Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Latvijas IT firmas Vācijas tirgū

   

Vācijas programmēšanas tirgū jau piecus gadus sekmīgi darbojas vairākas mūsu valsts IT firmas. Par to, kas izraisījis programmēšanas pakalpojumu eksportu, un par turpmākajām izredzēm stāsta Andrejs NEIMANIS, kurš kopš 1991. bijis iesaistīts Latvijas programmētāju projektos Vācijā, bet kopš 1995. gada vada DATI meitas firmu DATI Deutschland GmbH.

Programmēšanas tirgus tendences

Vācijas programmēšanas un ar to sais-tīto pakalpojumu tirgus attīstību kopš 90. gadu vidus varanalizēt no trim skatupunktiem. Pēc 90. gadu vidū vērojamā ERP produktu ieviešanas viļņa (īpaši jāpiemin Vācijas firmas SAP panākumi ar R/3) ir notikusi pārorientācija uz interneta risinājumu izgatavošanu. Programmatūras firmu plānus un darbību nosaka e-komercija un e-bizness. Otro vilni Vācijas programmēšanas firmu tirgū ir izraisījusi starptautiskā kapitāla tirgus pastiprināta pievēršanās IT nozarei. Kopš 1997. gada, kad nodibināja vidēji lielo uzņēmumu biržu (t.s. Neuer Markt), to ir jau vairāki desmiti un ik mēnesi biržā ienāk jaunas programmēšanas un konsultāciju firmas. Tas radījis līdz šim nepieredzētu kompāniju apvienošanos un uzņēmumu pārņemšanu, kura beigas vēl nav saskatāmas. Attīstību traucē IT speciālistu trūkums, par ko pirmoreiz ierunājās saistībā ar 2000. gada problēmas risināšanu. Tālredzīgi ļaudis jau 90. gadu vidū paredzēja, ka ap gadsimtu miju nepietiks programmētāju, bet tagad gandrīz visi ir pārliecināti, ka arī pēc 2000. gada programmētāju nepietiks, jo jauno speciālistu ir par maz, lai apmierinātu augošā tirgus vajadzības. Pēc Eiropas Savienības ziņām pašlaik vajadzīgs pusmiljons IT speciālistu, bet 2002. gadā deficīts sasniegs 1,2 miljonus. Eksporta līderi Latvijas IT firmas Vācijā darbojas trīs nozarēs: pasūtījumu programmēšanā; programmatūras uzturēšanā un pielāgošanā; darbinieku izvietošanā klientu projektos. Kopš 1994. gada Vācijā strādā DATI Grupa un SWH tehnoloģijas. Abas firmas ir neapšaubāmi eksporta līderi. Latvijas firmu ienākšana Vācijas IT tirgū notika t. s. offshore development (programmēšana attālinātā režīmā) uzplaukuma laikā. Tā aizsācēja ir Indija, kas divdesmit gados, pateicoties valdības atbalstam, izveidoja to par eksporta industriju ar vairāk nekā 100000 programmētāju un vienu miljardu dolāru apgrozījumu gadā. Vāciju offshore development vilnis sasniedza salīdzinoši vēlu — tikai 90. gadu vidū. Tirgū ienāca bijušā sociālisma bloka valstis. Taču pēc pirmās eiforijas, kas radās galvenokārt zemo izmaksu dēļ, pēdējos divos gados vērojams psiholoģisks atslābums. Daudzas Vācijas firmas sapratušas, ka ne visi programmēšanas darbi veicami aiz trejdeviņām robežām un ka cilvēku mentālās un kulturālās atšķirības rada nopietnus šķēršļus darba procesā. Pēdējos mēnešos traucējumus Latvijas firmu eksporta darbībai radījušas arī izmaiņas Vācijas darba un peļņas nodokļu likumdošanā. Tomēr šīs problēmas var uzskatīt par īslaicīgām.

Vissekmīgākie ārvalstu tirgū

Visātrāk un vissekmīgāk ārvalstu tirgu apguvusi DATI Grupa, kas piedāvā programmēšanas pakalpojumus Vācijas, Austrijas un Šveices firmām un Centrālajā Eiropā pašlaik apkalpo 14 klientus 20 programmēšanas projektos. DATI apgrozījums vāciski runājošo valstu tirgū ik gadu pieaug par aptuveni 25 procentiem. DATI, Austrumeiropas lielākais informācijas tehnoloģijasuzņēmums, regulāri piedalās izstādē CeBIT un šogad no 18. līdz 22. oktobrim — pirmais un vienīgais no Latvijas — arī otrajā nozīmīgākajā Vācijas datortehnikas izstādē Systems \'99 Minhenē. Andrejs Neimanis, DATI Grupas Vācijas filiāles vadītājs, ar mesesrezultātiem ir apmierināts: — Systems ir iecienīts IT speciālistu apmeklējuma mērķis. Tāpēc, lai gan apmeklētāju ir salīdzinoši maz, Minhenē iepazīstamies ar daudzu firmu pārstāvjiem, kas tieši atbildīgi par programmēšanas pakalpojumu iepirkšanu un izmantošanu, kā arī par ilggadīgu kooperāciju izveidi.

Iespējama internacionalizācija

Offshore development laikmets Latvijas IT nozarē iegājis beigu fāzē. Latvijā paaugstinās dzīves līmenis, turklāt programmēšanas tirgus internacionalizācija un starptautiskais uzņēmumu apvienošanās vilnis neiet secen arī mums. Globalizācijas apstākļos izdzīvot var tikai lielas, uz starptautisku darbību orientētas programmēšanas organizācijas un pašmājnieki, kas pilnībā strādā vietējam tirgum. Arī Latvijas programmatūras eksportētāji būs spiesti pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Bez starptautiska līmeņa mārketinga un ražojošām vienībām tieši Vācijā izaugsme vairs nebūs iespējama, bet šādas struktūras nevar radīt bez nopietnām investīcijām. Ar Latvijas uzņēmumu pašu līdzekļiem nepietiek, tāpēc piesaistāms ārējais kapitāls. Iespējami dažādi investīciju piesaistīšanas modeļi: stratēģisku partnerattiecību veidošana, riska kapitāla piesaistīšana, īpašuma daļu pārdošana, ieiešana kādā starptautiskā biržā. Kuru ceļu izvēlēties, to rādīs nākotne, tomēr nav jābūt gaišreģim, lai secinātu, ka jau tuvākajos gados sāksies Latvijas IT kompāniju internacionalizācija.

DATI Grupa
Skanstes ielā 13, Rīgā
Tālr. 7067777, fakss 7824157
http://www.dati.lv
market@dati.lv
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001