Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Lai globālais tīmeklis kļūtu brīvāks un demokrātiskāks

   

Informācija medijiem

 

Jaunākie pētījumi liecina, ka šobrīd globālajā tīmeklī mājo vairāk nekā 100 miljonu web lapu, divu gadu laikā divkāršojies reģistrēto domēnu skaits. Ja vien netiek izvirzītas augstas tehnoloģiskās un dizaina prasības, web lapas izveidot nav sarežģīti. Īpaši strauji vairojas mazo uzņēmumu un bezmaksas blogu jeb interneta dienasgrāmatu lapas. Šogad vien to skaits palielinājies par 27 miljoniem. Tā, protams, ir pozitīva tendence, tomēr, ja mājā ir tik daudz iemītnieku, agri vai vēlu var sākties nesaskaņas, cīņa par savu stūrīti, var rasties sajūta, ka kāds ir vienlīdzīgāks par citiem. Un šis kāds nav neviens cits kā vecā labā angļu valoda (precīzāk, latīņu alfabēts), kurai ilgus gadus bija monopolstāvoklis domēna vārdu laukā. Tomēr šī situācija pamazām mainās.

Oktobra sākumā Rīgā notika korporācijas ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) starptautiskais seminārs Internets un vide pēc pasaules informācijas sabiedrības samita: veicināsim dialogu starp dalībniekiem. Tas bija sarīkots ar ANO gādību, un no Latvijas puses to organizēja Īpašu uzdevumu ministra e-pārvaldes lietās sekretariāts (ĪUMEPLS). Uz semināru bija ieradušies augsta līmeņa vadītāji, lai kopā ar Baltijas jūras reģiona un Austrumeiropas valstu pārstāvjiem spriestu par interneta attīstību, pārvaldību un drošību.

 

ICANN sapurina interneta sabiedrību

ICANN ir starptautiska organizācija, kura koordinē interneta sistēmu unikālo identifikāciju, to skaitā domēna vārdus un ciparu adrešu sistēmas, kuras izmanto, lai sazinātos internetā. Par ICANN biedru var kļūt jebkura pasaules valsts. ICANN mītnes zeme ir ASV, un tā ir saistīta ar ASV Tirdzniecības ministriju. Šobrīd gan izskanējusi neoficiāla informācija, ka 2008. gadā ICANN varētu kļūt par privātu organizāciju, jo tai jābūt neatkarīgai, autonomai institūcijai, kas darbojas saskaņā ar brīvā tirgus likumiem.

ICANN misija ir nodrošināt unikālo interneta identifikācijas sistēmu stabilu un drošu darbību, kā arī informēt ar internetu saistītas organizācijas, uzņēmumus un valsts institūcijas par jaunumiem un tendencēm šajā sfērā. Organizējot speciālistu seminārus dažādās pasaules valstīs, ir iespējams ne vien popularizēt ICANN darbību, bet arī iesaistīt šajā organizācijā jaunas dalībvalstis, tādējādi iekļaujot arī aizvien plašāku sabiedrību globālā diskusijā par interneta drošības, starptautisko domēnu vārdu un citām aktuālām tēmām.

Tieši ar šādu mērķi uz Rīgu bija uzaicināta samērā liela Gruzijas un Moldovas delegācija (septiņi speciālisti), kuriem ar ĪUMEPLS atbalstu tika apmaksāti ceļa izdevumi un viesnīca. Šīs valstis vēl nav ICANN dalībnieces. 30. oktobrī līdzīgs seminārs notika Atēnās. Šai vietas izvēlei bija arī stimulējoša nozīme: Grieķijā ir viszemākais interneta lietotāju līmenis ES valstīs – tikai 3 procenti, tā kā bija pēdējais laiks grieķus sapurināt.

 

IDN augstākā līmeņa principi 

Sabiedrības interešu reģistrs PIR (Public Interest Registry) atspoguļo viedokli, ka pilnīga starptautisko domēna vārdu (IDN) izvēršana visos līmeņos ir nepieciešama interneta evolūcijas sastāvdaļa. IDN iekļauj visas pasaules sabiedrību, to skaitā arī dažādus sociālos slāņus un nekomerciālos lietotājus. Paredzams, ka, ieviešot visus iecerētos projektus, pilnīgi pazudīs digitālā plaisa starp dažādiem sabiedrības slāņiem.

