Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

TSI zīmols un nākotnes zīme – mūsu studenti

   

Transport and Telecommunication Institute is the largest university-type accredited non-state technical higher educational establishment in Latvia

 

Transporta un sakaru institūts (TSI) ietilpst Latvijas prestižāko nozares augstskolu trijniekā, par tā profesoriem un studentiem dzirdamas pašas labākās atsauksmes ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un Amerikā. Jums vajadzīgi pierādījumi? Lūdzu! Kur tos meklēt – noskaidrosim sarunā ar TSI rektoru Dr.habil.sc.ing. Jevgeņiju KOPITOVU.

 

TSI ir viena no trijām Latvijas augstskolām, kuras IT studiju programmas un diplomi tiek atzīti ārpus Latvijas robežām. Pārējās divas ir LU un RTU. Kā jūs to panācāt, īpaši ņemot vērā, ka esat privātā augstskola?

− Lai īsti saprastu, kāpēc tā, vajadzētu aplūkot TSI panākumus kontekstā ar augstskolas vēsturi. Īstenībā visa Datorzinātņu un elektronikas fakultāte, prorektori, katedru vadītāji nāk no IT nozares, arī es pats. Visi sākām studijas Aviācijas institūtā, kur iestājos 1966. gadā, kad pirmo reizi sākās uzņemšana Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē − tikai gadu pēc tam, kad RTU sāka uzņemt studentus līdzīga virziena fakultātē. Tās bija pirmās augstskolas, kas tolaik sāka šo ļoti moderno programmu apmācību. Aviācijas nozare bija pirmā, kur jau 70. gados izmantoja skaitļošanas tehniku. E-komercija sākās tieši ar aviobiļešu rezervēšanu un pārdošanu tīmeklī.

Jau 1986. gadā (tikko biju kļuvis par katedras vadītāju) sākām gatavot programmētājus, mums tolaik bija specialitāte Skaitļošanas sistēmu programmnodrošinājums. Aviācijas institūts bija starptautiska augstskola, kur mācījās arī ārzemnieki. Bija pat tādi gadi, kad sabrauca studenti no aptuveni 50 valstīm (no Āfrikas, Latīņamerikas, Mongolijas u.c.). Viņus motivēja ne vien iespēja iegūt lielisku izglītību, bet arī modernas iekārtas, labas skaitļojamās mašīnas ar labu programmnodrošinājumu. 1999. gadā, kad likvidēja Aviācijas institūtu, mums izdevās saglabāt savu fakultāti, jo bijām lieli tehnoloģiju entuziasti un turējāmies kopā kā viena ģimene.

Kopš 1971. gada, kad bija pirmais izlaidums (100 cilvēku), augstskolu beiguši jau gandrīz četri tūkstoši jauno speciālistu. Mums ir ļoti spēcīgs pasniedzēju sastāvs – ar doktoru grādiem. No neatkarības gadu TSI absolventiem (500-600) klāt nākuši gandrīz 20 pasniedzēji, visi mācās doktorantūrā. Jaunie ir ļoti aktīvi, ideju pilni, viņi publicē darbus ārzemēs, tāpēc arī mūs pazīst. Šķiet, nozarē nav nevienas Eiropas līmeņa konferences, kur TSI neaicinātu orgkomitejā vai programmas komitejā. Nesen mūsu institūtā notika liela starptautiska zinātniska konference Modelling of Business, Industrial and Transport Systems. Tas ir virziens, kas saistīts ar IT un matemātiskajiem modeļiem. Konference notiek reizi divos gados kādā no Baltijas valstīm, Latvijā – trešo reizi, TSI pirmo reizi. Domāju, ka tas arī ir mūsu augstā profesionālā līmeņa rādītājs.

Tātad TSI zīmols iedarbojas gan Latvijā, gan ārpus tās.

− Programmas nereti vērtē pēc to augstskolas beidzēju zināšanām, kuri tur strādā. Tagad daudzi mūsu studenti brauc turpināt mācības ārzemēs. Studenti var mācīties latviešu vai krievu plūsmā, bet ir iespēja klausīties daļu priekšmetu angliski.

Latvijā ir tikai divas augstskolas, kas kopā ar diplomu visiem studiju beidzējiem izsniedz sertifikātu Diploma Supplement Label. Lai saņemtu šādu dokumentu, ES Izglītības komisija vērtē studiju programmu atbilstību Eiropas prasībām. Aptuveni 300 augstskolu iesniedza dokumentus šāda sertifikāta saņemšanai, bet to ieguva mazāk par 25 procentiem. Latvijā – tikai TSI un LU.

