Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Profesionāla testēšana – stabils pamats IT produktu kvalitātei

   

Jānis Bērziņš (RTU students):

 

 

22. maijā Rīgas tehniskās universitātes (RTU) paspārnē notika IT klastera organizētā un Exigen Services, IBM, TietoEnatora un LSTQB atbalstītā Programmatūras testēšanas 9. konference, kurā nopietni profesionāļi no nozares uzņēmumiem un akadēmiskās vides dāsni dalījās pieredzē un amata gudrībās. Vienlaikus to varēja uztvert arī kā testēšanas teorijas un prakses paraugstundu studentiem un interesentiem.

 

RTU mācību prorektors profesors Uldis Sukovskis, atklājot konferenci, izteica gandarījumu par to, ka deviņos gados nelielā entuziastu grupiņa pārtapusi par nopietnu profesionālu spēku un ir kļuvusi par starptautiska līmeņa testētāju tikšanos. Nenovērtējama nozīme ir tam, ka konferences notiek universitāšu paspārnē, jo augsta līmeņa vispusīgi izglītotus speciālistus, kādi ir šīs nozares profesionāļi, var sagatavot tikai universitātes. U. Sukovskis atzīmēja, ka iepriecina šajā konferencē īpaši uzmanības lokā izceltā testētāju apmācība un sertifikācija, kā arī pieredzes apmaiņa IT projektu uzraudzībā, jo testēšana kā IT risinājumu kvalitātes un uzticamības nodrošinātāja ir būtiska sastāvdaļa programmatūras inženierijā.

 

Ģirts Baltaisbrencis, LSTQB prezidents, Biznesa centra vadītājs Exigen Services Latvija:

− Pēdējos gados programmatūras testēšanas nozīmība pasaulē tiek arvien vairāk akcentēta gan privātā biznesa, gan valsts struktūrās. Nozīmīgākās IT biznesa izpētes un analīzes organizācijas pasaulē − Gartner un Forreseter Research − uzsver, ka efektīvas un mūsdienīgas testēšanas iekļaušana izstrādes un uzturēšanas projektu ciklos atmaksājas un dod klientam ievērojamus ietaupījumus. Ārpakalpojumu projektos testēšanas pakalpojumi tiek piedāvāti jaunā kvalitātē un ietver ne tikai vienkāršu testu izveidi un izpildi, bet arī testu un visa projekta procesu efektivitātes un kvalitātes uzlabošanu. Šāda pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešami kvalificēti resursi, kuri spētu gan analizēt programmatūras izstrādes procesus un testēšanas metodes, gan izstrādāt piedāvājumus procesu un kvalitātes uzlabošanai, gan arī realizēt šos piedāvājumus atbilstoši klientu vajadzībām.

Latvijā testēšanas speciālistu skaits ik gadu palielinās. Šī IT virziena aktīvākie dalībnieki katru gadu pulcējas Testēšanas konferencē, kur dalās pieredzē un iespaidos par industrijas jaunumiem. Liela nozīme tiek pievērsta programmatūras testētāju sertifikācijas jautājumiem. Visatpazīstamākā un biznesa aprindās atzītākā sertifikācijas organizācija pasaulē ir ISTQB (International Software Testing Qualification Board), kurā Latviju pārstāv LSTQB (Latvian Software Testing Qualification Board), kas ir dibināta ar IT klastera un LIKTA atbalstu. LSTQB sadarbībā ar Vācijas institūtu iSQI (International Software Quality Institute) jau otro gadu piedāvā iespēju arī Rīgā nokārtot eksāmenus testēšanas pamatlīmeņa (Foundation Level) sertifikāta iegūšanai.

 

Lilita Sparāne, Latvijas IT klastera izpilddirektore:

- Šogad uz ikgadējo konferenci Testēšanas teorija un prakse sanāca vairāk nekā pusotra simta dalībnieku, to skaitā testēšanas speciālisti, klienti, akadēmiķi, studenti. Tās mērķis jau kopš pirmsākumiem ir veicināt akadēmisko zināšanu un IT uzņēmumu pieredzes apmaiņu par testēšanas un citu programmatūras dzīves ciklu jautājumiem. Paplašinājām apskatāmo jautājumu loku, pieaicinot gan industrijas pārstāvjus (Exigen Services, BiTI), gan arī auditoru pārstāvjus (PricewaterhouseCoopers). Iesniegtie referāti un konferences prezentācijas analizēja iepriekšējos gados aktualizētās problēmas, tēmu loku paplašināja arī citas ar programmatūras izstrādi saistītas tēmas. Šogad tika dota iespēja uzzināt ārvalstu jaunumus, kurus prezentēja, IBM Rational pārstāvis no Zviedrijas Mikaels Okvists (Mikael Oqvist) un arī pārstāvji no Austrijas kompānijas Tricentis Franča Fuhsbergera (Franz Fuchsberger) vadībā, kuri demonstrēja TOSCA jaunos produktus īpaši līdzpaņemtā stendā. Nākotnē plānojam aktīvāk piesaistīt ārvalstu speciālistus, ceram arī dalībnieku vidū redzēt tuvāko kaimiņvalstu testēšanas speciālistus, kas ļautu mūsu testētājiem dalīties pieredzē un paplašināt profesionālo paziņu loku.

