ne tikai jums, bet palīdzēt arī citiem aģentiem, līdz ar to ir labāk, ja aģenti lielāko daļu laika pavada ārpus bāzes.

Gossip — zināšanu vadītājs

Gossip ir personālais palīgs, kas meklē un pārskata informāciju, kā arī sagatavo precīzu un lakonisku iegūto rezultātu sarakstu. Sākumā Gossip jautā lietotājam par viņa interesēm, bet pēc tam dodas uz tirgu, lai meklētu aģentus, kam ir kas zināms par attiecīgajiem jautājumiem. Ja lietotājs ir nodrošinājis Gossip ar informāciju (piemēram, atsauci uz weblappusi, tekstu vai attēliem), tad tas, kontaktējoties ar citiem aģentiem, apmaina savas atsauces ar citām, kas atbilst lietotāja vajadzībām. Turklāt Gossip prot strādāt ar datu bāzēm un meklētājiem tikpat labi kā pats lietotājs. Gossip nav vienkāršs palīgs. Tas ir konkrēta cilvēka, sava īpašnieka palīgs. Tas pazīst savu saimnieku, un tam vienmēr pie rokas ir saimnieka ieradumu, iemīļoto nodarbju, vajadzību un vēlmju saraksts. Gossip izmanto šos datus informācijas meklēšanas procesā, satiekas ar citiem aģentiem, kuru saimnieku intereses ir līdzīgas. Katru reizi, kad lietotājs novērtē aģenta savākto informāciju, aģents iegūst jaunus datus par savu saimnieku un, tēlaini izsakoties, liek tos aiz auss. Jo biežāk aģents tiek izmantots, jo ātrāk tas mācās un jo sekmīgāk strādā sava saimnieka interesēs. Gossip — diagnostiķis. Gossip var izmantot kā diagnostikas instrumentu sarežģītās ierīcēs, piemēram, telefona komutatorā, kas sastāv no noteikta iebūvētu moduļu daudzuma ar ļoti niecīgu atmiņas apjomu. Kad rodas problēmas, aģentus var sūtīt katrā modulī, lai testētu noteikta rakstura kļūmes. Diagnostikas aģents, strādājot telefona mezglā, var sekot līdzi kļūdu signāliem un atjaunot programmatūras nodrošinājumu tur, kur tas ir nepieciešams. Ja aģents pats nespēj novērst problēmu, tas atgriežas mājās un lūdz padomu inženierim — ekspertam. Diagnostikas aģents ir inženiera personālais palīgs, kas viņa vietā izpilda darbu ar aparatūru, tādējādi inženieris pat var neiziet ārpus biroja. Gossip — komersants. Gossipspēj pirkt un pārdot internetā. Tas nepārtraukti meklēs un atradīs satriecošu darījumu, kas var notikt pat tad, kad lietotājs nav pieslēdzies tīklam. Elektroniskā komercija ir kaut kas vairāk nekā darījumi internetā. Pasaules virtuālais tirgus ir pārāk liels. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mums ir nepieciešama mākslīgā intelekta, programmatūras robotu vai aģentu palīdzība. Gossip var ielūkoties vairākos elektroniskos veikalos internetā, meklējot labākos darījumus. Tas atradīs citus aģentus,kas vēlas nopirkt to pašu preci, bet viņi visi var apvienot savus spēkus un, piemēram, pieprasīt pārdevējam atlaidi uz liela apjoma rēķina. Darbojoties personālā brokera lomā, Gossip var iegūt informāciju un apmainīties ar to, novērtēt darījumu, uzturētsarunas par pirkšanu un pārdošanu jūsu vārdā. Bet pats galvenais ir tas, ka aģents strādā nepaguris un tam pietiek pacietības sagaidīt pašu piemērotāko mirkli. Saņemot informāciju, tas nekavējoties dodas atpakaļ pie saimnieka, lai nezaudētu nevienu labu iespēju. Tā var ātri pieņemt pareizo lēmumu un atbrīvoties no nepieciešamības nepārtraukti dežūrēt internetā.

Tryllian aģentu vide

Mobilais aģents dzīvo tīklā neatkarīgi no atsevišķiem datoriem, tomēr tam ir vajadzīga programmatūras infrastruktūra tāpat kā automašīnai — ceļi, pa kuriem braukt. Infrastruktūra nodrošina protokolu un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, tā saliek ceļazīmes un informāciju par visiem iespējamiem ceļa mērķiem jeb tirgiem. Infrastruktūrai ir jābūt precīzai, skaidrai un līdzenaikā labai šosejai, lai aģenti bez mazākās aizķeršanās varētu pārvietoties no tirgus uz tirgu un no tīkla uz tīklu. Tryllian ir radījis pilnīgu programmatūras vidi mobilajiem aģentiem ar tādu drošības līmeni, ka aģents netiks uzlauzts vai apmainīts. Vide nodrošina tirgus, bāzes un aģentus ar pārvietošanās līdzekļiem, piekļuvi pie datu bāzēm, katalogiem un citiem noderīgiem resursiem. Šī vide vienkārši palielinās un pilnveidojas. Jaunizveidotie tirgi automātiski kļūst pieejami aģentiem. Tirgus īpašnieks var ierobežot piekļuvi, piešķirot piekļuves tiesības tikai noteiktam aģentu daudzumam vai tipam.

Stingras slepenības apstākļos

Izstrādei Tryllian izmanto programmatūru, kurā ir iebūvēti mūsdienīgi aizsardzības līdzekļi. Lietotājam diez vai gribētos, lai kāds uzlauž un izlasa aģenta savākto informāciju. Tāpat ikviens gribēs būt pārliecināts, ka aģents netiek izmainīts, kamēr tas neatrodas saimnieka tiešā kontrolē. Izmantojot kriptogrāfijas metodes, Tryllian nodrošina trīskāršu aģentu, tirgu un bāzu aizsardzību. Līniju aizsardzība (Secure lines). Tryllian aģenti pārvietojoties izmanto SSL tehnoloģiju. Šo tehnoloģiju izmanto web serveri un pārlūkprogrammas, nododot aizsargātu informāciju, piemēram, kredītkartes numuru. Aizsargātie kodi (Signed codes). Programmatūras kodi, ko izmanto aģenti, ir aizsargāti ar sarežģītu ciparu paraksta algoritmu (Digital Signature Algorithm, DSA) un izmanto DSA atslēgu ar garumu 1024 biti. Gossip noraida jebkuru aģentu, kam nav Tryllian ciparu paraksta. Ja aģents ir ticis apmainīts ar kādu citu paņēmienu, izņemot Tryllian līdzekļus, tas automātiski jāuzskata par viltotu un attiecīgi pret to arī jāizturas. Aizsargāti dati (Signed data). Katram lietotājam ir personālā ciparu paraksta atslēga, kas droši glabājas uz cietā diska. Tas garantē, ka jūsu aģents nevar nomaldīties un pazust, nonākot svešās rokās.

Marina KALMIKOVA
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001