Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Telekomunikāciju mācību stendi

   

Narda

 

Kā studentiem un ekspluatācijas inženieriem atvieglot moderno telekomunikāciju daudzo protokolu un to lietojumu apguvi.

 

Dienvidkorejas firma Man & Tel Co., Ltd. šim nolūkam piedāvā plašu visdažādāko apmācību stendu spektru. To izveides pamatā ir mūsdienīgi inovatīvi risinājumi: programmējamās matricas, vadības kontrolieri, personālie datori, kā arī apjomīgi metodiskie mācību materiāli un atbilstošs projektēšanas programmnodrošinājums. Stendi paredzēti ļoti plašam apmācāmo kontingentam: sākot ar arodvidusskolu un tehnisko koledžu audzēkņiem, lai dotu vispārēju priekšstatu par savienojumu uzstādīšanas procedūrām, datu pārraides procesiem, lietotāja grafisko interfeisu ģenerēšanu, praktiski demonstrējot objektu attālinātas vadības sistēmas, un beidzot ar tehnisko augstskolu studentiem un telekomunikāciju sistēmu ekspluatācijas inženieriem, dodot iespējas padziļināti apgūt telekomunikāciju protokolus, praktiski programmēt pārraides procedūras, sistēmu vadības kontrolierus, veikt pārraides iekārtu izpēti mikroviļņu diapazonos un tamlīdzīgi.

 

Viena mācību stenda piemērs

USC-5000 – sensoru vadības sistēmas mācību stends dod iespēju studentiem iepazīties ar iekārtu attālinātās vadības tehnoloģijām.

Kā redzams 1. attēlā, sistēma sastāv no atsevišķiem moduļiem, kas ļauj apgūt gan aparatūras, gan programmatūras daļu. Apgūstot vadības programmu izstrādi, studenti iegūst praktisku pieredzi iegulto sistēmu izstrādē un programmēšanā.

 

USC-5000 sistēma sastāv no šādām daļām:

Master (vadošais) Bluetooth bloks komunikācijai ar Slave bloku.

Slave (pakļautais) Bluetooth bloks komunikācijai ar Master bloku.

USC-5000 sistēma ir izveidota tā, ka ir iespējams vadīt visdažādākos moduļus. Lietotājs ar servera programmas palīdzību var sekot gan moduļa darbībai, gan sistēmas vadības komandām. Atbilstoši lietotāja kompetencei var apgūt gan bezvadu vadības sistēmas tehnoloģiju, gan kontrolieru programmēšanu. Var apgūt virkni praktisko laboratorijas darbu atkarībā no audzēkņiem atvēlētajiem mācību laika resursiem.

 

USC-5000 sistēmā miniatūrā veidā tiek demonstrēts plašs iekārtu loks, kuras tiek lietotas visdažādākajās tālvadības sistēmās.

USC-5000 sistēma ietver 13 moduļus:

  • motoru vadības moduļus − līdzstrāvas (DC) un soļu (STEP) dzinēju vadībai;
  • jaudas vadības moduļus − energobloku un apgaismojuma vadībai;
  • sensoru vadības moduļus − temperatūras, infrasarkanās gaismas, pieskāriena, ultraskaņas, gāzes, mitruma un spiediena sensoru vadībai.

Sistēmā iekļautie moduļi pilda ne tikai tipiskās sensoru funkcijas, bet ļauj veikt arī detalizētākus eksperimentus – moduļa uzbūves analīzi, vadību ar kontrolieri, programmēšanu u.c.  

 

Dažu citu aktuālāko stendu konspektīvs raksturojums

BT-3000 − bezvadu tālvadības mācību stends

Stends paredzēts bezvadu tālvadības un iegulto sistēmu tehnoloģijas apguvei. Bezvadu tālvadībai tiek lietots Bluetooth protokols. Eksperimentējot ar BT-3000, iespējams viegli apgūt tālvadības iekārtu projektēšanu un bezvadu komunikācijas protokolu. Mācību moduļos ir ietverta lietotāja grafiskā interfeisa apmācība, bezvadu sistēmu demonstrējumi, industriālo iegulto sistēmu izveide, programmēšanas apmācība, vadības kontroliera programmas izstrāde, komunikāciju protokola programmēšana, sensoru iekārtu moduļu izstrāde.

