Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Modelēšanas rīks GRADE atdzimst!

   

Modelēšanas rīks GRADE dzīvos

 

Modelēšanas rīks GRADE bija sarežģītākais programmprodukts, kas 90. gados tika izstrādāts Latvijā, valsts programmindustrijas vizītkarte. GRADE zinātniskais tēvs ir profesors Jānis Bārzdiņš, tagad LU profesors un LZA akadēmiķis, savulaik LU Matemātikas un informātikas institūta direktors. Ar viņu saruna par GRADE perspektīvām.

 

- Kas pašlaik notiek ar GRADE?

- GRADE tiešām bija pasaules līmeņa produkts, kas aizvien vēl tiek lietots daudzās firmās kā Latvijā, tā arī ārzemēs. Taču pēdējo 8–10 gadu laikā tā izstrādātāji GRADE nopietni vairs neattīstīja. Ar Eiropas struktūrfondu finansējumu radās iespēja zinātniskās iestrādes attīstīt un arī realizēt. 2006. gadā tika sākts ERAF projekts par jaunās paaudzes sistēmu modelēšanas rīku būves platformas izstrādi (jaunās GRADE projekts). Par ko tad šeit ir runa?

Pirmkārt, bija mērķis paņemt no GRADE visu to know-how, kas ir izturējis laika pārbaudi (GRADE izcilā grafika, daudzveidīgi servisi, sasaistes ar ārējiem resursiem utt.) un realizēt to no jauna − uz metamodeļiem bāzētā atvērtās arhitektūras formā. Lai to veiktu, nācās izstrādāt uz metamodeļiem un modeļu transformācijām bāzētu rīku definēšanas metodi un tai atbilstošo rīku būves platformu. Tika izstrādāta arī transformāciju bibliotēka, kas dod iespēju ar platformas palīdzību viegli un ātri iegūt konkrētiem priekšmetu apgabaliem nepieciešamus grafiskus rīkus. Tādējādi pašlaik runājam par pilnīgi jaunu GRADE versiju, ko ar minētās rīku būves platformu var viegli un ātri pieskaņot  konkrētiem lietojumu apgabaliem, kuros ir nepieciešama gan attīstīta grafika, gan arī  rīka arhitektūras atvērtība.  

- Vai jaunā GRADE funkcijas jaunu programmsistēmu izstrādē būs iepriekšējās?

- GRADE bija un arī jaunajā variantā būs biznesa sistēmu modelēšanas un analīzes rīks, kas apkalpo sistēmu izstrādes pirmsprogrammēšanas stadiju.

- Kādēļ GRADE mūsdienu lietotājus vairs neapmierina?

- Rīki, kas uzbūvēti ar vecajām metodēm, t. sk. arī ar GRADE, ir noslēgti sevī, kaut ko pielikt vai mainīt var tikai paši rīka izstrādātāji. Tas ir kā ar MS Power Point – lai kaut ko mainītu, klientam būtu jāgriežas pie izstrādātāja.

Taču pa šiem gadiem zinātnē par rīku būvi un modelēšanu daudz kas noticis, ir iespēja radīt fleksiblu, lietotājam ērti izmantojamu rīku uz metamodeļiem bāzētas atvērtās arhitektūras formā.  

- Kāpēc zinātnieki piešķir tik lielu vērību šo grafisko rīku izveidei?

- Modelēšanas rīks ļauj IS projektētājiem fiksēt sistēmas informāciju precīzāk un, galvenais, − uzskatāmi. Veidojot jaunas sistēmas, daļu no programmēšanai nepieciešamās informācijas (datu struktūras, Java klases, lietotāja saskarnes u. tml.) var ģenerēt automātiski. Taču, lai panāktu pilnīgu saprašanos starp projektētāju un IS pasūtītāju, ir nepieciešams projektētāju idejas attēlot pasūtītājam saprotamā veidā. Tāpēc no vizuālo modeļu izstrādātības pakāpes lielā mērā ir atkarīgs, vai priekšprojekta stadijai sekos līgums par projekta izstrādāšanu. Latvijā gandrīz 70 procentu IT uzņēmumu, projektējot jaunas sistēmas, tām nepieciešamo informāciju joprojām attēlo MS Word dokumentos vai VISIO diagrammās. (Šāda pieeja neļauj pietiekami labā līmenī prezentēt projektējamās IS idejas nedz pašmāju, nedz ārzemju klientiem.) Ir arī profesionāļi, kas strādā ar GRADE. Tomēr tagad jau 90. gadu GRADE pieder iepriekšējās paaudzes modelēšanas rīkiem, kam piemīt šai paaudzei būtisks trūkums − nav atrisināta modelēšanas rīka un tehnoloģijas saskaņotība. Jaunā GRADE piedāvā nākamo soli – modelēšanas rīka ģenerāciju speciāli katra uzņēmuma izvēlētajai izstrādes tehnoloģijai. Turklāt rīka arhitektūrā ir paredzēts t. s. spraudņu (plug-in) mehānisms, kas ļaus lietotājiem pievienot savus papildinājumus. Tas izstrādātājiem rada rīcības brīvību un laika ekonomiju.

