Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Veca modulācija jaunajam gadu tūkstotim

   

Daudzus gadus Hell rakstītājs (tā sauc vienkāršotu faksimila raidīšanas veidu, kuru izgudroja 1927. gadā) amatieru radio pasaulē tika vērtēts tikai kā īpaša dīvainība un nekas vairāk. Vairums amatieru pat nezina par tā eksistenci un nekad nav par to dzirdējuši. Hell ir ļoti vienkārša modulācija, tās spēja darboties trokšņos ir gluži leģendāra, tai nevajag lielas raidītāju jaudas, ja vien ir vajadzīgais tehniskais aprīkojums. Feld-Hell bija iecienīts militārajā sektorā tieši ar spēju darboties lielā trokšņu līmenī. Šobrīd radioamatieru brālībai radusies vienreizēja iespēja piedzīvot šīs progresīvās modulācijas atdzimšanu, jo tā tiešām ir apbrīna vērta. Hellschreiber izcilās īpašības iedomājieties modulāciju, kura: spējīga strādāt ar pieņemamu rakstīšanas ātrumu (tikpat veikli kā CW); ļoti labi tiek galā ar trokšņiem, interferenci un statiku; labi uztverama nestabilā jonosfērā, kad vairākas citas digitālās modulācijas jau tiek kropļotas; ļauj izmantot dažādus fontus un līdz ar to veido individualitāti; pārspēj klasisko RTTY, lai nodibinātu radiosakaru trokšņojošā ēterā pie zema signālu līmeņa; lietošanai vajadzīga tikai parasta radiostacija, nav nepieciešami nekādi papildu modemi vai citas dārgas tehniskas ierīces. Visas šīs izcilās īpašības piemīt vienam no vecākajiem modulācijas veidiem — Hellschreiber, kuru lieto īsviļņos (vēl vecāks ir tikai CW). Šobrīd, kad ir pieejama digitālā signāla apstrāde un Windows programmatūra, kas nodrošina reālu pustoņutekstu, dažādus fontu veidus un lielumus, kā arī digitālu signāla apstrādi un detektēšanu, ir iespējama Hellschreiber renesanse. Hell var strādāt tādos apstākļos, kad citas modulācijas kropļojas (izņemot, protams, CW). Vai būtu jāiztērē kārtējie 1000 USD, lai iegādātos nākamo moderno modemu? Nepavisam! Var lietot parasto HAMCOMM interfeisu. Var lietot arī PC skaņas karti, tieši tāpat kā PSK31 vai SSTV gadījumā. Pārskatiet, lūdzu, http://www.qsl.net/zl1bpu/ mājas lapu un izvēlieties, kas ir lietojams.

Kas ir fuzzy mode?

Feld-Hell jeb Hellschreiber modulācijas veidam piemīt visas fuzzy mode raksturīgās īpašības. Analogā un digitālā modulācija ir samērā pazīstama, bet kas ir fuzzy jeb neskaidrā modulācija? Tā ir modulācija, kuru raida ar digitālās tehnikas palīdzību, bet cilvēks to spēj nolasīt vai uztvert ar maņu orgāniem. Fuzzy mode ļauj maksimāli izmantot cilvēka spēju uztvert apkārtējo vidi, domāt un analizēt. Dabā nekas nav digitāls vai pilnīgi pareizs. Allaž pamanāma neliela asimetrija. Cilvēks ir analoga būtne, un tam nenāktos bezgalīgi tiekties tikai pēc visa digitālā. Arī daba ir analoga. Cilvēce cenšas izzināt dabu, izmantojot digitālas metodes. Vai tas ir iespējams? Fuzzy mode ir modulācija, kur nevis kāda elektroniska vai loģiska ierīce pasniedzjau pilnīgi gatavu informāciju, bet cilvēks pieņem galējo lēmumu par to, ko viņš uztver. Piemērs fuzzy mode varētu būt CW kodēts Morzes ābeces signāls, analogā televīzija, arī faksa sūtījums un Hellschreiber. Pajautājiet Morzes lietotājiem, kas viņu apziņā ir šis kods? Tā, izrādās, ir tikai īpatnēja valoda, kuru cilvēks uztver ar dzirdi un analizē, pirms uzraksta kādu burtu. Tātad cilvēks darbojas kā gala izpildes iekārta. Kā skatāmies televīziju, ja uztveršana ir tālu no ideālās? Drīzāk domājam, nevis redzam. Neviena elektroniska ierīce nestāv ne tuvu tam datu pārraides ātrumam, ko spēj paveikt cilvēka smadzeņu šūnas. Prezidents Dž. F. Kenedijs ir teicis, ka cilvēks vēl arvien ir visneparastākais dators, kas pārspēj visu.
   

