Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Fizikālā vakuuma teorija — nākotnes zinātne vai šarlatānisms?

   

Einšteina sapņa piepildījums, tumsonības bezprecedenta uzbrukums, 21. gadsimta tehnoloģija, pseidozinātne — visus šos pretrunīgos epitetus pieredzējuši un atzīti zinātnieki veltījuši fizikālā vakuuma un torsionu lauka teorijai.

Gliemeži — visātrākie ziņneši?

Atrasti seni dokumenti, ka savdabīgus radiosakarus Francijā jau 13. gadsimtā izmantojuši katari — viens no iespaidīgākajiem tā laika ķeceru grupējumiem. Divpusējo sakaru uzturēšanai izmantoti divi vienādi koka dēlīši ar uzzīmētu alfabētu un vienas sugas gliemežu pāris. Dzīvnieciņus izšķīra, vienu nogādājot pārraidīšanas punktā, otru uztveršanas punktā. Pārraidīšanas punktā telegrāfists rīkojās visai nežēlīgi: lai sāktu pārraidi, gliemezim vairākas reizes iedūra ar adatu, lai tas sāpēs sarautos. Tieši tāpat sarāvās gliemeža otrā puse daudzu desmitu kilometru attālumā. Uztveršanas punktā novietoto gliemezi visu diennakti novēroja dežurants. Kad gliemezis sāka konvulsīvi savilkties, to uzlika uz dēlīša ar alfabēta burtiem un gaidīja ziņojumu. Pārraidošo gliemezi uzlika uz dēlīša ar alfabētu un palaida rāpot, iedurot tam, kad gliemezis sasniedzis vajadzīgo burtu. To burtu, kuram līdzās uztverošais gliemezis sāpēs sarāvās, dežurants pierakstīja, un tādā veidā tapa viss ziņojuma teksts. Gliemežu — sakarnieku — pētīšana turpinājās 19. gs. beigās, un 1878. gadā Hugo Zeimans publicēja darbu Mēģinājumi, kā vislēnāko radījumu var izmantot par visātrāko ziņnesi. Vēlāk divi francūži, Alliks un Beno, izdarīja starpkontinentālu eksperimentu. Divus gliemežus apvienoja un pēc tam atkal izšķīra, vienu nogādājot pāri okeānam ASV, bet otru — atstājot Parīzē. Tālaika prese liecina, ka eksperimentētāji ieguvuši pārliecinošus rezultātus, izmantojot tādus pašus dēlīšus kā katari. Mūsdienās šai parādībai dots zinātnisks apzīmējums bioloģiskā telepātija, un pastāv viedoklis, ka raidīšana notiek, pateicoties dzīvības laukam, kura nesējs ir torsionu lauks. Iespējams, ka lauka izstrādei palīdz gliemeža čaulas savdabīgā forma.

Par to vēl zinātnieki strīdas!

Kaislību vilnis Latviju skāra 1998. gada martā, kad Rīgā viesojās divi krievu zinātnieki: Krievijas Dabaszinātņu akadēmijas Starptautiskā teorētiskās un lietišķās fizikas institūta Fizikālā vakuuma laboratorijas vadītājs Genādijs Šipovs un tā paša institūta direktors Anatolijs Akimovs. Viņi uzstājās ar zinātniskajiem ziņojumiem par fizikālā vakuuma un torsionu lauka teoriju, kā arī biomedicīnu un torsionu lauka eksperimentālajām parādībām. Lekcijas bija kupliapmeklētas, un diskusijas par šo tēmu nerimst. 21. martā Latvijas Vēstnesis (internetā www.lv-laiks.lv) publicēja plašu, zinātniski kompetenti uzrakstītu Dr. habil. fiz., LZA Kodolpētniecības centra profesora, LU Teoloģijas fakultātes lektora Jura Tamberga rakstu Vai esam Einšteina sapņa piepildījuma liecinieki? Iespējams, esam uz 21. gadsimta pasaules izpratnes un uz pilnīgi jaunu tehnoloģiju sliekšņa. Pēc tam G. Šipovu un A. Akimovu sāka pelt. Tā, piemēram, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts Zinātnes Vēstnesis (internetā atrodams www.lza.lv) 14. aprīlī publicēja Dr. habil. fiz. Imanta Bērsona rakstu Zinātnes Kašpirovski un 25.maijā — Dr. habil. matem. Induļa Strazdiņa rakstu Māņticības stūrītis inženieriem. 8. jūnijā Zinātnes Vēstnesī publicēts akadēmiķa, LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesora Andra Buiķa raksts Pseidozinātniskas vai nezinātniskas kritikas piemēri, kurā viņš nosoda kolēģu neargumentēti aso izturēšanos pret jauno teoriju.

Eksperimenti turpinās

Torsionu tehnoloģijām var būt milzu iespējas izmantošanai sakaru sistēmās, metalurģijā, derīgo izrakteņu meklēšanā, inercoīdu dzinēju izbūvē, medicīnā un citur. J. Tambergs norāda, ka nepieciešami praktiski pierādījumi matemātiski un fizikāli ļoti skaistā fizikālā vakuuma teorijai. Patiesi fundamentāli atklājumi zinātnē nāk ļoti reti, un, kad notiek, vairums zinātnieku gluži vienkārši nespēj tam ticēt — tik neparasti un negaidīti ir šo lielo atklājumu secinājumi un to lietošanas iespējas, atzīst J. Tambergs. Internet@Kluba prezidents Edmunds Zālīte skaidro, ka kluba mērķis nav cildināt vai pelt fizikālā vakuuma teoriju — viņš tikai norāda uz plašajām iespējām izmantot internetu informācijas meklēšanai, kā arī sava viedokļa izteikšanai. Patlaban klubs ir izvietojis mājas lapu www.iclub.lv/telepathy un sola palīdzību arī citiem interesentiem. Jāpiezīmē, ka visa šai rakstā izmantotā informācija atrasta, lietojot Internet@Kluba uzturēto meklētājserveri www.search.lv.

Maija CĀLĪTE

Internet@Klubs
Elizabetes ielā 2a – 218, Rīgā
Tālr. 7321012, 9222919
Fakss 7323753
www.iclub.lv
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001