- Tātad varat būt gandarīts izstrādnei ir ne vien zinātniska, bet arī praktiska vērtība?

- Kopš paša sākuma izvirzījām zinātnisku mērķi − izstrādāt jaunas paaudzes konkrētiem mērķiem viegli adaptējamu biznesa sistēmu modelēšanas un analīzes rīku būves platformu. Mēs bijām tam gatavi, jo kā pasaules, tā Latvijas zinātnē bija attiecīgi priekšnoteikumi − radās Vienotā modelēšanas valoda (UML), attīstījās metamodelēšanas teorija – sarežģītu sistēmu definēšana ar metamodeļu palīdzību, veidojās Modeļu vadītā sistēmu būves metode (MDA) un tās pamatu pamats – modeļu transformāciju valodas. Arī mēs devām savu artavu – tika izstrādāta efektīva modeļu transformāciju valoda MOLA, kas augstu novērtēta vadošo zinātnieku konferencēs pasaulē, tika izstrādāta efektīva transformāciju valodu realizācijas metode, tika izpētīti metamodeļu lietojumi rīku definēšanā. Šie pētījumi tika (un tiek) veikti gan LZP grantu, gan Valsts pētījumu programmā informātikā.

Vienlaikus jaunā GRADE versija tika veidota ar praktisku mērķi − paaugstināt Latvijas IT nozares uzņēmumu konkurences spēju, nodrošinot tos ar modernākiem sistēmu modelēšanas rīkiem.  

- Vai jaunā GRADE jau ir izmēģināta?

 - SIA Datorikas institūts DIVI izstrādā Eiropas finansētu projektu izvērtēšanas procesu vadības sistēmu. Tie, kas ir saskārušies ar Eiropas projektiem, zina, cik šie procesi ir sarežģīti. Sākumā bija mēģinājums izmantot esošos grafiskos rīkus (to skaitā arī GRADE). Taču iepriekšējās paaudzes rīki ir sevī noslēgti, un, ja gribam, piemēram, definēt dažādus lietotāju grafiskos skatus vai tiešsaistes režīmā integrēt tos ar esošajām datu bāzu vadības sistēmām, rodas lielas problēmas. Alternatīvs risinājums − speciāla grafiskā rīka būve tieši šim problēmu apgabalam, kurā jau no paša sākuma ir inkorporētas vajadzīgās papildiespējas. Ar jaunās GRADE rīku būves platformas palīdzību šī netriviālā grafiskā rīka konstruēšana prasīja tikai nepilnu cilvēkmēnesi. Arī rīka ātrdarbība pilnīgi apmierināja visus kritērijus. Papildieguvums vēl bija tas, ka rīka iekšējās datu struktūras pilnībā tiek definētas ar metamodeļa palīdzību, tās ir saprotamas arī gala lietotājam, un tās var izmantot, būvējot savas lietojumprogrammas. Šo specializēto rīku nedaudz pamainot (tas tagad ir viegli izdarāms), ir iecerēts izmantot arī LU veicamo procesu definēšanai, validācijai un uzskatāmai attēlošanai grafiskā formā.

- Kā jaunais GRADE nokļūs līdz lietotājiem Latvijā un ārvalstīs?

- Produkta uzturēšana un attīstība notiks pēc bezmaksas programmatūras licences principiem – LU MII nodrošinās maksas konsultācijas visiem interesentiem.Mūsu projekts veicina saiknes uzturēšanu starp zinātni, tehnoloģiju un ražošanu. Rīka lietošanas apmācība tiks sākta LU Datorikas nodaļā.

Laura KALINKA

 

www.lumii.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001