Fuzzy mode galvenie spēles noteikumi Tie ir šādi: sūtījumā nekas nav kodēts; uztvērējam nav jānosaka, kad kaut kas tiek nosūtīts; uztvērējam nav jānosaka, kas tiek nosūtīts. Nekodēts. Kodētā datu pārraide lieto kādu kodu sistēmu, un tās priekšrocības ir: datus var kompresēt, papildus kodēt, pārraidīt automātiski no mašīnas uz mašīnu bez cilvēka līdzdalības, automātiski labot kļūdas. Nekodēta sistēma nav tik sarežģīta un droša pret traucējumiem. Nekodētu informāciju cilvēka redze, dzirde un smadzenes var uztvert un apstrādāt. Nekodētu informāciju cilvēks pats var interpretēt savā apziņā un tādējādi atjaunot apšaubāmās zīmes. Tā nav sinhronizēta laikā, tādēļ tai nedraud sinhronizācijas pazaudēšanas iespēja. Tātad nekodēta pārraide ļauj cilvēkam pieņemt galīgo lēmumu par to, kas un kad no pieņemtās informācijas ir patiess un svarīgs. Tomēr kodētā pārraidē pat viena bita kļūdaina pieņemšana var radīt informācijas kropļojumus. Šeit slēpjas nekodētās pārraides spēks cīņā ar trokšņiem. Kas un kad tiek pieņemts? Pārraide nav sinhronizēta laikā, līdz ar to uztvērējam ir tikai jāuztver viss, ko tas spēj uztvert konkrētajā laikā (kad?). Uztvērējs neziņo, ka tas ir gatavs vai arī nevar turpināt uztvert, jo iespējama kļūda u. tml. Pamatā tās ir signāla skaļuma izmaiņas vai gaišāka un tumšāka zīme, kas ļauj spriest par to, vai tas ir vai nav saprotams kā reāla informācija (kas?). Fuzzy modulācija turpina attīstīties, pamatā sekojot tās spilgtākā piemēra Hellschreiber izaugsmei. Tā kā daudzās valstīs šobrīd lieto Hell, ir iespējams nodibināt radiosakarus ar reti sastopamām stacijām, un šī modulācija piedāvā labus panākumus ar vienkāršu aprīkojumu. Lai vairāk uzzinātu par Hell, par citiem, kas to lieto, varat droši ielūkoties Fuzzy modulāciju mājas lapā http://www.qsl. net/zl1bpu/, kurā ir apkopota visa informācija par šo tematu. Darbā ar DX stacijām Hellschreiber pārspēj citus modulācijas veidus, un tam nepieciešams vienīgi CW vai SSB transīvers (raidītājuztvērējs) un PC ar skaņas karti. Ja lietojat PSK31 un tas šķiet interesanti, kāpēc nepamēģināt Hell, it īpaši, ja PSK31 kontakts neizdodas sliktās radioizplatības dēļ? Reālā darbība ēterā ir vienkārša, bez īpašiem sarežģījumiem, atliek vienīgi noskaņoties un, lūk, — ideāls veids vienkāršiem radiosakariem un kopdarbībai uz vienas frekvences. Pateicoties Hellschreiber unikālajam darbības principam, var vērot gan reālo paša raidīto signālu, gan arī burtus (treknos vai slīpos), ar kuriem tas tiek pilnībā atainots. Trokšņu ietekmē veidojas izplūdis vai neskaidrs teksts, bet tie nespēj veidotnepareizu burtu informāciju. Hell zīmes tiek pārraidītas, tās skenējot un izveidojot 7“7 matricu. Vispirms A1, A2, É A7, tad B1, B2 É, līdz G slejai, kura ir tukša. Raidītājs var būt gan parasts CW, gan SSB, kuram tad lieto audio modulāciju. Pārraides ātrums ir 122,5 bodi, un reāli tas dod aptuveni 25 vārdus minūtē (atkarībā no tā, kādus fontus lieto). Nino / IZ8BLY mājas lapā var atrast pēdējo versiju labai programmai: http: //www.freeweb.org/varie/ninopo/iz8bly/ Hell/index.htm Vēlams apmeklēt arī ZL1BPU mājas lapu http://www.qsl.net./zl1bpu/. Tajā ir savākta visa informācija par šo un citiem interesantiem modulācijas veidiem, kāŹarī ir speciāla programmu lapa. Tur ir arī DOS un Linux paredzētas Feld-Hell versijas. Ar Nino veidotā programma ir bezmaksas un aizņem maz vietas uz diska. Feld-Hell ir atrodams 14,064 – 14,069 MHz. Vajadzētu izvairīties tuvoties 14,061 MHz, jo tur ir CW QRP frekvence. Programma ir setup faila veidā, un tās instalācija nesagādā grūtības. Ieteicams lietot speciālos Feld-Hell fontus. Pārējais pieslēgums īpaši neatšķiras no SSTV vai PSK31. Programma ir apgādāta ar HELP un citu derīgu informāciju. Vēlu veiksmi un 73!

Pēc interneta materiāliem
sagatavojis Vilnis VOSEKALNS (YL2KF)
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001