Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Kabeļtelevīzijas tīklu kontroles aparatūra

   

Sadzīvē strauji ienāk moderni pakalpojumi. Mobilās un stacionārās intelektuālās telekomunikācijas, ciparu audio un televīzijas tehnika, internets, tālmācība, mājas sadzīves tehnikas tālvadība, mājas biroji un vēlÉ Tam visam ir nepieciešami frekvenču diapazoni vai platjoslas kabeļi. Pateicoties jaunajām ciparu tehnoloģijām, kabeļtelevīzijas tīklu operatori var klientiem piedāvāt ne tikai daudzas televīzijas programmas, bet arī jaunos interneta un telekomunikāciju pakalpojumus, vienlaikus ekonomējot tīklu ekspluatācijas izdevumus. Kabeļu televīzijas operatori atzīst, ka TV tiešais kanāls piesaista klientūru, bet atpakaļkanāls — naudu! Taču šo papildu naudu var nopelnīt tikai sakārtotos un kvalitatīvi funkcionējošos tīklos. Tas panākams ne tik daudz ar jauniem kapitālieguldījumiem, cik ar principiāli jaunu pieeju tīklu ekspluatācijas kontrolei. Firma Wavetek Wandel Goltermann (WWG) piedāvā modernus un kompleksus risinājumus kabeļu televīzijas tīklu montāžas kontrolei, ekspluatācijas uzraudzībai un defektu meklēšanai (sk. 1. zīm.). Firmas piedāvātie mērinstrumenti ir ērti lietojami, tie paredzēti darbam lauka apstākļos un skarbā vidē. Visiem instrumentiem ir uzskatāms grafiskais interfeiss, kā arī atbilstošas precizitātes mērījumi un to izvērtēšanas iespējas. WWG instrumentos izmantota speciāla patentēta metode un speciāli keramiskie filtri ciparu nesēju testēšanai (Digital Carrier Measurement), kas ļauj ērti novērtēt datu pārraides kanāla kvalitāti. Firmas produktus, atkarībā no to lietojuma veida, var iedalīt vairākās grupās.

Portatīvie testeri

Vienkāršākie MS1000-MS1400 (MicroStealth) testeri ir paredzēti tehniķiem tīkla kontrolei lauka apstākļos. Ar tiem var mērīt signālu līmeni, zudumus, pārklājumus, frekvences, nesējus, modulāciju u. c. bāzes parametrus ikvienā tīkla punktā. JĀ/NĒ papildu funkcija ļauj tehniķim ātri noteikt bojājuma vietu, jo inženieri jau laikus var ieprogrammēt testeru atmiņā signālu pieļaujamās robežas. Jaunākais modelis MS1400 lietojams frekvenču diapazonā līdz 890 MHz, tas ļauj izvērtēt atsevišķi gan analogo, gan ciparu mērījumu robežas. Ar šo testeri var noteikt arī trokšņa līmeni atpakaļplūsmā, kas ir ļoti būtiski interneta pakalpojumu sniedzējiem. Plašākas funkcijas ir SAM 4040D testerim, kurš papildus nodrošina tīkla frekvenču pārlūkošanu (Sweep) un skenēšanu (Scan) ar firmas WWG patentētām metodēm.

Mājas tīku testeru komplekts

Mājas tīklu testeru komplekts HWTK (Home Wiring Test Kit) ļauj ērti pārbaudīt kabeļu instalāciju klientuobjektos. Firmas ilggadīgā pieredze liecina, ka 75 procenti problēmu kabeļtelevīzijas tīklos rada māju instalācijas tīkli (sk. 2. zīm.). Tādēļ HWTK pamatā lieto mājas kabeļu tīkla kompleksa testēšanai, pirms to pieslēdz kopējam kabeļtelevīzijas tīklam. HWTK testeru komplekts ietver ģeneratoru LST-1700, analizatoru CLI-1750 un papildu pieslēgierīces. Ģenerators nodrošina tīkla kontrolei nepieciešamo frekvenču formēšanu. Analizatoram ir līmeņu mērīšanas, frekvenču pārlūkošanas (Sweep), skenēšanas (Scan) funkci jas, kā arī signāla izmaiņu attāluma noteikšanas (OTDR) iespējas, kas ļauj ērti noteikt defekta vietu tīklā. Firma piedāvā arī jaunu dipola antenu, kas vēl vairāk atvieglo defekta lokalizāciju (Fast Find&FIX).

