Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Konkurence telekomunikācijās ir neizbēgama

   

Optimisti uzskata, ka pašreizējā sakaru monopola atcelšana ļaus iedarboties konkurencei un cenas par dārgajiem starptautiskajiem sakariem, to skaitā internetu, samazināsies. Tas ļaus apsteigt igauņus telekomunikāciju attīstībā. Pesimisti novelk, ka neviens no gigantiem jau negribēs iespiesties niecīgajā Latvijas tirgū. Tomēr šķiet, ka ir gana daudz aktīvu kompāniju, kam Latvijas tirgus ir pietiekami pievilcīgs.
   

Visi Latvijas telekomunikāciju speciālisti un daudzi lietotāji labi zina somu telekomunikāciju firmu Sonera, kura ir izdarījusi ievērojamas investīcijas Latvijas fiksētajā un mobilajā telekomunikāciju tīklā. Sonera ir labi pazīstama arī citās Baltijas valstīs, tā ir ielauzusies telekomunikāciju tirgū Vācijā, Turcijā un pat ASV. Starptautiskas ambīcijas ir arī citiem Somijas telekomunikāciju uzņēmumiem, piemēram, Finnet International. Finnet International Ltd. 1993. gadā dibināja Somijas telefonu kompānijas, kas ietilpst asociācijā Finnet. Mērķis – piedāvāt starptautiskos sakaru pakalpojumus, galvenokārt balss un datu pārraidi, Somijas privātpersonām, biznesa struktūrām un sakaru operatoriem. Kā vērtē dibinātāji, pašlaik tā ir otrā – tūlīt pēc Soneras – un tai pieder 30 procentu Somijas tirgus starptautisko telefonu sakaru jomā, tāpat pietiekami liela daļa arī datu pārraidē.
   

Viens no interesantākajiem piedāvājumiem datu pārraidē ir iespējas globālu korporatīvo tīklu izveidē. Tos var izveidot, savienojot lokālos tīklus, kuri ļauj pārraidīt korporatīvā tīklā ne tikai datus, bet arī balss ziņojumus, turklāt visu laiku garantējot augstu pārraides kvalitāti. Līdzīgs piedāvājums ir arī interneta servisa sniedzēju apkalpošana, piedāvājot tiem globālo IP datu maršrutizēšanu un nodrošinot datu pārraidi ar ātrumu līdz 155 Mbit/s. Šādus tīklus var izveidot, izmantojot arī Frame Relay savienojumus. Finnet ne tikai īrē starptautiskus kanālus, bet daudz investē, lai izveidotu pati savus starptautiskus savienojumus. Tā ir iegādājusies daļu transatlantiskā optiskā kabeļa uz Ameriku. Uzņēmumam ir savs kabeļsavienojums uz Zviedriju, 2000. gada pavasarī sāka darboties arī kabelis, kas savieno Somiju ar Igauniju. Lai varētu pievienoties Krievijas tīklam, firmai ir savs kabelis līdz Krievijas robežai. Pašlaik Finnet International galvenais mērķis starptautiskajā tirgū ir izveidot Baltijas cilpu, kas savienotu visas valstis apkārt Baltijas jūrai un radītu konkurētspējīgu datu pārraides sistēmu. Lai to panāktu, šajās valstīs tiek veidotas atbalsta organizācijas un filiāles. Vispirms, protams, Finnet iekļuva Igaunijā. Pašlaik tai pieder kontrolpakete Uninet tīklā. Tiek lēsts, ka Uninet pieder apmēram 30 procentu Igaunijas datu pārraides tirgus. Zviedrijā kompānija Finnet International ir kopš 1998. gada, kad sāka darbu tās filiāle LNS Kommunikation, kurai ir pašai savs savienojuma kabelis ar Somiju. Līdzīgi ir arī Krievijā, kur kopš 1999. gada strādā Finnet International filiāle Linenet Russia.
   

Nedaudz citādi tiek apgūts Vācijas tirgus. Tur kopā ar Helsinku telefona korporāciju ir radīts kopuzņēmums Finnish International Telecommunications. Tehnisko iekārtošanu pabeidza 1999. gadā, un kopš šāgada sākuma tiek piedāvāti telekomunikāciju pakalpojumi. Latvijā darbojas kompānijas meitas uzņēmums SIA Linenet, kas ir iegādājies 49 procentus SIA Latnet Serviss daļu un sadarbojas ar akadēmisko datortīklu LATNET. Firma uzskata, ka sadarbība ar LATNET grupu, kas sevišķu uzmanību pievērš interneta izplatībai Latvijā, būs nozīmīga tad, kad atcels telekomunikāciju attīstības ierobežojumus. Pašlaik līdzīgas struktūras veido arī citās Baltijas reģiona valstīs, vispirms Lietuvā un Polijā. Paredzams, ka vienā vai divos gados Baltijas loks tiks izveidots. Ir skaidrs, ka tas darāms ļoti ātri, jo Finnet International nav vienīgā kompānija, kas grib izveidot Baltijas loku.
   

Jānis ĶIKUTS, Bruno MARTUZĀNS
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001