Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Optiskā piekļuve — transporta vide ar neierobežotām iespējām

   

Rīga ir ne tikai Latvijas valsts, bet arī telekomunikāciju modernizācijas galvaspilsēta. Šeit darbojas divas starptautiskās, divas tranzīta un piecas lokālās ciparu centrāles. Tomēr pašām progresīvākajām telekomunikāciju tehnoloģijām ar to vēl nav gana. Tāpēc šoruden Rīgā sākta platjoslas optiskā tīkla izveide īpaši ātrai datu pārraidei un intelektuālajiem pakalpojumiem. Jau gada pēdējās dienās pirmajiem klientiem radīsies iespējas pārliecināties par optiskās piekļuves priekšrocībām. Par jaunā tīkla tapšanu un jaunajām iespējām — Lattelekom Tīkla pakalpojumu daļas direktors Peka HELISTE.

— Kas stimulē jaunu tehnoloģiju radīšanu?

— 20. gadsimta beigās pasaules telekomunikāciju tirgu galvenokārt ietekmē pilnīga sabiedrības informatizācija, bezprecedenta datorindustrijas attīstība, globāla datortīklu izveide. Klientu intereses pārorientējas no tradicionāliem balss sakariem uz plašu datu pārraidi, ieskaitot platjoslas pakalpojumus — videotelefonu, videokonferences, lokālo tīklu integrāciju (Ethernet 10/100 Mbit/s), liela ātruma datu pārraidi (2 Mbit/s un vairāk). Platjoslu pakalpojumu attīstība pieprasa jaunus tehniskos risinājumus integrētai datu pārraidei un informācijas transporta videi. Sabiedrības informatizācijas laikmeta prasība ir optiskā piekļuve jaudīgiem publiskā tīkla resursiem.

— Tātad tradicionālie vara kabeļu tīkli jānomaina ar optiskajiem?

— Optisko kabeļu lietošanai ir sava vēsture. Pirmā optisko kabeļu telekomunikāciju sistēmainformācijas pārraidei tika palaista Amerikā 1977. gadā. Turpmāk telekomunikāciju nozarē optiskos kabeļus galvenokārt lietoja, lai savienotu jaudīgos publiskā tīkla komutācijas mezglus ar daudzkanālu sistēmām. Abonentu līnijas ir savienotas ar komutācijas mezgliem (telefonu centrālēm), izmantojot vara kabeļu tīklu. Šī tendence ir raksturīga arī Latvijas publiskajam tīklam. Pasaulē vara kabeļu tīkli veidojas jau otro gadsimtu un pamatā apmierina sabiedrības telekomunikāciju vajadzības. Strauja telekomunikāciju industrijas attīstība, klientu interešu pārorientācija uz datu pārraidi pieprasīja jaunus tehniskos risinājumus, izmantojot tradicionālos vara kabeļu tīklus. 90. gados parādījās DSL (Digital Subscriber Line) tehnoloģijas, kuras nodrošina jaudīgus ciparu kanālus pa vara kabeļiem. Diemžēl vara kabeļu datu pārraides iespējas ir ierobežotas un stipri zemākas nekā optiskajiem kabeļiem.

— Kādas ir optisko tīklu stiprās un vājās puses informācijas transporta vides piekļuves tīklā?

— Tiem ir nesalīdzināmi lielāks datu pārraides ātrums un lieliskas perspektīvas tā palielināšanā; lielāka aizsardzība pret traucējumiem un nesankcionētu pieeju no ārpuses; efektīva aizsardzība pret nejaušu pieslēgšanos (tā varētu izvest no ierindas vērtīgas telekomunikāciju iekārtas) pie elektriskā tīkla; lielāks kalpošanas laiks un zemākas ekspluatācijas izmaksas. Optiskās piekļuves vājās puses ir, piemēram, vajadzība ierīkot alternatīvu optisko telefona sadales tīklu klienta galā, kā arī salīdzinoši augsta aktīvās iekārtasvērtība. Tā kā Lattelekom tehniskā stratēģija paredz, ka klientiem jāpiedāvā pieprasītais pakalpojums, nevis optiskās līnijas datu pārraidei, aktīvās iekārtas iegādes izmaksas segs Lattelekom.

— Kādi ir Lattelekom piedāvātie optiskās piekļuves praktiskierisinājumi?

