Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Jauna mācību programma

   

Nesen Lattelekom mācību centrā prezentēta jauna apmācības programmu — Diplomu telekomunikāciju menedžmentā, kuras galvenais uzdevums ir vidējā un zemākā līmeņa vadītāju vispusēja sagatavošana konkurences apstākļiem. Šī biznesa izglītības programma izstrādāta Bulduru mācību centrā (idejas tēvs — pasniedzējs Deklans Ficsaimons), un tās astoņos moduļos aptverti visi telekomunikāciju biznesa aspekti. Viena moduļa ilgums ir 3—5 dienas, pēc tam — triju nedēļu intervāls. Nodarbības neklātienē (ar tālmācības palīdzību) turpināsies veselu gadu, bet ik pēc trim mēnešiem paralēli sāksies nākamās grupas apmācības. Tās vadīs ne tikai mācību centra pasniedzēji, bet arī Lattelekom speciālisti. Pēc kursu beigšanas dalībnieki izstrādās diplomdarbusun saņems sertifikātus telekomunikāciju menedžmentā. Telekomunikāciju menedžmenta kursu apmeklētāji iegūs vispusīgas zināšanas šādos priekšmetos: ievads ekonomikā; brīvā konkurence un uzņēmuma darbības vide (konkurence, privatizācija, licences, ES direktīvas, tarifu sabalansēšana, sektorpolitika): Lattelekom biznesa modelis I un II (jaunās tehnoloģijas, pakalpojumi, tīkla arhitektūra); organizācijas attīstība (komunikācija, organizācijas kultūra, pārmaiņu vadīšana); cilvēku resursu stratēģija (darba analīze, karjeras plānošana, atalgojums, kompetenču modelis); organizācijas finanšu vadība (ievads grāmatvedībā, budžeta plānošana, bilance, peļņas/zaudējumu pārskats); stratēģiskā plānošana (biznesa plāns, tīkla attīstības stratēģija); un visbeidzot — integrētais projekts, kuru kursu dalībnieki izstrādās paši. Tik vispusīga programma ļauj cerēt, ka pēc gada, kad pirmās grupas būs šos kursus apguvušas, tām steigšus sekos citas, jo galu galā konkurence nebūt nav kaut kas tāls un netverams: tā notiek arī tepat blakus, uzņēmuma iekšienē. Tātad nepietiek ar to, ka vadītāji ir ieguvuši augstu tehnisko kvalifikāciju, — viņiem vajadzīgas arī zināšanas menedžmentā. Lūk, kā Lattelekom notiekošo zīmīgi raksturo pirmās mācību grupas dalībnieks A. Žīgurs: — Šobrīd bieži vien lēmumus pieņemam intuitīvi, nezinot, kā mūsu darbība ietekmēs uzņēmuma darbību kopumā. — Un šādi kursi ir vajadzīgi tādēļ, lai neskaidras intuīcijas vietā nāktu mērķtiecīga, uzņēmuma attīstību veicinoša rīcība.

Anita KĻAVA
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001