Katrā ziņā nav bijis neviena gadījuma, kad kāds mūsu students, kas vēlas turpināt izglītību citu valstu (arī Amerikas, kur ir īpaši stingras prasības) augstskolās, tiktu atraidīts. Diezgan bieži mūsu bakalauri dodas uz Oksfordu studēt maģistrantūrā. Divas trīs reizes mēnesī parakstu Amerikas augstskolām dokumentus, kas apliecina, ka šie studenti mācījušies pie mums.

Laikam jums ir liels gandarījums, kad redzat, cik jūsējie tālu tikuši.

− No vienas puses, varbūt, no otras – žēl, ka viņi neturpina mācīties pie mums. TSI kopš 2002. ir atjaunojis darbību starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā ICAO. Tajā ietilpst vairāk nekā 220 valstu, un tās atzīst cita citas diplomus, programmas un moduļus.

- Jūtu, ka jūs ļoti velk atpakaļ pie aviācijas. Dzirdēts, ka TSI varētu atjaunot arī kādu studiju programmu šajā nozarē.

- Teikšu skaidri, bez aplinkiem. Mēs gatavojam programmu licencēšanai, un tuvākajā laikā to iesniegsim. Sāksim ar mehāniskajām specialitātēm. Šobrīd gan nevaru precīzi pateikt, kad sāksim uzņemt studentus.

- Pašlaik jūsu studenti un absolventi visvairāk tiek pieprasīti kā spēcīgi moderno IKT tehnoloģiju profesionāļi.

- Mūsu absolventi ir kļuvuši par IKT uzņēmumu prezidentiem un direktoriem, skaidrs, ka viņi ir ieinteresēti arī kontaktos ar mums.

- Nesen lasīju, ka TSI parakstījis sadarbības līgumu ar Accenture Latvijas uzņēmumu. Vai tā direktors arī ir jūsu bijušais students?

- Tieši viņš gan ne, bet tur tiešām strādā mūsējie, jo mūsu studenti iegūst arī profesionālo izglītību. Institūta paspārnē jau kopš 2004. gada darbojas Microsoft IT akadēmija. Centīgākie paralēli pamatspecialitātei pabeidz arī Microsoft kursus un iegūst pietiekami daudz sertifikātu, lai kļūtu par Microsoft IT inženieriem. Visi TSI studenti un pasniedzēji ir akadēmiskās alianses biedri, kas dod mums tiesības, autorizējoties Microsoft mājaslapā, bez maksas un pilnīgi legāli lejupielādēt profesionālās licencētās Microsoft programmas. Office tur neietilpst, jo tas nav profesionālās apmācības rīks.

Šogad atvērām arī Cisco akadēmiju. Tas ir jaunais zīmols, kur TSI studenti var iegūt sertifikātus – ne tikai datoriķi, bet arī no citām fakultātēm. Tā ir mūsu niša un specifika – studenti abās akadēmijās var apmeklēt nodarbības (moduļu veidā) ārpus oficiālo nodarbību laika. Mums ir studenti rekordisti, kas ieguvuši līdz astoņiem sertifikātiem – par katru pabeigto moduli pa vienam. Starp citu, daļu moduļu studenti apgūst pamatnodarbībās.

- Divas akadēmijas institūta struktūrā – tas izklausās diezgan interesanti. Cik lielas tās ir?

- Kā katedra. Ir akadēmijas vadītājs, viņam ir viens menedžeris, 10-15 pasniedzēju – vairāk arī nevajag. Mācību klase ir labi apgādāta ar moderno tehniku un programmatūru.

- Vai šajās akadēmijās moduļu nodarbības ar apmeklēt arī tie, kas nav jūsu studenti?

- Teorētiski jā, bet tas pamatā paredzēts mūsu studentiem. Tiesa, ir arī moduļu nodarbības par web dizainu, kur nāk pat skolēni. Mēs izsniedzam sertifikātus par web dizainu un e-komerciju. Mūsu studentiem ir labas atlaides, bet citiem – pilna cena.

- Un kā izspēlējat Cisco kārti?