Ļoti svarīgi ir apzināties, ka laiks, kad IDN bija tikai vienā valodā (angļu), pieder pagātnei. Jau aptuveni trīs gadus darbojas jaunā IDN sistēma, kuru var lietot lielākajā daļā pasaules tautu valodu. No otras puses, tas veicina arī interneta pieejamību un strauji palielina nepieciešamnību pēc vēl lielāka daudzuma IP adrešu.

IDN starptautiskās diskusijas pamatā vajadzētu būt šādiem principiem:

·         sabiedrības uzticības saglabāšana. Svarīgi, ka arī turpmāk, ieviešot jaunus domēnu vārdu veidošanas principus, jāsaglabā iegūtā sabiedrības uzticība, citādi zudīs ticība pašai domēnvārdu sistēmai (DNS); 

·         DNS drošības un stabilitātes saglabāšana. Aizvien pieaugošie drošības draudi interneta vidē pieprasa koordinētu, nevis sašķeltu TLD (Top Level Domains) vadību;

·         reģistru vienlīdzības un paritātes principa nodrošināšana;

·         minimizēt likumdošanas slogu. Sašķelta likumdošana tikai nevajadzīgi sarežģīs un aizkavēs DNS izplatību, nevis veicinās to;

·         izstrādāt sabalansētu pieeju intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Vajadzība pēc vienotas pieejas, mazāk institūciju.

Dažādu valstu valdībām, uzņēmumiem un lietotājiem ir dota iespēja apspriest interneta attīstības un pārvaldības jautājumus. Tiem tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība, un tie kļuvuši par politisku diskusiju objektu. Latvijas seminārā tika diskutēts par visā pasaulē aktuāliem jautājumiem – vai internets jāregulē globālā vai valsts līmenī, interneta pārvaldība un brīvība, informācijas drošība un interneta stabilitāte u. c. Semināra mērķis bija veicināt izpratni par interneta globālo politiku, tās virzītājiem un attīstības perspektīvu, kā arī sniegt dziļāku priekšstatu par globālā tīmekļa drošības jautājumiem, kā arī situāciju interneta protokolu un adrešu jomā. Seminārā uzstājās Latvijas vēstnieks ANO (Ženēvā) Jānis Kārkliņš, īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele, inženierzinātņu doktors Edvīns Karnītis, kā arī augsta līmeņa amatpersonas no ICANN un ES Somijas prezidentūras.

Galvenā mērķauditorija ir cilvēki un institūcijas, kuru profesionālā, akadēmiskā vai sabiedriskā darbība saistīta ar interneta resursu attīstību un pieejamību, – Eiropas Savienības institūciju un valstu valdības politikas veidotāji, starptautisku un nacionālu uzņēmumu un organizāciju augstas kvalifikācijas speciālisti un amatpersonas. Semināru atbalstīja: Eiropas Savienības Somijas prezidentūra, SIA Lattelecom, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Satiksmes ministrija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Latvijas Interneta asociācija.

 

Pārmaiņas starptautisko domēnvārdu koncepcijā

Semināra dalībnieki apsprieda iespēju reģistrēt interneta adreses, kurās būtu izmantojami ne tikai latīņu alfabēta burti. Plašākas interneta izplatīšanās dēļ šī tēma daudzām valstīm kļuvusi ļoti svarīga. Šajā jautājumā īpaši aktīvas ir Āzijas valstis. Gaidāms, ka tuvākajā laikā parādīsies pirmā līmeņa domēna zona .asia, kas unificēs interneta Āzijas un Klusā okeāna sektoru. Šo domēna zonu pārvaldīs organizācija DotAsia, kas pašlaik cenšas panākt iespēju reģistrēt domēnvārdus Āzijas valstu valodās.