 

Valts Kalniņš, Programmatūras pārdošanas vadītājs, IBM Latvija:

- IBM Rational šogad konferencē piedalījās pirmo reizi, un esam ļoti apmierināti. Gan tāpēc, ka guvām labu priekšstatu par Latvijas testētāju vidē notiekošo un varējām satikties un aprunāties ar nozares speciālistiem, gan tāpēc, ka mums bija iespēja pastāstīt arī par IBM piedāvātajiem produktiem un risinājumiem. IBM testētājiem tiešām ir ko piedāvāt – IBM Rational kvalitātes vadības risinājumu grupā ietilpst rīki testēšanas prasību vadībai (Rational Requisite Pro), funkcionālajai testēšanai (Rational Functional Tester, Rational Robot), veiktspējas testēšanai (Rational Performance Tester), aplikāciju drošības testēšanai (Rational AppScan), testa datu (Rational Test Data Management) un visa testēšanas procesa vadībai (Rational ClearQuest Test Management).

IBM konferencē pārstāvēja Mikaels Okvists (Mikael Oqvist) – Rational tehniskais speciālists no Zviedrijas, kurš pastāstīja par IBM pieeju testēšanai, kā arī iepazīstināja klātesošos ar vairākiem IBM piedāvātajiem testēšanas automatizācijas rīkiem.

 

Francis Fuhsbergers (Franz Fuchsberger),

TRICENTIS Technology&Consulting GmbH direktors:

- Pieņēmām LSTQB prezidenta Ģ. Baltaisbrenča ielūgumu piedalīties konferencē un tikties ar biznesa pārstāvjiem Latvijā, jo ievērojām lielu interesi par kvalitātes nodrošinājumu testēšanas rosinājumos. Kompānijām Latvijā, gluži tāpat kā jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir jāievēro prasības programmatūras izstrādē un kvalitātes nodrošināšanā. Tās vēl jo vairāk palielina nepieciešamību iekļaut automātiskos testus programmatūras izstādes testēšanas posmā. Daudzām organizācijām Latvijā ir pieredze tradicionālajā testu automatizācijā, un mēs zinām, cik grūti ir šajā vidē darboties. Pašreizējā testu automatizācijas attīstībā Austrijā un Latvijā saskatāma liela līdzība. Daudzi uzņēmumi un iestādes abās valstīs ir investējuši skriptu bāzēto testu automatizācijas rīku iegādē, bet lielākā daļa no šiem rīkiem kopā ar izveidotajiem testu skriptiem ir nolikti plauktā, jo ar tiem nav viegli strādāt, un līdz ar to investīcijas nenes plānoto labumu. Tikai dažas kompānijas ir centušās investēt pašu izstrādātās testu automatizācijas vidēs. Šīs vakardienas tehnoloģijas nekad nekļūs par plaši lietotu testu automatizācijas standartu ne Latvijā, ne Austrijā, ne arī kur citur pasaulē. TOSCA piedāvā risinājumu: ļoti efektīvu pieeju testu automatizācijai, kurā nav nepieciešama programmēšana, tādējādi dodot risinājumu testēšanas pārstāvjiem no lietotāju puses veikt šo darbu un samazina izdevumus, kuri būtu nepieciešami automātisko testu izstrādei un uzturēšanai. Ceram, ka jaunās iespējas, ko piedāvā TOSCA inovatīvā pieeja testu automatizācijā, tiks novērtētas. Esam saņēmuši interesantus piedāvājumus no uzņēmumiem Latvijā izskatīt iespēju dibināt partnerattiecības ar TRICENTIS un piedāvāt pakalpojumus, kuros tiktu lietots arī testēšanas rīks TOSCA.

Konference neapšaubāmi bija vērtīga un Latvijas mērogiem pārsteidzoši apmeklēta, tomēr vēl populārāka tā varētu kļūt, ja tā notiktu angļu valodā, jo tad to noteikti apmeklētu vairāk ārzemju pārstāvju.

 

Jānis BĒRZIŅŠ, RTU students

- Testēšana visnotaļ ir nozīmīga, jo krietni lielu daļu no kāda produkta radīšanas aizņem tieši testēšana un tieši šajā posmā produkts iegūst savu kvalitāti. Nedomāju, ka testēšanai vajadzētu izveidot veselu institūtu, pietiktu ar katedru, kas varētu būt iekļauta kādā institūtā ar iespēju specializēties tieši šajā virzienā, jo pavisam noteikti ir studenti, kurus tas interesē un noteikti būtu krietni vien vairāk, ja zinātu, KAS tas īsti ir. Ja studiju laikā būtu iespēja ko tādu iepazīt, atsaucība būtu daudz lielāka. Studentiem šādas testēšanas konferences nešķiet īpaši vilinošas, jo maz ir to, kas pārzina, ko īsti testēšana nozīmē un kā tā izpaužas. Ieteikums organizētājiem un augstskolām studentus regulāri informēt par jaunumiem testēšanas jomā, lai šāda veida konferences viņiem liktos pievilcīgas un vilinošas nākotnes ceļa izvēlē.

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001