Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

MODERNIZĀCIJA: LAUKI VAIRS NAV PROVINCE

2. turpinājums

Turpinām stāstījumu par Lattelekom modernizācijas gaitu lauku rajonos. Sākums SP 2000/1 un 2000/2.

Limbažu rajons

Lai gan Limbažu pilsētā un rajonā darbojas pārsvarā vecas analogās telefonu centrāles (29 centrāles kalpo ilgāk par 20 gadiem), tehniskās ekspluatācijas centra dati liecina, ka tās tiek uzturētas labā kārtībā. Lai uzlabotu tālsakaru kvalitāti, rekonstruētas divas mezgla centrāles (Alojā un Salacgrīvā). Lai Lattelekom varētu piedāvāt klientiem mūsdienīgus balss un datu pārraides pakalpojumus, Limbažu rajonā izmanto alternatīvas sakaru tehnoloģijas, piemēram, radioreleju līnijas. Šāda līnija (kopā ar Newbridge aparatūru) sniedz kvalitatīvus pakalpojumus stratēģiski nozīmīgajā Ainažu robežkontroles punktā. Daudzi rajona uzņēmēji pagājušajā gadā sāka izmantot ciparu telekomunikāciju pakalpojumus, to skaitā arī ISDN (pavisam ierīkots apmēram 40 līniju). Ciparu tālruņa līnijas ir tik iecienītas, ka Cēsu centrāles iznesuma tilpums (500 numuru) Limbažos un (120 numuru) Salacgrīvā ir pilnībā aizņemts. Brīva tilpuma tikpat kā nav arī Limbažu pilsētas analogajā centrālē (2 700 numuru). Tiesa, bezvadu sakaru iekārta MGW dod iespēju ierīkot jaunas tālruņa līnijas Limbažu un Salacgrīvas (katrā 120 līniju) apkārtnē, kur līdz šim to nevarēja izdarīt tāpēc, ka nepietika sadales kabeļu. Šī iespēja ir izmantota, ierīkojot tālruņa līnijas vairāk nekā 100 abonentiem. Limbažnieki ir ļoti iecienījuši Informācijas tālruņa 900 un Izklaides tālruņa 909 un taksofonu pakalpojumus.

Ludzas rajons

Pirms diviem gadiem, būvējot Austrumu optisko loku, kas šķērso šo rajonu, tika modernizētas savienošanas līnijas un sadales tīkls, kā arī abonentu līnijas. Visur, kur bija iespējams, gaisvadu trases aizstātas ar jauniem kabeļiem, tādējādi ievērojami uzlabojās telekomunikāciju kvalitāte. Optiskais kabelis nodrošina telekomunikāciju pakalpojumus Ludzā un Kārsavā, kā arī Terehovas robežpunktā. No optiskā kabeļa izbūvēti atzari uz telefona centrālēm Istalsnā, Briģos, Smilškalnā, Mērdzenē un Salnavā. Pagājušajā gadā Ludzā nodeva ekspluatācijā Rēzeknes ciparu sistēmas pamatcentrāles iznesumu ar 400 numuru tilpumu. Ar mūsdienīgas telekomunikāciju aparatūras palīdzību Lattelekom ciparu nomātās līnijas un ISDN pakalpojumus izmanto tādas iestādes kā Valsts policija, Latvijas Krājbanka, Unibanka un citas. Šajā Krievijas pierobežas rajonā ir visai augsti attīstīta uzņēmējdarbība (uzņēmumiem un valsts iestādēm ierīkots vairāk nekā 1000 tālruņa līniju). Tā kā ciparu centrāles iznesuma tilpums ļauj pārslēgt analogās tālruņu līnijas, paredzams, ka pieprasījums pēc mūsdienīgiem sakaru pakalpojumiem turpinās pieaugt. Interesi par tiem apliecināja nesenā Lattelekom darbinieku tikšanās ar rajona pašvaldības pārstāvjiem un uzņēmējiem.

Madonas rajons

1999. gada novembrī Madonā sāka darboties Rēzeknes ciparu centrāles iznesums ar 480 numuru tilpumu (iznesuma un pamatcentrāles savienošanai izmantota radioreleju līnija). Pērn tika modernizētas arī visas rajona analogās centrāles, izņemot dekāžu-soļu centrāli Cesvainē. Pēdējos divos gados rajonā uzstādītas piecas Nokia pārraides iekārtas. Uzlabots arī līniju tīkls. Pēdējā gadā daudzviet demontētas gaisvadu līnijas, to vietā piekarināti pie stabiem vai ieguldīti zemē jauni kabeļi. Pērn Madonā tika ieguldīts jauns maģistrālais kabelis, kas tagad nodrošina kvalitatīvus telekomunikāciju pakalpojumus apvidū, kur atrodas vairāki uzņēmumi. Rekonstruēts telefona tīkls Ērgļos – šo pilsētiņu padomju laikos mēdza saukt par Baltijas republiku sakaru galvaspilsētu, jo tur atradās viens no diviem lielākajiem maģistrāļu krustpunktiem bijušās PSRS ziemeļrietumu daļā. No agrākajiem laikiem mantojumā palicis pazemes bunkurs, kurā atrodas līniju aparātu zāle, kas nodrošina sakarus pa starptautisko kabeli Rīga – Maskava.

