Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

GRISI Interreg IIIC dienvidu zonas projekts

   

 

GRISI projekta mērķis ir palīdzēt reģionālajām organizācijām izveidot un attīstīt jaunus ģeomātikas pakalpojumus šādās jomās: e-ekonomika, e-identitāte, e-pārvaldība un starpreģionu sadarbība, kā arī radīt ģeomātikas pievienoto vērtību esošajām iniciatīvām un parādīt ģeomātikas risinājumus kā rīku, kas sekmē ekonomikas attīstību. GRISI projekts realizēja četras telpisko datu infrastruktūras (TDI) četru partneru reģionos, kā arī piecus tematiskos apakšprojektus, kas papildināja izveidoto infrastruktūru ar tematiskiem pakalpojumiem.

 

Apakšprojekts

 

Lai vienkāršotu dažādu ģeomātikas rīku ieviešanu projekta četros reģionos, GRISI projekta partneri nolēma par vadlīnijām izmantot INSPIRE Eiropas direktīvu un projektos ieviest INSPIRE. Rezultātā katrs partneris izveidoja reģionālo GRISI TDI, kura:

-      kalpo par pamatu jaunu telpisko datu veidošanai;

-      izmanto GRISI metadatu profilu, kas izstrādāts, balstoties uz ISO 19115 un Dublin Core standartiem;

-      ietver ar OGC (Open Geospatial Consortium) savietojamus pakalpojumus

-      internetā, lai pārlūkotu un izmantotu datus un metadatus.

Katrs partneris izvēlējās sava reģiona apakšprojekta tematiku:

- e-ekonomika (AGT, http://agt.grisi.org, GISST, http://gisst.grisi.org);

- e-pārvalde (Geopop, http://geopop.grisi.org);

- e-identitāte (GRISI for SOHO, http://grisi4soho.grisi.org);

- sadarbība ar jaunajām ES dalībvalstīm (REGIS, http://regis.grisi.org).

 

Ģeomātika un reģionālā attīstība: GRISI projekta pieredze un pievienotā vērtība

25 vietējā un reģionālā līmeņa organizācijas no četriem Eiropas reģioniem (Midi-Pyrénées, Navarra, Abruzzo un Latvija) piedalījās GRISI projekta aktivitātēs, mācībās un ģeomātikas platformu veidošanā, izstrādājot vairāk nekā 120 jaunas ģeogrāfisko datu bāzes, 27 jaunas mājaslapas, vislielāko uzmanību pievēršot tieši ieguvumiem no ģeomātikas pakalpojumu izmantošanas, organizējot 29 informācijas izplatīšanas pasākumus visā pasaulē. Cerams, ka GRISI projekta sekmīgā pieredze rosinās arī citus Eiropas reģionus izmantot ģeomātikas sniegtās priekšrocības.

GRISI projekts šobrīd ir unikāls piemērs Latvijā, un tas sniedz daudz zināšanu par TDI un ļauj ikvienam interesentam pašam pamēģināt tās sniegtās iespējas un priekšrocības. Tas popularizē arī idejas par ģeoportālu visos publiskās pārvaldības līmeņos, kas var ietekmēt Latvijas valsts TDI attīstību vēl šogad. 

Starptautiskā mērogā Latvija no dalības GRISI projektā ir ieguvusi ļoti daudz. Tā ir ne tikai unikāla pieredze un zināšanas, strādājot ciešā sadarbībā ar Spānijas, Francijas un Itālijas valdību, bet arī parādot labāko pieredzi ģeoportālu veidošanā partneru reģioniem. GRISI projekts ir piemērs ērtai informācijas meklēšanas, izplatīšanas un atkalizmantošanas iespējai ar jebkuru TDI. 

 

Nozīmīgākās aktivitātes, kurās piedalījās Latvijas partneri

E-pārvalde: GRISI for SOHO (mazs birojs, birojs mājās)

GRISI apakšprojektā par e-darbu teritorijas ekonomikas attīstībai no Latvijas piedalījās Daugavpils universitāte. Dalībnieki apguva metodoloģiju, kā piesaistīt teledarbiniekus. Daugavpils universitāte izveidoja ģeogrāfisko datu bāzi par Daugavpils rajona tūrisma objektiem un izstrādāja tehnoloģiju, kas nodrošina datu savietojamību ar GRISI partneru ģeoportāliem.

E-pārvalde: GEOPOP – atrašanās vietas pakalpojumi iedzīvotājiem

Bauskas rajona padome kā GEOPOP projekta partnere izveidoja teritorijas plānojuma datu bāzi par Bauskas rajonu, kas savietojama ar partneru TDI un interneta karšu servisu, kas pieejams plašam sabiedrības lokam internetā.

Starpreģionu sadarbība: REGIS – reģionālā ĢIS atbalsts universitāšu pārrobežu sadarbībai

REGIS izveidotais ģeoportāls nodrošina lietotājus ar aptverošu informāciju par Latvijas reģioniem, un ikviens interesents no ES valstīm var redzēt un identificēt interesējošo reģionu partnerattiecību nodibināšanai. Sadarbojoties universitātēm (Rīgas Tehniskā universitāte, ITI un IUT Paul Sabatier), tika radītas jaunas tehnoloģijas un zināšanas. Projekta rezultātā ir izveidotas sadarbspējīgas un savietojamas ĢIS aplikācijas, bet dalība GRISI projektā Latvijai ir jauna un oriģināla pieredze.

Latvijas ģeoportāls (www.grisi.lv) atbalsta starpreģionu sadarbību un veicina reģionālo attīstību un zināšanas par TDI, parādot reģionālo teritoriju pievilcību. Tāpat projekta pieredzi plānots pārnest uz citām Baltijas valstīm, tā atbalstot mūsu reģiona integrāciju Eiropas Savienībā. 

 

GRISI projekta kontakti Latvijā

Ilze Bargā

Tehnoloģiju attīstības forums

Akadēmijas laukums 1

Rīga, LV 1050

Tel. 29284989

E-pasts: ilze@gis.lv

www.grisi.org, www.grisi.lv

 

Ģeomātikas reģionālā informācijas sabiedrības iniciatīva

http://www.grisi.org/-http://geoportal.grisi.org/-http://www.grisi.lv

 

 


Text Box: Projektu daļēji finansē Eiropas Savienība

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001