Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Noziedzniekus aptur... modernas tehnoloģijas

   

Lielākajai daļai no mums mobilā telefona uzplaukums vai nu krīt uz nerviem, vai arī šķiet kā Dieva dāvana. Taču tehniski orientētiem noziedzniekiem tas dod milzu iespējas izmantot savā labā pasaules telekomunikāciju operatorus. Izplatītākās nelikumības ir klonēšana, kad organizētas grupas ieved mobilos telefonus, ēterā noskenē legālo abonentu numurus un ieprogrammē savos aparātos, un nesankcionētas sarunas, kad blēži iegādājas telefonus, izmantojot falsificētu identitāti, un nemaz nedomā apmaksāt savus milzu rēķinus. Īrijā nesankcionēti mobilie pieslēgumi strauji uzplauka 90. gados. 1993. bija kulminācijas gads — zaudējumi sasniedza vairākus simtus tūkstošu mārciņu un klienti sūdzējās, ka saņemot rēķinus par nenotikušām sarunām. Lai par to pārliecinātos, bija jāpārbauda milzums centrāļu savienojumu pārskatu. Turklāt uzskaites informācija bieži vien bija vairākas dienas veca. Krāpnieciskās darbības kontroles dienesta darbinieki aptvēra, ka nepieciešama daudz rafinētāka un iedarbīgāka pieeja. Bija vajadzīga sistēma, kas varētu automātiski ātri un precīzi noteikt krāpšanas gadījumus. 1986. gadā dibinātā Telecom Eireann uzņēmums Eircell iepazinās ar Applied IT intelektuālo krāpšanas noteikšanas tehnoloģiju (1998. gadā Applied IT tīklu nelikumību izpētes un kontroles biznesu nopirka Alcatel) un piekrita nelikumīgās darbības kontroles sistēmas pilotprojekta ieviešanai. Ar šīs sistēmas palīdzību krāpniekus var noteikt ļoti ātri, jo savienojumu uzskaite nāk tieši no tīkla centrāles. Tā kā sistēma izmanto intelektuālo tehnoloģiju, Eircell var noteikt pat ļoti rūdītas krāpšanas metodes. Pērn, kad sāka darboties Applied IT sistēma, nelikumīgie uzbrukumi vairs nenotika. Eircell to sāka izmantot arī citu izmaksu samazināšanai. Strauji pieaugot mobilo telefonu popularitātei, daudziem klientiem rodas apmaksas grūtības. Jaunieši bieži norunā lielu summu, bet rēķinu apmaksāt nespēj. Nelikumības Eircell tīklā šobrīd ir tik ļoti samazināta, ka vairāk nekā 90 procentu tādējādi ietaupīto līdzekļu tiek izmantoti kreditēšanā. Turklāt Eircell sniedz padomus korporatīvajiem klientiem gadījumos, kad uzņēmumu darbinieki nepareizi izmanto dienesta mobilos telefonus. Nelikumīgās darbības kontroles sistēma ļāvusi Eircell palīdzēt Īrijas policijai uziet zagtos telefonus. Tā kā sistēma var noteikt krāpšanas veidus un saiknes starp atsevišķiem gadījumiem, Eircell var pat palīdzēt policijai ierosināt lietas par nelikumīgu darbību.

Nelikumību izpētes un kontroles sistēma ALMA FMS

Alcatel Tīklu nelikumību izpētes un kontroles sistēma ir ļoti elastīga un spēj noteikt gan pastāvošos, gan arī jaunos nelikumību veidus, tādējādi samazinot krāpšanu līdz minimumam. Unikāla vispusīga, ieprogrammēta moduļa kombinācija ar izvērstu savienojumu izpēti un algoritmu automātiskai lietotāja noteikšanai ļauj veikt daudzpusīgu datu analīzi gandrīz vai vienlaikus ar reālo savienojuma laiku un maksimāli ātri noteikt nelikumību. ALMA FMS var regulāri saņemt datus kā no viena, tā arī no daudziem avotiem. Tādēļ šī sistēma vienlaikus ir izmantojama mobilajos, fiksētajos un arī integrētajos tīklos. Sistēma saņem savienojumu analīzes aprakstu reālajā laikā vai tuvu tam (piemēram, savienojumam beidzoties), arī paketēs, aprēķina katra saņemtā apraksta savienojuma ilgumu. Ja noticis nenormēts savienojums, tā nosaka tarifu, izmantojot iekšējo tarifikācijas sistēmu. Vajadzības gadījumā sistēma var apstrādāt arī starpnorēķinu analīžu aprakstus. Moduļa pamatā ir ieprogrammēta trauksmes signāla padeve. Tiek analizēti veiksmīgie, garie, īsie, nenotikušie savienojumi, to pieaugošais ilgums un vērtība, traucējumi, apšaubāmi savienojumi un izsauktie numuri, kā arī savienojumi, kas veikti lietotāja noteiktajās klusajās stundās utt. Katra no šīm sliekšņu jeb parametru kopām tiek izmantota vienai abonentu grupai, kas pārstāv konkrētu klientu segmentu (piemēram, lielo, mazo biznesu, privātos klientus utt.). Nelikumību indikatorus var individuāli aktivizēt un deaktivizēt jebkuram parametru kopumam. Katram nelikumības indikatoram operators var noteikt trīs dažādus līmeņus, lai veidotu paziņojumus, kuri atbilst indikatoru savstarpējo kombināciju kopumam. Katrs paziņojums tiek saistīts ar konkrētu skaitli, kas ir šo paziņojumu veidojošo indikatoru skaitļu summa. Savienojumu izpēte papildina paziņojumu informāciju. Piemēram, ir iespējams pārbaudīt, kādi savienojumi bijuši uz aizdomās turamajiem numuriem un kādi — no šūnu numuriem (mobilajos tīklos) kluso stundu laikā un pēdējo trīs dienu laikā. Izvērstā savienojumu izpēte sniedz pilnīgāku analīzi, piemēram, dubulto paziņojumu. Tādējādi noteiktā laika periodā iespējams pārbaudīt, cik dažādu SIM karšu lietots vienā GSM aparātā (un otrādi) vai arī cik karšu izmantots zvanīšanai no viena aparāta fiksētajā tīklā.
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001