Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Tagad zinām, kā top kvalitāte

   

Šī gada agrā pavasarī ar grupu Latvijas uzņēmēju bija iespēja iepazīties ar kompānijas Emenrson ražošanas organizēšanu un arī klientu datu centru infrastruktūru, kur tieši tiek izmantoti šī ražotāja kondicionēšanas un nepārtrauktās elektrobarošanas risin

 

Šī gada agrā pavasarī kopā ar grupu Latvijas uzņēmēju bija iespēja iepazīties ar uzņēmumu Emerson un arī vairāku tās klientu datu centru infrastruktūru, kurā izmanto šī ražotāja kondicionēšanas un nepārtrauktās elektrobarošanas risinājumus.

 

Par Emerson Network Power

Bez šaubām, šobrīd Emerson kondicionēšanas iekārtas rūpnieciskajiem objektiem un it īpaši infrastruktūrai, kas nepieciešama datu centru izveidei, ir vienas no populārākajām un kvalitatīvākajām. Pasaules tirgū uzņēmums ir līderu pieciniekā kondicionēšanas un nepārtrauktās elektrobarošanas avotu, industriālās automātikas un tam nepieciešamo vadības risinājumu ražošanā un izstrādē. 2007. gadā kopējais apgrozījums sasniedza 22,6 miljardus dolāru.

Tāpat kā citi starptautiski uzņēmumi, arī Emerson skar kopējās globalizācijas un apvienošanās tendences. Pēc iepriekšējos gados notikušās pārstrukturēšanas visa koncerna dažādās aktivitātes ir sadalītas deviņos lielos virzienos. Mēs iepazināmies ar kondicionēšanas un nepārtrauktās elektrobarošanas avotu ražošanu. Tā šobrīd notiek ar zīmolu Emerson Network Power, kura biznesa devīze ir The global leader in enabling Business-Critical Continuity jeb brīvā tulkojumā: globālais līderis klienta biznesam kritisko infrastruktūras elementu nepārtrauktības nodrošināšanā.

Skan ambiciozi, taču to šobrīd ļauj apgalvot daudziem pazīstamais nosaukums Liebert kā viens no HVAC (siltumapgādes, ventilācijas un kondicionēšanas) nozares pazīstamākajiem pārstāvjiem, ASCO Power Technologies ar automatizētajiem jaudas pārslēdzējiem un citu energorisinājumu automātiku, NetSure risinājumi ar līdzsprieguma nepārtrauktās barošanas avotiem, kas ir orientēti uz telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem visā pasaulē, kas šobrīd veido galveno šī koncerna produktu portfeli.

Produktu izvēlē ir pārstāvētas arī Krürr datu centru aparatūras statnes, kas tagad arī ir iekļautas kopējā piedāvājumā klientiem. Globālais mērķis ir saprotams – uzņēmums vēlas nodrošināt potenciālajam datu centra klientam maksimāli plašu produktu spektru no viena ražotāja. Pat, ja pievienotie uzņēmumi saglabā savu zīmolu vai tirdzniecības zīmes, klients noteikti iegūst, jo tiek harmonizēta vadības programmatūra, visu datu centra infrastruktūru var apvienot ar vienotu pārraudzības vai vadības programmatūru un risinājumiem.

 

Emerson Network Power ražotne

Mūsu iepazīšanās sākās ar ražotni, kas atrodas pavisam netālu no Slovākijas galvaspilsētas Bratislavas – nelielā piepilsētā Novo Mesto. Kopumā, vērtējot Slovākijā redzēto pirms septiņiem gadiem, var teikt pašus atzinīgākos vārdus par pozitīvajām pārmaiņām valsts dzīvē. No atmiņā palikušās padrūmās un pelēcīgās pilsētas, kāda Bratislava šķita tolaik, šobrīd tā izskatās kā pilntiesīga Rietumeiropas centrālās daļas pilsēta, varbūt tikai bez lieka spožuma un tādiem milzīgiem kontrastiem starp nabadzību un greznību, kādi vērojami tepat Rīgā.

