Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Progresīva informācijas sistēma farmācijas nozarei

   

Zāļu Valsts aģentūras IS projekts

 

Kuram gan no mums vismaz reizi mūžā nav bijusi darīšana ar dakteriem un medikamentiem?! Un visi taču vēlamies labākās, iedarbīgākās, kvalitatīvākās zāles – no pazīstama ražotāja, bez blaknēm, turklāt ne pārāk dārgas. Nav grūti iedomāties, kāds informācijas apjoms būtu jāizpēta un cik laika tas prasītu, lai visas šīs prasības materializētos īsajā medikamentu sarakstā, kurš īstenībā tāpat nebūtu nekāds īsais. Turklāt Veselības ministrijas Farmācijas departamenta Zāļu valsts aģentūras (ZVA) ikdienas darbs ir saistīts ne tikai ar Zāļu reģistru, bet arī ar citiem valstiski nozīmīgiem zāļu tirgus uzraudzības pienākumiem. Informācijas un darba apjoms būtu neaptverams un gandrīz nepadarāms, ja vien talkā nenāktu IT speciālisti un informācijas sistēmas. Pavisam nesen, brītiņu pirms gadu mijas, Zāļu valsts aģentūrā ieviesta progresīva informācijas sistēma, kuru izstrādājuši SIA Mebius IT profesionāļi ciešā sadarbībā ar aģentūru un Farmācijas departamentu. Vairāk par jauno IS stāsta VM Farmācijas departamenta direktors Juris BUNDULIS un Mebius IT biznesa attīstības direktors Tālis TALENTS, kurš atbild par šo projektu.

 

Situācija farmācijas nozarē

Farmācijas nozare dinamiski attīstās, un tai jāiet laikam pa priekšu, tāpēc arī prasības ir mainījušās. Kā stāsta Juris Bundulis, zāļu sortiments, kas reģistrēts katrā valstī, kopš Latvijas iestāšanās ES ir stipri paplašinājies, mainījusies arī Zāļu reģistra struktūra un iespējas: tā vairs nav plika datu bāze, bet gan instruments, kas ļauj speciālistiem izdarīt pareizo izvēli un saņemt darbam vajadzīgo informāciju. Turklāt šis instruments dod iespēju labāk veidot arī nozares politiku un pieņemt uz informācijas analīzi balstītus lēmumus, piedāvājot optimālāko risinājumu. Piemēram, nevis tikai par konkrēto medikamentu un tā īpašībām, bet arī par izmaksu efektivitāti, kas daudzviet ir ļoti svarīga. Mebius IT izstrādātā ZVA informācijas sistēma lieliski tiek galā gan ar šiem, gan ar daudziem citiem uzdevumiem.

Analītiķu pētījumi liecina, ka aptuveni 90 procentu ar medikamentiem saistītu problēmu rodas informācijas trūkuma dēļ, jo nereti tajā brīdī, kad speciālists pacientam izraksta recepti, viņam ir visai sarežģīti izvērtēt visas iespējas. Ja ārstiem operatīvi nav pieejama nepieciešamā informācija un viņi neņem talkā informācijas sistēmu, ir ļoti grūti īsā laikā pieņemt pareizāko lēmumu. Turklāt ārsta pieļautā kļūda var turpināties aptiekā, ja, piemēram, izrakstītais medikaments nav pieejams vai tam ir kaitīgas blaknes. Daudz labāk ir identificēt un novērst problēmas jau cēlonī, nevis cīnīties ar sekām. Tāpēc gan šis projekts, gan visa e-farmācija nākotnē darbosies kā ļoti efektīvs instruments, kas ļaus visus šos jautājumus atrisināt.

- Iepriekšējā vadības informācijas sistēmā farmaceiti saņēma datus mēnesi pēc pieprasījuma, un pēc tam vēl sekoja analīzes posms, - skaidro Juris Bundulis. - Tātad pagāja divi mēneši, pirms varējām ko ietekmēt. Mēs esam ieinteresēti darīt to daudz ātrāk. Līdz ar to analītiskajam instrumentam, kas darbojas jaunajā informācijas sistēmā, ir ļoti liela nozīme.

Farmācijas departaments vienmēr centies visu sakārtot un atrast pareizākos un labākos partnerus progresīvu risinājumu ieviešanai (šajā gadījumā - konkursa uzvarētāju Mebius IT). Tomēr arī projekta izstrādes gaitā ļoti būtiska ir projekta izstrādātāja un pasūtītāja cieša, profesionāla sadarbība, spēja maksimāli precīzi definēt vērtējuma kritērijus, prasības un uzdevumus partnerim, saprasties no pusvārda. Šoreiz tas notika gandrīz vai burtiskā nozīmē, jo projekta vadītājs Tālis Talents ir ne vien IT speciālists, bet arī profesionāls farmaceits. Grūti iedomāties vēl trāpīgāku kombināciju!   

