Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Ko nozīmē būt Vidzemes Augstskolas studentam?

   

Grāmatas pie malas – vidusskola pabeigta

 

Grāmatas pie malas – vidusskola pabeigta! Nu, tik var sākties īstā dzīve! Cik gan daudz Latvijā jauniešu, kas nevar vien sagaidīt studiju sākumu, lai izbaudītu, ko īsti nozīmē – būt studentam. Pati esmu Vidzemes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļas pirmā kursa studente, un studēt Valmierā nudien ir fantastiski!

 

Vidusskolā tik nozīmīgās grāmatas un burtnīcas, studentu dzīvē pamazām aizstāj personīgais klēpjdators, un tas vairs nav nekas īpašs. Vienkārši – nepieciešams darbarīks. Tādēļ svarīgi, lai arī pieeja informatīvajiem materiāliem būtu parocīga jebkurā brīdī.

Vidzemes Augstskola apzinās studentu vajadzības un piedāvā piekļuvi internetam gan Augstskolas ēkās, gan kopmītnēs. Arī ērtā Vidzemes Augstskolas (ViA) vietne, kas sastāv no mājaslapas, e-pasta klienta, e-mācību vides, iekštīkla un attēlu galerijas, sniedz patiesi noderīgu informāciju gan mācībām, gan bagātinot studentu redzesloku.

Web vietnē tiek strādāts ar atvērta koda produktiem, taču īstenībā tādi tiek izmantoti visu elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemes Augstskolā. Vienīgā komercprogrammatūra tiek lietota bibliotēkas elektroniskā kataloga uzturēšanai. − Šai ziņā augstskola ir unikāla, ko diemžēl vairāk novērtē nevis pašmāju speciālisti, bet ārzemju augstskolu pārstāvji. Piemēram, jūnijā augstskolā viesosies kolēģi no Gotlandes universitātes, lai dalītos pieredzē un pārņemtu šādus risinājumus, − zina stāstīt IT pakalpojumu daļas vadītājs Kaspars Urbāns.

 

IT studiju programma – mūsdienīgas augstskolas pazīme?

Līdz ar jaunu specializāciju pieprasījumu darba tirgū, palielinās arī augstskolu piedāvātais studiju programmu klāsts. Šķiet, ka teju ikviena augstākā mācību iestāde apzinās informācijas tehnoloģiju svarīgo lomu sabiedriskajā dzīvē. Arī Vidzemes Augstskola nav izņēmums, – tā piedāvā pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu Informācijas tehnoloģijas, kā arī pilna un nepilna laika (e-vidē) profesionālo bakalaura studiju programmu Informācijas tehnoloģijas, kuras steidz apgūt jaunieši ne tikai no Vidzemes reģiona.

Iedomājieties, Vidzeme – attīstībā visstraujāk augošais novads Latvijā, tehnoloģiskais centrs, jaunākie atklājumi, zinātņu konferences, starptautiskās sadarbības līgumi. Jau tūkstošgades sākumā tika izstrādāts Baltijas kiberpilsētas projekts (Baltic Cybercity), kura mērķis ir radīt priekšnosacījumus Vidzemes reģiona ilgtspējīgai ekonomiskai, politiskai un sociālai attīstībai, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Projekta līdzautoram Rihardam Berugam radās doma Vidzemes Augstskolā izveidot īpašu studiju programmu, un 2001. gada septembrī tika uzņemti pirmie Informācijas tehnoloģiju profesionālā bakalaura studiju programmas studenti. Vēlme to apgūt bija liela, ko apliecina reflektantu skaits, t.i., trīs jaunieši uz vienu studiju vietu (30), no kurām 13 –budžeta finansētas.

 

Uzcītīgs darbs – saldi augļi

Vidzemes Augstskolā apgūstamā Informācijas tehnoloģiju studiju programma izstrādāta uz zinātniskiem pamatiem un orientēta uz augstāko profesionālo izglītību, kas atbilst profesionālā bakalaura grādam un piektā līmeņa profesionālās izglītības kvalifikācijai. Programmas uzdevums – izveidot galveno teorētisko un praktisko pamatu atbilstoši programmēšanas inženiera profesionālajai kvalifikācijai.

