Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Sakaru līniju montieri mērojas spēkiem

   

17. septembrī Ģipkas ciemu Talsu rajonā varēja dēvēt par sakaru līniju montieru galvaspilsētu, jo tur risinājās Lattelekom vēsturē pirmais Līniju ekspluatācijas un celtniecības centra Pakalpojumu nodrošinājuma dienesta montieru konkurss, kurā piedalījās 29 komandas ar diviem dalībniekiem katrā. Interese bija visai liela, jo līdzjutēju bija gandrīz tikpat, cik konkursa dalībnieku, viņu priekšnieku un tiesnešu. Konkursu organizēja Līniju ekspluatācijas un celtniecībascentrs kopā ar Lattelekom Mācību centru. Visi montieri, kuri piedalījās finālā, jau bija uzvarējuši atlases kārtā, kas šovasar tika rīkota katrā rajonā. Tātad Ģipkā spēkiem un zināšanām mērojās vislabākie Lattelekom sakaru līniju montāžas speciālisti. Konkursa pirmajā daļā dalībnieki rakstiski atbildēja uz teorētiskiem jautājumiem. Pārējā diena pagāja vienā elpas vilcienā, sacenšoties četrās disciplīnās: mērījumi, ievadkabeļa uzkāršana, kailvadu savienojums un staba nostiprināšana ar koka piedēkli. Tā kā līdz šim Lattelekom šādi konkursi netika rīkoti, par šo sacensību sūtību un būtību aicinājām pastāstīt uzņēmuma Tīklu ekspluatācijas un celtniecības daļas direktoru Tāli Galdiņu. — Konkurss noteikti palīdz stiprināt sakaru līniju montieru profesionālās iemaņas, jo katrs dalībnieks cenšas padarīt darbu labāk un parādīt savu prasmi citiem. Tiesneši fiksēja katra uzdevuma izpildes laiku, kā arī atzīmēja kļūdas, jo par katru kļūmi tika pieskaitīta soda minūte. Trīs labākās montieru komandas un šo darbinieku tiešie vadītāji saņēma naudas prēmiju. Konkursa dalībniekiem tika pasniegtas arī pārsteiguma balvas, — pastāstīja T. Galdiņš, piebilstot, ka šim konkursam šogad un nākamā gada pavasarī sekos virkne citu pasākumu, kas būs veltīti montieru kompetences pārbaudei, taču vispirms Mācību centrā rīkos īpašu mācību kursu visiem sakaru līniju montieriem, kuri ikdienā strādā ar uzņēmuma klientiem. — Nepietiek ar to vien, ka montieri prot veikt tehniskos darbus. Saskarsmē ar klientiem tikpat svarīgs ir psiholoģiskais faktors, proti, spēja strādāt stresa apstākļos un saprasties ar klientiem, — paskaidroja T. Galdiņš. Sacensību galvenais tiesnesis Eduards Mālmeisters atzina, ka ne visi sakaru līniju montieri ir pilnībā apguvuši jaunās darba metodes un tehnoloģijas, un to skaidri parādījis šis konkurss. — Strādājot Lattelekom Mācību centrā par pasniedzēju, esmu par to vairākkārt pārliecinājies. Šajā konkursā uzreiz varējām konstatēt, kā montieri prot izmantot jaunās darba metodes. Sevišķi lēni jaunās tehnoloģijas nokļūst līdz montieriem, kuri strādā lauku rajonos. Piemēram, viena no konkursa disciplīnām bija kailvadu savienošana ar nikopresi. Šāda metode uzlabo savienojuma un līdz ar to arī sakaru kvalitāti, taču ne visi montieri ir apgādāti ar vajadzīgajiem instrumentiem. Ne velti konkursa gaitai sekoja tiešie priekšnieki, kuru pienākums ir gādāt, lai montieriem būtu pieejams viss, kas nepieciešams kvalitatīvai darba izpildei. Visiem sakaru līniju montieriem ir jāprot rīkoties ar līniju mēraparatūru, proti, ar testeri SA 90 83, tāpēc arī mērījumu veikšana tika iekļauta konkursā kā atsevišķa disciplīna. Pārējās abas praktiskās disciplīnas — ievadkabeļa uzkāršana un staba nostiprināšana ar koka piedēkli — ir katra līniju montiera ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Agrākstabus nostiprināja piecu montieru brigāde, taču tagad ar to jātiek galā diviem. Lai gan ievadkabeļa uzkāršana vairs nav nekāds jaunums mūsu uzņēmumā, dažkārt esam konstatējuši, ka montieri to dara nepareizi. Arī teorētiskie jautājumi attiecās uz montieru ikdienas darbu, tāpēc pareizās atbildes uz tiem ir jāzina ikvienam montierim jebkurā diennakts laikā. Visbeidzot, pateicoties minēto piecu disciplīnu optimālai izvēlei, konkurss ļāva Līniju ekspluatācijas centra vadībai pārliecināties par darbiniekuprofesionalitāti, — teica E. Mālmeisters. Arī pašiem sakaru līniju montieriem iespēja piedalīties konkursā šķita vērtīga. Par to liecina montieru izteikumi. — Šādās sacensības varu pārliecināties, cik daudz es zinu un kāds ir mans profesionālais līmenis, kā arī salīdzināt savu un citu kolēģu prasmi. — Šī ir lieliska pieredzes apmaiņas iespēja. Varu mācīties no savām kļūdām un vērot, kā citi dara to pašu darbu, iespējams, labāk un efektīvāk. — Sacensības vairo katra dalībnieka praksi un pieredzi, jo ir dažas jaunas darba metodes, kuras daudzi no mums vēl nav apguvuši. Šeit varam ar tām iepazīties un iemācīties tās lietot. — Konkursu vērtēju kā iespēju iepazīties ar jaunām tehnoloģijām un instrumentiem. Šeit var iemācīties ātrāk un labāk strādāt. Par šāgada montieru konkursa uzvarētājiem kļuva Uģis Otsons un Guntis Sjanita no LECC Kurzemes nodaļas Talsu sektora. Otrā vieta tika Saldus sektora montieru komandai, kuru pārstāvēja Jānis Šilke un Armands Vincevičs, bet trešā vieta — Staņislavam un Aināram Bernāniem no Preiļu sektora. Paredzēts, ka turpmāk šādi konkursi tiks rīkoti katru septembri.

Voldemār Spartaks STŪRIS,
speciāli Sakaru Pasaulei
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001