Viena no atšķirīgajām pazīmēm, ja salīdzinām ar Latviju, ir pasaulslaveno koncernu un ražotņu esamība Slovākijā, tās redz ap visām lielākajām pilsētām un vai arī gar svarīgākajiem lielceļiem. Tādu mērogu privāto apbūvi, kāda ir aizpildījusi Pierīgas pļavas un mežus, laikam tiešām nav lemts ieraudzīt nekur citur. Varbūt tas ir netiešs salīdzinājums starp divu valstu attīstības modeļiem, tāpēc arī neizbrīna Slovākijas premjera apņemšanās jau nākamgad iestāties eiro zonā, jo valsts attīstās stabili (ar 2,4 % inflāciju un ekonomisko izaugsmi 8 % apjomā) un vienmērīgi.

Ražošana Novo Mesto rūpnīcā atrodas kādreizējās padomju laiku ražotnes telpās, kas iepriekš ražoja līdzīga profila kondicionēšanas risinājumus. Pirms vairākiem gadiem tā ir modernizēta. Šeit top vairāku modeļu kondicionēšanas iekārtas (ar zīmolu Liebert Hiross, pamatā tiešās gaisa padeves (Direct Expansion) modeļi), kā arī plašs Emerson Network Power nepārtrauktās barošanas iekārtu spektrs.

Akcents mūsu detalizētākai iepazīšanās ar precīzās kondicionēšanas sistēmām bija vērsts uz risinājumu, kas spēj nodrošināt lielas jaudas (virs 5 kW) dzesēšanu, vienlaikus neaizņemot dārgos datu centra grīdas kvadrātmetrus. Risinājums, ko apzīmē ar X-treme Density Technologies jeb Emerson produktu grupu ar apzīmējumu XD (sk. 1. att.), tiek veidots pamatā no trim komponentiem. Ārējā dzesēšanas iekārta jeb kondensators, aukstumapmaiņas sistēmas sūknis un aukstā gaisa izkliedes elementi, kuri pie sūkņa pievienoti ar vara cauruļu sistēmas palīdzību un kurus novieto virs aparatūras statnēm. Dzesēšanai kā aukstumapmaini parasti izmanto R407C vai R22 klases freonu.

 

1. attēls. Tipveida temperatūras aina starp statņu rindām, izmantojot XDO modeli (novietos starp statņu rindām) vai XDV – novieto virs katras statnes (avots – EmersonNetworkPower.com).

 

Ražotnē var pārliecināties par kvalitātes pārbaudes realizāciju, jo tās notiek pēc vairākiem savākšanas cikliem, it īpaši rūpīgi veicot metinājumu un savienojumu, kas paredzēti aukstumapmaiņas elementa padeves nodrošināšanai, pārbaudi. Aukstumsapmaiņa cikls visā iekārtā ir pietiekami garš, tāpēc no tā kvalitātes daļēji ir atkarīga arī iekārtas ilgmūžība un kvalitāte. Pārliecinājāmies, kāpēc šīs klases iekārtas līdz klientam ceļo vismaz piecas sešas nedēļas. Katrs pasūtījums tiek komplektēts individuāli, jo masveida un sērijveida ražošanu nepieļauj tā parametru dažādība, ko katrs klients izvēlas atkarībā no konkrētās realizācijas. Noliktavās ir redzami lieli uzkrājumi ar iekārtu elementiem un sagatavēm, lai minimizētu komplektācijas procesa laiku, taču savākšana un rūpīgā testēšana prasa savu. Zīmīga detaļa, ko rūpnīcā parādīja kā kvalitātes nodrošināšanas praktisko paraugu – zinot katra iekārtas sērijas numuru un modeli, klients pēc iekārtas saņemšanas internetā var iegūt arī individuālos testēšanas un palaišanas rezultātus un pārliecināties par tās atbilstību tehniskajā specifikācijā uzrādītajam.

 

DELL testēšanas centrs Bratislavā

Kā konkrētas kondicionēšanas sistēmas realizācijas paraugu ražotāja pārstāvji organizēja iespēju redzēt vienu no DELL laboratorijām, kas atrodas Bratislavā. Tajā testē lielo uzņēmumu un dažādus korporatīvos risinājumus, kuros izmanto DELL serverus un datortehnikas elementus. Testēšanas laboratorija ir ~ 100 m2 lielas datu centra s telpas (viena – tehniskā, UPS un akumulatoru bateriju izvietošanai un otra –serveru statņu, komunikācijas iekārtu un kondicionēšanas risinājuma izvietošanai). Varējām praktiski pārliecināties, kā īsti izskatās šī elastīgi paplašināmā un pēc konkrētās vajadzības ar jauniem dzesēšanas elementiem papildināmā iekārta.

