Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Vai Motorola pārvalda sakaru pasauli?

   

Protams, ka ne. Bet Motorola bija pirmā, kas pārveidoja balsi ciparu paketēs un pārraidīja datortīklos. Kopš deviņdesmito gadu sākuma ir radīti un uzstādīti vairāk nekā 250 000 balss porti. Motorola pirmā izveidoja videonovērošanas sistēmu, kas pa mazjaudīgu sakaru kanālu (2,4–115Kb/s) ļauj pārraidīt videoattēlu lielos attālumos kopā ar datu un balss paketēm. Jau vairākus gadus klientiem tiek piedāvātas Vanguard sērijas iekārtas, kurās viens aparāts spēj apvienot datu, balss un video pakešu pārraidi reģionālajos datortīklos.

Jaunākās tehnoloģijas – skolu jaunatnei

Mūsdienu sakaru tehnoloģijas atrodas nepārtrauktā un straujā attīstībā. Firmas, gluži kā mazas urdziņas, rada un tālāk pilnveido savus tehniskos risinājumus. Tikai pēc tam nāk standartu organizācijas, kas izvērtē padarīto un ar standartu palīdzību norāda upes gultni, kur saplūst visdažādāko tehnisko risinājumu straumītēm. Viena no tādām, kas izlauzusies citām priekšā, ir Motorolas videonovērošanas un apsardzes sistēma. Tā varbūt nav ideāla sistēma visiem dzīves gadījumiem, kas saistīti ar videoattēla pārraidi. Sākotnēji, kā daudz kas cits šai pasaulē, tā tika radīta militāriem mērķiem, bet tagad rod pielietojumu civilajā dzīvē. Motorola daudz dara, lai arī pie mums būtu pieejamas jaunākās tehnoloģijas, kas ienāk sakaru pasaulē. Vislabākais veids, lai par to pārliecinātos, ir izmantot šīs tehnoloģijas. Kas gan cits, ja ne skolu jaunatne, ir visauglīgākā vide visam jaunajam.

Atskats nesenā pagātnē

Šāgada sākumā skolēnu Dziesmu un deju svētku galvenais mākslinieks Ivars Mailītis kādā izstādē satika Elva-1 direktoru Viesturu Ziediņu un jautāja par iespēju svētku laikā parādīt kādu no jaunākajām videotehnoloģijām. Lai atspoguļotu svētku norises, tika piedāvāta Motorolas novērošanas iekārta. Mežaparka Lielā estrāde, kur pulcējās Latvijas skolēnu kori un orķestri, Daugavas stadions – tradicionālā vērienīgo deju priekšnesumu vieta – un Kongresu pils, kas atrodas Rīgas centrā, bija vietas, kur nepārtraukti notika svētku aktivitātes. Nolēma veidot videotiltus starp Mažaparka estrādi, Daugavas stadionu un Kongresa pili. Lai Kongresu pils vestibilā, kaut tikai datoru monitoros, būtu redzams arī tas, kas tobrīd notiek Mežaparkā un stadionā. Kopējam darbam vienojās Motorolas pārstāvniecība Baltijā, inženieri no Elva-1, bet BTG. Lattelekom sponsorēja nomātās ciparu līnijas, kas savienoja Kongresu pili ar Mežaparka estrādi un Daugavas stadionu.

