Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Aktīvas IPT komunikācijas mazajam un vidējam biznesam

   

Technology White Paper

 

IP tehnoloģijas platformas balss pakalpojumi mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) šobrīd vēl nav plaši izplatīti. Situācija noteikti mainīsies, kad operatori piedāvās IP savienojumus, kuri atbalsta gan balss (VoIP), gan interneta pakalpojumus. Tas no MVU radīs pieprasījumu pēc vienota risinājuma, kurā ietilpst pilna komunikāciju pakete (IT, internets, telefons un multimediju pakalpojumi), turklāt par visai pievilcīgu cenu. Alcatel izstrādājis īpašu risinājumu, kura veiksmes stūrakmeņi ir OmniPCX Office programmatūra un Eye-box serveris.

 

Vakar un šodien

Nozares profesionāļiem nav noslēpums, ka IP telefonija Latvijā līdz šim nav attīstījusies tik strauji, kā sākotnēji bija plānots, un tam ir objektīvi iemesli, sākot jau ar salīdzinoši augstajām speciālo VoIP tālruņu cenām un beidzot ar faktu, ka šobrīd ir pietiekami lielas iespējas izvēlēties atsevišķi balss pakalpojumus un interneta piekļuvi, lai potenciālie klienti koncentrētu uzmanību tieši uz šo integrēto risinājumu. Savukārt, ja kāds pakalpojums tirgū neaiziet tik labi, kā plānots, tad parasti ir divi galvenie iemesli: vai nu tas nav pasniegts pietiekami pievilcīgi, vai arī šajā kliņģerī patiešām nav nevienas pietiekami lielas un sulīgas rozīnes, lai jau pa gabalu būtu pamanāma atšķirība no kaimiņu beķerejas ražojuma. Vārdu sakot, ja piedāvātajam produktam nav pietiekami būtiskas pievienotās vērtības.

To sapratuši arī pakalpojumu sniedzēji un ražotāji, saskatot jaunas attīstības iespējas un modeļus IP bāzes pakalpojumiem. Viens no šiem risinājumiem īpaši paredzēts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuriem paveras iespēja abonēt jaunu pakalpojumu par fiksētu mēneša maksu. Alcatel risinājumi varētu veicināt t. s. pārvaldāmo komunikāciju pakalpojumu (Managed Communications Services – MCS) piedāvājumus, kuri īpaši paredzēti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

 

MVU īpašās vajadzības

Gandrīz visās Eiropas valstīs mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ir krietni vairāk nekā lielo, arī to informācijas tehnoloģiju risinājumi parasti nav tik sarežģīti un līdz ar to lētāki nekā lielajiem uzņēmumiem. Toties tajos ir arī mazāk darbinieku, tāpēc gudras ierīces tur ir vairāk nekā noderīgas, tās ir tikpat kā labi, profesionāli kolēģi, kas turklāt koncentrējas tikai un vienīgi uz darbu.

Svarīgi apzināties, ka MVU parasti sāk investēt līdzekļus informācijas tehnoloģijās tikai tad, kad tiem ir pilnīgi skaidra (un reāla) vīzija par biznesa attīstību un par ieguldījumu, ko dos šīs tehnoloģijas. Lai optimizētu pakalpojumus, kurus MVU piedāvā klientiem, tiem jābūt elastīgiem, ar izaugsmes un modernizācijas iespējām nākotnē, turklāt viegli un ērti lietojamiem.

No šīs uzņēmumu grupas būtu jānodala arī pavisam mazi uzņēmumi, kuri parasti izmanto tās pašas lietojumprogrammas vai visvienkāršāko standartrisinājumu, kas paredzētas privātajiem lietotājiem, nelūdzot profesionāļu palīdzību. Savukārt lieliem vidējiem uzņēmumiem parasti ir savi tīkla administratori vai pat neliela IT nodaļa, kura var izstrādāt arī vajadzīgo tīkla konfigurāciju un risinājumus.

MVU pamatgrupu parasti interesē šādi pakalpojumu virzieni un risinājumi:

  • risinājumi biznesa attīstībai, pakalpojumu uzlabošanai un darba efektivitātes palielināšanai;
  • vienkāši risinājumi par pieejamām cenām, kurus var viegli pielāgot profesionālā vidē;
  •  konsultācijas, atbalsts lēmumu pieņemšanā un instalācijā, kā arī garantija, ka risinājums darbosies tā, kā paredzēts.

Alcatel MCS risinājumi paredzēti maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tie ir piemēroti arī masveida izplatīšanai/tirgum. Lai produkti atbilstu paredzētajām prasībām, tiem jābūt sakomplektētiem, jau iepriekš konfigurētiem un vienlaikus arī viegli pielāgojamiem konkrētā klienta vajadzībām.  