 

E-farmācijā bez informācijas neiztikt

Tālis Talents: - Farmaceitiskā aprūpe ir būtiska veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļa, un nevajadzētu to reducēt tikai uz zāļu reģistrāciju vai recepšu izrakstīšanu, - tā ir daudz plašāka. E-veselība un tās sastāvdaļa e-farmācija ir sarežģīta, tehnoloģiski un informatīvi piesātināta. Tajā notiek ļoti intensīva informācijas apmaiņa, kas aizņem līdz pat 30 procentiem no farmaceitiskās aprūpes apjoma. Svarīgi arī atcerēties, ka veselības aprūpes iestāžu īpašnieks (izņemot farmācijas sektoru un stomatoloģiju) pārsvarā ir valsts un pašvaldības. Tas arī lielā mērā nosaka, investīciju piesaistes jautājumus. Valsts veselības aprūpes iestādēs investīciju lēmumi un uzraudzība būs centralizēta, iespējams, būs konkrētu projektu kopums, kas balstīsies uz e-veselības pamatnostādnēm. Tas arī būs pamats informācijas sistēmu izstrādātājiem piedāvāt risinājumus un pakalpojumus šo sistēmu izvēlei.

 

IS darbība mediķu ikdienā

Skaidrs, ka šī IS paredzēta galvenokārt Zāļu valsts aģentūras funkciju un ikdienas darba nodrošināšanai, bet nākotnē tā pozitīvi ietekmēs arī ārstu un farmaceitu ikdienu.

- LR likumdošana paredz, ka aptiekās un ārstu praksēs jābūt tehniskajam nodrošinājumam (datoram ar interneta pieslēgumu), - stāsta Juris Bundulis. - Savukārt laika trūkums, kas neļauj speciālistiem koncentrēties tikai uz pacienta problēmām, ir tieši tas kritiskais punkts, ko šī informācijas sistēma spēj atrisināt. Izpētīt katru pacientu, izrunāties ar viņu individuāli, izmeklēt, saprast simptomu cēloņus, nevis sekas. To vislabāk būtu panākt, ārstiem sadarbojoties ar farmaceitiem un radot katram pacientam individuālu ārstēšanas shēmu, jo katrs cilvēks ir unikāls un medikamenti uz katru no mums iedarbojas mazliet citādāk. Ja zāļu lietošanas laikā konstatē kādas pārmaiņas vai negatīvas blaknes, svarīgi, lai šī informācija nonāktu sistēmā, jo tādējādi tiek papildināta datu bāze, kuru izmanto arī citi mediķi. Tiklīdz kāda problēma tiks identificēta caur vienoto sistēmu, mēs varētu piesaistīt visas Eiropas ekspertīzi, lai kādam konkrētam (īpaši komplicētam) pacientam šo problēmu atrisinātu visoptimālākajā veidā.

Lai ārsts nepazustu recepšu un dokumentu jūrā, nākotnē plānots ieviest e-recepšu sistēmu, kur tiks veidota tieša elektroniskā saite starp ārstiem un aptiekām. Tā ir viena no e-veselības prioritātēm, - apstiprina Juris Bundulis. - Ja gribam, lai medicīnā ienāk jaunas tehnoloģijas, lai tās tiek atzītas, mums jāvirza tādi projekti, lai cilvēks, e-medicīnas pakalpojumu patērētājs, justu, ka viņš ir ieguvējs.

 

Jaunās IS infrastruktūra un darbība

Svarīgi, ka sistēmas arhitektūra ir veidota pēc modernākiem –– uz pakalpojumiem vērstas arhitektūras SOA (Service Oriented Architecture) - principiem. Iepriekšējā sistēmā šādas pieejas nebija. Jaunās informācijas sistēmas centrālais modulis ir Zāļu reģistrs, bet ar to savienota virkne citu moduļu, kuru apjomu un arī skaitu laika gaitā iespējams paplašināt, ja tas būs nepieciešams.

ZVA informācijas sistēmā ietilpst šādi funkcionālie moduļi:

·     zāļu reģistrs;

  • zāļu ievešanas un izvešanas atļauju vadības modulis;
  • narkotisko un psihotropo vielu ievešanas un izvešanas atļauju un aprites uzraudzības modulis;
  • zāļu patēriņa statistikas modulis;
  • zāļu reklāmu uzraudzības modulis;
  • farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas modulis;
  • darba procesu un plūsmu pārvaldības modulis.

 

T. Talents: - Katrs no šiem moduļiem nodrošina noteiktu funkcionalitāti. Tagad automātiski varēs realizēt to, kur līdz tam bija jāiegulda aģentūras speciālistu darbs, IS likvidē lielāko daļu roku darba, dod iespēju ātrāk analizēt saņemto informāciju, salīdzināt datus no dažādiem informācijas avotiem, pieņemt uz informācijas analīzi balstītus lēmumus

J. Bundulis: - Piemēram, sistēma nodrošina, ka informācija tiek saņemta no aptiekām, no zāļu lieltirgotavām. Mums ir ziņas, kas tiek saņemtas no VOAVA vadības informācijas sistēmas. Ir iespēja šo informāciju salīdzināt un analizēt dažādos griezumos. Nākotnē arī dažādas kartēšanas dos iespēju identificēt reģionus, kur patēriņš ir lielāks nekā vidēji valstī. Pētot cēloņus, tas ne vienmēr saistāms ar pretlikumīgām vai kriminālām darbībām, varbūt tur vienkārši ir ekoloģiskas problēmas, tāpēc slimnieku ir vairāk.