Tīklu kompleksās kontroles sistēma

StealthTrak sistēma ir pirmšķirīgs līdzeklis kabeļtelevīzijas tīklu instalācijai, kompleksai ekspluatācijas uzraudzībai un defektu meklēšanai tīklā. Tā ir lietojama gan analogiem, gan ciparu signāliem. Sistēma paredzēta gan tiešās plūsmas, gan atpakaļplūsmas testēšanai. StealthTrak sistēmas sastāvā ietilpst 3ST bloks — frekvenču pārlūkotājs ar virkni speciālu funkciju, kā arī portatīvie SSA-1000 testeri. Blokā 3ST tiek uzstādīts tīkla kanālu plāns (to var ievadīt arī automātiski, kā arī mainīt tīkla paplašināšanas gaitā). Pēc tam bloks automātiski izvēlas brīvu kanālu, kurā ģenerē speciālu zema līmeņa testa signālu. Tādējādi ir iespējams uzraudzīt tīklu 24 stundas diennaktī. Bloks 3ST nosaka arī TV signālu līmeni tīkla ieejā un pa mērsistēmā speciāli izveidotutelemetrijas kanālu noraida šo informāciju portatīvajiem testeriem SSA–1000. Tādējādi, izmantojot speciālu automātiskās normalizācijas metodi, ir iespējams testera ekrānā nosacīti izlīdzināt visu kanālu signālu raksturlīkni izejas punktā un, pārvietojoties uz attālo mērāmo punktu, uzreiz ieraudzīt ekrānā atsevišķu kanālu vājinājumus tīkla konkrētajā pārbaudāmajā posmā.

Sistēma atpakaļplūsmu kontrolei

Firmas WWG jaunākais izstrādājums — PathTrak sistēma — paredzēta kabeļu televīzijas tīklu kompleksam monitoringam un it īpaši — datu atpakaļplūsmā ienesto traucējumu avotu (bojātu elektroiekārtu vai citu izstarojumu avotu) ātrai noteikšanai (sk. 3. zīm.). Problēmas būtība ir šāda: kabeļtelevīzijas tīkla daļa, kas atrodas klientu ēkās, ir ne vien tīkla galvenais defektu avots, bet parasti ir arī galvenais traucējumu ģenerētājs (uzskata, ka pat līdz 75 procentiem!). Turklāt to ietekme uz tiešo plūsmu ir jūtama tikai šajā ēkā, turpretī caur atpakaļplūsmu tie tiek transformēti visā tīklā un var radīt lielas problēmas gan tīkla operatoram, gan visiem tā klientiem. PathTrak sistēmas koncepcija balstās uz tīkla visu mezglu neatkarīgu un nepārtrauktu monitoringu. Tas nozīmē, ka ikviens traucējošs impulss tiks nekavējoši reģistrēts, lokalizēts un, ja tā ietekme kļūskritiska, par to automātiski tiks informēts personāls, norādot traucējuma lielumu, laiku un arī vietu! Tā kā visu informāciju par traucējumiem var uzkrāt pat 365 dienu intervālā, tīkla operators iegūst unikālu līdzekli tīklu ietekmējošo ārējo traucējumu avotu identificēšanai. Pathtrak sistēma ir ērti savietojama ar WWG StealthTrak sistēmu, tādējādi nodrošinot tīkla operatora tehniskajam personālam perfektu informāciju par situāciju ikvienā tīkla punktā. Sistēma ir īpaši ātrdarbīga — mērījumi katrā sistēmas ieejā tiek veikti piecas reizes sekundē neatkarīgi no pieslēgto ieeju daudzuma. Intelektuālais programmnodrošinājums ļauj individualizēt pieļaujamās robežu vērtības, analizēt laika sakarības, uzkrāt statistiku.

Citi kabeļtelevīzijā noderīgi mēraparāti

Wavete k Wandel Goltermann ir plašs kabeļtelevīzijas tīklu ekspluatācijā lietojamu mērinstrumentu un sistēmu piedāvājumu spektrs. Tie ir gan optisko kanālu testeri OMK–14B, OLP–8, OLP–18B, gan paši modernākie analizatori MTS 5100 signāla izmaiņu attāluma noteikšanai (OTDR) optiskajos tīklos. Signālu pārraides traktu kompleksai kontrolei tiek piedāvāti SDH analizatori ANT-20E. Firma piedāvā analizatorus un ģeneratorus ciparu televīzijai MPEG-2 & DVB, kā arī Domino sērijas LAN, WAN un interneta tīklu analizatorus. Plašāka informācija par piedāvāto produkciju ir pieejama firmas mājas lapā.
www.wwgsolutions.com
www.wavetek.com
www.wg.com

SIA J. Smilgas
Tehnoloģiskais birojs
Ropažu ielā 140, Rīgā
Tālr./fakss 7542184, 9109950
E-mail: jsmilga@lebic.lv
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001