Pats būtiskākais pārvaldāmajos komunikāciju pakalpojumos ir tas, ka IP savienojums vienlaikus atbalsta gan interneta piekļuvi, gan balss komunikācijas, tādējādi radot ekonomiski izdevīgu un ērtu risinājumu. No vienas puses, tas dod iespēju MVU uzlabot un attīstīt klientu apkalpošanu, jo, izmantojot šo risinājumu, tie varēs daudz efektīvāk ar viņiem sazināties ne tikai ar e-pasta un mājaslapā publicētās informācijas, bet arī ar IP telefonijas palīdzību. Tas, protams, nenozīmē, ka nenoder arī parastie telefona sakari, bet kāpēc gan neizmantot ekonomiski izdevīgāku risinājumu, ja tas ir iespējams. Lielie uzņēmumi to sapratuši un sekmīgi izmanto jau sen, un viņu bizness zeļ un plaukst. Ļoti būtiski, ka šāds risinājums ir visai izdevīgs arī operatoriem, jo rodas iespēja klientiem piedāvāt ko jaunu, lētāku, turklāt tādējādi radot IP bāzi jauniem multimediju pakalpojumiem.

 

IP kardināli pārveido MVU vidi

Mazie un vidējie uzņēmumi parasti ir vāji apgādāti ar VoIP un IP telefoniju (IPT). 2005. gadā mazāk nekā 10 procentos šo uzņēmumu risinājumu bija izmantots IP. Acīmredzot līdz šim daudzi šīs grupas uzņēmumi nebija pietiekami novērtējuši IPT risinājumu ekonomisko pusi vai arī tiem šķiet, ka viņiem šādi risinājumi šobrīd nav nepieciešami. Tomēr šo uzņēmēju viedoklis visticamāk būtu gluži cits, ja viņiem būtu ierīkots IP pieslēgums, kas dod iespēju samazināt komunikācijas izmaksas un piekļūt jauniem pakalpojumiem.

Drīzumā būs pieejami visdažādākie risinājumi:

  • privātās biroja centrāles (branch exchanges) uz IP bāzes (IP-PBXs), kas apvieno IPT un interneta komunikācijas iespējas;
  • IPT risinājumi uz tīkla bāzes, piemēram, IP-Centrex;
  • vārtejas, kas novirza telefona trafiku uz IP tīklu;
  • maršrutētāji, kas integrē IPT un interneta funkcijas;
  • komunikācijas lietojumprogrammas, kas papildina datorizētos risinājumus.

IP tehnoloģija dod iespēju biroja centrālēm pievienot IPT funkcionalitāti, kā arī drošu interneta piekļuvi un ar to saistītās saziņas funkcijas. Tas nozīmē, ka ar dažādu modernu risinājumu palīdzību tiek tālāk attīstītas lokālā tīkla iespējas. Ņemot vērā, cik izplatītas mazajos un vidējos uzņēmumos (arī Latvijā) savulaik bija un joprojām ir biroja centrāles, šādi jauni risinājumi dod tām jaunu elpu un palielina to pievienoto vērtību.

Tomēr IP-Centrex risinājumam ir limitētas integrācijas iespējas profesionālās lietojumprogrammās; vēl vairāk – fakts, ka tas pārvalda iekšējās komunikācijas struktūru, pats paliekot kā ārējā biznesa elements, var radīt drošības problēmas. Šāda darbības shēma varētu būt pieņemama tikai ļoti maziem uzņēmumiem.

Operatori piegādā VoIP vārtejas, kas virza telefona trafiku uz IP savienojumu, kuru izmanto interneta piekļuvei, tādējādi samazinot izdevumus par telefona sarunām. Tomēr šo pakalpojumu līdz šim varēja izmantot tikai sarunām, un nebija iespējas paplašināt piedāvājumu ar jauniem pakalpojumiem.

Citas alternatīvas saistītas ar lietojumprogrammām, kas instalētas uzņēmumu serveros. Tās nodrošina lietotāju ar unificētu piekļuvi IT, internetam un balss komunikācijai. Tomēr šajā gadījumā infrastruktūras un veiktspējas pārvaldībai ir vajadzīgas papildu iekārtas, kā arī savienojums ar ārējo tīklu. Turklāt IP savienojumi, kas atbalsta visus komunikācijas veidus, pieejami tikai īslaicīgi. 

Kāda būtu visoptimālākā izeja? Maziem un vidējiem uzņēmumiem būtu izdevīgi izvēlēties risinājumus, kuri garantē optimālu funkcionalitāti pašreizējā vidē, kamēr notiek pakāpeniska pāreja uz IP. Alcatel piedāvātais MCS risinājums atbilst arī šiem kritērijiem.

 

Alcatel balss/interneta komunikācijas risinājumi MVU

Alcatel piedāvājuma pamatā ir divi produkti: OmniPCX Office - IP-PBX, kas atbalsta tradicionālo telefoniju un IP telefoniju; un Eye-box - interneta serveris, kas kontrolē un gādā par drošu piekļuvi internetam, kā arī nodrošina visus ar šīm tehnoloģijām saistītos komunikācijas pakalpojumus. Lai gan tos iespējams lietot arī atsevišķi, uzņēmumi, kuri izmantos abus, varēs baudīt arī jaunus pakalpojumus, kurus būs iespējams piedāvāt, apvienojot telefona sakaru un interneta vides pakalpojumus.