- Nesen atvērām jaunu specialitāti Telekomunikāciju sistēmas un tīkli – tur Cisco kursi ir integrēti specialitātē. Šie abi virzieni arī pirms tam bija mūsu programmās, bet atsevišķi; jaunā specialitāte ir saskares punktā starp telekomunikācijām un elektroniku, tur ietilpst RFID tehnoloģijas, jaunās navigācijas tehnoloģijas utt. Mēs vēlamies, lai Cisco akadēmijas moduļi maksimāli sakristu ar mācību procesu (tie būs jāapgūst visiem šajā specialitātē). Programmai ir tikai viens gads, nosūtīti dokumenti tās akreditācijai, bet licence jau ir. Esam nokomplektējuši divas studentu grupas, šai programmai ir ļoti labs pieprasījums.

- Privātajās augstskolās gan ir citi studentu uzņemšanas principi, bet jums noteikti arī ir atlases kritēriji.

- Neuzņemam tos, kuri nav nolikuši centralizēto matemātikas vai fizikas eksāmenu – šai ziņā mums ir stingri noteikumi, tas arī ir atlases kritērijs. Tā rīkojamies pašu potenciālo studentu labā: ja viņi nav likuši šo eksāmenu, viņi pie mums neizvilks. To mēs arī skaidri pasakām. Piemēram, mums ir jauna specialitāte – informācijas sistēmu analītiķi. Tur nav lielas grupas, priekšmeti ir sarežģīti (varbūtības teorija, statistika, optimizācijas metodes utt.), bet specialitāte ir ļoti perspektīva.

- Ja ir tik specifiskas programmas, vai nav mazāks pieprasījums darba tirgū?

- Ko jūs! Pēc mūsu studentiem jau no trešā kursa ir tik liels pieprasījums, ka uzņēmumi viņus burtiski izķer. Visās specialitātēs. Ceturtajā kursā reti gadās, ka kāds vēl nekur nestrādā. Protams, arī RTU studenti sāk strādāt trešajā kursā. Uz aizstāvēšanu nereti atnāk firmu pārstāvji un grib izvēlēties nākamos darbiniekus. Bet vairs nav, ko izvēlēties, – visi jau strādā. Var vienīgi pārpirkt no citiem.

- Savulaik diezgan populāri bija sūtīt studentu mācīties ar uzņēmuma stipendiju. Tagad notiek kas līdzīgs.

- Zīmīgi, ka jau no šī gada firmas sāk maksāt studentiem stipendijas, lai pēc tam būtu darbinieki. Faktiski viņi apmaksā visu studiju naudu. Esam noslēguši līgumu, piemēram, ar tādām firmām kā XInfoTech, High Information Technologies. Arī RTU tā notiek. Piemēram, Latvenergo un Rīgas ūdens jau sen maksā RTU par studentu apmācību maģistrantūrā, lai dabūtu labākos. 90. gados viss bizness gaidīja bezmaksas absolventus, tādējādi izjuka sistēma, kad darba devēji finansēja studijas. Tagad tas atkal sākas, jo uzņēmumi ir nokļuvuši strupceļā.

Mēs paši piedāvājam piecas bezmaksas studiju vietas tikai datorzinātņu un elektronikas jaunajiem studentiem (no pirmā kursa), jo redzam, ka nepietiek labu studentu.

-          Pēc kādiem kritērijiem jūs šos laimīgos izvēlaties?

- Potenciālie studenti iesniedz skolas atzīmju sertifikātu konkursam, pēc atzīmēm un pārrunām izvēlamies labākos. Protams, ņemam vērā arī piedalīšanos olimpiādēs, dažādās organizācijās, sportu u.c. aktivitātes.

Bet tas vēl nav viss. Būtisks stimuls ir divi apmaksas līmeņi: ja students mācās bez parādiem, viņam ir atlaide (~ 25 %), bet, ja ir parādi, tad jāmaksā lielāka summa, turklāt visi eksāmeni un konsultācijas visa semestra laikā ir bez maksas. Ļoti būtisks ir arī tāds princips, ka bakalaura studiju laikā četrus gadus nemainām mācību maksu (arī inflācijas dēļ – ne), lai gan dažkārt tas nākas grūti. Jaunajiem studentiem gan mācību maksa palielinās aptuveni par 10 procentiem. Tagad būs 920 latu (zemākais cenu līmenis pilna laika studentiem) un 1100 latu tiem, kas iestājas ar sliktākiem sertifikātiem un pēc tam – ja sesijā ir parādi. Nepilnā laika studentiem mācības ir lētākas, attiecīgi – 730/920 latu. Gadās arī tā, ka pirmajā gadā students atnāk ar ne visai labiem rezultātiem, bet pēc tam sekmes uzlabojas un viņš jau maksā zemāko summu.

