Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Microsoft jaunības eliksīra noslēpums - inovācija

   

Microsoft IT Inovācija – svinot 15 gadu jubileju

 

1991. gadā Microsoft Corporation kļuva par pirmo programmatūras izstrādātāju, kas izveidojusi savu izpētes organizāciju ar nosaukumu Microsoft Research. Arī šobrīd Microsoft izpētes organizācijas savā ziņā ir unikāla parādība, jo tur veiksmīgi tiek uzturēts līdzsvars starp akadēmiski atvērtu darbības modeli un izpētes rezultātu izmantošanu produktu izstrādē.

 

- Mēs vairāk nekā jebkad agrāk pievēršam uzmanību izpētei. Veidojam tehnoloģijas, kas ļaus datoram redzēt, dzirdēt, runāt un mācīties tā, lai cilvēki ar to varētu sazināties dabiski, tā, kā viņi to dara ar citiem cilvēkiem, — Bils Geits, Microsoft dibinātājs un galvenais programmatūras izstrādātājs.

 

Microsoft darbinieki saprot, ka tikai no produktu izstrādes neatkarīga izpētes un inovācijas organizācija var radīt pamatu patiesiem tehnoloģijas attīstības izrāvieniem nākotnē. Tas ļauj pētniekiem abstrahēties no reālo produktu dzīves cikliem un domāt par to, kas būs piemērots un noderīgs turpmāk.

Šobrīd Microsoft Research ir viena no lielākajām, visātrāk augošajām un respektablākajām programmatūras izpētes organizācijām pasaulē. Viena no tām, kas palīdzēs definēt to, kāda būs saskarne ar datoru un cilvēku miljoniem visā pasaulē ne tikai šobrīd, bet arī pēc desmit gadiem.

 

Pētījumu virzieni

Microsoft Research pētījumi vērsti gan uz lietojumprogrammu attīstības virzienu izpēti, gan arī tieši uz programmatūras izstrādes uzlabošanu un jaunu virzienu meklēšanu. Tātad faktiskie uzdevumi ir atvieglot programmu lietošanu un samazināt to izveides un uzturēšanas izmaksas. Protams, tas neizslēdz, ka izpētes procesā tiek izstrādātas novatoriskas datoru tehnoloģijas. Microsoft Research sadarbojas arī ar Microsoft kolēģiem un universitātēm visā pasaulē, lai piesaistītu gaišākos IT prātus.

Lai to sasniegtu, Microsoft Research darbojas vairākos virzienos, no kuriem galvenie ir:

  • ieskatoties 10-15 gadus tālā nākotnē, radīt tehnoloģijas, kas mainīs lietotāju pieredzi;
  • sadarbojoties ar zinātniekiem un sabiedrību, sasniegt augstāku izpratnes līmeni visās datorzinātnes nozarēs;
  • uzturot neformālu atmosfēru, ļaut pētniekiem konsultēt produktu izstrādātājus un, cik vien iespējams, realizēt izpētes rezultātus pašreizējos produktos;
  • veidot labas attiecības ar lielākajām universitātēm visā pasaulē, lai uzlabotu to apmācības procesus, iedvesmotu uz tehnoloģisku jaunradi un pastiprinātu datorzinātņu izglītību;
  • pieņemt darbā pasaules klases zinātniekus – psihologus, sociologus, antropologus un matemātiķus -, lai rastu atbildes uz datorzinātnes lielajiem jautājumiem un pārbaudījumiem.

 

Microsoft Research globālā struktūra

Microsoft Research šobrīd strādā vairāk nekā 700 cilvēku. Tie ir pasaulē labākie datorzinātnieki, sociologi, psihologi, matemātiķi, fiziķi un inženieri. Lielākā daļa izpētes darba notiek Redmondā, Microsoft galvenajā birojā. Tomēr Microsoft Research ir arī struktūrvienības visā pasaulē.

Microsoft Research Asia. Laboratorija Pekinā dibināta 1998. gadā. Tur vairāk nekā 150 ekspertu izstrādā nākamās paaudzes multimediju programmas un specifiskas tehnoloģijas Āzijai.

Microsoft Research Cambridge. Kembridžas izpētes organizācija nodarbojas ar programmēšanas valodu, drošības tehnoloģiju, informācijas vākšanas tehnoloģiju, operētājsistēmu un tīklošanas tehnoloģiju izpēti. Tā dibināta 1997. gada jūlijā, un šobrīd tur strādā vairāk nekā 80 cilvēku.

