Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Integrētie risinājumi tieši jums

   

Pagājis gads, kopš SIA Lattelekom Klientu apkalpošanas un mārketinga daļā tika izveidota Projektu (tagad — Integrēto risinājumu) nodaļa, lai piegādātu klientiem kompleksus risinājumus. Aizvien vairāk klientu vēlas, lai pakalpojumus piedāvātu viens piegādātājs, kurš uzņemtos pilnu atbildību par projektu izstrādi un ieviešanu. Stāsta Integrēto risinājumu (IR) nodaļas direktors Vilis SKUDRA.

Lai klientam nebūtu jāriskē

Telekomunikāciju pakalpojumi līdz šim netika piedāvātikā sistēmā funkcionējoši risinājumi. Nereti klientam pašam bija jākļūst par darbu organizatoru, resursu meklētāju un izpildes kontrolieri. Tā kā vairumā gadījumu klientu pamatbizness nav telekomunikācijas, viņi pastāvīgi riskēja samaksāt par kādu no produktiem virs vidējās tirgus cenas. Pirmie konkursi un šādu kompleksu risinājumu pieprasījumi lika skaidrāk apzināties klientu prasības un to, kādi resursi būtu jāizmanto. Trijos konkursos no četriem mūsu piedāvājumi tika atzīti par labākajiem. Iegūtā pieredze palīdzēja definēt nodaļas procesus, kas sastāvēja no trim pamatvirzieniem: klientu konsultācijas; komercpiedāvājumu un projektu izstrāde, to realizēšana; pēcapkalpošanas nodrošinājums. Galvenais projektu vadītāju darbs bija organizēt piedāvātā pakalpojuma piegādi klientam, piesaistot visus nepieciešamos resursus un nodrošinot visu klienta prasību izpildi.

Lai klientam nebūtu jāmeklē

Resursus var iedalīt divās galvenajās grupās — Lattelekom (iekšējos) un apakšuzņēmēju (ārējos) resursos. Lattelekom resursu pamatā ir uzņēmuma standartpakalpojumi un dažādu struktūrvienību darbinieki, kas apvienojas virtuālās komandās konkrētu projektu veikšanai. Nodaļā organizētajiem projektiem ir tipiska matricas organizācijas struktūra, tāpēc to vadītājiem jābalstās uz labām komunikāciju iemaņām, jāpārzina uzņēmuma struktūra un procedūras. Tā kā klientu vajadzības mainās ātrāk nekā uzņēmuma funkcionālie procesi, bija vajadzīgi pagaidu līgumi un vienošanās par pakalpojumu piegādi noteiktā termiņā un kvalitātē, kā to nosaka līgums ar klientu. Tādējādi nodaļa kļuva par otro sensoru ārējā tirgū — pēc klientu vadītājiem, kuri piesaista mūs klienta risinājumjumu izstrādei. Projektu nodaļas ārējais resurss var būt jebkura kompānija, kas ir ieinteresēta sadarboties ar mums un piegādāt projektu izstrādei nepieciešamos pakalpojumus, kādu pagaidām nav Lattelekom pakalpojumu sarakstā. Arī šajā resursu tirgū mūsu projektu vadītājiem jābūt kompetentiem, lai izvēlētos attiecībai cena/kvalitāte atbilstošāko piegādātāju. Pretējā gadījumā mūsu kompleksais piedāvājums nebūs nedz izdevīgs klientam, nedz konkurentspējīgs telekomunikāciju tirgū.

Lai klients saņemtu visu, ko vēlas

Viens no sarežģītākajiem un apjomīgākajiem projektiem, kuru Integrēto risinājumu nodaļa vadīja pagājušajā gadā, bija a/s Latvijas gāze korporatīvā datu pārraides tīkla izveidošana. Tiesības piegādāt šo pasūtījumu klientam ieguvām konkursā 12 firmu konkurencē. IR nodaļai tas bija pirmais projekts, — līdz tam mums nebija pieredzes tik apjomīgu kompleksu projektu organizēšanā un vadīšanā. Labākais šā darba novērtējums ir klienta vēlēšanās turpināt sadarbību arī turpmāk. Nu jau vairāk nekā pusgadu sadarbojamies ar SIA Birojs 2000, kas izsludināja konkursu par ERAB pilnvarnieku gada sanāksmes nodrošināšanu. SIA Lattelekom bija vienīgais uzņēmums, kas piedāvāja pakalpojumus kompleksa risinājuma veidā. Lai šis piedāvājums būtu reāli izpildāms, IR nodaļai bija pamatīgi jāizpēta situācija, jānovērtē Lattelekom iespējas un jāpanāk dažādu struktūru plāna darbu saskaņošana. Atšķirībā no a/s Latvijas gāze projekta, kurā pamatā vadījām tehnoloģisku risinājumu ieviešanu, ERAB projektā ir daudz plašāks pakalpojumu klāsts, arī organizatoriski tas būs sarežģītāks. Katrs projekts ir unikāls, un tas ir dabiski, jo jāievēro klientu daudzveidīgās individuālās vajadzības. Tāpēc viens no galvenajiem nodaļas uzdevumiem būs sniegt konsultācijas, kas orientētas uz klienta biznesu. Piedāvāsim risinājumus, kas varētu uzlabot biznesu, samazināt izdevumus un atvieglot telekomunikācijām atvēlētā budžeta plānošanu. Pamatā balstīsimies uz SIA Lattelekom pārbaudītiem standartpakalpojumiem ar pēcapkalpošanas garantijām, bet, ja klients pieprasīs visjaunākos tehnoloģiskos risinājumus, kas nav uzņēmuma pakalpojumu klāstā, izvēlēsimies kontraktorus vai aktivizēsim šī produkta izstrādi. Šāda sadarbība klientiem dos lielāku iespēju izvēlēties. Kad klients jau būs skaidrāk apzinājies savas vajadzības un ar mūsu palīdzību definējis prasības, izstrādāsim komercpiedāvājumu, un, ja tas apmierināsklientu, izstrādāsim un realizēsim projektu. SIA Lattelekom tiek attīstīta arī pēcprojekta apkalpošana, un uzņēmuma infrastruktūrā ir potenciāli resursi klientu tīklu apkalpošanai un palīdzības dienesta pakalpojumu sniegšanai. Ja arī klients neizvēlēsiesmūsu pakalpojumus pēc projekta realizācijas, palīdzēsim nodrošināt pēcapkalpošanu ar citu firmu starpniecību. Kā redzams, sekmes būs atkarīgas no tā, cik veiksmīgi spēsim sadarboties.

Jana GRUTKOVSKA
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001