Kondicionēšanas risinājumu veido aukstumapmaiņa sūkņu sistēma (sk. 2. att.), kas ir savienota ar ārpusē (uz jumta) esošo siltuma atdevēju jeb kondensatoru, kā arī telpas iekšpusē ar daudzu jo daudzu vara caurulīšu sistēmu, kas ir savienotas ar tieši virs statņu rindas novietotajiem gala elementiem XDO (sk. 3. att.).

 

2. attēls. XD klases risinājuma sūkņu sistēma.

 

 

3. attēls. Kondicionēšanas galiekārtas XDO pievadi pie katras statnes.

 

 

Sistēmas priekšrocība ir tā, ka var būt, bet nav nepieciešama arī klasiskā – zem paceltās grīdas gaisa plūsmas – kondicionēšanas sistēma, var būt tikai šāda – virs statņu rindām izvietota dzesēšanas elementu sistēma, kas auksto gaisa plūsmu veido no augšās un leju. Lielākā priekšrocība – tā kā cauruļu sistēma ar pievadiem pienāk pie katras statnes vietas, pēc vajadzības (piemēram, pieaugot statnē izvietoto iekārtu jaudai vai pārgrupējot aparatūru datu centra telpās) XDO gala iekārtas bez problēmām var pievienot jaunā vietā, tikai atvienojot savienojošo caurulīti. Turklāt pārējās telpas kondicionēšanas sistēmas darbs šajā izmaiņu procesa netiks apturēts. Vienīgais priekšnosacījums – lai ir paredzētas un izvēlētas pareizās jaudas kopējās iekārtas – kondensators un aukstumapmaiņa sūkņu sistēma. Kā redzējām, tieši laboratorijas telpa, kur šāda iekārtu skaita un jaudas maiņa ir īpaši aktuāla, bija uzskatāmākais piemērs sistēmas elastībai un piemērošana klienta dinamiskajām prasībām.

No šeit redzētā pārsteidza ugunsdzēsības sistēmas ar ūdeni jeb pareizāk būtu teikt – ar tvaiku, kā to dēvē oriģinālvalodā - Water Mist Fire Protection. Risinājums, kuru tā virzītāji pozicionē kā aizvietotāju klasiskās (zemspiediena) ūdens dzēšanas jeb sprinkleru sistēmas un mūsdienās plaši lietojamā – dzēšanas ar skābekli absorbējošām gāzēm. Šī risinājuma būtība ir vairāk orientēta uz nosacīti proaktīvu reaģēšanu, atklājot uguns perēkli – momentāna augsta spiediena ūdens tvaiku izsmidzināšana telpā (caur sprauslām (4. att.) pie telpas griestiem), kā rezultātā daudzi jo daudzi putekļveidīgi ūdens pilieni pazemina temperatūru telpā, samazina skābekļa procentuālo daudzumu gaisā un līdz ar to iespējas liesmas avotam paplašināties.

Kā uzsver tā izplatītāji, šim risinājumam nav nepieciešams papildu laiks no dūmu atklāšanas līdz iedarbībai (kā gāzes dzēšanas sistēmām, lai cilvēki paspētu evakuēties no telpas), to var iedarbināt nekavējoties. Taču nav grūti nojaust, pēc šāda tvaika dzēšanas sistēmas iedarbības daļa iekārtu tiks neatgriezeniski bojātas, jo tvaika pilieni caur ventilācijas atverēm nokļūs arī iekārtu iekšpusē, kā rezultātā īssavienojumi ir neizbēgami. Tāpēc, ja apdrošināšana sedz gan pašu iekārtu maiņu, gan arī iespējamo pakalpojumu vai sistēmu apstāšanos bojātās aparatūras maiņas brīdī, tad datu centra saimniekam uztraukties nav par ko. Ja tomēr tā nav, tad steigties ar šī progresīvā jauninājuma adaptāciju laikam gan nevajadzētu.

 

4. attēls. Tvaika ugunsdzēsības sistēmas izsmidzināšanas elementi (avots - www.hi-fog.com).

 

Turpinājums nākošajā numurā.

Aivars ORBIDĀNS,

IT un datu centru risinājumu konsultants

Corporate Solutions SIA

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001