Microsoft Research Lab India Microsoft Research India atvērta 2005. gada janvārī, tā izstrādā lietojumprogrammas un veido risinājumus, kas balstīti uz sociālām vajadzībām un dažādām kultūras īpatnībām, to skaitā daudzvalodu sistēmas, izpēte attīstības valstu lietotāju vajadzībām, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un sensoru tīkli.

Microsoft Research Silicon Valley. Šī struktūrvienība dibināta 2001. gada augustā Microsoft Kalifornijas bāzē. Šeit strādā vairāk nekā 25 cilvēki, kas pēta izkliedētās datu apstrādes, privātuma, drošības, resursu atrašanas, protokolu, interneta platformas, uzticamības, pieejamības, mērogojamības, pārvaldības un citu teoriju problēmas.

 

Produktu un tehnoloģiju izpēte

Datora lietotājam pats galvenais ir, lai dators būtu pēc iespējas viegli izmantojams un izprotams. Protams, visi vēlētos, lai tas pēc uzvedības būtu tuvāks cilvēka uzvedībai. Piemēram, lai tam varētu dot komandas ar balsi un nākotnē radīt tehnoloģijas, kas datoram ļautu ne tikai uztvert runu vai attēlu, bet arī vidi, kurā atrodas tā lietotājs un pats dators, tādējādi radot tam iespēju izprast, ko lietotājs vēlas sasniegt, un atbalstīt to konkrētajā situācijā.

Šādas izpētes piemēri:

  • mašīnu apmācība: mērķis ir radīt datorsistēmu, kas pielāgojas lietotājam un tā veicamajiem uzdevumiem;
  • dabiska valodas un runas apstrāde: mērķis ir radīt sistēmu, kas spēj analizēt, saprast valodu un ģenerēt runu tā, ka lietotāji nākotnē varētu ar datoru sarunāties kā ar jebkuru cilvēku;
  • vizuālās tehnoloģijas: projekta mērķi ir no vienkāršu animāciju radīšanas līdz pat 3D ainu rekonstrukcijai un cilvēka uzvedības analīzei;
  • attālināta klātbūtne: mērķis - radīt tehnoloģiju, kas ļautu virtuālajā vidē justies tā, it kā pārējie, piemēram, sanāksmes dalībnieki, atrastos klātienē, lai gan tie fiziski var atrasties citā telpā, vietā un pat laikā.

Cits izpētes virziens ir tieši programmatūras izstrādes procesa uzlabošana visos iespējamos veidos. Lai to sasniegtu, tiek veidoti jauni programmatūras izstrādes rīki, izstrādāti jauni programmēšanas principi un veikta plaša un dziļa programmatūras inženierijas izpēte.

 

Informācijas uzglabāšanas, uztveršanas un pasniegšanas tehnoloģijas

Gan biznesa, gan tehnoloģiju speciālisti izmanto arvien apjomīgākos interneta informācijas resursus. Daudziem e-pasts, korporatīvā sistēma un internets ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Microsoft Research speciālisti pēta veidus, kā izstrādāt operētājsistēmas, arhitektūras un dažādus citus komponentus tā, lai atvieglotu lietotāju darbu un nākotnē padarītu to vēl efektīvāku. Tiek veikta izpēte tieši datu uzkrāšanas un pārvaldības jomā, kriptogrāfijā, privātuma aizsardzībā un dažādu iekārtu izveidē.

 

Pašu sarežģītāko nākotnes problēmu risināšana

Pat virspusēji paraugoties uz IT attīstību pēdējo 30 gadu laikā, – no lieldatoriem, kas aizņēma vairākas telpas, līdz datoriem, kas ietilpst krekla kabatā, kļūst skaidrs, cik strauji attīstās tehnoloģijas un paplašinās to sniegtās iespējas. Tomēr joprojām pilnībā nav atrisināti jautājumi, kas saistīti ar datortīklu pasargāšanu no ielaušanās; ar programmu radīšanu, kas tiešām uztver runas komandas. Un visbeidzot - kā radīt tehnoloģijas, kas ļautu datoram konsolidēt dažādus signālus no cilvēkiem un citām ierīcēm, radot noderīgas informācijas kopumu. Microsoft pētījumi tiek veikti algoritmu un dažādu matemātisku metožu izveides virzienā, kā arī teorētiskā izpētē ar mērķi rast jaunus lietojumus dažādiem teorētiskiem principiem.