Studenti apgūst praktiskās iemaņas datorlaboratorijās, datortīklu un elektrotehnikas laboratorijās, kā arī izmantojot virtuālās mašīnas. Studiju procesā iekļautas arī trīs prakses, studenti iegūtu pieredzi un ieskatu programmēšanas inženiera darba vidē. Prakses vietas ir SIA Siemens, Tieto Enator Alise, a/s Exigen Services, SIA EET Rīga, TV3 Latvia u. c.

Studijās gūtās prasmes un zināšanas palīdzējušas Vidzemes Augstskolas Informācijas tehnoloģiju profesionālā bakalaura absolventiem nodibināt vairākus pašu uzņēmumus, piemēram, IT House, IT Tilts u. c.

 

IT studijas radošā gaisotnē

Pēdējos gados Latvijā vidusskolu absolventiem kopumā samazinās zināšanas matemātikā un dabaszinātnēs, un šī tendence vērojama arī Vidzemes Augstskolā – gan studiju procesā, gan vērtējot absolventu skaitu. − Pirmajā absolvēšanas gadā studiju programmu pabeidza 20 studenti no 30, otrajā − 40 no 60, trešajā − 35 no 60, savukārt ceturtajā − 17 no 31 (13 uzņemtajiem bakalaura studiju programmas, 17 − koledžas jeb pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas studenti, no kuriem daļa pēc koledžas absolvēšanas pievienojās bakalaura studiju programmai), − stāsta nodaļas vadītāja Sarma Cakula.

Studēt Informācijas tehnoloģiju profesionālā bakalaura studiju programmā ir bezgala interesanti, jo mācībspēku augstais kompetences līmenis, labs tehniskais aprīkojums, ko palīdzējuši sagādāt pasniedzēji, rakstot dažāda līmeņa projektus, saistošas praktiskās nodarbības laboratorijās, radoša vide un prakse strauji progresējošos uzņēmumos nav vienīgais, kas sagaida studentus. Studiju laikā notiek vieslekcijas, kuras lasa lielo uzņēmumu praktiķi, piemēram, Microsoft Latvia, IBM Latvija vadošie darbinieki, kā arī ārzemju vieslektori, kas sniedz iespēju paplašināt studentu redzesloku, uzdodot jautājumus, konsultējoties ar nozares speciālistiem.

Ne mazāk svarīgi, ka trešajā mācību gadā studenti izvēlas vienu no piedāvātajiem specializācijas virzieniem, t.i., datubāzu vadība un datortīkli, programmēšana vai IT sistēmu organizācija un vadība. Pēdējo galvenokārt izstrādājusi pasaules lielākā informācijas tehnoloģiju un servisa kompānija IBM. Arī tehnoloģiju un pakalpojumu uzņēmums Siemens veicinājis Vidzemes Augstskolas profesionālo izaugsmi informācijas tehnoloģijās, piešķirot IT pasniedzējiem stipendijas pētniecībai.

ViA ir progresīva augstskola, kas attīstās un aicina apgūt aizvien jaunas un pieprasītas specialitātes. Arī IT tiek izstrādātas studiju programmas, kas saistītas, piemēram, ar mehatroniku, virtuālās vides dizainu.

 

Socitehnisko sistēmu modelēšana

Pasaulē aizvien populārāka kļūst tendence veicināt sociālo, humanitāro un tehnisko nozaru pārstāvjus apgūt starpdisciplināras zināšanas, jo tas paaugstina gan speciālistu kompetenci, gan nodrošina kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu, domājot ne tikai par tagadni, bet prognozējot nākotni.

− Mēdz teikt, ka ūdens izlaužas cauri pat klintīm, un, kas rosās, tam agrāk vai vēlāk kaut kas sanāk, − tā uzdrīkstēšanos sākt Socitehnisko sistēmu modelēšanas maģistrantūras studiju programmu vērtē studiju programmas direktors Egīls Ginters.

Marija GREIDĀNE,

ViA Sabiedrisko attiecību nodaļas 1. kursa studente

Prakses darbs žurnālistikā

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001