Projekta būtība

Projektu centāmies veikt ar esošiem resursiem un minimālu skaitu darbinieku. No attāluma vadāmas Pelco firmas videokameras novietoja Mežaparka estrādē un Daugavas stadionā, bet Sony videokamera atradās Kongresu pils vestibilā. Videokameras estrādē un stadionā centāmies novietot tā, lai nebūtu nepieciešama cilvēku klātbūtne. Videokameras ar Motorolas Vanguard 6425 ierīcēm tika pieslēgtas datoru tīklam. Kongresu pilī. Lai nebūtu jāierīko koaksiālais kabelis videosignāla pārraidei no vestibila līdz pieslēgumam ciparu līnijai, tika izmantots vietējais Ethernet datortīkls ar UTP kabeļiem. Lai pārraidītu videopaketes vietējā datortīklā, uzstādījām Vangard 6455 un Vanguard 6425: vienu vietējā tīkla savienošanai ar nomātām ciparu līnijā, bet otru – videokameras vadībai. Dators ar Windows operētājsistēmu, izmantojot HVW programmu, uz diviem monitoriem rādīja attēlus, ko saņēma no videokamerām. Videokameras bija vadāmas no datora ekrāna, kas atradās Kongresu pilī. Tas deva iespēju parādīt gan kopskatus, gan tuvplānus, radot iespaidu, ka objektā ir vairākas kameras. Novērošanas vadības programma ļauj atcerēties 32 iepriekšējos kameras uzstādījumus un jebkurā brīdī gandrīz tūlīt pat tos atkārtot. Izskanēja doma, ka svētku norises, pieslēdzoties novērošanas sistēmai, varētu publicēt internetā. Šoreiz tas vēl neizdevās, jo Motorola izmanto oriģinālu attēla kompresijas metodi, kas nebija salāgojama ar plaši atzītām metodēm. Tehniski pārbaudīta, bet projektā nerealizēta palika iespēja Mežaparkā un stadionā papildus uzstādīt datorus un pieslēgt Vanguard ierīces Ethernet portiem. Katrā vietā būtu redzams, ko rāda videokameras pārējos divos punktos. Tie būtu patiesi divvirzienu videotilti.

Balss sakari

Visās Vanguard ierīcēs bija balss kartes, tāpēc starp visiem punktiem, kur atradās Vanguard ierīces, bija iespējami telefonsakari. Tie noderēja, uzstādot videosistēmu un sazinoties ar Daugavas stadionu, kur atradās svētku informācijas centrs. Lai Kongresu pilī varētu ne tikai redzēt, bet arī dzirdēt, kas notiek estrādē un stadionā, vadības datorā tika instalēta Netmeeting programma un dators papildināts ar skaņu karti un skandām vai austiņām un mikrofonu. Bija iespējama abpusēja sazvanīšanās starp IP telefonu un analogiem telefoniem, kas bija pieslēgti Vanguard ierīcēm. Vadības datora skandās bija dzirdams, kas notiek sazvanītā telefona apkārtnē.

Notiekošā dokumentēšana

Visu notiekošo ierakstījām vadības datora cietajā diskā. 24 stundu vienas kameras ierakstam bija vidēji nepieciešami no 150 līdz 300 MB atmiņas. Ierakstiem nepieciešamais atmiņas daudzums ļoti atkarīgs no kustību intensitātes kadrā. Stadionā ierakstījām 16 stundu garu nakts failu, kas aizņēma 18 MB, bet 3,5 stundu garš aktīvu kustību fails aizņēma 78 MB. Visā faila garumā var sekot kustību histogrammai, kas parāda momentus ar paaugstinātu kustību aktivitāti kadrā. Tika veikts nepārtraukts visu kameru ieraksts. Tagad, atceroties pagājušos skolēnu Dziesmu un deju svētkus, varam pārskatīt ierakstus un labākos kadrus pārrakstīt BMP formātā, lai publicētu tos internetā.

Attēla kvalitātec

Videokadru pārraides biežumu nosaka kustības daudzums kadrā un pārraidāmā attēla kvalitāte. Jo lielākas izmaiņas kadrā, jo lielāks laiks nepieciešams to pārraidei un jo mazāka ir kadru frekvence. Lai samazinātu pārraidāmās informācijas daudzumu, operators pie attālā datora ekrāna var iziet uz kompromisu starp attēla kvalitāti un kadru frekvenci: ьizgriežot paaugstinātas intereses segmentu no kopējā attēla un nodrošinot tam maksimālu kvalitāti, ьpalielinot attēla punktu skaitu tikai zonā, kas atrodas ap kustīgiem objektiem, ьsamazinot sistēmas reakcijas ātrumu uz kustībām attēlā (līdzīgi kā, palielinot ekspozīcijas laiku, fotografējot), ьmazliet samazinot kopējo punktu skaitu attēlā. Tādā veidā tiek nodrošināta pietiekama kvalitāte un ievērojami ietaupīti līdzekļi, izmantojot lēnāku un lētāku datu pārraides kanālu.