 

DMB-5000 − digitālās multimediju apraides mācību stends

Sistēma sastāv no viena raidītāja un vairākiem uztvērējiem.

DMB (digital multimedia broadcasting) raidītājs ietver: ģeneratoru OFDM DF signālu ģenerēšanai 174–245 MHz diapazonā, antenas pastiprinātāju, datora vadības USB pieslēgumu;

DMB uztvērējs ietver uztverošo daļu, mikrokontrolieri, datora vadības daļu, programmnodrošinājumu sistēmas vadībai un videokanāla atskaņošanai.

 

BT-2001 − Bluetooth telekomunikāciju mācību stends

Stends paredzēts Bluetooth tehnoloģiju aparatūras un programmēšanas protokolu apguvei. Nodrošina balss pārneses, datu pārraides un sarunu savienojumu funkciju demonstrēšanu, Bluetooth protokola analīzi un simulēšanu/emulēšanu, datu pārraides eksperimentus, dažādu interfeisu izpēti, Bluetooth vadības programmēšanu.

 

UHN-3000 – mājas tīklu sistēmu mācību stends

Šī sistēma ietver dažādas vadu un bezvadu tālvadības tehnoloģijas, ko lieto mājas vadības tīkla izveidē. Nodrošina: uz vadu savienojumiem bāzētas mikroprocesoru vadības funkcijas, bezvadu vadības funkcijas ar Bluetooth tehnoloģiju, bezvadu lokālo tīklu (LAN) un infrasarkanā staru tehnoloģiju, tālvadības kontroles funkciju caur ARS (Auto Response System) metodi, lietojot mobilo telefonu vai stacionāro telefonu. Ietver plašu vadības elementu un kontroles sensoru nomenklatūru.

 

MT-2000 – mobilo telekomunikāciju mācību stends

Mācību iekārta pilnai dupleksās, kā arī pusdupleksās bezvadu sistēmas un mobilās telekomunikācijas pamatjēdzienu apguvei. Nodrošina skaņas pārraidi un datu komunikāciju auto un manuālā režīmā. Ir iespējami RF interferences eksperimenti. Iebūvēts komercproduktiem identisks programmnodrošinājums.

 

CMT-5000 – bezvadu šūnu tīklu un bāzes staciju darbības mācību stends

Stends nodrošina bāzes stacijas simulatoru funkcijas un mobilā telefona diagnostikas funkcijas. Stends paredzēts komunikācijas procedūru starp bāzes staciju un mobilo telefonu apguvei, kā arī bāzes staciju parametru uzstādīšanai.

 

MW - 2000/MW-5000 − mikroviļņu komunikācijas mācību stendi

Stendi paredzēti mikroviļņu komponentu, mikroviļņu iekārtu un mikroviļņu līniju projektēšanas un mērījumu specifikas apguvei. Standarta komponenti un iekārtas tiek papildinātas ar programmnodrošinājumu, kas ļauj veikt mikroviļņu sistēmu teorētisko un praktisko izstrādi. Tiek izmantota FSK modulācija/demodulācija 2,4 GHz diapazonā. Datu pārraides ātrums līdz pat 14 400 bitiem sekundē.

 

WATS-2002 – viļņu izplatības un antenu mācību stends

Stends paredzēts mobilajās telekomunikācijās lietoto elektromagnētisko viļņu izplatības apguvei un antenu raksturlīkņu noteikšanai.

 

 

Man & Tel                                         

High Tech Telecom Training System                         

www.manntel.com                                              

 

J. Smilgas Tehnoloģiskais birojs

 

Ropažu ielā 140

Rīgā, LV-1006

Tālr. + 371 67541439

Fakss + 371 67554674

E-pasts: Jānis.Smilga@smtb.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001