— Līdz gada beigām Rīgā būs pabeigti optiskā piekļuves tīkla (OPT) pirmās kārtas celtniecības darbi. OPT nodrošinās Lattelekom klientiem optisko piekļuvi publiskā tīkla resursiem. OPT konfigurācijas pamatā ir optiskās cilpas ar trafika rezervēšanas iespējam. Pirmā optiskā piekļuves tīkla kārta aptver Pārdaugavas centrālo daļu, Vecrīgu un lielāko daļu no Rīgas centra. Modernu tehnoloģiju ieviešana ir sarežģīta, tāpēc personālam jābūt īpaši kvalificētam, pieredzējušam un atbildīgam. Izlēmām uzticēt optiskā piekļuves tīkla izveidi Lattelekom struktūrām, kurās strādā sertificēti speciālisti ar lielu pieredzi optiskā tīkla celtniecībā un ekspluatācijā. OPT izveidots tā, lai maksimāli atvieglotu un paātrinātu klientu līniju pieslēgumus. Atkarībā no potenciālo klientu vajadzībām un atrašanās vietas piekļuves tīklā paredzēts izveidot aktīvos un pasīvos pieejas mezglu punktus. Ja nepieciešams, tīkla konfigurācija ļauj nodrošināt klienta līnijai divus neatkarīgus pieslēgumus. Optiskā piekļuves tīkla aktīvās gala iekārtas izvēle būs atkarīga no pieprasītā pakalpojuma veida un kvalitātes. Efektīvu klienta termināla darbu nodrošinās jaudīga tīkla vadības sistēma. Lattelekom speciālisti pastāvīgi seko pasaules telekomunikāciju tehnoloģiju un iekārtu attīstības t endencēm, organizē lielāko pasaules telekomunikāciju iekārtu ražotāju produkcijas prezentācijas vai piedalās tajās. Moderno materiālu, tehnoloģiju un iekārtu izvēle notiek Lattelekom konkursa kārtībā. Konkursos piedalās ievērojamākie pasaules tehnoloģiju izstrādātāji un iekārtu ražotāji. Lattelekom klienti var būt droši, ka viņiem tiks piedāvāti vismodernākie, drošākie un efektīvākie tehniskie risinājumi. 2000. gadā plānojam turpināt OPT attīstības darbus virzienā no Rīgas centra uz nomalēm.

— Kādus jaunus pakalpojumus var saņemt klients, izmantojot optiskā piekļuves tīkla iespējas?

— Apgalvojumā, ka optiskā piekļuve ir transporta vide ar neierobežotām iespējām, nekas nav pārspīlēts. Optiskā transporta vide kopā ar moderniem tehniskiem risinājumiem ļauj sniegt klientiem gandrīz neierobežotas iespējas un pilnīgi apmierina jebkuras prasības pēc informācijas pārraides veida, ātruma un kvalitātes. Šobrīd pieejamo pakalpojumu klāstu papildinās jauni piedāvājumi: ātrdarbīgas nomātās līnijas, kas nodrošinās korporatīvo tīklu savienojumus, ātra piekļuve interneta tīklam, datortīklu savienojumi ar garantētu lielu ātrumu un kvalitāti atbilstoši līgumam par servisu. Jau 2000. gada sākumā pirmajiem klientiem radīsies iespējas pārliecināties par optiskās piekļuves priekšrocībām. Nākotnes pakalpojumu klāsts veidosies tā, lai atbalstītu mūsu klientu jaunās vajadzības un prasības. Minētie pakalpojumi balstās uz dažādām pārraides tehnoloģijām, sākot ar labi pazīstamo Ethernet (ātrums 10 Mbit/s), FastEthernet (100 Mbit/s), SDH un ATM tehnoloģiju (155 Mbit/s un 622 Mbit/s) līdz Gigabit Ethernet ar ātrumu 1000 Mbit/s. Nākošās paaudzes optiskās pārraides tehnoloģijas — WDM sistēmas, izmantojot 32 viļņu garumus, ir spējīgas jau šobrīd nodrošināt fantastisku ātrumu — 320 Gbit/s, kas ir ekvivalents četriem miljoniem telefona sarunu vienlaikus. Bet ražotāji jau gatavo sistēmas ar ātrumu 1,1 Tbit/s! Saprotams, ka mūsu nelielajā valstī tādi informācijas pārraides apjomi pat tuvākajā nākotnē diez vai būs nepieciešami, bet tie labi ilustrē optiskās piekļuves tīklu iespējas.

Laipni lūdzam mūsu klientus nākamās simtgades telekomunikāciju tīklā — tīklā ar neierobežotām iespējam!
Daina DAMBERGA
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001