Citi lietojumi

Motorolas novērošanas sistēmas mērķis nav nodrošināt televīzijas kadru frekvenci, bet ir daudzas jomas, kur pietiek ar mazāku attēlu pārraides frekvenci, lai pilnībā realizētu tai uzliktos uzdevumus. Tādas jomas ir: ьobjektu apsardze, ьceļu satiksmes novērošana, ьmuitas un robežkontroles punktu darba uzraudzība, ьvietas un objekti, kur bīstama cilvēku uzturēšanās.

Projekta tehniskās detaļas

Lattelekom nodrošināja nomātās ciparu līnijas starp Kongresu pili un Mežaparka estrādi, starp Kongresu pili un Daugavas stadionu. To datu pārraides jauda bija 512 Kb/s, bet izmantojām ne vairāk par 128 Kb/s. Līnijas tika izveidotas norunātajos termiņos un darbojās nevainojami! Tika izveidots tīkls no trim Vanguard 6425 un vienas Vanguard 6455 ierīces. Visās Vanguard 6425 ierīcēs bija RemoteVU un FXS/FXO kartes. RemoteVu kartei var pieslēgt četras videokameras bez multipleksora palīdzības un līdz 64 kamerām – ar multipleksora palīdzību. Viena RemoteVU karte vienlaikus nodrošina vienas kameras ierakstu vadības datora cietā diskā un parādīšanu vadības monitorā. Ar FXS/FXO karti var pieslēgt vienu telefonu vai arī vienu telefonlīniju pie centrāles. Balss un IP telefonijas sakariem lietojām G.723.1 (5,3 Kb/s) kompresiju, kas nodrošināja labu skaņas kvalitāti. Balss un video pakešu pārraidi nomātās ciparu līnijās nodrošināja Frame Relay protokols, bet LAN Ethernet tīklā – SoTCP (serial over TCP).

Motorolas jaunumi

Iezīmējas vairāki virzieni, kuros iet Motorola. ьJaudīgu multiservisa rūteru radīšana (Vanguard 7310 – 4x10/100BaseT, 32 T1/E1 un 32 seriālie porti, 240 ciparu balss porti. Vanguard 7330 – 4x10/100BaseT, 56 T1/E1 un seriālie porti, 480 ciparu balss porti). ьCiparu balss un citu portu blīvuma palielināšana pašreizējiem rūteriem: karte ar trim analogiem balss portiem, ciparu balss karte ar 30 portiem (Vanguard 6460 var ievietot 4 kartes vai 120 balss portus), 4 portu E & M karte. ьPieslēgumu iespējas ATM tīkliem (T1/E1 ATM kartes, T3/E3 ATM kartes tuvākā nākotnē). ьDatu šifrēšana: FR un X.25 tīklos, IPSec (sākot ar programmatūras 5.5 Release).

Secinājumi un novērošanas sistēmas novērtējums

Globāli vērtējot, Motorolas RemoteVU sistēma nav salīdzināma ar TV vai citām lokālām novērošanas sistēmām, kur signāla pārraidei nepieciešamas jaudīgas pārraides līnijas (2–10 Mb/s) un specifiskas kvalitātes prasības. Motorola videoattēlu pārraidi lielos attālumos palētina, izmantojot niecīgas pārraides līnijas (vispār no 2,4 Kb/s līdz 115 Kb/s, šai gadījumā līdz 64 Kb/s) un apvienojot videosignālu ar datiem un telefonsarunām tai pašā tīklā. Motorola videonovērošanu padara demokrātiskāku – pieejamu plašākam interesentu slānim. Kaut gan Dziesmu un deju svētku vērošana ar Motorolas RemoteVu sistēmu nebija labākais šī izstrādājuma lietojums, tomēr attēla kvalitāte bija laba un dažos gadījumos pat ļoti laba. Bet nekas jau nav nemainīgs. Arī šis izstrādājums. Tiek strādāts, lai uzlabotu modeli un pilnīgotu programmatūru. Mazā urdziņa, izskrienot visus līkločus, pārtaps arvien spēcīgākā straumē.
   

Plašāku informāciju var gūt: Motorola Baltijas pārstāvniecībā Rīgā, Kaļķu ielā 15, tel. 7 227285, Firmā Elva-1, Rīgā, Robežu ielā 46, tel. 7 065100, Firmā BTG, Rīgā, Antonijas ielā 5, tel. 7 332374
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001