Šobrīd informācijas Latvijā ir daudz, bet analīzes iespējas parādās pēc ilgāka laika, un pie problēmas risināšanas ķeramies tikai tad, kad tā jau ir samilzusi. Šādu tehnoloģiju ienākšana nodrošina ātrdarbību, analīzes iespējas, ļoti precīzi strukturētas informatīvās datubāzes, kas ir savstarpēji salīdzināmas. Tas dod iespēju identificēt problēmu jau pašā iedīglī, analizēt un pieņemt argumentētu lēmumu. Rezultātā tas ir speciālistu enerģijas un arī naudas ietaupījums.

 

IS – iedarbīgs ierocis 

Jautājums par narkotisko un psihotropo vielu ievešanas un izvešanas atļauju un aprites uzraudzību attiecas uz visas sabiedrības drošību un veselību, tāpēc tas jāpēta īpaši rūpīgi. Turklāt tas ir saistīts ar muitas darbu, sanitāro robežinspekciju, ar zāļu ļaunprātīgas lietošanas iespējām. Tā ir viena no riska produktu grupām.

T. Talents: - Svarīga ir ne vien uzraudzība, bet arī tāda IS informācija, kas dod iespēju novērst zāļu un narkotisko vielu nonākšanu no legālās aprites nelegālajā, kas ir viens no narkotisko un psihotropo vielu ievešanas un izvešanas atļauju un aprites uzraudzības moduļa uzdevumiem.

Juris Bundulis apstiprina, ka ar jauno sistēmu parādās plašākas analīzes iespējas. Arī līdz šim ir bijusi uzskaite, bet tagad ir iespēja detalizētāk analizēt šo vielu apriti. Ja pēkšņi kaut kur parādās papildu daudzumi un ir iespēja salīdzināt, uzreiz ir skaidrs, ka darbojas nelegāli kanāli. Diemžēl gadās, ka arī speciālisti grēko ar šo zāļu izrakstīšanu. Jaunā informācijas sistēma dod iespēju šos procesus analizēt. Mērķis ir izslēgt stipri iedarbīgu zāļu (vai atkarību izraisošu vielu) ļaunprātīgu izmantošanu un nonākšanu nelegālā apritē.

 

Zāļu reģistrs pieejams publiski

Jaunizveidotā informācijas sistēma darbojas, ZVA to jau lieto praktiskajā darbā. Šobrīd, ja tā var teikt, ir sistēmas stabilizācijas posms. Konfidenciālā informācija, kas ir saistīta ar zāļu reģistrācijas procesu, nav publiski pieejama, toties tāds ir Zāļu reģistrs ZVA mājaslapā (www.zva.gov.lv) Šobrīd, izmantojot jaunās IS iespējas, tas tiek papildināts ar dažādām meklēšanas iespējām.

Tagadējais reģistrs ir lietotājam draudzīgāks, parādās arī plašākas izvēles iespējas. Reģistrs pilda arī noteiktu izglītošanas vai zināšanu apguves funkciju, jo tas mainās pietiekami dinamiski, ienāk jauni medikamenti, ne vienmēr arī ārsti par tiem zina.

 

Latvijas IS - modernākā Baltijā  

Jaunajā VZA informācijas sistēmā izmantots know-how, un tā šobrīd ir ne vien modernākā, bet arī pirmā Baltijas valstīs ar tik plašām iespējām dažādu funkciju pildīšanai. Tā kalpos par spēcīgu pamatakmeni turpmākajai e-farmācijas attīstībai (gan e-receptēm, gan tirgus uzraudzībai, gan dažādu analītisko rīku izmantošanai lēmumu pieņemšanā utt.). Sistēma sastāv no moduļiem, kurus nākotnē iespējams papildināt un pilnveidot atbilstoši organizācijas funkciju vai darba procesu izmaiņām.

Zāļu aprite ļoti intensīvi notiek Eiropas mērogā un arī starp Baltijas valstīm, tā kā arī informācijas apmaiņa starpvalstu līmenī aizvien vairāk palielināsies un kļūs aktuālāka. Šobrīd jau Zāļu valsts aģentūras kolēģi Lietuvā ir izrādījuši interesi par Latvijas projektu. Un te tiešām ir, ko pamācīties!

 

Gunta KĻAVIŅA

 

Mebius IT, Ltd.

Dzirnavu ielā 57

Rīgā, LV-1010

Tālr. 7201780

t.talents@mebius.lv

www.mebius.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001