 

Kas izpētāms un atklājams Latvijā?

Kā veicas ar izpētes darbu Latvijā? Kāda ir inovācijas definīcija Microsoft speciālistu skatījumā? Microsoft Latvia vadītājs Sandis Kolomenskis: - Mēs to redzam kā jaunradi, kas turklāt ir saprotama un noderīga pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai. Lai nebūtu tā, ka ir nepieciešamas divas augstākās izglītības, lai šo jaunumu izprastu.

Sandis Kolomenskis uzskata, ka var būt triju veidu inovācija: kad kaut kas tiek izgudrots no jauna; kad gatavam produktam pievienota kāda jauna daļa vai funkcija un kad tiek veikta kāda produkta lokalizācija, piemēram, ieviešot to kādā noteiktā reģionā. Šie trīs virzieni pierāda, cik plašs ir inovācijas jēdziens.

Kuram no tiem atbilst Microsoft Latvia? Gribētos jau domāt, ka nākotnē tie varētu būt visi trīs, bet šobrīd jaunu produktu izstrāde joprojām ir Microsoft Research pētnieku ziņā, lai gan varētu teikt, ka arī Rīgā sāk darboties tāda kā neliela nākotnes pētnieku nodaļa - Microsoft Inovāciju centrs, kurš darbojas kā mātes uzņēmuma jauno tehnoloģisko risinājumu laboratorija un izmēģinājumu poligons, un tajā aktīvi darbojas arī Microsoft Latvia biznesa partneri.

Atzinīgs vērtējums Microsoft Inovāciju centra izveidei no nozares pārstāvju puses jau ir izskanējis presē. Piemēram, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis Andris Anspoks pozitīvi vērtē to, ka inovāciju centrs ir vērsts uz produktu radīšanu, un tieši IKT nozarē patlaban svarīgākais ir pāriet no pakalpojumiem uz produktu radīšanu, jo tiem ir augstāka pievienotā vērtība.

Microsoft Latvia speciālisti kopā ar sadarbības partneriem aktīvi darbojas produktu lokalizācijas un jaunu papildfunkciju radīšanas virzienā. Piemēram, paplašinot mobilā tālruņa lietošanas iespējas un iebūvējot tajā Windows operētājsistēmu un programmas. Tagad, piemēram, no mobilā tālruņa var izmantot Exchange serveri un daudzas tā nodrošinātās funkcijas. Un tajā pašā tālrunī var darbināt arī Windows Media Player programmu, kas agrāk nebija iespējams.

Microsoft Latvia mērķis ir uzņēmuma jaunos izgudrojumus un ar tiem saistītās tehnoloģijas izmantot Latvijā, lai vietējās firmas varētu sekmīgi startēt starptautiskajā tirgū. Šobrīd ir svarīgi atrast to odziņu, to atšķirības zīmi, kas ļautu ieinteresēt cilvēkus ne tikai Latvijā. Viens no aktuāliem virzieniem varētu būtu informācijas tehnoloģiju saistība ar Latvijas bagāto kultūras mantojumu. Jārod veids, kā to visefektīvāk parādīt ārpus Latvijas, kā piesaistīt uzmanību ne tikai ar saturu, bet arī ar inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem šī satura pasniegšanai.

Piemēram, kādēļ gan Latvijā tik populāro operas mākslu nevarētu baudīt arī cilvēki, kas nav atnākuši uz izrādi vai pat atrodas tālu prom no Latvijas, - skatoties izrādes pārraidi mobilajā tālrunī vai pat platekrāna televizorā. Turklāt tad, kad lietotājs to vēlas. Tā nav tukša fantāzija, bet tehnoloģiski iespējams risinājums.

Lai šos nodomus varētu realizēt, jāieinteresē Latvijas uzņēmumi un valsts institūcijas, vajadzētu arī kādu, kas šos procesus vadītu. Microsoft Latvia noteikti varētu aktīvi iesaistīties šajos procesos, īpaši tad, kad Rīgā tiks izveidota plānotā inovāciju struktūrvienība, kas būs saimnieciski pastāvīga un radoši brīva.

Raitis MISA

 

www.microsoft.lv 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001