Ogres rajons

Mūsdienīgi pakalpojumi tiek nodrošināti ne vien ar kabeļu, bet arī ar bezvadu sistēmas MGW palīdzību (šādu pieslēgumu šopavasar bija vairāk nekā 250). Modernizācijas procesu raksturo arī tas, ka tālsakaru maģistrālēs analogo pārraides iekārtu vietā uzstādītas ciparu tehnoloģijas iekārtas (pakāpeniski ar jaunu aparatūru tiek aizstātas arī vietējo sakaru analogās pārraides iekārtas). Gada sākumā tika pabeigts Lielvārdes tīkla rekonstrukcijas projekts – tagad šīs pilsētas telefona tīkls savienots ar Austrumu optisko loku. Saskaņā ar Lattelekom tīkla kvalitātes programmu paredzēts veikt četru lauku centrāļu (Birzgalē, Ceļmalā, Gobā, Ciršos) un komutācijas iekārtu modernizāciju, kā arī abonentu līniju rekonstrukciju. Ogres pilsētā jau vairāk nekā gadu darbojas ciparu centrāles Rīga-3 iznesums ar 512 numuru tilpumu, kas patlaban nodrošina ciparu tīkla pakalpojumus daļai šīs pilsētas uzņēmēju. Vislielāko popularitāti ir iemantojuši tādi Lattelekom pakalpojumi kā Apollo Internet un ISDN.

Preiļu rajons

Telekomunikāciju tīkla modernizācija rajonu sasniedza 1999. gadā, kad tika modernizētas visas analogās centrāles un ieviesta vietējo sarunu laika uzskaites sistēma. Daudz darba un līdzekļu (79,3 tūkstoši latu) ieguldīts arī līniju saimniecības attīstībā. Pagājušajā gadā vien ar jauniem kabeļiem tika aizstātas gaisvadu līniju trases 57 km garumā. Ciparu tīkla pakalpojumi rajonā ir pieejami kopš pagājušā gada rudens, kad abās šī rajona pilsētās – Preiļos un Līvānos – tika atklāts Rēzeknes ciparu centrāles iznesums (Preiļu iznesuma tilpums ir 434 numuri, Līvānu – 246). Šopavasar rajonā bija ierīkotas trīspadsmit ISDN līnijas. Tālruņa gaidītāju rindas Preiļu rajonā nav.

Rēzeknes rajons

Pagājušais gads atnesa vairākas patīkamas pārmaiņas – tika rekonstruēts tīkls, bet Rēzeknē uzstādīta ciparu sistēmas pamatcentrāle Alcatel S-12 un divi tās iznesumi (rudenī tai tika pieslēgti vēl desmit iznesumi citos Latvijas rajonos). Ieviešot vietējo sarunu laika uzskaites sistēmu, tika modernizētas lauku analogās centrāles. Kamēr rajonā nedarbojās vietējo sarunu laika uzskaite, tālsarunas bez operatora starpniecības varēja veikt tikai Rēzeknes un Viļānu iedzīvotāji. Pērn rajona lauku telefonu tīkla modernizācijai uzņēmums Lattelekom atvēlēja 54 tūkstošus latu. Februārī apmeklētājiem durvis vēra mūsdienīgs un ērts Klientu apkalpošanas centrs Rēzeknē Tagad iedzīvotājiem un uzņēmējiem kļuvuši pieejami ne vien tradicionālie, bet arī citi Lattelekom pakalpojumi, no tiem vispopulārākais ir Apollo Internet pieslēgums un ISDN.

Rīgas rajons un Jūrmalas pilsēta

Telekomunikāciju tīkla elementu attīstības ziņā Jūrmala ir apsteigusi daudz citu pilsētu un apdzīvotu vietu Rīgas rajonā – analogās centrāles ir aizstātas ar četriem ciparu centrāles iznesumiem un DCS tipa koncentratoriem. Īstenojot tīkla modernizācijas projektu Jūrmalā un Rīgas rajonā, izmantoti ne vien tradicionālie fiksētā kabeļa risinājumi, bet arī bezvadu sakaru sistēmas (WLL). Lattelekom tehnisko iespēju paplašināšanai pērn tika ieguldīts optiskais kabelis posmā Mārupe – Jaunmārupe – Liberi – Piņķi, kā arī atzars Skultes virzienā. Pilnīga tīkla ciparizācija veikta arī Olaines pilsētā un Jaunolainē. Šogad tīklu modernizēs Saulkrastos, Zvejniekciemā, Siguldā (tā sauktajā institūta mikrorajonā), Salaspilī un Ķekavā. Privātie klienti visbiežāk izmanto Lattelekom papildpakalpojumu Tālruņa līnijas aizradzība, kas dod iespēju atteikties no pieejas Informācijas tālruņa un Izklaides tālruņa numuriem (900. un 909. sērija). Uzņēmēji visvairāk iecienījuši ISDN un Apollo Internet pieslēgumu.
   

Voldemārs Spartaks STŪRIS, speciāli SP
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001