Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

E- pakalpojumi ceļā pie mums

   

E- pakalpojumi ceļā pie mums: to veiksmīgas realizācijas priekšnosacījumi un projektu atkarības

 

Kas ir e-pakalpojums, jautāsiet? Lūk, īsa definīcija: elektroniskais pakalpojums ir valsts pārvaldes pakalpojuma sniegšanas veids, kas nodrošina attālinātu (neklātienes) atsevišķu pakalpojuma saņemšanas soļu izpildi, izmantojot IKT līdzekļus.

 

Pašlaik Latvijā daudzas iestādes publicē internetā informāciju par saviem pakalpojumiem vai piedāvā lejuplādēt drukājamas veidlapas. Tikai neliela daļa no pieejamajiem e-pakalpojumiem ļauj elektroniski iesniegt informāciju. Integrētajos e-pakalpojumos elektronizācijas process paredz visu iepriekš uzskaitīto, kā arī iespēju saņemt pakalpojuma izpildes rezultātu elektroniskā veidā.

 

Uzdevumi e-pakalpojumu ieviesējiem

E-pakalpojumu ieviešana ir pakāpenisks process, kurš pieprasa pārmaiņas ne tikai iestāžu informācijas sistēmās, bet arī pakalpojumus sniegšanas juridiskajos un administratīvajos aspektos. Pakalpojumu elektronizētājiem ir jākrāj pieredze, jādefinē tālākās attīstības mērķi un jāinformē sabiedrība par e-pakalpojumu izmantošanas priekšrocībām.

Pašlaik, ieviešot Latvijā e-pakalpojumus, jāsastopas ar dažādiem sarežģījumiem, kas ieviesējiem jāpārvar. Būtiskākie no tiem ir šādi.

  • Juridiskie. Jārada pietiekama normatīvā bāze integrēto e-pakalpojumu ieviešanai, jādefinē starpiestāžu sadarbības nosacījumi kopīgai pakalpojumu sniegšanai un jānodrošina informācijas saņēmēja autentificēšana (tai skaitā ar drošo elektronisko parakstu).
  • Administratīvie. Iestādēm ir jāsāk ar savu pakalpojumu identificēšanu, kas ne vienmēr ir vienkārši. Visbiežāk elektroniskā pakalpojuma ieviešana liek mainīt pastāvošo pakalpojumu sniegšanas kārtību, jo ir jāatrisina jautājumi par maksājumu pieņemšanu elektroniskajā vidē, jādefinē vienoti e-pakalpojumu izstrādes standarti un jāvienojas par elektronisko dokumentu izmantošanu iestāžu iekšējā apritē.
  • Tehniskie. Jāizstrādā jaunas un jāuzlabo pašreizējās iestāžu informācijas sistēmas (piemēram, elektroniski parakstīto dokumentu apstrādei un uzglabāšanai, pakalpojumu izpildei), kā arī jānodrošina droša un stabila pakalpojumu sniegšana, izmantojot internetu.

 

E-pakalpojumu sniegšanas vide

Realizējot vairākus projektus (Latvijas Valsts portāla infrastruktūras izveide, IVIS izstrāde, e-pakalpojumu pilotprojekts u.c.), tiek veidota integrēta vide e-pakalpojumu sniegšanai. Tiek plānots, ka integrētā elektronisko pakalpojumu sniegšanas vide sastāvēs no trim galvenajiem līmeņiem:

-          pakalpojumu publicēšanas vide - pašlaik primārais piekļuves punkts ir Latvijas valsts portāls (LVP), iestāžu mājaslapas vai jebkura interneta lapa, kuras īpašniekiem ir tiesības sniegt e-pakalpojumus. Izmantojot LVP, iedzīvotājiem būs iespējams saņemt pilota integrētos e-pakalpojumus Latvijā;

-          integrētā valsts informācijas sistēma (IVIS), kas nosaka vienotus standartus e-pakalpojumu izstrādei, valsts pārvaldes iestāžu publicētajiem informācijas servisiem un datiem, nodrošina pakalpojumu integrācijas vidi atbilstoši servisu orientētai pieejai (SOA), nodrošina pakalpojumu sniedzēju darba vietas funkcionalitāti;

-          informācijas servisi, ar kuru palīdzību valsts pārvaldes iestādes padara pieejamu savu informāciju un pakalpojumus.

Lai elektroniskajā vidē atvieglotu iedzīvotāju sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm, ir plānots izmantot drošu lietotāju autentifikācijas mehānismu, tādu, kā Latvijas pasta piedāvātu drošo e-parakstu.

Katrs no šiem līmeņiem šobrīd tiek realizēts atsevišķā projektā, taču e-pakalpojumu var ieviest, nodrošinot šo projektu kopīgu integrāciju, un katra atsevišķā projekta veiksmīgums ir kritisks kopējai iecerei. Skaidrs, ka integrēto e-pakalpojumu ieviešana ir ilgtermiņa attīstības projekts, kura realizācijā ir jāpārvar ne tik daudz tehnoloģiski, cik administratīvi un juridiski šķēršļi.

Šis apkopojums ir balstīts uz RIX Technologies šogad iegūto pieredzi un informāciju, kas saņemta, līdzdarbojoties vairāku ĪUMEPLS projektu realizācijā e-pārvaldē.

Eva BUTĀNE, RIX Technologies valdes locekle

 

 

 

SIA RIX Technologies

Lāčplēša ielā 35,
Rīgā, LV-1011
Tālr. 7142990
Fakss 7142991
e-pasts: info@rixtech.lv

www.rixtch.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001