- TSI ir arī filiāle Daugavpilī. Gribētos uzzināt vairāk.

- Daugavpilī mācās loģistikas un IT tehnoloģijas topošie bakalauri - gandrīz 500 studentu. Tur ļoti aktīvi izmantojam tālmācību, videokonferences režīmu nodrošina ļoti kvalitatīvs optiskais kanāls, kas ierīkots līdz pašām auditoriju durvīm. Arī sanāksmes ar Daugavpils kolēģiem notiek reālā laika režīmā, skaņa un attēls ir ļoti kvalitatīvs. Šo aparatūru ražo viens no pasaules līderiem videokonferenču tirgū –Tandberg. Mums ir trīs pieslēguma vietas – varam pie katras pieslēgties.

Izmantojot šo videoiekārtu, varam lasīt lekcijas Rīgā, un studenti tās klausās un redz Daugavpilī. Turklāt auditorijās uz sienas ir lieli projektori, kur attēls ir labi redzams. Visās klasēs ir projektori vai lieli LCD monitori. Par šiem iekārtu komplektiem samaksājām ap 100 000 eiro. Mums ir divas stacionārās iekārtas Rīgā un viena – Daugavpilī un divas mobilās iekārtas – manā kabinetā un Daugavpilī.

- Tas viss noteikti nav pirkts tikai tādēļ, lai jūs varētu sazināties ar Daugavpili.

- Protams, ne. Mēs klausāmies lekcijas no Amerikas. Slikti vienīgi tas, ka mums ir ļoti liela gaismas joslu starpība, bet pulksten deviņos vakarā jau dažas lekcijas esam klausījušies kā eksperimentu. Daugavpilī plānojam pilnībā pāriet uz šādu mācību procesu. Lekcijas notiks no attāluma, bet laboratorijas darbi un eksāmeni – klātienē.

- Vai studenti jau šogad varēs regulāri klausīties lekcijas no Amerikas un citām valstīm?

- Jā, par IT tēmām būs pazīstamu profesoru lekcijas. Studenti varēs ne tikai klausīties, bet arī uzdot jautājumus. Esam noslēguši līgumus par šo lekciju klausīšanos reālā laikā.

- Vai Latvijā TSI ir vienīgā augstskola, kas tik radikāli pāriet uz šāda veida tālmācību?

- Baltijas akadēmija arī to dara, bet viņiem nav tik kvalitatīvas un šiem mērķiem piemērotas aparatūras. Ar mūsējo var ļoti kvalitatīvi ierakstīt lekciju, ir labs apgaismojums, paralēli attēls redzams arī uz lielā ekrāna. Pavisam mums ir ap 20 LCD monitoru un 30 projektoru. Konferenču zālē ir divi lielie ekrāni.

- TSI ir sava pārstāvniecībā arī Austrijā. Kāds ir tās mērķis?

- Jā, Zalcburgā ir mūsu informācijas centrs. Tas vajadzīgs tāpēc, ka vāciski runājošās valstīs mācības IKT maģistrantūrā notiek diezgan reti, – pamatā Vācijas augstskolas dod profesionālo augstāko inženiera izglītību. Tāpēc ir interese par mūsu pārstāvniecību, un daži ārvalstu speciālisti ar tās palīdzību ir mācījušies mūsu maģistrantūrā un ieguvuši diplomus.

- Jūsu augstskolas prestižu noteikti vairo arī mācību grāmatas, kuras sarakstījuši TSI profesori, to skaitā arī jūs.

- Studentiem taču ir vajadzīgas mācību grāmatas! Kas cits tās rakstīs! Man ar tām pilns plaukts – latviešu un krievu valodā. Man prieks, ka tās izmanto arī citas augstskolas, to skaitā arī Krievijā. Izrādās – noder visiem.

Gunta KĻAVIŅA

 

TSI

Lomonosova ielā 1, Rīgā, LV – 1019

Tālr. (+371) 67100661

Fakss (+371) 67100660

E-pasts: tsi@tsi

 

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001