 

OmniPCX Office

OmniPCX Office ietilpst biznesa telefona lietojumprogramma; balss izvēlne, balss pasts un operatoru centra funkcijas; balss tīklojuma funkcijas lietojumprogrammas datoru, interneta un telefona savienojumam vienotā tīklā. Pakalpojumi ir pieejami uz visām savienotajām galiekārtām: vadu un bezvadu tālruņiem, PC, PDA u. tml.

OmniPCX Office ir uz Linux platformas bāzēta programmatūra, kura jāinstalē atbilstošā serverī. Pāreja uz pilnīgu IP vidi ļaus likvidēt fiziskās saskarnes, kuras ir nepieciešamas, lai atbalstītu tradicionālās galiekārtas un tīklus.  

 

Eye-box/Eye-soft

Alcatel Eye-soft ir programmatūras komplekts (3. att.), kas īpaši paredzēts MVU interneta komunikācijai.

·         Droša maršrutētāja modulis aizsargā un kontrolē dalīto interneta piekļuvi. Tajā ietilpst maršrutēšana, ugunsmūris un lokālās vai attālinātās piekļuves kontroles funkcijas. Virtuālā privātā tīkla pakalpojumi ir ļoti piemēroti, lai piesaistītu tālstrādātājus.

·         E-pasta un uzņēmuma portāla modulī ietilpst e-pasta, kontaktu un kalendāra pārvaldes rīki. Pakalpojumiem iespējams piekļūt gan no interneta, gan no mobilajiem telefoniem, izmantojot web vai wap portālus.

·         Failu un printeru servera modulis ļauj kopīgi izmantot failus un printerus visā klienta uzņēmuma tīklā, kas atvieglo kopējo komandas darbu un optimizē resursu izmantošanu.

·         Telefonijas modulis apvieno Eye-soft ar OmniPCX Office. Tādējādi telefona lietojumi pārtop par datora lietojumiem. Piemēram, Eye-soft ziņojuma funkcija integrē balss ziņojumus, tādējādi kļūstot par vienotu ziņojumu sistēmu.

·         Iekšējā tīkla un datubāzes modulis tiek izmantots, lai izvietotu uzņēmuma intraneta vietnes; ekstraneta vietnes, kuras tiek lietotas kopīgi ar partneriem un publiskā interneta vietnes, kuras paredzētas klientiem. Eye-soft paredzēts lietošanai gan ar Windows, gan ar Linux OS.

 

 

Ieguvumi biznesa lietotājiem

Alcatel piedāvātais ērtais, efektīvais un vienkāršais IP vides risinājums apmierina visas mūsdienīga uzņēmuma komunikāciju vajadzības. Biznesa klienti var ne vien izmantot pašreizējās IP infrastruktūras priekšrocības, bet arī jaunus komunikācijas un multimediju pakalpojumus, tiklīdz tie kļūs pieejami. Piemēram, šāds biznesa klients varētu paplašināt savu OmniPCX Office ar IP savienojumu, lai izmantotu pievilcīgās VoIP cenas. Iespējams arī modernizēt OmniPCX Office un Eye-box versiju ar SIP (Session Initiation Protocol) protokoliem un baudīt jaunus pakalpojumus.

Izmantojot šo risinājumu, lietotāji var kontrolēt savas telefona līnijas no attāluma, programmēt zvanu sadalījumu vai pārbaudīt balss ziņojumus. Uzņēmuma iekšējais tīkls, kuram var piekļūt caur internetu vai mobilo tīklu, ļauj arī viesabonēšanas lietotājiem baudīt OmniPCX Office komunikāciju pakalpojumu priekšrocības ar mobilo telefonu starpniecību. Partneri un klienti var izmantot Extranet un Eye-soft web lapas, lai iegūtu tiešo savienojumu ar kādu uzņēmuma darbinieku, iegūtu informāciju vai nodotu pasūtījumu.

Un visbeidzot, - ļoti būtiski, ka jau tagad skaidri saskatāma šī veiksmīgā IPT risinājuma perspektīva, tā kā klientiem nav jāpērk kaķis maisā. Nākotnē paredzēts vēl tālāk attīstīt mijiedarbību starp dažādām lietojumprogrammām un to pieejamību visos iespējamos saziņas līdzekļos, arī tādos, kuru šobrīd vēl nav veikalu plauktos!

Sagatavots pēc

Alcatel Communication Review materiāliem

 

 

SIA Alcatel Baltics

Alojas ielā 6, Rīgā LV-1013

Tālr. 7085247

Fakss 7085205

Andris.Laumanis@alcatel.lv

www.alcatel.com

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001