Jānis Kārkliņš: - Viens no konferences mērķiem bija ļaut to valstu pārstāvjiem, kuri piedalās globālajā diskusijā par interneta pārvaldi un par to, kā interneta pārvaldei jāpieskaņojas jaunajām realitātēm, satikties ar to valstu pārstāvjiem, kuri nepiedalās šajā globālajā diskusijā, lai ļautu tiem uzzināt informāciju, apspriest aktuālus jautājumus, par kuriem viņi ikdienā nedomā, īpaši tās, kuras nav ICANN dalībnieki, to skaitā arī Krievija un daudzas citas Austrumeiropas valstis. 

Paredzams, ka tuvākajā laikā internetā parādīsies jaunumi - starptautiskie domēnu vārdi. Ir svarīgi sabiedrībai darīt to zināmu. Tajā brīdī, kad parādīsies tehniska iespēja, piemēram, kirilica un citu alfabētu burtu parādīšanās domēnu vārdos, sabiedrība jau būs par to informēta. Svarīgi, vai mēs esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kuri radīsies pēc tam, kad būs šī tehniskā iespēja. Vai, piemēram, domēna vārds, kas rakstīts ar dažādu alfabētu burtiem, būs tas pats vai cits domēna vārds?

Ļoti interesanti šo tēmu par dažādu alfabētu (t. sk. arī vienlaikus) izmantošanu domēnu vārdos prezentēja Zviedrijas muzeju domēna vadības asociācijas prezidents un izpilddirektors Kerijs Karps (Cary Karp). Viņš ir arī Zviedrijas Dabas vēstures muzeja interneta stratēģijas un tehnoloģijas vadītājs, un viņš ir aktīvi piedalījies īpašas Starptautiskās muzeju padomes (IICOM) starptautisko domēna vārdu koncepcijas izstrādē. Tās galvenā iezīme ir tāda, ka visiem IDN ir kopīgs paplašinājums icom.museum, bet pilns valsts nosaukums rakstīts oriģinālajā valsts valodā, piemēram, http://românia.icom.museum/, españa.icom.museum, įśėćąšč’.icom.museum utt. Protams, tas nozīmē, ka valstu nosaukumus var rakstīt arī arābu, ķīniešu un citos alfabētos. Jāpiebilst, ka šīs adreses jau tagad darbojas. Papildu informāciju var atrast arī ICOM mājaslapā http://icom.museum vai http://about.museum. Šie domēni gan neaizved tieši uz konkrētu muzeju mājaslapām, bet unificētais kods rada ļoti ērtu un nekļūdīgu iespēju turp nokļūt. Turklāt tas ir uzticams interneta resurss, kas nav mazsvarīgi mūsdienu nedrošajā tīmekļa pasaulē. 

Pēc līdzīgiem principiem nākotnē varētu veidot arī citus starptautiskos domēnu vārdus. Kerijs Karps skaidro, ka ICANN ir atbildīgs par to, lai šī darba rezultāti būtu pieejami sabiedrībai. Daudzu valstu valdības ir ļoti ieinteresētas, kā padarīt internetu pieejamāku. Sabiedrības informēšana pilnībā ir katras valsts valdības ziņā. Šīs tehnoloģijas tiek ātri ieviestas Āzijas valstīs – Ķīnā, Japānā, Korejā. Tās ir pietiekami populāras arī Rietumeiropā, kur ir liels pieprasījums pēc interneta resursiem.

Tomēr visu šo kārtību un starptautisko domēnu vārdu tālāko attīstību piespiedu kārtā nevar ieviest nedz ICANN, nedz kāda cita starptautiska organizācija, tāpēc arī ļoti svarīga ir pēc iespējas plašākas sabiedrības informēšana, diskusijas un viedokļu apmaiņa, lai nonāktu pie visiem pieņemama kopsaucēja. Šobrīd skaidrs ir viens – internets mainās ne tikai saturiski un tehnoloģiski, pilnveidojas arī tā forma un izteiksmes līdzekļi kļūst aizvien demokrātiskāki.

Gunta KĻAVIŅA

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001